Bílý had

Bratři Grimmov�

p řed dávnými časy žil, byl jeden král, který po celé zemi proslul svojí moudrostí. Věděl o všem, co se kde šustlo, o všem, co se kde událo, nezůstalo mu utajeno ani to nepatrné, takže se zdálo, že mu všechny ty zprávy nosí po větru nějaké tajemné síly. Ten král měl jeden prazvláštní zvyk. Každé poledne, když mu prostřeli k obědu, přinesl jeden sluha, nejvěrnější ze všech věrných, ještě jednu mísu. Ta mísa byla vždy přikrytá a ani ten sluha nevěděl, co je uvnitř, a nevěděl to žádný člověk, neboť král ji otevřel vždy až o samotě. Tak to šlo po dlouhý čas, až přišel den, kdy sluha opět králi nesl tu tajemnou mísu a tu ho popadla tak nemístná zvědavost, vždyť ho to mohlo stát život, které neodolal a mísu zanesl nejprve do své komory. Pečlivě zamknul dveře, zvedl víko a uviděl, že na míse leží bílý had. A jak na tu pečínku koukal, dostal na ni chuť tak strašlivou, že si kousek uždibnul a strčil do pusy. Sotva se mu maso rozplynulo na jazyku, dolehlo mu k uším ptačí štěbetání. Vyhlédnul z okna a uviděl vrabčáky, jak jeden druhého překřikují, aby si vypověděli, co viděli na poli a v lese. A světe div se! Sluha té jejich ptačí řeči rozuměl. Tu pochopil, že to kouzelné nadání má z toho jediné sousta hadího masa.

i událo se jiného dne, že se králi ztratil drahocenný prsten, a protože měl jeho sluha jako nejvěrnější z věrných přístup kamkoliv, padlo na něj podezření, že jej ukradl on. Král si ho předvolal a podrobil ho zlému vyslýchání, hřímal na něj, že pokud nenajde do rána viníka, bude za zloděje považován on a jako zloděj pak také souzen. Mládenec svoji vinu statečně popíral, ale bylo mu to pramálo platné. Nebylo mu do skoku, když od krále odcházel. Vyšel na dvůr a přemýšlel o tom, že mu není pomoci. Tu uviděl dvě kachny, jak se cachtají ve vodě, zobáky si čistí peří a rozprávějí spolu. I zaposlouchal se do toho jejich kejhání o dobré pastvě, když tu jedna pravila dosti rozmrzele, že ji v krku tlačí králův prsten, který v chvatu spolkla, když se pásla pod královským oknem. Tak na nic nečekal, kachnu popadl za krk a běžel s ní ke kuchaři, aby mu namluvil, že kachna je již dosti vypasená a že by se už měla zabít a upéct. Kuchař nebohé zvíře znalecky potěžkal v rukou a dal mu za pravdu. No a za pár minut byl na světě i králův prsten a sluha mohl dokázat svoji nevinu. Vděčný král mu za ten nález nabídl výnosné místo u svého dvora, jen ať si jeho věrný služebník vybere. Ale jinoch dávno toužil po dalekých krajích, tak si vyprosil jen koně a trochu peněz na cestu. Král mu dal žádané a on se vydal na cestu.

j el a jel, až přijel k rybníku, kde uviděl tři ryby, které uvízly v rákosí a už polykaly andělíčky. Ač se říká, že ryby nemluví, tyto přesto tichounce naříkaly, že tu bez pomoci bídně zahynou. Hoch měl dobré a slitovné srdce, sesedl z koně a ryby hodil zpět do vody. A když sednul zase na koně, slyšel, jak mu ryby radostně děkují a slibují, že mu taky jednou pomohou. Ale kdo by si co dělal z rybích slibů. Jel dál, když tu uslyšel tenký hlásek. Zaposlouchal se a tu uviděl dole v písku mravenčího krále, jak naříká a světu si stěžuje na lidi a ty jejich neohrabaná zvířata s těžkými kopyty, která dupou, kde si chtějí a jeho mravenčímu lidu neustále způsobují škodu na majetku i na životech. Když vyslechnul tu mravenčí lamentaci, pobídl koně a přešli na postranní cestu. Vděčný mravenčí král se neznal radostí a volal za nimi svoje slibování, že jednou ten dobrý skutek splatí. Ale kdo by si co dělal z mravenčích slibů. Pak ho cesta zavedla do lesa a tam spatřil krkavčího otce a krkavčí matku, kteří seděli na hnízdě a se zlostným pokřikem vyháněli své děti, spílali jim do zatracených šibeničníků a darmožroutů, o které se odmítají dál starat, ať si samy, děti nehodné, jdou do světa za obživou. Nebohá krkavčata spadla pod strom, kde bezmocně tloukla křídly o zem a naříkala na svůj neveselý osud, neboť jak si mohla shánět obživu, když ještě neuměla létat? Tu se mu jich zželelo, sesedl, vytáhl dýku a zabil svého koně, aby měla krkavčata co jíst. Ta mu za ten šlechetný skutek děkovala a slibovala odplatu. Ale kdo by si co dělal z krkavčích slibů.

d ál už musel pěšky; putoval dlouho předlouho, až jednoho dne došel do velkého města, kde bylo převeliké srocení lidu, neboť zrovna vešlo ve známost, že královská dcera hledá ženicha, ale každý, který se o ni chce ucházet, musí nejprve splnit dost těžký úkol; nu a komu se to nepodaří, ten skončí bez milosti na popravišti. Takové to byly královské námluvy. Ale když jinoch královskou dcerku spatřil, byl její krásou tak okouzlen, že se o ni přesto rozhodl ucházet.

n ejprve ho zavedli k moři a tam král před jeho očima hodil do vody zlatý prsten; pokud mu ho přinese zpět, bude princezna jeho. Ubohý mládenec zůstal na mořském břehu a přemýšlel, co si teď počne, když tu uviděl, jak se k němu pod vodní hladinou hrnou tři ryby, a můj ty světe! Tou jsou ty tři, které zachránil! Jedna z nich nesla v rybí papuli mušli a hodila na břeh k jeho nohám. Otevřel ji a našel uvnitř králův zlatý prsten. Upaloval za králem a očekával, že teď dojde k tomu slíbenému ženění. Ale k tomu bylo ještě daleko. Pyšná princezna, když slyšela, že zadaný úkol splnil takový budižkničemu, který jí není roven rodem, trvala na tom, že musí splnit ještě jeden úkol, který vymyslí ona.

v yšli spolu na královskou zahradu a tam princezna nechala rozsypat do trávy deset pytlů prosa a poručila mu, aby to proso do rána sesbíral, a nesmí chybět ani zrnko, sic přijde o hlavu. Ubohý jinoch si sedl smutně do trávy, neboť mu bylo zřejmé, že není v lidských silách takový úkol splnit. A tak tam celou noc seděl ponořený do chmurných myšlenek na smrt. Ale s prvním ranním paprskem uviděl, že vedle něj stojí deset pytlů a jeminkote! Byly plné prosa, ani zrníčko nechybělo. To vděčný mravenčí král a jeho poddaní celou noc pilně po mravenčím způsobu pracovali a pytle naplnili. Princezna se šla osobně přesvědčit a viděla, že mladík i druhý úkol splnil. To bylo ovšem tuze nemilé překvapení a její pyšné srdce to neobměkčilo, naopak, chladně mu pravila, že sice ty dva úkoly splnil, ale jejím mužem se nestane dřív, dokud jí nepřinese zlaté jablko ze Stromu života.

u bohý mládenec však pramálo věděl, kde má takový strom hledat. Tak se rozhodl jít, kam ho nohy ponesou, třeba na samý konec světa, stejně neměl žádnou naději, že úkol splní. Přešel už tři království a jednoho dne přišel do temného lesa, sedl si pod strom, aby se tam trochu prospal. Tu najednou uslyšel v hnízdě nad hlavou šramot a do klína mu spadlo zlaté jablko. A pak dolů sletěli tři mladí krkavci, které kdysi zachránil, sedli si na jeho kolena a řekli mu, že přišel čas, aby mu splatili jeho čin, že slyšeli o jeho putování za zlatým jablkem, a tak pro něj sami zaletěli přes moře na samý konec světa a přinesli mu je.

p řešťastný jinoch se vydal na zpáteční cestu; a protože zlaté jablko ze Stromu života je kouzelné, sotva princezna ochutnala malý kousek, její chladné srdce roztálo a probudila se v něm láska. A tak byla velká svatba a pak spolu žili ve štěstí a radosti až do konce svých dní [pozn1] .

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die weisse Schlange“ (KHM 17) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons