Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty

Joseph Haltrich

j eden muž měl dvanáct synů, a když vyrostli, řekl: „Neoženíte se dříve, dokud nenajdete dvanáct sester v jednom domě!“ Synové posmutněli a povzdechli si: „Kdepak najdeme dvanáct sester v jednom domě?“ Tak se ten nejstarší vydal do světa, aby takový dům hledal, ale nevrátil se. Potom šel ten druhý, ale ten tam také kdesi zůstal. Tak šel třetí, čtvrtý až do toho jedenáctého, ale žádný se nevrátil. Konečně se i ten nejmladší vydal na cestu, aby hledal svoje bratry i dům se dvanácti sestrami.

t rmácel se světem, až přišel do hlubokého černého lesa, kde potkal nějakého starce, který se ho zeptal: „Kampak chlapče?“ „Hledám svoje bratry a dům, ve kterém mají dvanáct sester, s těmi se máme oženit.“ „Když mi budeš jeden rok poctivě sloužit, pomohu ti.“ řekl stařec. „Jeden rok? Ten uteče jako voda.“ pomyslel si hoch a souhlasil.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j inoch sloužil po celý ten rok věrně a poctivě a stal se z něj dobrý lovec. Při loučení mu stařec daroval pušku: „S tou trefíš vše, na co zamíříš. Jdi dál tímto lesem, až přijdeš k chalupě. Tam bydlí čarodějnice, která proměnila tvoje bratry v kameny. Kdyby u mne vzali službu, tak by se to nestalo, ale byli příliš pyšní a rok jim byl dlouhý. Až tam dorazíš, drž stále pušku v ruce a čarodějnice ti nic neudělá.“

j ak šel tak jinoch lesem, přišlo na něj hrozné pokušení pušku vyzkoušet. Najednou uviděl lva. „Ty mi jdeš do rány, brachu! “ pomyslel si, strhnul pušku a zacílil. Ale lev na něj zavolal: „Nestřílej, já se ti odvděčím! Jsem král čtyřnohých zvířat, vezmi si jeden vlas z mé hřívy. Až budeš v úzkých, tak ho promni mezi prsty a já ti se svými zvířaty přijdu na pomoc.“ Tak si hoch vzal vlas a šel dál.

t u uviděl vysoko ve vzduchu kroužit orla, přiložil pušku, aby ho střelil, ale orel zavolal: „Nestřílej, já se ti odměním! Jsem král všech ptáků, vezmi si toto pírko. Až budeš v úzkých, tak ho promni mezi prsty a já ti se svými hejny přispěchám na pomoc.“ Tak vzal pírko a šel dál.

p řišel k vodě a uviděl obrovskou rybu. „Počkej, konečně si zastřílíš!“ Ale když chtěl zmáčknout kohoutek, ryba zavolala: „Nestřílej, já se ti odměním! Jsem král vodních zvířat, vezmi si tuto šupinu. Až budeš v úzkých, promni ji mezi prsty a já ti se svým vodním lidem přispěchám na pomoc.“ Tak vzal šupinu a šel.

z a nějakou chvíli byl u čarodějnického doupěte. Bez okolků vešel dovnitř a uhodil na babu: „Ty čarodějnice stará, teď na místě mi vydej moje bratry, jinak tě zastřelím!“ Ale babice se zasmála a zvolala: „Ty bláznivý pozemský červíku, střílej, kolik máš chuti, mě to neuškodí! Nemám svůj život v sobě, ale je ukrytý daleko, předaleko odtud. V jedné hoře je rybník, na rybníce pluje kachna a v kachně je vejce, v tom vejci září světlo mého života. Kdyby to světlo někdo uhasil, to by byl můj konec! Ale to ty nikdy nedokážeš, a proto nikdy nedostaneš ani své bratry!“

t u se chlapec rozhněval a řekl: „Dám ti okusit olova!“ a střelil jednou, střelit dvakrát, střelil třikrát, ale zbytečně. Kule babu sice trefily, ale prošly skrze ni a neublížily jí. Byla celá a zdravá a ještě se mu vysmívala. Ale protože držel pušku neustále v ruce, neměla nad ním moc, jinak by ho byla též zaklela. Konečně nechal toho střílení a řekl: „Jen počkej, babice, já tvůj život najdu!“

j en vyšel z lesa, uviděl v dálce nějakou horu. „To nemůže být žádná jiná.“ pomyslel si a vydal se cestou necestou k ní. Konečně byl tam, ale nevěděl, jak se dostane dovnitř. Tu mu přišly na mysl zvířecí dárky. Vzal nejprve lví vlas a promnul ho mezi prsty.

n ajednou se to kolem černalo vším, co na zemi žije a má čtyři nohy. A v čele toho zástupu přišel sám lví král. I ptal se, co jinoch poroučí. „Odhrabejte mi tu horu.“ Trvalo to několik minut a hora byla pryč.

m ísto ní před ním leželo blankytné jezero a na něm plavala kachna. Pojednou se zvedla do vzduchu a letěla pryč. Hoch nelenil a promnul mezi prsty orlí pírko. V mžiku se nebe černalo ptáky a orlí král se ptal, co má udělat. „Chytněte mi tu kachnu a přineste mi ji.“ To byla hračka, ptáci ji popadli a roztrhali ji na tisíc kousků a každý přinesl jedno pírko. „To ne!“ řekl chlapec smutně a ptal se po vejci. „To spadlo do jezera.“

v zal tedy rybí šupinu, promnul ji mezi prsty a hned tu byl vodní král se vším vodním lidem a ptal se, co má udělat. „Najděte a přineste mi to vejce, které spadlo do jezera.“ Tu se všichni potopili a za nějakou chvíli připlul rybí král a měl vejce v tlamě. Chlapec ho vzal a pospíchal s ním k čarodějnici.

p odívej, tvůj život! Na místě ho zhasnu, pokud neoživíš mé bratry!“ Tu se čarodějnice roztřásla jako osika, vzala nějakou hůlku a šla k jedenácti kamenům, které ležely před chatrčí. Tam do nich udeřila a najednou tu stálo jedenáct bratrů a bylo jim, jako by se probudili z těžkého snu. „Podívejte! To je ta čarodějnice, co vás zaklela. Ale nyní je s ní amen!“ A s těmi slovy ten nejmladší rozlomil vejce a uhasil světlo. A bylo po čarodějnici!

p otom šli všichni bratři společně dál a za nedlouho opravdu našli dům, ve kterém měli dvanáct dcer. Pak se vydali i s nevěstami domů k otci a slavili společnou svatbu a byli spokojení a šťastní. Nu, a pokud neumřeli, tak žijí dodnes. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Von den zwölf Brüdern, die zwölf Schwestern zu Frauen suchen“ je ze sbírky lidových pohádek "Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen" filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons