Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel

Joseph Haltrich

b yl jednou jeden hoch a ten našel zrnko hrášku a plesal nad tím samou radostí: „Ty jsi určitě jeden z těch, které políbilo štěstí,“ mudroval: „nyní už nebudeš mít nikdy nouzi. Ten hrášek zasadíš a za rok budeš mít hrášku celý hrnek, za dva roky ho bude celé vědro, za tři roky těch věder bude sto, za čtyři roky tisíc a tak to půjde stále dál.“ A jak tak mudroval, tu mu připadlo, že vlastně nemá nic, do čeho by ten hrášek dal. „To abych zašel zavčas ke králi,“ řekl si: „a půjčil si od něj alespoň tisíc pytlů.“

k ráli přišla jeho žádost prapodivná, a tak se ptal: „Na co vlastně potřebuješ tolik pytlů?“ „Přeci na můj hrách.“ odvětil jinoch. „Nemám zrovna tolik pytlů po ruce. Víš co? Počkej tu do zítřka.“ řekl král. Měl totiž krásnou dceru, kterou by rád dal za ženu nějakému bohatému mládenci, a tento se mu zamlouval. „Když má tolik hrachu, kolik musí teprve mít toho ostatního.“ řekl si. A protože chtěl toho hocha vyzkoušet, zdali je opravdu bohatý, nechal mu udělat lůžko ze slámy. Sláma totiž šustí, když se na ní člověk, který tomuhle spaní není uvyklý, převaluje sem a zase tam. Za dveře postavil na vartu několik služebných, aby poslouchaly a pak mu řekly, co slyšely.

h och se uložil k spánku, ale jak se tak zavrtěl, vypadnul mu jeho drahocenný hrášek. I jeminkote! Srdce se mu z toho málem zastavilo a začal zběsile prohrabávat slámu, aby hrášek zase našel. To bylo vzdychání, to bylo šustění! Služebné na nic nečekaly a běžely ke králi, aby mu přinesly vytouženu zprávu. Ten byl velmi rád a hned za svítání běžel za hochem a měl se k němu přátelsky a lichotně a nakonec mu nabídnul, že jestli proti tomu nic nemá, tak mu dá svoji dceru za ženu, neboť dobře vidí, že je velmi bohatý pán. „Proti tomu nemám docela nic,“ řekl chlapec a pomyslel si: „Princeznu, která je k tomu ještě tak krásná, tu člověku nenabízejí každý den.“ A ještě toho dne slavili svatbu a bylo na ní spokojenosti a veselosti až do svítání.

d ruhého dne nechal král zapřáhnout a řekl: „Dobrá, teď bych rád viděl tvůj zámek, milý zeti, jedeme tam.“ Tak musel hoch se svojí ženou, krásnou princeznou, a starým králem sednout do kočáru a ukázat, kam mají jet. Máchnul rukou jedním směrem, bez toho, že by sám věděl, kam je to zavede. Nebylo mu do zpěvu ani do skoku a přemítal, co bude dělat dál. Když přijeli do lesa, vystoupil z kočáru, jako by si potřeboval jen vydechnout, ale ve skutečnosti měl zaječí úmysly.

a když se radil s Vaňkem[pozn1] , jak to udělat, aby ho nenašli, zastoupil mu cestu sám ďábel a měl ho k řeči. Pročpak je takový blázen a chce princeznu nechat ve štychu? „Co si mám počít?“ odpověděl hoch: „Král, její otec, chce jet na můj zámek a já žádný nemám!“ Tu ďábel řekl: „Jeden zámek se zařízením a devíti tučnými sviněmi v chlévě bych tu měl. Dostaneš ho pod jedinou podmínkou. Za sedm let mi odpovíš na devět otázek, a pokud mi jednu jedinou odpověď zůstaneš dlužen, propadneš peklu.“ Jinoch se dlouho nerozmýšlel a ďáblovi kývnul. Ten ho zavedl na nedalekou mýtinu, ukázal mu v dálce nějaký zámek a řekl: „Jeď tam, je tvůj.“ Chlapec pospíchal zpět ke kočáru. Král i princezna byli už od netrpělivosti celí říční a tak, když konečně dorazili k zámku, byl král nadšený. Zámek to byl, jak se patří, bylo tam vše, co si jen člověk může přát. Za několik dní král odjel domů a nechal mladý pár pro sebe a oni nyní žili šťastně a spokojeně.

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p omalu končil sedmý rok a jinochovi začalo být úzko z těch devíti otázek. Když tak jednou zase ponořený ve smutných myšlenkách bloudil lesem, potkal nějakého starce, který se ho ptal, co mu chybí. A on mu pověděl o svém trápení. Tu stařec řekl: „Nedělej si starosti, na každou otázku ti přijde správná myšlenka, takže nezůstaneš dlužen žádnou odpověď.“

a byl tu den, kdy přišel ďábel a začal se ptát: „Co je to? Je to jedno a je to jednomu drahé?“ A jinoch odvětil: „Dobrá studna na dvoře je hospodáři velmi drahá.“ Ďábel byl s odpovědí spokojený a ptal se dál: „Co je to? Je to dvoje a jeden to těžko postrádá?“ „Kdo má dvě zdravé oči, tomu je svět i nebe otevřené, kdo je ztratí, tomu je obojí uzavřeno.“ Ďábel se nad tou případnou odpovědí pohněval, ale ptal se dál: „Co je to? Je to trojí a jeden to dobře upotřebí?“ „Když má člověk tříhrotou vidlici, může s ní dobře jíst i dělat sena.“ Také tato odpověď byla odpovídající, v čertu se pomalu vařil vztek a ptal se dál: „Co je to? Je to čtvero a jednomu velmi užitečné?“ „Když má člověk na voze čtyři silná kola a k tomu čtyři dobré koně, dojede daleko.“ „Co je to? Je toho patero a jednomu to přijde vhod?“ ptal se čert vztekle. „Když má člověk pět silných volů, může naložit velký náklad. Protože když některý z těch čtyř padne, může zapřáhnout pátého.“ „Co je to? Je to šestero a jednoho to učiní spokojeným? Nu, rychle odpověz!“ „Když má člověk šest jiter půdy, má hezký příjem, nemusí chodit po žebrotě.“ „Co je to? Je toho sedmero a jeden z toho má radost?“ „Když má člověk sedm poctivých synů, zvládne všechnu práci a může se pak radovat!“ „Co je to? Je toho osmero a jednomu je toho dost do počtu.“ „Osmero dívek je jednomu dost.“ Ďábel byl celý zuřivý z toho, že mu chlapec všechny otázky tak rychle a trefně odpověděl. „Nu počkej,“ volal: „teď budeš můj, pokud mi na devátou otázku neodpovíš. Co je to? Je toho devatero a jednomu to patří?“ „Těch devět sviní v mé stáji, není-liž pravda? A nyní jsou už opravdu moje!“

a bylo to! Soptící ďábel musel odtáhnout s dlouhým nosem a chlapec si ponechal zámek i devět sviní a nyní žil s krásnou princeznou až do konce svých dnů v lásce a pokoji.

z tohoto příběhu si každý může vzít ponaučení. Kdo najde hrášek, měl by si ho hledět, neboť je možné, že pomocí něj získá nejen krásnou princeznu, ale i zámek a devět sviní. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Radit se s Vaňkem je středověké rčení, který dává mluvčí najevo, že jeho úmysly jsou zaječí.   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pohádka „Der Erbsenfinder“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886).Z němčiny pro vaše potěšení přeložila, pro vaši radost převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons