Dary vodních panen

Joseph Haltrich

j ednomu muži zemřela žena a zanechala mu dcerku. V sousedství žila jedna vdova, která měla také malou dceru a ty dvě děti si spolu často hrávaly. Jednou řekla vdova sousedově dceři: „Řekni svému otci, aby si mě vzal za ženu, budu ti dobrou matkou, každé ráno dostaneš k snídani palačinku.“ Takovému lákání dívenka neodolala a prosila svého otce tak dlouho, dokud si sousedku opravdu nevzal za ženu. Macecha svoje slovo držela jen pár dní, potom dávala nevlastní dceři k snídani kousek seschlého chleba nebo studenou kukuřičnou kaši. Nu, a když s tím nebyla spokojená, přidala jí návdavkem březovou metlou. Zato ta vlastní dcera, ta se měla! Každé ráno ji čekaly na stole slaďoučké palačinky. Ubohá nevlastní dcerka plakala, ale když si postěžovala otci, vedlo se jí ještě hůře. Macecha nechávala na jejích zádech vytancovat březovou metlu, jen co otec odešel. Za nějaký čas se ale březová metla maceše přejedla, zdálo se jí totiž, že ta holka toho příliš sní a potřebuje to a zase ono, a tak ji jednoho rána poslala pro vodu k jezeru.

k tomu jezeru se neodvažoval nikdo ani přiblížit, protože v tom čase se tam koupaly vodní žínky, a když se tam nějaký všetečka odvážil, stáhly ho do hloubky a bylo po něm veta. Ubohé děvče tam šlo ale beze strachu, a když ji vodní panny viděly, nejen že jí nic neudělaly, ale ještě se jí soucitně ptaly, kdo je a kvůli komu je tak nešťastná. Dívenka jim vše věrně vypověděla, jak ji macecha souží, jak jí nedá najíst; i to o březové metle. Tu se vodní panny slitovaly, dovolily jí, aby nabrala vodu, a když chtěla jít, oblékly jí krásné nové šaty a jedna každá ji ještě na cestu požehnala. „Kam vstoupíš, vyraší květy.“ znělo první požehnání. „Když promluvíš, krásně to zavoní.“ řekla druhá vodní panna. „Když se umyješ, v umyvadle po tobě zůstane zlaťák.“ požehnala jí ta třetí.

k dyž se dívka vrátila domů, byla macecha překvapená a nebylo jí to vhod, ale když slyšela o těch požehnáních a přesvědčila se, že je to pravda, byla závistí celá zelená a řekla si: „Tvoje dcera si vyslouží ještě víc!“

d ruhého rána svoji dceru krásně oblékla a poslala pro vodu k jezeru. Když tam dívka přišla, vodní panny se jí rozzlobeně ptaly, kdo je a co tam pohledává. A protože tahle panna byla pyšná a vzdorovitá, napovídala jim, že šlechtická dcera a přeje si ještě krásnější dary než ty, které daly té žebračce. Tu se voda v jezeře samou zlobou zakalila a vodní panny po dívce metaly bláto. Když ta s pláčem běžela domů, takto ji proklely. „Kam vstoupíš, tam vyraší hloží a trní!“ „Když promluvíš, bude tvůj dech smrdutý! „Když se umyješ, v umyvadle po tobě zůstane ropucha!“

k dyž přišla domů a její matka ji viděla a slyšela, jak se jí vedlo, všechen vztek si vylila na nevlastní dceři. O toho dne měla tato peklo na zemi, ale vyhnat ji, to se macecha neodvážila; to zlato, které každé ráno leželo v umyvadle, jí bylo totiž příliš milé.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne pověst o podivuhodné dívce dorazila až na královský zámek. Když to mladý král slyšel, řekl si: „Ta a žádná jiná se stane mojí ženou!“ Poslal nádherný kočár a krásné šaty, aby ji přivezli. Ale macecha měla pohotově jiné námluvy, vmáčkla se do kočáru i s ošklivou dcerou a cestou, aniž by to kočí zpozoroval, královské nevěstě ty dvě vypíchly oči a hodily jí do močálu. Potom si ta ošklivá oblékla svatební šaty, a tak dorazila na hrad. Mladý král spěchal nevěstě vstříc: „Jsi ta, kterou jsem si ze srdce přál?“ „Ano, ano.“ zamumlala tato a jinak nic. I to ovšem stačilo, ten puch byl tak strašlivý, že na krále šly mrákoty. Když falešná nevěsta kráčela po královském dvoře, tu se skrze kameny dralo na světlo boží hloží a trnoví tak husté, že jím člověk stěží prošel. „Co je to?“ zvolal mladý král překvapeně: „To jsou ty dary vodních panen pro moji nevěstu?“ „Ach to nic,“ konejšila krále macecha: „to je jen únava z cesty, potřebuje si odpočinout.“ A spěchala s dcerou do komnaty, kde se zavřely, aby nikdo druhého dne neviděl tu ošklivou ropuchu, kterou matka sama pak donesla.

k rálovská nevěsta v tom močále ale nezahynula, podařilo se jí vylézt ven a doplazila se pod nějaký strom, kde celá vyčerpaná usnula. Když se probudila, nevěděla, jestli je den nebo noc, a tak se hlasitě rozplakala. Tu přiletěly tři sněhobílé labutě, které uslyšely nářek, snesly se na zem a řekly: „Ty ubohé dítě, protři si oční důlky ranní rosou, která se drží na lístcích toho stromu.“ Sotva tak učinila, měla zase oči a viděla ještě lépe než předtím.

b yl jasný den a všude kolem na polích byli lidé. Vstala a vydala se po silnici na královský zámek. A jak tak šla, rozprostíral se za ní koberec těch nejkrásnějších květů. A jak tak zdravila lidi, kteří tu byli všude kolem, linula se tak nadpozemská vůně, že zpráva o jejím příchodu dorazila na královský zámek dávno před ní. Venku prý stojí nějaká žebračka a má se to s ní tak a tak. Tu mladý král zvolal radostně: „To není žádná žebračka! To je moje milovaná nevěsta! Přiveďte ji ke mně!“ A sám ji spěchal vstříc, objal ji a políbil.

z ločin macechy a její ošklivé dcery se ukázal v jasném světle. Král nechal obě zavřít do sudu, který byl uvnitř pobitý hřebíky, pak ten sud vytáhli na vysokou horu a pustili dolů do moře. A bylo to!

p otom ti dva slavili slavnou svatbu a svět měl rázem tu nejmilejší a nešťastnější královnu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Geschenke der Schönen“ je ze sbírky lidových pohádek "Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen" filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Pro vaše potěšení a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons