Jak věšeli Měsíc

Bratři Grimmov�

p řed dávnými časy byla jedna země, ve které byla v noci stále tma a nebe se nad ní rozprostíralo jako černý koberec. V téhle zemi nikdy nevycházel měsíc a nesvítily tam ani hvězdy, protože to tak Pánubohu při stvoření světa stačilo. Jednou odtud vyrazili na vandr čtyři chasníci a ti přišli do jiné země, kterou večer, když slunce zmizelo za horami, zalévala měkkým světlem velká zářící koule, která visela na jednom dubu. Světla bylo tolik, že člověk mohl vidět i rozeznávat věci, i když ne tak mnoho jako za bílého dne. Vandrovníci se údivem zastavili a ptali se jednoho sedláka, který jel kolem s vozem, co je to za světlo. „To je náš měsíc!“ odvětil tento: „Starosta ho koupil za tři zlaté a pověsil na dub. Denně dolévá olej a udržuje ho v čistotě, aby zářil co nejjasněji. Za to od nás dostává týdně jeden zlatý.“

k dyž sedlák odjel, jeden z chasníků řekl: „Tu by bylo něco! Mít takovou lampu, pověsíme si ji taky na dub! Však ten náš není o nic menší. To by bylo u nás radosti, už bychom neklopýtali ve tmě jako krtkové.“ „Víte co?“ přihodil ten druhý: „Vezmeme vůz a koně a ten měsíc odvezeme. Však oni si mohou koupit jiný!“ „Já umím dobře šplhat,“ přidal se ten třetí: „já ho sundám dolů.“ Ten čtvrtý přivezl vůz s koňmi, ten třetí vylezl na strom, vydloubal do měsíce otvor, tím protáhl provaz a sundal ho dolů. Když zářící koule ležela na voze, zakryli ji šátky, aby nikdo tu loupež nezpozoroval.

s_hacek ťastně dorazili domů, kde měsíc pověsili na jeden vysoký dub. Mladí i staří se radovali, když světlo z nové lampy posvítilo na všechna pole a zahrady, do všech světnic a komor. Ze svých skalních slůjí vylézali překvapení trpaslíci, hejkálkové v červených kabátcích samou radosti tancovali na loukách svůj kolový tanec. Tolik bylo v té zemi radosti! Ti čtyři chasníci, co měsíc obstarali, jej pak po celý čas zaopatřovali olejem, čistili knot a za to obdrželi jednou týdně zlaťák.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

c hasníci zestárnuli, a když jeden onemocněl a poznal, že má na kahánku, ustanovil, že jedna čtvrtina měsíce, která je jeho majetek, bude pohřbena spolu s ním. Když umřel, vystoupil starosta na dub, kde uříznul jednu čtvrtinu měsíce, aby ji položil do rakve. Světlo měsíce ubylo, ale ještě ne příliš, aby to lidi nějak pocítili. Když však zemřel ten druhý a položili mu do hrobu další část měsíce, světla ubylo již znatelně. Ještě slabší bylo po smrti toho třetího, který si s sebou do hrobu rovněž vzal svůj díl, a když pohřbívali toho čtvrtého, nastala opět černočerná tma. Kdo vyšel večer bez lucerny, zpřelámal si hnáty.

v podzemní říši se to zatím mělo k povyku. Ty čtyři části měsíce se tam totiž zase spojily a mrtví, uvyklí na věčnou tmu, zneklidněli a probouzeli se ze spánku. Podivili se, že opět vidí, měsíční světlo jim totiž stačilo, neboť jejich oči byly už slabé, sluneční světlo by neunesly. Mrtví vstali a veselili se a měli se ke starým životním způsobům. Jednu chvíli tancovali a hráli v karty, pak běželi do hostinců, kde si poroučeli víno, aby se opili, pak zuřili a hašteřili se, ke konci popadli kyje a palice, aby si napráskali. Inu podivné jsou zvyky umrlců!

t en povyk a hlomoz byl tak strašlivý, že dorazil až nahoru do nebe. Svatý Petr, který hlídá nebeskou bránu, si pomyslil, že se v záhrobí snad sbírají ke vzpouře, a tak nelenil a svolal nebeské vojsko, aby nepřítele, který zaútočí co nevidět, zahnalo zpět. Ale nepřítel se neobjevoval a to lomození neustávalo. Tak se nakonec Svatý Petr sebral a jel se do záhrobí podívat.

k dyž viděl, co je příčinou toho nadělení, povolal mrtvé k pokoji, poručil jim opět ulehnout do hrobu a ten měsíc jim sebral. Vzal s ho sebou do nebe a tam ho pověsil. A bylo to![pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Mond“ je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Přeložila a převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons