O zpívajícím rákosu

Joseph Haltrich

b yl jednou jeden král, který měl překrásnou dceru, a ten se rozhodl, že ji dá za manželku tomu, kdo chytí a přivede na zámek z blízkého lesa divokou svini se dvanácti selaty. Ale nebyla to jen tak obyčejná svině; tahle připravila o život nemálo mladých knížat a hrabat, všechna rozškubala a roztrhala a podupala, a teď už nebyl v zemi nikdo, kdo by se na královské námluvy hrnul. Tu se o tom doslechli také tři bratři a hned je popadla chuť, aby kvůli princezně riskovali život.

n ejdříve se námluvy vydal na ten nejstarší. Upekli mu na cestu medový koláč, který byl velký jak kolo od vozu. Když si kolem poledne z toho koláče ukusoval, přišel k němu starý žebrák a prosil: „Dej mi taky kousek, mám hlad.“ „Táhni, lumpe!“ zařval tento: „Pro tebe nenapekli!“ A bylo to! Žebrák s dlouhým nosem odtáhl. Když nejstarší bratr dorazil do lesa, kde přebývala svině, natáhl mezi stromy síť a vylezl si na jeden z nich. Tu se přihnala svině, proběhla sítí, jako by to byla jen pavučina, a byla pryč. Když nejstarší viděl, že jeho lov vyšel na prázdno, slezl ze stromu a šel domů.

t eď přišla řada na toho prostředního. Tomu upekli na cestu koláč z bílé mouky velký jako mísa na brambory. Když si z něj kolem poledne ukusoval, přišel k němu starý žebrák a prosil: „Dej mi taky kousek, mám hlad.“ „Pakuj se ty budižkničemu!“ zařval tento: „Pro tebe nenapekli!“ A bylo to! Žebrák s dlouhým nosem odtáhl. Když dorazil prostřední bratr do lesa, kde přebývala svině, rozprostřel opět síť a vylezl si na strom. Tu se přihnala svině, proběhla sítí, jako by to byla jen pavučina a byla pryč. Když prostřední viděl, že i jeho lov vyšel na prázdno, slezl ze stromu a šel domů.

t eď se chtěl vydat na zkušenou ten nejmladší: „Já tu svini chytnu!“ Tu se mu starší bratři smáli a řekli: „Ty ubožáku, ty nechytíš ani kočku a troufáš si na divokou sviní?!“ Ale nejmladší nedal jinak než, že půjde, a tak mu na cestu upekli koláč z popela velký jako dlaň. Když si kolem poledne z toho koláče ukusoval, přišel k němu starý žebrák a prosil: „Dej mi taky kousek, mám hlad.“ „Jen si vezmi, “ řekl chlapec a koláč mu podal: „ale je jen z popela.“ Stařec si ale nechal chutnat, a když chtěl jít hoch dál, řekl mu: „Tvoji bratři mě nechali hladovět, proto nemohli svini chytit, ale protože tys mě nasytil, pomohu ti. Vezmi si tenhle hedvábný provaz a až budeš v lese, tak zavolej: Barko! Barko! Svině hned přiběhne i se svými dvanácti selátky. Ovaž ji provaz kolem krku a ona za tebou půjde, kam budeš chtít!“ Tak to hoch udělal a stalo se, jak stařec řekl. Protože už byl večer, zavedl svini se selátky nejprve domů, kde jí sundal provaz a zavřel do chlívku a šel spát. Jeho bratry zatím sžírala velká závist, protože mu nepřáli princeznu.

k dyž se tedy nejmladší bratr druhého dne vydal ke králi, aby mu přinesl dobrou zprávu, že chytil svini i selátka, jeho bratři si na něho cestou počíhali, přepadli ho a zabili. Pak vykopali hrob a svého bratra zahrabali. Doma se hrnuli do chlívku, aby svini se selátky zavedli ke králi, ale té se, když neměla na krku hedvábný provaz, vrátila její velká divokost a síla, vyrazila z chlívku ven a utekla i se selaty zpět do lesa. Tu bratři pochopili, že princeznu nedostanou, a tak nikomu nic neřekli a svůj zlý skutek drželi v tajnosti.

n a hrobě zavražděného hocha vyrostl vysoký rákos, ze kterého si jednoho dne královský ovčák udělal píšťalku, a když na ni poprvé zapískal, měl se rákos ke zpěvu: „Poslyš, ovčáku sličný, jakou píseň ti zazpívám!“ a vyzpíval celý ten smutný příběh, jak jeden chytil svini, jak ho bratři zabili, jak ho zakopali a v lese ponechali, a to všechno kvůli svini. Když to ovčák slyšel, běžel s píšťalkou rovnou ke králi. Král vzal píšťalku, zafoukal a tu se rákos rozezpíval: „Poslyš, králi mocný, jakou píseň ti zazpívám!“ a zpíval přesmutnou písničku o jednom, jak chytil svini, jak ho bratři zabili, jak ho zakopali a v lese ponechali, a to všechno kvůli svini.

k rál hned poručil, aby se shromáždili všichni lidé v jeho říši a každý zafoukal. Tak to udělali všichni po řadě a rákos každého oslovil jménem a pak mu zazpíval tu smutnou písničku o jednom, jak chytil svini, jak ho bratři zabili, jak ho zakopali a v lese ponechali, a to všechno kvůli svini. Nakonec přišla řada i na oba bratry. Jakmile zafoukal ten první, dal se rákos do zpěvu: „Poslyš, bratře milý, ty který jsi mě zabil, jakou píseň ti zazpívám!“ A zpíval, jak jednoho zabil, v lese ponechal, a to vše kvůli svini. Teď musel vzít píšťalu i ten druhý a ta se dala do zpěvu: „Poslyš, bratře milý, ty který jsi mě zakopal, jakou píseň ti zazpívám!“ A zpíval, jak jednoho zakopal, v lese ponechal, a to vše kvůli svini. Král nechal oba bratry zadržet a odvést je před soud, kde svůj zločin přiznali a byli oběšeni.

u ž se však nikdy nenašel nikdo, kdo by zkoušel divokou svini chytit, a tak musel pyšný král přihlížet tomu, jak krása jeho dcery nakonec bez užitku uvadla.[pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Rohrstengel“ je ze sbírky lidových pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons