Obecní pasák a jeho chytrá dcera

Joseph Haltrich

b yl jednou jeden chudý obecní pasák a ten měl patnáct věčně hladových dětí, a tak si jednoho dne zaskočil pro špek, který si pan farář pověsil do varhan. To se vám ale ty děti poměly! A když už toho špeku zbylo jen na vrabčí zobnutí, pasák ho nařezal na kousíčky, šel s ním do kostela, kde z oltáře sundal dva svaté, postavil je doprostřed kostela, rozdělal vedle nich ohníček a běžel k faráři: „Pane faráři! Pane faráři! Boží dopuštění! Svatý Ignác se Štěpánem si opékají v kostele váš špek. Pojďte se podívat!“ Farář se vřítil do kostela, a když viděl, jak si ti dva pochutnávají na jeho výtečném špeku, osedlala si jeho duši tak ďábelská zlost, že světce popadl a hodil do ohně, aby shořeli. „Vy už mi žádný špek nesníte!“ mnul si spokojeně ruce.

t ahle horlivost se mu ovšem za chvíli rozležela v hlavě, neboť za dveřmi byla neděle a nebyla to neděle jen tak kdovíjaká, tuhle neděli měl vsí projíždět sám pan král, aby se tu zastavil na mši. „To je tvoje vina, že jsem svaté spálil!“ vyčítal farář pasákovi: „Teď mi poraď, co mám dělat, sic se ti zle povede.“ „Pane faráři, nemějte starost,“ řekl pasák: „moji sousedé jsou dva chlapi jemných rysů, určitě vám to udělají k vůli a postaví se tam místo těch svatých.“ Inu to byla rada nad zlato! Pan farář za nimi zašel a požádal je o laskavost, a tak se v neděli ti dva objevili oblečeni jako světci a postavili se na jejich místo.

t oho dne byla v kostele tlačenice, tak velká, že i sám král se podivil. Začala mše a nějakou chvíli to šlo dobře, ale pak se jeden z těch svatých podíval z okna a řekl tomu druhému: „Koukej, jak se ta moje svině má! Žere na tvé zahradě tvoji řepu!“ Když to ten druhý slyšel, zapomněl, kdo a kde je, vyskočil a pelášil ven. Tu tomu prvnímu přišlo: „Jeminkote! Aby mi tu svini tak zabil!“ A rozběhl se za ním. Lidé i král kroutili hlavami, co že se to děje, a po mši se král ptal faráře: „Copak je to s těmi svatými? Proč utekli pryč? To se mi ještě nikdy nestalo.“ „Víte, pane králi,“ měl se farář pohotově: „náš kostel je tak malý a ošklivý, že už to nemohli vydržet, protože se před vámi strašlivě styděli.“ Inu, to bylo od toho faráře věru chytré! Král neměl ani stín pochybností o tom, že se tu stal zázrak, a tak se rozhodl, že udělá dobrý skutek, a daroval faráři sumičku tak kulatou, že za ni mohl vystavět opravdu pěkný kostel. A protože to tak dobře dopadlo, lidé ve vsi si oddychli a nechali nade dveře nového kostela zhotovit nápis: „Teď už si žijeme bez starostí.“

t u přišla opět neděle a byl tu král, aby si prohlédl nový kostel. A líbil se mu, neboť vše bylo, jak má být, svatí nikam neutekli, ale když viděl ten nápis nad dveřmi, maličko se zachmuřil. „Jen počkejte, vy filištíni, já už vám nějaké starosti nadělám.“ pomyslel si a řekl: „Za dva týdny zase přijedu a vy mi řeknete, co člověku zní nejkrásněji, co zpívá nejlíbezněji a který kámen je nejvzácnější. Pokud ne, tak nechám vaši vesnici srovnat se zemí!“ A bylo to! Inu podivné jsou zvyky králů! Teď měli vesničané opravdu velké trápení a pomoci si neuměli. Naštěstí měl obecní pasák mezi těmi svými patnácti hladovými krky také jednu náramně chytrou holku, která, když o té věci slyšela, řekla: „Nedělejte si starosti, otče, to je přeci nad slunce jasnější, že nejkrásnější je hlas zvonu, nejlíbeznější je zpěv andělů a nejvzácnější je kámen mudrců.“

a byla tu opět neděle! Vesničané se seřadili a jeden po druhém předstupovali před krále, aby mu dali odpověď na jeho otázky. Ale král nebyl stále spokojený. Nakonec přišla řada i na obecního pasáka a ten řekl, co mu poradila dcerka. „Vida!“ řekl král překvapeně: „Tys to trefil, ale to jistě nemáš ze sebe, chlape! Pokud mi ihned neřekneš, kdo ti poradil, skončíš v hladomorně!“ Tak pasák přiznal, že to má od dcery. „Nu, uvidíme, zda je tak chytrá.“ řekl král: „Zanes jí tyto dvě nitky, ať mi z nich udělá košili a pár spodků.“

p asák přišel domů se smutnou písničkou: „Teď je s námi oběma konec.“ „Nebuďte tak ukvapený, táto.“ řekla dcera a popadla dvě březová košťátka: „Víte co? Zaneste to králi a řekněte mu, ať mi z nich nechá udělat tkalcovský stav a člunek.“ Když to král uslyšel, kývnul uznale hlavou: „Vida, není hloupá.“ Pak podal pasákovi hliněný hrnec, ze kterého vypadávalo dno, a řekl: „Zaneste to dceři a řekněte jí, ať mi to dno přišije, ale tak, aby nebyly vidět stehy.“ Z tohoto úkolu byl pasák přepadlý ještě o krapítek víc. „Žádný strach, táto,“ utěšovala ho dcerka: „jen si ten hrnec pěkně vezměte a zaneste ho králi, ať mi ho pěkně obrátí na ruby, když ho chce sešít.“ Tomu se král usmál a měl se ke třetímu úkolu: „Řekni dceři, aby ke mně přišla, ale nesmí přijet ani přijít pěšky, nesmí být oblečená, ale ani ne nahá, a musí mi přinést dárek, nedárek.“ A bylo to! Z tohoto úkolu byl pasák celý tumpachový a už se viděl i s dcerou v hladomorně. Ale ta holka si zase věděla rady!

n ejdříve chytila dvě vosy a dala je mezi dva talíře, aby jí neuletěly. Potom si sundala šaty a hodila na sebe rybářskou síť, popadla talíře, šla na dvůr, vyvedla ze stáje kozla a vydala se na cestu. Jednu nohu si položila na kozlí záda a druhou poskakovala v brázdě. Když to král viděl, řekl: „Ta má panečku za ušima!“ Byl zvědavý na dárek, nedárek, a tak dostal talíře, a když se kouknul mezi ně, vosy uletěly pryč a bylo to! Král na to chvíli koukal a pak si pomyslil. „Chytřejší v téhle říši nenajdeš.“ A vzal si pasákovu dceru za ženu. Tohle ženění mělo ovšem háček! Musela mu slíbit, že mu nebude svůj půvabný nosík strkat do jeho kralování, sic ji vyžene. To pasákova dcera slíbila a taky se toho nějaký čas věrně držela.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

t a záležitost s těmi voly se udála zrovna v době, kdy byl král na lovu, takže ji přednesli paní královně. Dva sedláci byli předešlé noci v mlýně, jeden přivezl obilí s voly, ten druhý měl v zápřahu kobyly. Když se ráno probudili, leželo pod volským vozem hříbě. Takže ten s voly tvrdil, že je jeho, což se tomu druhému pranic nelíbilo. Královna je vyslechla a pak řekla: „Musíte počkat na krále, ten vás rozsoudí, až se vrátí. Chytá kapry v žitě!“ Tu se muž s voly se rozesmál a řekl: „Kdo to kdy viděl na poli chytat ryby?“ „Proč ne?“ odvětila mu královna: „Když volové rodí hříbata.“ Tu se sedlák zastyděl, že byl tak hloupý, šel zahanbeně pryč a dal za pravdu tomu druhému.

k dyž se ale král vrátil z lovu domů a o tom soudcování se dozvěděl, šel ke své ženě a řekl: „Trhá mi to srdce, ale musíš ode mne odejít, protože jsi porušila slib. Ale jedno ti dopřeji. Co je ti tu nejmilejší, to si můžeš zabalit a vzít s sebou. Ale pamatuj, že do rozednění musíš být pryč!“ Královna měla do večera vše sbaleno a připraveno, a když naposledy seděli u stolu, řekla: „Ještě naposledy si připijeme.“ Král se nenechal pobízet, přiťuknul si a vyprázdnil svůj pohár až do dna, a protože v něm byla bylinka na spaní, za malou chvíli spal jako dudek. Královna ho zabalila a uložila do prádelníku a ten nechala odvézt k otci. Ona sama si vzala do ruky jen pletení a šla taky domů.

k dyž tam byla, krále vytáhla a položila do čisté postele, sama se posadila vedle a celou noc nezamhouřila oko, pletla a pletla. Král spal jako neviňátko až do bílého rána a měl přesladké sny. Když se probudil, rozhlížel se udiveně kolem: „Kdepak to jsem?“ „U mě doma, zlato.“ řekla královna a připomněla mu, že si měla přece vzít to, co má nejraději. „Srdéčko moje,“ zvolal král: „ty nejsi jen chytrá, ty jsi i dobrá žena!“ A zavedl ji zase domů do zámku a vládli společně.

a od toho času se říká, že žena má vždy pravdu a je to ona, kdo vládne v domě. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Burghüter und seine kluge Tochter“ je ze sbírky lidových pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons