O princezně ve věži

Joseph Haltrich

z_hacek il, byl jeden kupec a ten měl syna, který se pranic nehodil k obchodu, celé dny by jen hrál na housle, a tak ho otec jednoho krásného dne poslal do světa. Když se nezbedný syn loudal ulicí, uviděl hošíka, který si hrál se dvěma dřívky, jako by fidlal na housle. Tu se mu zalíbilo a řekl: „Nechceš se učit hrát na housle?“ „Ano, ano,“ řekl hoch: „jen kdybych měl nějakého učitele.“ „Tak pojď se mnou,“ řekl mladý kupec: „budu tě učit!“ a taky to udělal. Vandrovali společně světem a na chleba si vydělávali muzikou.

j ednoho dne potkali nějakého muže s medvědem a kupecký syn toho medvěda koupil a dal tomu chlapovi všechny jejich peníze. To se žákovi nelíbilo: „Proč jsi to udělal, z čeho teď budeme žít?“ „Jen počkej,“ utěšoval ho kupec: „teď si budeme teprve žít! My budeme hrát na housle a medvěd k tomu tancovat. Peníze se jen pohrnou!“ Ale tomuhle medvědovi se do tance pranic nechtělo. Nakonec ho tedy zabili, stáhli z kůže, tu si nechali u koželuha vydělat a pak si ji na sebe navléknul kupec a lidi ho měli za opravdového medvěda. Chodili od města k městu, od vsi ke vsi, od dvora ke dvoru a všude hrál žák na housle a kupecký synek tancoval jako medvěd. A bylo vám to tancování, jaké svět neviděl! Lidé se sbíhali a nemohli se vynadivit. Když houslista zahrál falešný tón, tak ho medvěd praštil, z čehož byli ti lidé u vytržení, neboť medvěda, který rozumí hudbě lépe než člověk, toho aby na světě pohledal.

z práva o tom podivuhodném medvědovi dorazila až ke králi, který si je nechal zavolat, aby mu také zahráli. Chlapec hrál na housle a medvěd k tomu tancoval tak zvesela, až se musel král nad tou rozpustilou medvědí náturou smát. Ten král měl krásnou dceru, která byla už na vdávání, ale to bylo králi proti mysli, neboť se chtěl její krásou těšit sám. Tak ji ukryl ve věži na jedné hoře, kam vyjma jeho a jednoho věrného sluhy neznala žádná duše cestu. Pak nechal po celé zemi rozhlásit, že ji dá jen tomu, kdo ji najde, ale pokud se mu to nepodaří, ztratí svůj život. A bylo to! Nu, podivné jsou zvyky králů. Tento doufal, že všechny nápadníky odradí, ale přesto se několik bláhových princů o ten kousek pokusilo, ale místo s princeznou, slavili veselku se zubatou a to bylo králi jen vhod.

k dyž byl teď v dobré náladě, pomyslel si: „Tvoje dcera má v té věži věru málo radosti, co kdybys jí jednou zase dopřál.“ A poručil, aby věrný sluha doprovodil medvěda k princezně. Do věže vedly troje dveře. Klíč k těm prvním byl ukrytý pod kamenem, sloužící ho vytáhl a dveře otevřel. Před druhými stál starý vousatý žid, kterého sluha zatahal za vousy, aby vypadl další klíč. U třetích dveří držel stráž napohled strašlivý lev, ale když ho sluha pohladil po hřívě, vyplivl tento poslední klíč a oni mohli dovnitř.

p rincezna tam seděla zabraná do hry na citeru a k tomu si zpívala. Když medvěd uslyšel hudbu, bylo mu hned do tance a dívka se tomu musela smát; medvěd ji tolik pobavil, že nechala prosit otce, aby u ní zvíře mohlo delší čas zůstat. Sotva byl věrný sluha pryč, tu se dal medvěd do řeči: „Krásná princezno, nejsem medvěd, nýbrž člověk jako ty a mladý kupecký syn, pojď a rozvaž mi obličej a uvidíš.“ Princezně se zachvělo srdce radostí, neboť vyjma otce a starého sluhy dlouho žádného člověka neviděla. Rozvázala tkanici pod krkem a uviděla krásného jinocha, a protože se jí líbil, rychle ho zase zavázala, dříve než přijde sluha, ale před tím mu řekla, že by ji mohl od jejího strašlivého otce získat. Tu přišel sluha a přinesl souhlas, že tu může medvěd zůstat, ale princezna křikla: „Hned ho odveď pryč, už ho mám dost!“

k dyž byl medvěd zase venku, pospíchal do lesa, kde si sundal medvědí kůži, oblékl si krásné šaty a šel dalšího rána do města, aby se ohlásil u krále, že chce hledat jeho dceru. Král se smál a řekl: „Pro mne za mne, když jsi blázen a chceš přijít o život!“ Čas, ve kterém měl jinoch princeznu najít, jinak ho to bude stát život, byl určen na hodinu polední. Kupec byl v dobré náladě, vzal si tedy pušku a vydal se na lov, aby nějak přečkal to čekání. V lese uviděl divokou svini, ale když na ni zacílil, dala se do řeči: „Nechej mne být, já ti budu ku pomoci. Vezmi si tuto štětinu, když budeš v nouzi, tak ji promni a hned jsem u tebe.“ Tak si štětinu vzal a šel dál. Tu uviděl orla, který zrovna požíral zajíce, zacílil a měl se k výstřelu, ale orel zvolal: „Nechej mne být, já ti budu ku pomoci. Vezmi si toto pírko, když budeš v nouzi, tak ho promni a hned jsem u tebe.“ Tak si vzal pírko a šel svojí cestou. Najednou uviděl kmotřičku Smrt, která ležela v příkopě a spala. „Ha,“ pomyslel si kupec: „teď ti dám okusit mého olova, ty ničitelko lidského štěstí.“ Zacílil a chtěl vystřelit, ale smrt se v tom okamžiku probudila a zpozorovala nebezpečí, které se nad ní vznášelo. „Nestřílej, z boží vůle, nestřílej! Víš, jaké by to bylo neštěstí na zemi, kdyby mne nebylo? Podívej, já se ti odměním, vezmi si tuto kostičku, když budeš v nouzi, tak ji promni a já budu hned u tebe!“ Tak vzal kost a šel.

k dyž viděl, že mu z určeného času zůstávalo jen půl hodiny, tak pospíchal vzhůru k věži. U prvních dveří vyzvedl klíč zpod kamene a otevřel. U druhých zatahal žida za vousy a otevřel, pak pohladil hřívu lva, vzal třetí klíč a otevřel poslední dveře, za kterými našel princeznu, která ho již čekala. Vzal ji hned za ruku, zavedl ji k otci a řekl: „Moji část jsem vykonal, teď je řada na vás, pane králi, abyste splnil svůj slib.“

a le stařec nechtěl svoji dceru ztratit, a tak kupci rozhněvaně řekl: „Ještě ne! Ještě není tvoje! Nejprve musíš během jediné noci sníst celou komnatu plesnivého chleba!“ Kupecký synek si dlouho nevěděl rady, ale pak si vzpomněl na svini, vzal štětinu a zamnul ji. Tu se objevilo početné stádo sviní a než by jeden zamrkal, chleba byl pryč a podlaha dočista vylízaná.

k rál se druhého dne velmi podivil, že se to mladému kupci podařilo, ale řekl mu ještě vztekleji: „Ještě ji nedostaneš! Nejdříve musíš během jediné noci vysbírat komnatu plnou hrachu. Nesmí zůstat ani hrášek!“ Kupec si vzpomněl na orla, vytáhnul pírko, promnul ho a ihned tu bylo početné orlí hejno a než by jeden okem mrknul, neležel na podlaze ani hrášek.

k dyž to následující rána starý král viděl, popadl ho vztek a zvolal: „Ne! Nikdy ti ji nedám! Nikdy! Nikdy!“ Tu vytáhnul kupecký syn kost, promnul ji a ihned se objevila kmotřička Smrt, krále popadla a než by jednomu ukápla slzy, byla s ním pryč.

p rincezna se vrhla kupci kolem krku a byla svatba.

k upecký syn se stal králem a chtěl ze svého žáka udělat ministra, ale tomu se to nelíbilo, tak mu dal alespoň hodně peněz a on se vydal dál do světa, kde se jednoho dne stal se velmi bohatým mužem.[pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die versteckte Königstochter“ je ze sbírky lidových pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons