Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo

Anonym

j en co si tak spravedlivě rozdělili úrodu, [pozn1] šli lišák s medvědem na sušičku, aby sušili. Jenomže lišákovi se z vší té práce zamotala hlava, a tak se přitisknul na trámy a zavolal: „Hej, kmotře medvěde, sušte, sušte, já tady podržím ty trámy, aby vám nespadly na hlavu.“ A medvěd se oháněl, co mu síly stačily. Když bylo nasušeno, ukázal lišák na plevy a pravil velkomyslně: „Vezměte si tu velkou hromadu, kmotře medvěde, sám jste větší. Já se spokojím tady s tou malou hromádkou.“ S tím byl medvěd spokojený a rád si tu velkou hromadu vzal.

v ydali se do mlýnice, aby si obilí namleli. Když mlýnské kameny mlely lišákovo obilí, zvesela si zpívaly, ale když se dal do mletí medvěd, jeho plevy jen smutně šustily a šustily. Tak se zeptal: „Proč mi kameny jen tak šustí a tobě zpívaly po mlynářsku?“ „Že vy jste tam, kmotře medvěde, nehodil trochu písku?“ radil mu lišák. Tak to medvěd napravil a byla z toho hned jiná písnička.

k dyž měli namleto, šli vařit kaši. Lišák nedávno jedné selce ve Lhotě ukradl soudek másla. Pro kaši z jeho bílé mouky jakoby ho teď našel. Ta voněla a chutnala! Zato medvědí kaše z plev, škoda mluvit! Medvěd šel, ochutnal lišákovu kaši a pomyslel si: „Ta je ale výtečná.“ Lišák šel a ochutnal medvědovu kaši, smál se a prohlásil: „Takovouhle kaši žere jen svině a medvěd, ale lišák nikdy!“

t entokrát se ucho džbánu neutrhlo.

j iného dne se ti dva vydali do lesa, aby přinesli dřevo. Lišák uviděl jeřáb se spoustou jeřabin a řekl medvědovi: „Kmotře medvěde, buďte té dobroty a shoďte mi tuhle jeřabinu. Já ty jeřabiny natrhám a zanesu staré matičce.“ Medvěd to ochotně udělal a co viděl? Lišák si začal cpát jeřabinami břicho. Zeptal se ho: „Copak je nezaneseš svojí staré matce?“ Lišák jen mávnul tlapou a řekl: „A co? Však má zrovna tak dobré oči jako já, může si je najít a donést sama.“

a ni tentokrát se ucho džbánu neutrhlo.

t ak šli dál, až dorazili k mohutnému dubu, který medvěd vytrhnul i s kořeny. Lišák řekl: „Vezměte na záda korunu, kmotře medvěde, já ponesu kmen.“ Medvěd vlekl strom, zatímco lišák se za jeho zády usadil na kmen a nechal se táhnout. Po chvíli se medvěd ohlédnul a viděl, jak se věci mají. Pustil strom a hnal se na lišáka, ale ten byl rychlejší a vklouznul pod pařez. Ale tolik štěstí přece jen neměl, medvěd ho drapnul za nohu a pevně držel. Lišák zavolal: „Hej, kmotře medvěde, taháte za kořen, ne za moji nohu!“ Tak medvěd lišákovu nohu pustil a pohotově popadnul nějaký kořen. A lišák? Ten samozřejmě utekl.

t entokrát se tedy ucho džbánu zase neutrhlo.

a bylo to jiného dne, kdy lišák potkal formana, co vezl na fůře čerstvé herinky. To vám bylo vůně, až se jednomu sbíhaly sliny! Lišák si lehl na kraj cesty a dělal mrtvého. Tahle finta už mu vyšla tolikrát! Takže i dnes se ocitnul na voze, a zatímco si forman seděl a dělal si laskominy na novou čepici, lišák mu za zády rozdával jinou kartu. Všechny ryby vyházel na silnici a nakonec skočil dolů sám. Cestou si posbíral herinky a šel se s nimi producírovat k medvědovi. Ten se zatím uklidnil a řekl smířlivě: „Odkud máš všechny ty ryby?“ „Ze lhotského rybníka.“ odvětil lišák: „Za jasné měsíčné noci, když mrzne, až to praští, pověsím ocas do vody a čekám. Než by člověk okem mrknul, chytne se ryba.“ O takovém rybolovu ještě medvěd neslyšel, takže když té noci přišel silný mráz, šel to vyzkoušet.

k dyž lišák viděl, jak medvěd sedí pevně přimrzlý na rybníce a není mu k hnutí ani k útěku, vydal se za selkami do Lhoty, byly zrovna při stloukání másla, a žaloval jim: „Medvěd vám sedí na rybníce a dělá vám rovnou do vody!“ Do ženských jakoby jeden střelil, popadly své tlouky a košťata a palice, co která zrovna měla po ruce, a utíkaly na rybník, aby daly medvědovi co proto. V tom spěchu zapomněly, že dveře do světnice zůstaly otevřené, a tak se lišák dostal bez námahy k máselnicím. Zatímco medvědu nezbylo, aby svůj ocas nechal trčet v ledu a pelášil, co mu síly stačily, hověl si lišák v másle. Však jen se selky vrátily a zjistily, kdo jim doma hospodaří, hnaly se i po něm. Ale lišák byl opět rychlejší a vyskočil oknem. Jedna ho zasáhla na špičce ocasu, takže ji má od toho dne bílou.

a ni tentokrát se ucho džbánu neutrhlo.

a bylo to zase jiného dne, kdy lišák potkal havrana, který si nesl v zobáku kradený sýr. Lišák si olíznul pysky; nikdo nedělá lepší sýr než imolské selky! „Dej mi ten sýr.“ řekl havranovi. Ale havran mu nedal nic. Tak to zkusil lišák jinak: „Když mi dáš ten sýr, udělám tě kantorem. Jen bych rád věděl, zda na to máš hlas.“ A hloupý havran zakrákoral a sýr spadnul lišákovi rovnou do tlamy.

j en se olizoval, když potkal medvěda, který nesl koňskou mršinu. Lišák se zeptal: „Jak jsi k tomu koni přišel?“ Medvěd si pomyslil: „Jen počkej! Teď přišla hodinka odplaty!“ a nahlas řekl: „To je úplná maličkost. Jak uvidíš na louce odpočívat koně, jdi k němu a pořádně se mu zakousni do ocasu. Pak stačí hlasitě zavýt, kůň se lekne a je po něm!“ Lišák pelášil, aby vykonal podle medvědí rady. Všechno šlo jako po másle až k tomu zavytí. Pak kůň místo zcepenění polekaně vyskočil a smyslů zbavený vyrazil jako vítr pryč. Ubohý a dobře zakousnutý lišák mu visel na ocase a mlátil s sebou o každý strom či pařez, který cestou potkali.

c estou potkali jednoho zajíce. Ten, když viděl, jak se lstivý lišák bezmocně zmítá na koňském ocase, dostal z toho takový záchvat smíchu, až si natrhnul pysk.

t ak se ucho džbánu přece jednou utrhlo.[pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - To je narážka na spravedlivé dělení ve smyslu „já se obětuji a vezmu si to, co vyroste nad zemí, a ty si vezmi to, co vyroste pod zemí“, o kterém vypráví jiná finská lidová pohádka.   Zpět
Poznámka 2 - Finskou lidovou pohádku „Der Fuchs und der Bär“ z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons