Jak tenkrát trpaslíci odešli

Bratři Grimmov�

n a severní straně Harzu [pozn1] žilo kdysi tisíce trpaslíků, skřítků a pidimužíků ve skalních rozsedlinách a trpasličích slůjích. U Seehausenu [pozn2] v magdeburgské marce se tenkrát také nacházeli trpasličí slůje. Trpaslíci se obyvatelům ve viditelné podobě ukazovali jen zřídka, obyčejně mezi nimi potulovali krajem neviděni a neslyšeni pod ochranou příkrovu mlhy. Mnozí trpaslíci byli tvorové dobromyslní a obyvatelům za určitých okolností velmi nápomocní, například při svatbách či křtinách si lidé od trpaslíků rádi půjčovali rozličné náčiní. Nesměl je ovšem někdo rozzlobit, pak se stali zlomyslnými a záludnými a udělali tomu, kdo je urazil, peklo na zemi.

v údolí mezi Blankenburgem [pozn3] a Quedlinburgem [pozn4] jednou jeden pekař zpozoroval, že mu každý den schází několik upečených chlebů, ale zloděje nedokázal odhalit. Toto ustavičné okrádání způsobilo, že pozvolna chudnul. Nakonec dostal podezření, že by na jeho neštěstí mohli mít vinu trpaslíci. Tak vzal jednoho dne pletivo spletené z tenkých proutků a tak dlouho se jím kolem sebe oháněl, dokud některé trpaslíky netrefil a neshodil jim mlžné čepičky, pak se už před ním nemohli schovat.

z téhle trpasličí lotroviny povstal tenkrát velký povyk, protože lidi pochytali při nějakém kradení pak ještě několik trpaslíků a došla jim trpělivost. Nakonec donutili celý trpasličí národ, aby se odtamtud vystěhoval. Aby se těm okradeným dostalo nějaké náhrady a aby se nějak doložilo množství vystěhovaných trpaslíků, postavili lidé na hoře Kirchberg při vesnici Thale [pozn5] , kde také ležel Wendhausen. [pozn6] , obrovský sud, do kterého měl každý trpaslík hodit kousek zlata. Sud byl po odchodu trpaslíků plný starých mincí; tolik tu tenkrát těch trpaslíků žilo! Prý tehdy odtáhli skrze Warnstedt [pozn6] (nedaleko Quedlinburgu) někam na východ.

o d toho času zahlédnul člověk trpaslíka jen zřídka a trpasličí pomocí se už nedočkal žádný. [pozn7]

Oddělovač

Poznámka 1 - Harz (dávný prales Harudorum pagus) je nejvyšší pohoří severního Německa a rozkládá se ve spolkových zemích Dolní Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Z Harzu přišli ve 12.století do Krušných hor horníci, přišli za obživou a někteří z nich, pro které byl život v Krušných horách příliš krušný, se v 16.století do Harzu zase vrátili. Odkud to víme? Podle krušnohorského nářečí, které s sebou do Harzu přinesli a které zůstalo dodnes zachováno v obcích Altenau, Sankt Andreasberg, Clausthal-Zellerfeld, Lautenthal a Hahnenklee. Poslední potomci horníků, kteří kdysi založili slávu sedmi horních měst v oblasti rudného revíru Horní Harz, pracovali na jámě Wolkenhügel v obci Bad Lauterberg, kde až do jeho definitivního zavření v roce 2007 těžili stříbro, olovo a zinek. Kdo nevěří, ať tam běží. Možná poběží stezkou, kterou kdysi kráčel Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine nebo Hans Christian Andersen. Ti všichni byli pohořím očarováni, třeba pro množství překrásných sádrovcových, dolomitových a vápencových jeskyní nebo pro jeho 17 vodních nádrží (Harz patří k územím velmi bohatým na srážky). A kolik je tam věží a věžiček, zámků a zámečků, hradů zřícených i těch zachovalých, to už si spočítejte sami.   Zpět
Poznámka 2 - Bývalé hanzovní město Seehausen se z temnoty dávnověku vynořilo na přelomu 10. a 11.století, kdy stál na levém břehu řeky Aland markraběcí strážní hrad se slovanskou osadou, o které se již v roce 1196 mluví jako o malém městečku „oppidu“ a v roce 1327 zažívá největší rozkvět jako hanzovní město. Běsy třicetileté války a nakonec velký požár v roce 1722 město z velké části zcela zpustošily a dnes je Seehausen malé ospalé městečko se středověkým centrem, z jeho čtyř bran bývalého opevnění zůstala zachována jediná, stejně jako několik částí hradeb.   Zpět
Poznámka 3 - Město Blankenburg leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko na severním okraji pohoří Harzu v nadmořské výšce cca 234 m n.m. a západně od Quedlinburgu. První písemná zmínka o strážním hradě Blankenburgu, stojícím na lesklé vápencové skále, je z roku 1123, ale již v letech 1180-82 zažil první zkoušku ohněm. Fridrich, řečený Barbarossa, k němu upřel nejen své přísné oko, ale svou pádnou ruku, protože se rozhodl ho dobýt, místní pánové totiž přísahali věrnost jeho úhlavnímu nepříteli z rodu Welfů, vévodovi Jindřichu Lvu. V průběhu staletí se tu přehnala válečná vřava a zkáza několikrát, zle se měšťanům vedlo v době třicetileté války, kdy bylo město v roce 1625 vojskem dokonce obsazeno a těžce zkoušeno. Jistého rozkvětu se dočkalo na konci 17.a v 18.století, kdy tu bylo tak bezpečno, že se tu v letech 1796 - 1798 mohl na svém útěku ukrývat i Ludvík VIII. Dnešní návštěvník se může ukrýt před nudou v bývalém vévodském letohrádku s půvabnými barokními zahradami, které patří ke skvostům zahradnické architektury v Evropě.   Zpět
Poznámka 4 - Město Quedlinburg leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko na severním okraji pohoří Harzu a západním břehu řeky Bode v nadmořské výšce 123 m n.m. Díky úrodné údolní nivě řeky Bode tu žili lidé už neolitu, jak dokládají nálezy z 55 neolitických sídlišť. Ale většího významu dosáhla osada až v 10.století, kdy tu stál pyšný královský hrad, na kterém v roce 973 přísahali věrnost tehdejšímu panovníkovi Otovi Velkému také český kníže Boleslav I. a polský kníže Mieszko I. Ale koruna jednoho dne statky i polnosti prohospodařila, a tak tu v pozdním středověku pod dohledem nedalekého opatství vládl stav měšťanský, jehož přičiněním a pílí se stalo nyní už město Quedlinburg v roce 1384 členem Dolnosaského svazu měst a v roce 1426 dokonce členem Hansy. Takováto svobodomyslnost vedla k logickému střetu s církevní mocí, roztrpčení měšťané se uchýlili k násilí a v roce 1477 se pokusili abatyší Hedviku Saskou z města vyhnat, za což byli náležitě potrestáni. Toto příkoří měšťané však církevní vrchnosti vrátili za pár let později, když propukly selské války.   Zpět
Poznámka 5 - Město Thale leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko na severovýchodním okraji pohoří Harz v nadmořské výšce 156 m n.m. Povstalo někdy na začátku 10.století, což mohou místní doložit písemnou zmínkou v souvislosti s klášterem Wendhusen, který byl jako útočiště počestných panen založen už v roce 840 a v selských bouřích roku 1525 opět srovnán se zemí. Říci „thale“ znamená mít na jazyku chuť železa, neboť první železná huť zde byla založena v roce 1445. Zlá vůle ji sice v době třicetileté války zničila, ale měšťané, povzbuzení dostatkem místní rudy i dřeva, ji už roku 1648 obnovili; s krátkými přestávkami měla co na práci až do roku 1714. Říci „thale“ znamená také první smaltovnu plechů v Evropě v roce 1835, a když sem přivedli roku 1862 železnici, přineslo to Thale mezinárodní věhlas a 10 % světové produkce smaltů. Komu by nevoněla železná ruda a neměl by oko pro malebnost smaltu, tomu je radno navštívit slavný minerální Hubertův pramen, který obsahuje léčivý radon a o jehož účincích by nám mohli vyprávět i Goethe či Heine. 20.století přineslo početné zakázky na výrobu vojenských ocelových helem a davy víkendových výletníků, kteří tu hledají to, co jim chybí v rušných a šedivých ulicích Berlína.   Zpět
Poznámka 6 - Wendhausen nebo-li Wendhusen byl ženský klášter, založený již před rokem 840 jako vůbec první klášter na saské půdě. Byl zničen v roce 1525 v době selských válek.Malá obec s tisíciletou tradicí a jen necelými sedmi sty obyvateli Warnstedt je proslavená svým starým holandským větrným mlýnem, který nechali místní v roce 1992 zrekonstruovat, aby ho mohli obdivovat hojní turisté, kteří se sem sjíždějí k tradiční střelecké slavnosti. Král střelců pak před jejich očima dostane tuplák, jehož původ se datuje až do roku 1645.   Zpět
Poznámka 7 - Lidová pověst „Der Zug der Zwerge über den Berg“ (DS 154) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons