Jak tenkrát trpaslíci odešli

Bratři Grimmové

n a severní straně Harzu [pozn1] žilo kdysi tisíce trpaslíků, skřítků a pidimužíků ve skalních rozsedlinách a trpasličích slůjích. U Seehausenu [pozn2] v magdeburgské marce se tenkrát také nacházeli trpasličí slůje. Trpaslíci se obyvatelům ve viditelné podobě ukazovali jen zřídka, obyčejně mezi nimi potulovali krajem neviděni a neslyšeni pod ochranou příkrovu mlhy. Mnozí trpaslíci byli tvorové dobromyslní a obyvatelům za určitých okolností velmi nápomocní, například při svatbách či křtinách si lidé od trpaslíků rádi půjčovali rozličné náčiní. Nesměl je ovšem někdo rozzlobit, pak se stali zlomyslnými a záludnými a udělali tomu, kdo je urazil, peklo na zemi.

v údolí mezi Blankenburgem [pozn3] a Quedlinburgem [pozn4] jednou jeden pekař zpozoroval, že mu každý den schází několik upečených chlebů, ale zloděje nedokázal odhalit. Toto ustavičné okrádání způsobilo, že pozvolna chudnul. Nakonec dostal podezření, že by na jeho neštěstí mohli mít vinu trpaslíci. Tak vzal jednoho dne pletivo spletené z tenkých proutků a tak dlouho se jím kolem sebe oháněl, dokud některé trpaslíky netrefil a neshodil jim mlžné čepičky, pak se už před ním nemohli schovat.

z téhle trpasličí lotroviny povstal tenkrát velký povyk, protože lidi pochytali při nějakém kradení pak ještě několik trpaslíků a došla jim trpělivost. Nakonec donutili celý trpasličí národ, aby se odtamtud vystěhoval. Aby se těm okradeným dostalo nějaké náhrady a aby se nějak doložilo množství vystěhovaných trpaslíků, postavili lidé na hoře Kirchberg při vesnici Thale [pozn5] , kde také ležel Wendhausen. [pozn6] , obrovský sud, do kterého měl každý trpaslík hodit kousek zlata. Sud byl po odchodu trpaslíků plný starých mincí; tolik tu tenkrát těch trpaslíků žilo! Prý tehdy odtáhli skrze Warnstedt [pozn6] (nedaleko Quedlinburgu) někam na východ.

o d toho času zahlédnul člověk trpaslíka jen zřídka a trpasličí pomocí se už nedočkal žádný. [pozn7]

Oddělovač

Poznámka 1 - Harz (dávný prales Harudorum pagus) je nejvyšší pohoří severního Německa a rozkládá se ve spolkových zemích Dolní Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Z Harzu přišli ve 12.století do Krušných hor horníci, přišli za obživou a někteří z nich, pro které byl život v Krušných horách příliš krušný, se v 16.století do Harzu zase vrátili. Odkud to víme? Podle krušnohorského nářečí, které s sebou do Harzu přinesli a které zůstalo dodnes zachováno v obcích Altenau, Sankt Andreasberg, Clausthal-Zellerfeld, Lautenthal a Hahnenklee. Poslední potomci horníků, kteří kdysi založili slávu sedmi horních měst v oblasti rudného revíru Horní Harz, pracovali na jámě Wolkenhügel v obci Bad Lauterberg, kde až do jeho definitivního zavření v roce 2007 těžili stříbro, olovo a zinek. Kdo nevěří, ať tam běží. Možná poběží stezkou, kterou kdysi kráčel Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine nebo Hans Christian Andersen. Ti všichni byli pohořím očarováni, třeba pro množství překrásných sádrovcových, dolomitových a vápencových jeskyní nebo pro jeho 17 vodních nádrží (Harz patří k územím velmi bohatým na srážky). A kolik je tam věží a věžiček, zámků a zámečků, hradů zřícených i těch zachovalých, to už si spočítejte sami.   Zpět
Poznámka 2 - Bývalé hanzovní město Seehausen se z temnoty dávnověku vynořilo na přelomu 10. a 11.století, kdy stál na levém břehu řeky Aland markraběcí strážní hrad se slovanskou osadou, o které se již v roce 1196 mluví jako o malém městečku „oppidu“ a v roce 1327 zažívá největší rozkvět jako hanzovní město. Běsy třicetileté války a nakonec velký požár v roce 1722 město z velké části zcela zpustošily a dnes je Seehausen malé ospalé městečko se středověkým centrem, z jeho čtyř bran bývalého opevnění zůstala zachována jediná, stejně jako několik částí hradeb.   Zpět
Poznámka 3 - Město Blankenburg leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko na severním okraji pohoří Harzu v nadmořské výšce cca 234 m n.m. a západně od Quedlinburgu. První písemná zmínka o strážním hradě Blankenburgu, stojícím na lesklé vápencové skále, je z roku 1123, ale již v letech 1180-82 zažil první zkoušku ohněm. Fridrich, řečený Barbarossa, k němu upřel nejen své přísné oko, ale svou pádnou ruku, protože se rozhodl ho dobýt, místní pánové totiž přísahali věrnost jeho úhlavnímu nepříteli z rodu Welfů, vévodovi Jindřichu Lvu. V průběhu staletí se tu přehnala válečná vřava a zkáza několikrát, zle se měšťanům vedlo v době třicetileté války, kdy bylo město v roce 1625 vojskem dokonce obsazeno a těžce zkoušeno. Jistého rozkvětu se dočkalo na konci 17.a v 18.století, kdy tu bylo tak bezpečno, že se tu v letech 1796 - 1798 mohl na svém útěku ukrývat i Ludvík VIII. Dnešní návštěvník se může ukrýt před nudou v bývalém vévodském letohrádku s půvabnými barokními zahradami, které patří ke skvostům zahradnické architektury v Evropě.   Zpět
Poznámka 4 - Město Quedlinburg leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko na severním okraji pohoří Harzu a západním břehu řeky Bode v nadmořské výšce 123 m n.m. Díky úrodné údolní nivě řeky Bode tu žili lidé už neolitu, jak dokládají nálezy z 55 neolitických sídlišť. Ale většího významu dosáhla osada až v 10.století, kdy tu stál pyšný královský hrad, na kterém v roce 973 přísahali věrnost tehdejšímu panovníkovi Otovi Velkému také český kníže Boleslav I. a polský kníže Mieszko I. Ale koruna jednoho dne statky i polnosti prohospodařila, a tak tu v pozdním středověku pod dohledem nedalekého opatství vládl stav měšťanský, jehož přičiněním a pílí se stalo nyní už město Quedlinburg v roce 1384 členem Dolnosaského svazu měst a v roce 1426 dokonce členem Hansy. Takováto svobodomyslnost vedla k logickému střetu s církevní mocí, roztrpčení měšťané se uchýlili k násilí a v roce 1477 se pokusili abatyší Hedviku Saskou z města vyhnat, za což byli náležitě potrestáni. Toto příkoří měšťané však církevní vrchnosti vrátili za pár let později, když propukly selské války.   Zpět
Poznámka 5 - Město Thale leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko na severovýchodním okraji pohoří Harz v nadmořské výšce 156 m n.m. Povstalo někdy na začátku 10.století, což mohou místní doložit písemnou zmínkou v souvislosti s klášterem Wendhusen, který byl jako útočiště počestných panen založen už v roce 840 a v selských bouřích roku 1525 opět srovnán se zemí. Říci „thale“ znamená mít na jazyku chuť železa, neboť první železná huť zde byla založena v roce 1445. Zlá vůle ji sice v době třicetileté války zničila, ale měšťané, povzbuzení dostatkem místní rudy i dřeva, ji už roku 1648 obnovili; s krátkými přestávkami měla co na práci až do roku 1714. Říci „thale“ znamená také první smaltovnu plechů v Evropě v roce 1835, a když sem přivedli roku 1862 železnici, přineslo to Thale mezinárodní věhlas a 10 % světové produkce smaltů. Komu by nevoněla železná ruda a neměl by oko pro malebnost smaltu, tomu je radno navštívit slavný minerální Hubertův pramen, který obsahuje léčivý radon a o jehož účincích by nám mohli vyprávět i Goethe či Heine. 20.století přineslo početné zakázky na výrobu vojenských ocelových helem a davy víkendových výletníků, kteří tu hledají to, co jim chybí v rušných a šedivých ulicích Berlína.   Zpět
Poznámka 6 - Wendhausen nebo-li Wendhusen byl ženský klášter, založený již před rokem 840 jako vůbec první klášter na saské půdě. Byl zničen v roce 1525 v době selských válek.Malá obec s tisíciletou tradicí a jen necelými sedmi sty obyvateli Warnstedt je proslavená svým starým holandským větrným mlýnem, který nechali místní v roce 1992 zrekonstruovat, aby ho mohli obdivovat hojní turisté, kteří se sem sjíždějí k tradiční střelecké slavnosti. Král střelců pak před jejich očima dostane tuplák, jehož původ se datuje až do roku 1645.   Zpět
Poznámka 7 - Lidová pověst „Der Zug der Zwerge über den Berg“ (DS 154) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons