Tři růže na jednom stonku

Franz Georg Brustgi

n a jednom odlehlém statku, který stál blízko hlubokého a černého jedlového lesa, bydlel kdysi sedlák, kterému už před lety zemřela žena. Naštěstí měl dvě odrostlé krásné dcery, jednu plavovlasou a druhou černovlasou. Ty mu vedly domácnost, dohlížely na chlév a kurníky a pomáhaly také venku na poli, jak nejlépe mohly. Měly to zařízeno tak, že vždy jedna pomáhala otci při selské práci, zatímco ta druhá zůstala doma a starala se o domácnost. Tohle uspořádání mělo svoje opodstatnění, protože nikdo vlastně nedokázal říct proč, ale ty dvě sestry se nesnesly. Kvůli každé maličkosti se celé hodiny přely a handrkovaly, jindy na sebe zase celé dny ani nepromluvily a jen tak kolem sebe chodily. Otec je měl obě stejně rád a dával si záležet na tom, aby jednu před druhou neprotěžoval. Pokaždé, když jel do vsi na jarmark, přivezl jim dárky, které si vždy mohly samy zvolit.

j ednoho dne se opět chystal na jarmark, a tak zavolal dcery do světnice a zeptal se: „Však víte, dneska je dole ve vsi jarmark, co vám mám přinést?“ „Já bych chtěla krásné šaty na neděli.“ řekla černovláska. „Já si přeji tři růže na jednom stonku.“ řekla plavovláska. „Tři růže na jednom stonku? Pokud je někde seženu, máš je mít.“ odvětil otec a vydal se na cestu. Když uzavřel své obchody a naobědval se v hostinci, koupil černovlásce krásné nové šaty. Pak obešel celý trh dvakrát nahoru a dolů a také na cestě domů se dobře rozhlížel, ale nikde neviděl tři růže, které by rostly na jednom stonku. Konečně, to už byl pěkný kus od vesnice, uviděl v jedné zahradě stát kvetoucí růžový keř. Pozoroval jej zblízka a opravdu, rostly na něm tři růže na jednom stonku, jak si to plavovláska přála. Bez dlouhého rozmyšlení vstoupil do zahrady a popadl stonek a chtěl růže utrhnout.

k de se vzal, tu se vzal, objevil se tu huňatý hnědý medvěd a řekl: „Co tu hledáš na mojí zahradě?“ Když se sedlák vzpamatoval z úleku, vyprávěl, že jeho dcera si přála, aby jí z trhu přinesl tři růže na jednom stonku. Dlouho je marně hledal, až na tomto keři je konečně našel, snad by si je mohl utrhnout a vzít domů. „Inu, můžeš.“ odvětil medvěd: „Ale jen pod podmínkou. Ráno touhle dobou přijdeš a přivedeš s sebou dceru. Nebude ti to ke škodě. Ale pokud neuděláš, o co jsem tě požádal, tak zemřeš!“ Sedlák slíbil, že přijde zpět, poděkoval za růže a vydal se na cestu domů.

k dyž vešel na dvůr, dcery na něj už čekaly. Černovláska ho pozdravila od studny, kde zrovna nabírala vodu pro dobytek. Plavovláska mu radostně vyšla vstříc z kuchyně. Když viděla v otcově ruce větvičku se třemi růžemi, zářily jí oči štěstím, dlouho se té kráse obdivovala a pak růže starostlivě postavila do sklenice na okno. Černovláska si zatím zkoušela nové šaty a opovržlivě se smála, když viděla obyčejné růže. Když se pak dozvěděla, že sestra kvůli nim musí zítra navštívit divokého medvěda, nebrala její zlomyslná radost konce: „Ty svoje růže budeš muset draze zaplatit a už nikdy se nevrátíš zpět!“ Ale plavovláska řekla: „Co otec medvědu slíbil, to dodržím.“

d ruhého dne se sedlák vydal s plavovláskou do medvědovy zahrady. Když vešli, vyšel jim medvěd vstříc a ptal se: „To je ta dcera, co si přála růže?“ „Ano,“ odvětil otec. „Nech ji do slunce západu u mne.“ řekl medvěd: „Nic se jí nestane a nikdo jí neublíží.“ To přišlo sedlákovi věru zatěžko, nechat tu dceru tak samotinkou bez pomoci a ochrany u divokého zvířete, ale co mu zbylo jiného. Tak se s ní rozloučil a celý den na ni s obavami myslel. Ale s takovými myšlenkami se opravdu soužit nemusel. Neboť jakmile byl medvěd s dívkou sám, vzal ji opatrně za ruku a vedl do krásného zámečku, který stál uprostřed zahrady, ukrytý mezi stromy a kvetoucími keři. Provedl ji všemi krásně zdobenými komnatami a ukázal jí všechny poklady, co tam kde byly, perly, zlato, drahokamy, stříbro. Tolik nádhery ta prostá selská dívka ještě nikdy neviděla a nemohla od toho oči odtrhnout. „Vyber si něco, co se ti nejvíc líbí.“ řekl medvěd: „Já ti to daruji, pokud ke mě zítra v tu samou hodinu dobrovolně přijdeš.“

d ívka to slíbila, vybrala si jeden náhrdelník a prsten a večer se vrátila spokojeně domů. Když černovláska viděla, co za drahocenné šperky si přinesla, závistí se málem zalknula. A protože se bála, že by sestra mohla být při další návštěvě obdarována ještě bohatěji, snažila se jí namluvit strach z medvěda a zpracovat ji tak, aby svůj slib nedodržela a raději zůstala doma. Ale všechny její řeči byly marné a vešly vniveč. Tak v noci tajně vstala, popadla sestřiny šaty a boty a ukryla je do sena ve stodole. Skoro celou hodinu ráno plavovláska hledala šaty a tušila, že v tom má prsty její žárlivá sestra. Ale nenechala se v rozhodnutí, že slovo dané medvědovi dodrží, zviklat, natáhla si nakonec svoji starou záplatovanou zástěru a na cestu se vydala bosa.

a le protože se při tom hledání tak dlouho zdržela, přišla do zahrady pozdě. Růžový keř stál celý povadlý, růže byly mdlé a bez vůně se krčily mezi listím. Všude tu vládlo hrobové ticho, až z toho na jednoho šla úzkost. Plavovláska medvěda volala, ale nikdo jí neodpověděl. Bloudila z jednoho konce zahrady na druhý a volala: „Kde jsi, můj milý medvěde?“ Tu konečně uslyšela nějaký šustot a šelest z růžového keře, a když tam přiběhla, uviděla medvěda, jak tam mrtvý leží na mechu.

r ozplakala se a holýma rukama se začala prodírat trnitými větvičkami, aby zvíře ze zajetí růžového keře osvobodila. Tu se pojednou povadlé květy i listy postavily, růže zase zavoněly a medvěd otevřel oči.

p otom vylezl z houštiny ven, spadla z něj medvědí kůže a najednou tu stál krásný princ. „Nyní jsem konečně vysvobozen!“ řekl: „Tvoje láska a věrnost mi darovaly nový život, a proto tě chci udělat svojí ženou a královnou.“

p od tím růžovým keřem dal plavovlásce zásnubní políbení a brzy nato slavili svatbu a žili spolu šťastně až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Drei Rosen auf einem Stiel“ je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons