Tři růže na jednom stonku

Franz Georg Brustgi

n a jednom odlehlém statku, který stál blízko hlubokého a černého jedlového lesa, bydlel kdysi sedlák, kterému už před lety zemřela žena. Naštěstí měl dvě odrostlé krásné dcery, jednu plavovlasou a druhou černovlasou. Ty mu vedly domácnost, dohlížely na chlév a kurníky a pomáhaly také venku na poli, jak nejlépe mohly. Měly to zařízeno tak, že vždy jedna pomáhala otci při selské práci, zatímco ta druhá zůstala doma a starala se o domácnost. Tohle uspořádání mělo svoje opodstatnění, protože nikdo vlastně nedokázal říct proč, ale ty dvě sestry se nesnesly. Kvůli každé maličkosti se celé hodiny přely a handrkovaly, jindy na sebe zase celé dny ani nepromluvily a jen tak kolem sebe chodily. Otec je měl obě stejně rád a dával si záležet na tom, aby jednu před druhou neprotěžoval. Pokaždé, když jel do vsi na jarmark, přivezl jim dárky, které si vždy mohly samy zvolit.

j ednoho dne se opět chystal na jarmark, a tak zavolal dcery do světnice a zeptal se: „Však víte, dneska je dole ve vsi jarmark, co vám mám přinést?“ „Já bych chtěla krásné šaty na neděli.“ řekla černovláska. „Já si přeji tři růže na jednom stonku.“ řekla plavovláska. „Tři růže na jednom stonku? Pokud je někde seženu, máš je mít.“ odvětil otec a vydal se na cestu. Když uzavřel své obchody a naobědval se v hostinci, koupil černovlásce krásné nové šaty. Pak obešel celý trh dvakrát nahoru a dolů a také na cestě domů se dobře rozhlížel, ale nikde neviděl tři růže, které by rostly na jednom stonku. Konečně, to už byl pěkný kus od vesnice, uviděl v jedné zahradě stát kvetoucí růžový keř. Pozoroval jej zblízka a opravdu, rostly na něm tři růže na jednom stonku, jak si to plavovláska přála. Bez dlouhého rozmyšlení vstoupil do zahrady a popadl stonek a chtěl růže utrhnout.

k de se vzal, tu se vzal, objevil se tu huňatý hnědý medvěd a řekl: „Co tu hledáš na mojí zahradě?“ Když se sedlák vzpamatoval z úleku, vyprávěl, že jeho dcera si přála, aby jí z trhu přinesl tři růže na jednom stonku. Dlouho je marně hledal, až na tomto keři je konečně našel, snad by si je mohl utrhnout a vzít domů. „Inu, můžeš.“ odvětil medvěd: „Ale jen pod podmínkou. Ráno touhle dobou přijdeš a přivedeš s sebou dceru. Nebude ti to ke škodě. Ale pokud neuděláš, o co jsem tě požádal, tak zemřeš!“ Sedlák slíbil, že přijde zpět, poděkoval za růže a vydal se na cestu domů.

k dyž vešel na dvůr, dcery na něj už čekaly. Černovláska ho pozdravila od studny, kde zrovna nabírala vodu pro dobytek. Plavovláska mu radostně vyšla vstříc z kuchyně. Když viděla v otcově ruce větvičku se třemi růžemi, zářily jí oči štěstím, dlouho se té kráse obdivovala a pak růže starostlivě postavila do sklenice na okno. Černovláska si zatím zkoušela nové šaty a opovržlivě se smála, když viděla obyčejné růže. Když se pak dozvěděla, že sestra kvůli nim musí zítra navštívit divokého medvěda, nebrala její zlomyslná radost konce: „Ty svoje růže budeš muset draze zaplatit a už nikdy se nevrátíš zpět!“ Ale plavovláska řekla: „Co otec medvědu slíbil, to dodržím.“

d ruhého dne se sedlák vydal s plavovláskou do medvědovy zahrady. Když vešli, vyšel jim medvěd vstříc a ptal se: „To je ta dcera, co si přála růže?“ „Ano,“ odvětil otec. „Nech ji do slunce západu u mne.“ řekl medvěd: „Nic se jí nestane a nikdo jí neublíží.“ To přišlo sedlákovi věru zatěžko, nechat tu dceru tak samotinkou bez pomoci a ochrany u divokého zvířete, ale co mu zbylo jiného. Tak se s ní rozloučil a celý den na ni s obavami myslel. Ale s takovými myšlenkami se opravdu soužit nemusel. Neboť jakmile byl medvěd s dívkou sám, vzal ji opatrně za ruku a vedl do krásného zámečku, který stál uprostřed zahrady, ukrytý mezi stromy a kvetoucími keři. Provedl ji všemi krásně zdobenými komnatami a ukázal jí všechny poklady, co tam kde byly, perly, zlato, drahokamy, stříbro. Tolik nádhery ta prostá selská dívka ještě nikdy neviděla a nemohla od toho oči odtrhnout. „Vyber si něco, co se ti nejvíc líbí.“ řekl medvěd: „Já ti to daruji, pokud ke mě zítra v tu samou hodinu dobrovolně přijdeš.“

d ívka to slíbila, vybrala si jeden náhrdelník a prsten a večer se vrátila spokojeně domů. Když černovláska viděla, co za drahocenné šperky si přinesla, závistí se málem zalknula. A protože se bála, že by sestra mohla být při další návštěvě obdarována ještě bohatěji, snažila se jí namluvit strach z medvěda a zpracovat ji tak, aby svůj slib nedodržela a raději zůstala doma. Ale všechny její řeči byly marné a vešly vniveč. Tak v noci tajně vstala, popadla sestřiny šaty a boty a ukryla je do sena ve stodole. Skoro celou hodinu ráno plavovláska hledala šaty a tušila, že v tom má prsty její žárlivá sestra. Ale nenechala se v rozhodnutí, že slovo dané medvědovi dodrží, zviklat, natáhla si nakonec svoji starou záplatovanou zástěru a na cestu se vydala bosa.

a le protože se při tom hledání tak dlouho zdržela, přišla do zahrady pozdě. Růžový keř stál celý povadlý, růže byly mdlé a bez vůně se krčily mezi listím. Všude tu vládlo hrobové ticho, až z toho na jednoho šla úzkost. Plavovláska medvěda volala, ale nikdo jí neodpověděl. Bloudila z jednoho konce zahrady na druhý a volala: „Kde jsi, můj milý medvěde?“ Tu konečně uslyšela nějaký šustot a šelest z růžového keře, a když tam přiběhla, uviděla medvěda, jak tam mrtvý leží na mechu.

r ozplakala se a holýma rukama se začala prodírat trnitými větvičkami, aby zvíře ze zajetí růžového keře osvobodila. Tu se pojednou povadlé květy i listy postavily, růže zase zavoněly a medvěd otevřel oči.

p otom vylezl z houštiny ven, spadla z něj medvědí kůže a najednou tu stál krásný princ. „Nyní jsem konečně vysvobozen!“ řekl: „Tvoje láska a věrnost mi darovaly nový život, a proto tě chci udělat svojí ženou a královnou.“

p od tím růžovým keřem dal plavovlásce zásnubní políbení a brzy nato slavili svatbu a žili spolu šťastně až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Drei Rosen auf einem Stiel“ je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons