Tři krkavci

Otto Sutermeister

b yla jednou jedna dívka a ta viděla svého otce odjakživa jen smutného a zamyšleného. Nakonec jeho smutek nemohla snést, a tak se vyptávala na jeho příčinu. Po dlouhém zdráhání jí otec přiznal, že měla tři bratry, které jednoho dne ve vzteku zaklel v krkavce. A od toho okamžiku byla neklidná i dívka a při první příležitosti nepozorovaně zmizela z domova, aby se vydala hledat své bratry. Večer dorazila do lesa, kde bydlela její kmotřička víla, ta ji nechala přes noc spát v besídce a druhého rána, když jí pověděla o svém záměru, ji zavedla na okraj lesa a řekla: „Jdi rovně přes to pole a uprostřed najdeš tři nejkrásnější lípy na světě a na nich své bratry.“ A tak šla.

c elého půl dne se dívka trmácela, než konečně uviděla tři lípy a na každé seděl jeden krkavec. Když přišla blíž, sletěli krkavci dolů, sedli jí na ramena a začali mluvit: „Podívejme, naše milovaná sestřička přišla a vysvobodí nás.“ „Ach, bože,“ řekla dívka: „to je velké štěstí, že jsem vás našla. Jen mi řekněte, jak to mám udělat, abych vás vysvobodila!“ „Arci je to vskutku těžké.“ odvětili krkavci smutně: „Tři roky nesmíš promluvit ani slůvko a zapomeneš-li se jen jednou jedinkrát, pak zůstaneme navěky krkavci. Taky nás tu nesmíš už nikdy navštívit.“ „Já to pro vás udělám.“ řekla dívka statečně a dala se rovnou cestou domů.

p řišla znova do toho lesa, kde bydlela kmotřička víla. Ale na místě besídky, ve které přenocovala, tu stál nádherný zámek, ze kterého zrovna vyjížděl zástup lovců a jeden z nich dul na lesní roh, až se to v lese rozléhalo. V čele jel mladý hrabě, kterému zámek, les i země kolem patřily. Když zpozoroval dívku, jel k ní a zeptal se: „Odkud jsi a co tu chceš?“ Ale ona neodpověděla, jen se jen půvabně uklonila a hrabě se nemohl nasytit pohledu na její krásu. „Nu, náš Pán ti sice odepřel dar řeči,“ řekl: „ale naučil tě způsobům. Jestli chceš, pojeď se mnou na zámek, nebudeš litovat.“ Mlčenlivým posunkem souhlasila a hrabě ji vzal k matce na zámek. Před hraběnkou se dívka opět poklonila, ale neřekla ani slovo. „Odkud máš tu holku?“ zeptala se stará hraběnka: „Vypadá to, že je němá, co s ní budeš na zámku dělat?“ „Stane se mojí ženou.“ odvětil mladý hrabě: „Jen se podívej, není nádherná? A i když nemluví, jinak nemá ani chybičku.“ Na to stará hraběnka neřekla ani slovo, ale v srdci si podržela zášť.

d ruhého dne hrabě s velkou radostí a jásotem slavil svatbu. Ale sotva skončila, přišel posel od císaře, který povolal své poddané k velkému vojenskému tažení, a tak se mladý hrabě musel bez zaváhání se svou mladou ženou rozloučit. Vybral jednoho věrného sluhu, aby ji střežil jako oko v hlavě. Ale sotva byl hrabě pryč, začala stará hraběnka se svými úklady. Nejdříve sluhovu věrnost zviklala velkým množstvím zlata, a když nevěsta za rok porodila nádherného chlapečka, odnesl ho sluha na stařenin rozkaz do lesa, aby ho sežrala divá zvěř. Brzy nato přijel hrabě na dovolenou domů. Tu mu matka řekla: „Ta němá je čarodějnice, narodilo se jí mrtvé dítě.“ A věrný sluha, kterého si hrabě zavolal, řekl: „Ano, pane, leží v lese, kde jsem ho pohřbil.“

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

o pět uplynul rok a hrabě přijel z tažení na dovolenou. Mezitím jeho manželka porodila druhého chlapce, toho sluha zase odnesl do lesa a stařena pak synovi řekla: „Tvoje němá žena je ďábel, to druhé dítě nebylo člověk, ale chlupaté zvíře.“ A věrný sluha to potvrdil: „Ano, pane, byl to černý pes, zakopal jsem ho venku v lese.“ Nyní se hrabě rozlítil a poručil, aby z jeho ženy udělali tu nejposlednější děvečku na zámku.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

z a rok bylo vojenské tažení ukončeno a hrabě se vrátil jako vítěz domů. Mezitím hraběnka porodila třetí dítě, které sluha opět zanesl do lesa, a stařena synovi řekla: „Tvoje němá žena zaslouží smrt, to třetí dítě byl strašlivý netvor.“ Sluha to opět potvrdil: „Ano, pane, hned po narození odletěl oknem do lesa.“ To bylo na hraběte už příliš, nechal ženu uvrhnout do věže a měla být příštího dne zaživa upálena.

d ruhého dne, když na zámeckém nádvoří vystavili obrovskou hranici, mladou hraběnku vyvedli, aby předstoupila před soudní dvůr. Potom herold všem oznámil, že mladá hraběnka propadla smrti, a zeptal se, zda je tu někdo, který by obviněnou chtěl hájit. Ale všichni mlčeli jako pěny, jen stará hraběnka potichu vzdychla. Tu najednou zazněl z dálky lesní roh a jako vítr se na zámecké nádvoří na bělouších přihnali tři jezdci v zářivém brnění. Na štítech měli obraz krkavce a každý z nich držel v náručí překrásného chlapce. Falešný sluha stál vedle hranice a v ruce držel již připravenou louči k zapálení, ale než tak mohl učinit, jeden z jezdů ho proklál kopím. „Tady jsme, milovaná sestřičko! Dnes uplynuly ty tři roky! Tady máš zpět své syny, o které se ti v lese starala kmotřička víla!“

d ovedete si jistě představit, jaká na zámku zavládla radost! Jen stará hraběnka se rozmrzele vytratila a zmizela někde v širém světě. Hrabě pak žil se svojí ženou v lásce a spokojenosti až do konce svých dnů. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Raben“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons