Tři krkavci

Otto Sutermeister

b yla jednou jedna dívka a ta viděla svého otce odjakživa jen smutného a zamyšleného. Nakonec jeho smutek nemohla snést, a tak se vyptávala na jeho příčinu. Po dlouhém zdráhání jí otec přiznal, že měla tři bratry, které jednoho dne ve vzteku zaklel v krkavce. A od toho okamžiku byla neklidná i dívka a při první příležitosti nepozorovaně zmizela z domova, aby se vydala hledat své bratry. Večer dorazila do lesa, kde bydlela její kmotřička víla, ta ji nechala přes noc spát v besídce a druhého rána, když jí pověděla o svém záměru, ji zavedla na okraj lesa a řekla: „Jdi rovně přes to pole a uprostřed najdeš tři nejkrásnější lípy na světě a na nich své bratry.“ A tak šla.

c elého půl dne se dívka trmácela, než konečně uviděla tři lípy a na každé seděl jeden krkavec. Když přišla blíž, sletěli krkavci dolů, sedli jí na ramena a začali mluvit: „Podívejme, naše milovaná sestřička přišla a vysvobodí nás.“ „Ach, bože,“ řekla dívka: „to je velké štěstí, že jsem vás našla. Jen mi řekněte, jak to mám udělat, abych vás vysvobodila!“ „Arci je to vskutku těžké.“ odvětili krkavci smutně: „Tři roky nesmíš promluvit ani slůvko a zapomeneš-li se jen jednou jedinkrát, pak zůstaneme navěky krkavci. Taky nás tu nesmíš už nikdy navštívit.“ „Já to pro vás udělám.“ řekla dívka statečně a dala se rovnou cestou domů.

p řišla znova do toho lesa, kde bydlela kmotřička víla. Ale na místě besídky, ve které přenocovala, tu stál nádherný zámek, ze kterého zrovna vyjížděl zástup lovců a jeden z nich dul na lesní roh, až se to v lese rozléhalo. V čele jel mladý hrabě, kterému zámek, les i země kolem patřily. Když zpozoroval dívku, jel k ní a zeptal se: „Odkud jsi a co tu chceš?“ Ale ona neodpověděla, jen se jen půvabně uklonila a hrabě se nemohl nasytit pohledu na její krásu. „Nu, náš Pán ti sice odepřel dar řeči,“ řekl: „ale naučil tě způsobům. Jestli chceš, pojeď se mnou na zámek, nebudeš litovat.“ Mlčenlivým posunkem souhlasila a hrabě ji vzal k matce na zámek. Před hraběnkou se dívka opět poklonila, ale neřekla ani slovo. „Odkud máš tu holku?“ zeptala se stará hraběnka: „Vypadá to, že je němá, co s ní budeš na zámku dělat?“ „Stane se mojí ženou.“ odvětil mladý hrabě: „Jen se podívej, není nádherná? A i když nemluví, jinak nemá ani chybičku.“ Na to stará hraběnka neřekla ani slovo, ale v srdci si podržela zášť.

d ruhého dne hrabě s velkou radostí a jásotem slavil svatbu. Ale sotva skončila, přišel posel od císaře, který povolal své poddané k velkému vojenskému tažení, a tak se mladý hrabě musel bez zaváhání se svou mladou ženou rozloučit. Vybral jednoho věrného sluhu, aby ji střežil jako oko v hlavě. Ale sotva byl hrabě pryč, začala stará hraběnka se svými úklady. Nejdříve sluhovu věrnost zviklala velkým množstvím zlata, a když nevěsta za rok porodila nádherného chlapečka, odnesl ho sluha na stařenin rozkaz do lesa, aby ho sežrala divá zvěř. Brzy nato přijel hrabě na dovolenou domů. Tu mu matka řekla: „Ta němá je čarodějnice, narodilo se jí mrtvé dítě.“ A věrný sluha, kterého si hrabě zavolal, řekl: „Ano, pane, leží v lese, kde jsem ho pohřbil.“

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

o pět uplynul rok a hrabě přijel z tažení na dovolenou. Mezitím jeho manželka porodila druhého chlapce, toho sluha zase odnesl do lesa a stařena pak synovi řekla: „Tvoje němá žena je ďábel, to druhé dítě nebylo člověk, ale chlupaté zvíře.“ A věrný sluha to potvrdil: „Ano, pane, byl to černý pes, zakopal jsem ho venku v lese.“ Nyní se hrabě rozlítil a poručil, aby z jeho ženy udělali tu nejposlednější děvečku na zámku.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

z a rok bylo vojenské tažení ukončeno a hrabě se vrátil jako vítěz domů. Mezitím hraběnka porodila třetí dítě, které sluha opět zanesl do lesa, a stařena synovi řekla: „Tvoje němá žena zaslouží smrt, to třetí dítě byl strašlivý netvor.“ Sluha to opět potvrdil: „Ano, pane, hned po narození odletěl oknem do lesa.“ To bylo na hraběte už příliš, nechal ženu uvrhnout do věže a měla být příštího dne zaživa upálena.

d ruhého dne, když na zámeckém nádvoří vystavili obrovskou hranici, mladou hraběnku vyvedli, aby předstoupila před soudní dvůr. Potom herold všem oznámil, že mladá hraběnka propadla smrti, a zeptal se, zda je tu někdo, který by obviněnou chtěl hájit. Ale všichni mlčeli jako pěny, jen stará hraběnka potichu vzdychla. Tu najednou zazněl z dálky lesní roh a jako vítr se na zámecké nádvoří na bělouších přihnali tři jezdci v zářivém brnění. Na štítech měli obraz krkavce a každý z nich držel v náručí překrásného chlapce. Falešný sluha stál vedle hranice a v ruce držel již připravenou louči k zapálení, ale než tak mohl učinit, jeden z jezdů ho proklál kopím. „Tady jsme, milovaná sestřičko! Dnes uplynuly ty tři roky! Tady máš zpět své syny, o které se ti v lese starala kmotřička víla!“

d ovedete si jistě představit, jaká na zámku zavládla radost! Jen stará hraběnka se rozmrzele vytratila a zmizela někde v širém světě. Hrabě pak žil se svojí ženou v lásce a spokojenosti až do konce svých dnů. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Raben“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons