Jak medvěd a lišák klučili les

Anonym

j ednou se medvěd a lišák vydali, aby klučili les. Ale lišák měl za malou chvíli té dřiny právě tak akorát, a tak medvědovi řekl: „Teď jsem si právě vzpomněl, musím teď do Ztracené Lhoty. Selce se narodilo dítě a mě pozvali za kmotra!“

m edvěd a lišák si do lesa přinesli každý soudek másla, aby se měli při práci čím posilnit. Místo do Lhoty šel lišák k medvědovu soudku a pojedl z něj. Když se vrátil zpět, medvěd se ho ptal: „Tak jaké mu dali jméno?“ „Tenprvní.“ odvětil lišák pohotově a přitočil se k práci, která mu šla za pár minut i ušima, a tak se klepnul do čela a řekl:

u ž mě zase volají ke křtu, dceři na tom statku se také narodilo dítě.“ Ale medvěd řekl: „Proč běháš stále sem a tam, raději se drž práce!“ „Kdepak, to nejde! Musím tam bezpodmínečně jít!“ „No tak dobrá, jdi! “ řekl medvěd nakonec a lišák upaloval rovnou k medvědovu soudku s máslem. Když se vrátil, medvěd se ptal: „Jaképak mu dali jméno?“ „Tendruhý.“ řekl lišák.

p ak nějakou chvíli pracovali, když tu se lišák ošil a řekl: „Musím do té Lhoty znova, zase za kmotra, porodila žena jednoho pacholka.“ „No jo, tak jdi.“ povzdychl si medvěd. Lišák spěchal k medvědovu soudku a dočista ho vylízal. Když se přiloudal zpět, medvěd se ptal: „A jaké jméno vymysleli nyní?“ „Tentřetí.“ odvětil lišák.

k dyž byla doba svačiny, medvěd otevřel svůj soudek, ale ten byl dočista prázdný, a tak než se lišák nadál, měl ho medvěd v tlamě a hrozil stisknout. Tu se lišák zeptal: „Odkud fouká? Odkud fouká?“ a medvěd procedil mezi zubisky: „Z východu! Z východu!“ Ale to lišákovi nestačilo a ptal se znova: „Odkud fouká? Odkud fouká?“ „Z jihovýchodu.“ zabručel medvěd, ale jak promluvil, pootevřel tlamu a lišák se mu vyškubnul a smýkl sebou pod jeden balvan.

m edvěd byl vzteky bez sebe a metal kameny a vytrhával stromky a běsnil, zatímco se mu lišák vysmíval: „Jen si házej, jen si metej, jen si drásej, jen si běsni, ale na mě nedosáhneš!“ Ale za nějakou chvíli byla lišákovi v úkrytu dlouhá chvíle, a tak medvědovi navrhnul: „Víš, co? Pojďme se přesvědčit, kdo z nás je ten vinný. Lehneme si tam na tu skálu a uvidíme, komu poteče ze zadku syrovátka, ten snědl tvoje máslo.“ Taková zkouška se medvědu zamlouvala.

t ak šli a položili se na skálu, a protože byl medvěd z práce dost unavený, netrvalo to dlouho a usnul. Lišák zatím nelenil, nalil medvědovi do zadku syrovátku a pak ho vzbudil: „Vstávej, vstávej! Jen se podívej, jak z tvého zadku teče syrovátka!“ Medvěd nevěřícně kroutil hlavou a řekl: „Tak přece jenom jsem vinný já.“

k dyž les vyklučili, bylo nutné vypálit. Tak se tam dalšího dne vydali, a zatímco medvěd tahal klestí, lišák si jen tak ležel v křoví. Medvěd řekl: „Dej se do práce, proč tu jen tak ležíš?“ „Já přece hlídám ten oheň.“ řekl lišák. „No, dobře, tak hlídej.“ zabručel medvěd. Když přišel konečně čas na setbu, šli na tu práci opět společně, ale zatímco medvěd pilně pracoval, lišák na políčku jen tak lelkoval. Medvěd mu řekl: „Pojď sít!“ „Nemám čas,“ odvětil lišák: „musím plašit ptáky, aby nám osení nesežrali.“ „No, pro mne za mne, si plaš.“ řekl medvěd a dál sil, a když obilí vyrostlo a on je pokosil, nesli ho vymlátit a usušit.

n a sušárně si lišák vylezl nahoru na trámy, a když mu medvěd řekl: „Pojď teď mlátit!“ odvětil: „Ale já tady musím pevně držet ty trámy, aby na tebe nespadly.“ „Nu, pro mne za mne.“ zabručel medvěd a za chvíli měl hotovo a navrhnul: „Pojď dolů, teď si to obilí rozdělíme!“ Ale lišák shora zavolal: „Na co dělit! Ten větší dostane tu větší hromadu, ten menší tu menší hromadu.“

a tak hromadu vymlácené slámy, která byla opravdu větší, dostal medvěd, menší hromádku obilí dostál lišák, ale medvěd byl spokojen. Zanesli si každý svůj díl do mlýna, a když ho pomleli na mouku, uvařili si oba kaši.

m edvěd viděl, že lišákova kaše je bílá a voňavá, zatímco jeho vlastní je černá a nechutná: „Jak to, že tvoje kaše je tak bílá a tak krásně voní a ta moje je jak bláto a k tomu hořká?“ „Inu,“ řekl lišák: „já jsem si vlezl do komína a pustil do hrnce trochu másla ze zadku. Udělej to taky a uvidíš, že ti kaše hned zbělá.“ Medvěd nelenil, vlezl do komína, ale neudržel se a pozpátku spadl rovnou do kotle s kaší. Začal řvát, jako by mu hořel zadek. Lišák mu poradil: „Utíkej ke studni do Ztracené Lhoty a strč zadek do vody! To tě zchladí.“

m edvěd tedy upaloval do Lhoty, ale lišák zatím doběhl k lhotským tetkám a volal. „Medvěd vám kadí do studny!“ Tetky vyskočily, popadly, co každá měla po ruce, klacek, vidle či bidlo, a běžely k obecní studně, aby si to s medvědem vyřídily. Lišák si zatím v klidu vypil všechno mléko a vyjedl všechnu smetanu, co tu tetky nechaly, a co už nemohl, tím se polil a utekl k lesu.

z a chvíli na sebe v lese narazili, zmlácený medvěd a přejedený lišák. Medvěd lišákovi řekl: „Teď mě poneseš! Bolí mě celé tělo, jak mě ty tetky zpráskaly.“ „Copak to, rád bych tě nesl, ale jsem ještě nemocnější, jen se podívej!“ řekl lišák: „Nes ty mě!“ Medvěd si lišáka prohlédl, jak mu smetana stékala z hlavy, a řekl: „Máš pravdu, tobě už vytéká mozek! Tak to si mi sedni na záda!“

m edvěd nesl lišáka, který si spokojeně notoval: „Nemocný zdravého nese. Nemocný zdravého nese.“ „Co jsi to říkal?“ zeptal se medvěd. „Že tu vidím na nebi hvězdičky.“ Chvíli zase šli, když tu lišák znova: „Nemocný zdravého nese. Nemocný zdravého nese.“ „Co jsi to říkal?“ zeptal se medvěd. „Ale říkal jsem, jak ten ptáček pěkně zpívá.“ Poté co ušli zase pěkný kus cesty, řekl lišák opět: „Nemocný zdravého nese. Nemocný zdravého nese.“ Nyní ale medvěd dobře slyšel, co řekl, hodil lišáka na zem a chtěl ho zardousit, ale lišák byl mrtvý. Tak ho tam nechal ležet a šel pryč do lesa.

t ou cestou jel s vozem rybář, a když uviděl mrtvého lišáka, zaradoval se a hodil ho dozadu na vůz. Po chvilce lišák zázračně obživnul a házel rybu za rybou ven z vozu, až nakonec seskočil sám, posbíral je a upaloval pryč.

v lese potkal medvěda, který se ho překvapeně ptal: „Kde jsi přišel k těm rybám?“ Lišák řekl: „No, nachytal jsem si je v obecní studni ve Lhotě, stačí spustit ocas do vody a čekat.“ „Je tam těch ryb ještě hodně?“ zeptal se medvěd. „Spousta!“ ujišťoval ho lišák, a tak medvěd neváhal, běžel do Lhoty, sedl si na obecní studnu, spustil ocas do vody a čekal a čekal, až mu samou trpělivostí ocas ve vodě přimrznul.

z atím se lišák přitočil ke lhotským tetkám a řekl: „Jděte a podívejte se, medvěd vám zase kalí vodu.“ Tu tetky vyskočily, každá popadla, co měla po ruce, a hnaly se na medvěda. Ten na ně tentokrát ale nečekal, jen je uviděl, vyskočil, ocas přitom nechal ve studni a upaloval do lesa, až se mu za patami prášilo.

o d toho času mají ovšem všichni medvědi místo ocasu jen pahýl. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Finskou lidovou pohádku „Der Bär und der Fuchs“ z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons