Pilný se raduje

Bratři Grimmové

t o byli jednou dva tovaryši, kteří se domluvili, že společně povandrují do světa a zůstanou provždy spolu. Ale když přišli do jednoho velkého města, z jednoho z nich se stal chasník zhýralý a prostopášný, zapomněl na svůj slib, toho druhého opustil a dál táhnul sám, bloudil světem křížem krážem a jen tam, kde to bylo nejzábavnější, tam se chvíli zdržel. Zatím ten druhý svůj čas využil poctivě, všude pilně pracoval a potom putoval dál.

j ednoho večera šel, aniž to tušil, kolem šibenice a uviděl někoho ležet na zemi a spát, byl to nuzný a pobledlý vandrovník, a když se na něj lépe podíval, byla totiž jasná měsíčná noc, poznal svého dřívějšího kumpána. Tak se položil se vedle něho, přikryl ho svým kabátem a usnul. Netrvalo to ale dlouho, když je oba probudily hlasy, které spolu mluvily. Byli to dva krkavci, kteří seděli nahoře na šibenici. Ten jeden řekl: „Bůh nám zaopatřuje naši potravu!“ Ten druhý řekl: „Pak ale pracuj!“ Tu ten první spadl celý zesláblý dolů na zem a ten druhý u něj zůstal sedět a čekal, až bude den, aby mu pak přinesl pár červů a vodu, občerstvil ho, a tak vyrval z náručí smrti. Když to ti dva tovaryši viděli, velmi se podivili a ptali se toho druhého havrana, proč je ten první tak slabý a nemocný, tu jim ten nemocný odvětil: „Protože nechci nic dělat a věřím, že potravu nám opatřuje náš Pán.“

t ovaryši vzali havrany s sebou do nejbližší vsi. Ten první byl stále veselý, hledal si obživu a každé ráno se pečlivě čistil zobákem, zato ten druhý stále dřepěl někde v koutě, byl mrzutý a neustále rozježený. Za nějaký čas si dcerka zdejšího pána, byla vám to krasavice k pohledání, toho pilného havrana zamilovala, brala ho ze země, hladila ho rukou, nakonec si ho jednoho dne přitiskla na obličej a samou radostí políbila.

v tom okamžiku padl havran na zem, párkrát se převalil a zatřepotal křídly a pojednou z něj byl krásný jinoch. Tu jim řekl, že ten druhý havran je jeho bratr, urazili svého otce a on je za trest zaklel. „Měli jsme po světě lítat jako havrani tak dlouho, dokud nás dobrovolně nepolíbí nějaké krásné děvče.“

t akže teď byl ten pilný bratr vysvobozen, ale toho druhého, toho líného nikdo líbat nechtěl, takže nakonec umřel jako havran. Z tohohle příběhu si vzal ponaučení i ten prostopášný tovaryš. Od té doby po všechny časy pilně pracoval a držel se svého poctivého kamaráda. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Faule und der Fleissige“ (KHM 232) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons