O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden mládenec, co měl do kapsy hluboko, ale přece se s tím málem, co mu pánbů dopřál, vydal do širého světa. Jednoho dne přišel do vsi, kde na návsi stáli v kruhu kluci, křičeli, výskali a smáli se. „Copak to tu máte, hoši?“ zeptal se jich. „Jen se podívej,“ odvětili: „máme tu myš, která nám pro zábavu tancuje. To je k popukání! Koukej, jak směšně cupitá dokola.“ Ale mládenci bylo ubohého zvířátka líto, a tak řekl: „Nechte tu myš běžet, hoši, dám vám peníze.“ A dal jim peníze a oni myš pustili. Za nějakou chvíli přišel do jiné vsi, kde měli kluci opici, která musela tancovat a k tomu dělat kotrmelce a oni se tomu smáli a nedali jí ani vydechnout. Tak jim dal také peníze, aby ji pustili. Když přišel do třetí vsi, tam měli kluci na řetězu medvěda, který musel pro jejich pobavení chodit po zadních, tancovat a k tomu bručet; to se jim panečku teprve líbilo! I toho medvěda mládenec vykoupil a zvíře bylo radostí bez sebe, mohlo se opět postavit na všechny čtyři a upalovat do lesa.

z a toho medvěda vydal mládenec svoje poslední peníze a teď v kapse neměl ani vindru. Tak si řekl: „Král má ve své pokladnici tolik, že to nikdy nespotřebuje. Hlady tady přece neumřu! Něco si tam vezmu a až zase přijdu k penězům, vrátím mu to.“ Do pokladnice se dostal bez nesnází a trochu zlata si tam vzal, ale při zpáteční cestě ho dopadli královi lidé a udělali s ním krátký proces. Jako opravdový zločinec byl odsouzen, že ho hodí v truhle do řeky. Víko té truhlice bylo děravé, aby mohl dovnitř vzduch, a také mu tam dali džbán vody a bochník chleba. A bylo to!

k dyž teď plaval na vodě a šla na něj úzkost, uslyšel nějaké škrábání, hryzání a funění a najednou zámek odskočil, víko truhly se zvednulo a nahoře seděla myš, opice a medvěd, kteří mu chtěli pomoci, protože on pomohl jim. Nyní ale nevěděli, co dělat dál, a jak se tak spolu radili, připlul po vodě bílý kámen, který vypadal jako okrouhlé vejce. Tu po něm medvěd chňapnul a řekl: „Ten přišel jak na zavolanou! To je kouzelný kámen, komu patří, ten si může přát, co je mu libo.“ Když mládenec kámen držel v ruce, přál si zámek se zahradou a stájemi. Sotva to přání vyslovil, tak seděl v zámku se zahradou a stájemi a bylo tam všechno tak nádherné, že se tomu nemohl vynadivit.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne táhla cestou kolem kupecká karavana. „Podívejme!“ zvolali kupci: „To je ale vznešený zámek! Když jsme tu jeli posledně, byl tu jen obyčejný písek!“ Protože byli zvědaví, vešli do zámku a nechali se ohlásit u zámeckého pána, aby se vyptali, jak to mohl všechno tak rychle postavit. Mládenec jim po pravdě odpověděl: „To jsem neudělal já, nýbrž můj kouzelný kámen!“ „Copak je to za kámen?“ ptali se kupci. Tak šel a přinesl ho, aby ho kupcům ukázal. Těm zasvítily oči a hned se ptali, zda by nebyl na prodej; nabízeli mu za něj všelijaké podivuhodné a krásné zboží. Krása a kouzlo všech těch nevídaných věcí mládence očarovaly, a protože lidské srdce je nestálé a touží po stále nových věcech, nechal se nakonec omámit myšlenkou, že to krásné zboží je cennější než jeho kouzelný kámen, a kupcům ho prodal.

s otva dal ale kámen z rukou, jeho štěstí zmizelo jako dým a on byl opět v zamčené truhlici na řece a neměl víc než džbán vody a bochník chleba. Věrná zvířata, myš, opice a medvěd, to neštěstí viděla a přišla, aby mu opět pomohla, ale zámek na téhle truhlici byl daleko pevnější než ten předešlý, a tak s ním nic nesvedla. Tu medvěd řekl: „Musíme získat zpět ten kouzelný kámen, nic jiného nepomůže.“ Kámen měli kupci, kteří teď přebývali na zámku, a tak tam zvířata společně šla. Medvěd řekl: „Myško, podívej se klíčovou dírkou dovnitř, co se tam děje, jsi malá, tebe si žádný člověk nevšimne.“ Myš souhlasila, ale za chvíli přišla zpět a řekla: „Nepůjde to. Kámen visí nad zrcadlem na červené stužce a sedí tam pár koček s ohnivýma očima, které ho hlídají.“ Tu opice vymyslela lest: „Vlez, myško, dovnitř, a počkej, až bude kupec ležet v posteli a spát, pak vylez na postel a kousni ho do nosu a škubej mu vousy.“ Myška udělala, co jí řekli. Kupec se probudil, hladil si nos i vousy a byl vzteky bez sebe: „Ty kočky jsou k ničemu! Je tu myš a ony ji nechají, aby si dělala, co chce.“ Vstal a kočky vyhnal pryč. Tak tuhle hru myška vyhrála. Když kupec zase usnul, hlodala a hryzala červenou stužku, na které kámen visel, tak dlouho, až se přetrhla a kámen spadl dolů; pak ho dovlekla ke dveřím, kde po něm hrábla opice, která tam stála na číhané.

s kouzelným kamenem se zvířata vydala k řece, na které stále plavala truhlice. Tu opice řekla: „Jak se teď k truhlici dostaneme?“ Medvěd odvětil: „To brzy uvidíš! Vlezu do vody a poplavu, ty si mi sedni na záda a pevně se drž. Kámen strč do tlamy, aby byl v bezpečí. Myško, ty si sedni do mého pravého ucha.“ Tak to udělali a plavali dolů řekou. Za nějaký čas byla medvědu dlouhá chvíle a řekl: „Poslouchej, opice, my jsme teď opravdoví kamarádi, co myslíš?“ Ale opice neodpověděla. „Co je to za manýry?“ řekl medvěd vyčítavě: „Kamarádovi neodpovíš na otázku? To je houby kamarád, co neodpoví!“ To už nemohla opice déle snést, nechala kámen spadnout do vody a křikla: „Hlupáku, jak ti mohu odpovídat s kamenem v tlamě? Teď je ztracený a je to tvoje vina!“ „Nekřič tolik,“ řekl medvěd: „však něco vymyslíme.“

t ak se poradili a svolali skokany, rosničky, kuňky, mloky a čolky a všechna zvířata, co žijí ve vodě, a řekli jim: „Slyšte! Slyšte! Chystá se na vás mocný nepřítel, proto posbírejte všechny kameny, co najdete, na hromadu a my vám postavíme opevnění, které vás ochrání.“ Zvířátka se polekala a ze všech stran začala snášet kameny a kamínky, až nakonec přišla taky jedna stará tlustá ropucha a ze samotného dna přinesla na červené stužce kouzelný kamen. Medvěd se zatetelil radostí, ropuše její břemeno odebral a pak řekl, že je vše zase v pořádku, mohou jít všichni domů, válka nebude; a v rychlosti se rozloučili.

p otom ti tři plavali dál po řece dolů, až dopluli k mládenci v truhlici. Pomocí kamene pak truhlici otevřeli a přišli právě včas, neboť jejich pán už snědl chleba a vypil vodu a byl už napůl mrtvý. Ale jakmile měl kouzelný kámen zase v rukou, přál si dobré zdraví a pak se přenesl do krásného zámku se zahradou a stájemi, kde žil šťastně a spokojeně; ta tři věrná zvířata zůstala u něj a měla se jako v ráji až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die treuen Tiere“ (KHM 230) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15), která už v pozdějších vydáních sbírky pohádek nevyšla. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�



Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons