O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden mládenec, co měl do kapsy hluboko, ale přece se s tím málem, co mu pánbů dopřál, vydal do širého světa. Jednoho dne přišel do vsi, kde na návsi stáli v kruhu kluci, křičeli, výskali a smáli se. „Copak to tu máte, hoši?“ zeptal se jich. „Jen se podívej,“ odvětili: „máme tu myš, která nám pro zábavu tancuje. To je k popukání! Koukej, jak směšně cupitá dokola.“ Ale mládenci bylo ubohého zvířátka líto, a tak řekl: „Nechte tu myš běžet, hoši, dám vám peníze.“ A dal jim peníze a oni myš pustili. Za nějakou chvíli přišel do jiné vsi, kde měli kluci opici, která musela tancovat a k tomu dělat kotrmelce a oni se tomu smáli a nedali jí ani vydechnout. Tak jim dal také peníze, aby ji pustili. Když přišel do třetí vsi, tam měli kluci na řetězu medvěda, který musel pro jejich pobavení chodit po zadních, tancovat a k tomu bručet; to se jim panečku teprve líbilo! I toho medvěda mládenec vykoupil a zvíře bylo radostí bez sebe, mohlo se opět postavit na všechny čtyři a upalovat do lesa.

z a toho medvěda vydal mládenec svoje poslední peníze a teď v kapse neměl ani vindru. Tak si řekl: „Král má ve své pokladnici tolik, že to nikdy nespotřebuje. Hlady tady přece neumřu! Něco si tam vezmu a až zase přijdu k penězům, vrátím mu to.“ Do pokladnice se dostal bez nesnází a trochu zlata si tam vzal, ale při zpáteční cestě ho dopadli královi lidé a udělali s ním krátký proces. Jako opravdový zločinec byl odsouzen, že ho hodí v truhle do řeky. Víko té truhlice bylo děravé, aby mohl dovnitř vzduch, a také mu tam dali džbán vody a bochník chleba. A bylo to!

k dyž teď plaval na vodě a šla na něj úzkost, uslyšel nějaké škrábání, hryzání a funění a najednou zámek odskočil, víko truhly se zvednulo a nahoře seděla myš, opice a medvěd, kteří mu chtěli pomoci, protože on pomohl jim. Nyní ale nevěděli, co dělat dál, a jak se tak spolu radili, připlul po vodě bílý kámen, který vypadal jako okrouhlé vejce. Tu po něm medvěd chňapnul a řekl: „Ten přišel jak na zavolanou! To je kouzelný kámen, komu patří, ten si může přát, co je mu libo.“ Když mládenec kámen držel v ruce, přál si zámek se zahradou a stájemi. Sotva to přání vyslovil, tak seděl v zámku se zahradou a stájemi a bylo tam všechno tak nádherné, že se tomu nemohl vynadivit.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne táhla cestou kolem kupecká karavana. „Podívejme!“ zvolali kupci: „To je ale vznešený zámek! Když jsme tu jeli posledně, byl tu jen obyčejný písek!“ Protože byli zvědaví, vešli do zámku a nechali se ohlásit u zámeckého pána, aby se vyptali, jak to mohl všechno tak rychle postavit. Mládenec jim po pravdě odpověděl: „To jsem neudělal já, nýbrž můj kouzelný kámen!“ „Copak je to za kámen?“ ptali se kupci. Tak šel a přinesl ho, aby ho kupcům ukázal. Těm zasvítily oči a hned se ptali, zda by nebyl na prodej; nabízeli mu za něj všelijaké podivuhodné a krásné zboží. Krása a kouzlo všech těch nevídaných věcí mládence očarovaly, a protože lidské srdce je nestálé a touží po stále nových věcech, nechal se nakonec omámit myšlenkou, že to krásné zboží je cennější než jeho kouzelný kámen, a kupcům ho prodal.

s otva dal ale kámen z rukou, jeho štěstí zmizelo jako dým a on byl opět v zamčené truhlici na řece a neměl víc než džbán vody a bochník chleba. Věrná zvířata, myš, opice a medvěd, to neštěstí viděla a přišla, aby mu opět pomohla, ale zámek na téhle truhlici byl daleko pevnější než ten předešlý, a tak s ním nic nesvedla. Tu medvěd řekl: „Musíme získat zpět ten kouzelný kámen, nic jiného nepomůže.“ Kámen měli kupci, kteří teď přebývali na zámku, a tak tam zvířata společně šla. Medvěd řekl: „Myško, podívej se klíčovou dírkou dovnitř, co se tam děje, jsi malá, tebe si žádný člověk nevšimne.“ Myš souhlasila, ale za chvíli přišla zpět a řekla: „Nepůjde to. Kámen visí nad zrcadlem na červené stužce a sedí tam pár koček s ohnivýma očima, které ho hlídají.“ Tu opice vymyslela lest: „Vlez, myško, dovnitř, a počkej, až bude kupec ležet v posteli a spát, pak vylez na postel a kousni ho do nosu a škubej mu vousy.“ Myška udělala, co jí řekli. Kupec se probudil, hladil si nos i vousy a byl vzteky bez sebe: „Ty kočky jsou k ničemu! Je tu myš a ony ji nechají, aby si dělala, co chce.“ Vstal a kočky vyhnal pryč. Tak tuhle hru myška vyhrála. Když kupec zase usnul, hlodala a hryzala červenou stužku, na které kámen visel, tak dlouho, až se přetrhla a kámen spadl dolů; pak ho dovlekla ke dveřím, kde po něm hrábla opice, která tam stála na číhané.

s kouzelným kamenem se zvířata vydala k řece, na které stále plavala truhlice. Tu opice řekla: „Jak se teď k truhlici dostaneme?“ Medvěd odvětil: „To brzy uvidíš! Vlezu do vody a poplavu, ty si mi sedni na záda a pevně se drž. Kámen strč do tlamy, aby byl v bezpečí. Myško, ty si sedni do mého pravého ucha.“ Tak to udělali a plavali dolů řekou. Za nějaký čas byla medvědu dlouhá chvíle a řekl: „Poslouchej, opice, my jsme teď opravdoví kamarádi, co myslíš?“ Ale opice neodpověděla. „Co je to za manýry?“ řekl medvěd vyčítavě: „Kamarádovi neodpovíš na otázku? To je houby kamarád, co neodpoví!“ To už nemohla opice déle snést, nechala kámen spadnout do vody a křikla: „Hlupáku, jak ti mohu odpovídat s kamenem v tlamě? Teď je ztracený a je to tvoje vina!“ „Nekřič tolik,“ řekl medvěd: „však něco vymyslíme.“

t ak se poradili a svolali skokany, rosničky, kuňky, mloky a čolky a všechna zvířata, co žijí ve vodě, a řekli jim: „Slyšte! Slyšte! Chystá se na vás mocný nepřítel, proto posbírejte všechny kameny, co najdete, na hromadu a my vám postavíme opevnění, které vás ochrání.“ Zvířátka se polekala a ze všech stran začala snášet kameny a kamínky, až nakonec přišla taky jedna stará tlustá ropucha a ze samotného dna přinesla na červené stužce kouzelný kamen. Medvěd se zatetelil radostí, ropuše její břemeno odebral a pak řekl, že je vše zase v pořádku, mohou jít všichni domů, válka nebude; a v rychlosti se rozloučili.

p otom ti tři plavali dál po řece dolů, až dopluli k mládenci v truhlici. Pomocí kamene pak truhlici otevřeli a přišli právě včas, neboť jejich pán už snědl chleba a vypil vodu a byl už napůl mrtvý. Ale jakmile měl kouzelný kámen zase v rukou, přál si dobré zdraví a pak se přenesl do krásného zámku se zahradou a stájemi, kde žil šťastně a spokojeně; ta tři věrná zvířata zůstala u něj a měla se jako v ráji až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die treuen Tiere“ (KHM 230) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15), která už v pozdějších vydáních sbírky pohádek nevyšla. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons