O trojím vraním skřehotání

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden voják, poctivec každým coulem, a ten si při službě naspořil trochu peněz; inu, byl pilný a nehýřil jako ti druzí po hostincích. A byli dva jiní vojáci, co se tvářili jako jeho dobří kamarádi, ale srdce měli falešná a chtěli ho o jeho peníze připravit. Jednoho dne mu řekli: „Poslouchej, proč musíme ležet tu ve městě, jsme tu zavření, jako bychom byli ve vězení, a zrovna jeden jako ty, který by si doma mohl pořádně vydělat a spokojeně žít.“ Těmihle řečmi mu nasadili brouka do hlavy, až nakonec souhlasil, s vojenskou službou se rozloučil a s kamarády, kteří neměli v úmyslu nic jiného, než ho venku obrat o peníze, se vydal na cestu domů. Když ušli kus cesty, ti dva řekli: „Teď se musíme vydat doprava, abychom přišli na hranice.“ „Ale kdepak,“ odvětil voják: „tahle cesta vede rovnou zpět do města, musíme se držet doleva.“ „Co? Ty se tu budeš na nás vytahovat?“ zvolali kamarádi, vrhli se na něj a bili ho, dokud nepadnul na zem. Potom mu sebrali z kapes peníze, ale protože jim to bylo málo, tak mu ještě vypíchli obě oči a zavlekli ho na šibenici, na kterou ho pevně přivázali. Tam ubohého vojáka nechali a s ukradenými penězi šli zpět do města.

s lepý voják nevěděl, na jak zlověstném místě se nachází, hmatal kolem sebe a poznal, že sedí přivázaný u dřevěného trámu, tu myslel, že je to kříž, řekl si: „Přece jen nejsou tak špatní, přivázali mě ke kříži, Bůh je tu tedy se mnou!“ A začal se modlit a kolem se pomalu snášela noc. Najednou uslyšel šum ptačích křídel, byly to tři vrány, které se na šibenici usadily a daly se do skřehotání. Ta první řekla: „Sestřičky, co přinášíte za dobré zprávy? Však kdyby lidé věděli, co víme my! Princezna je nemocná a starý král ji slíbil tomu, který ji vyléčí. Ale to žádný nedokáže, protože ona se uzdraví, jen pokud vypije vodu s popelem té obrovské ropuchy, co žije v rybníce.“ Tu zaskřehotala ta druhá: „Ano, kdyby lidé věděli, co víme my! Dnes v noci padá z nebe zázračná a léčivá rosa. Kdo je slepý a potře si s ní oči, ten opět uvidí.“ Tu promluvila také ta třetí: „Ba, ba, kdyby lidé věděli, co víme my! Ta ropucha pomůže jen jedné osobě, ta rosa přinese užitek pár lidem, ale kdo by chtěl pomoci tisícům, kteří mají nouzi o vodu, protože všechny studny ve městě vyschnuly, musel by na náměstí vyzvednout ten obrovský čtyřhranný kámen a kopat pod ním, tam se nachází vydatný pramen čisté vody.“ Sotva vrány dokrákoraly, uslyšel voják opět šum křídel, jak letěly pryč.

t eď si voják pospíšil, aby se uvolnil ze svých pout, a když se mu to konečně podařilo, sklonil se a utrhl pár orosených stébel trávy, kterými si potřel oční důlky a než by jeden okem mrknul, opět viděl. Na nebi zářil měsíc a hvězdy a nad ním stála šibenice. Poohlédnul se kolem a našel střep, do kterého nasbíral tu drahocennou rosu, kolik se do něj vešlo. Potom šel k rybníku a vypustil ho, sebral ropuchu a spálil ji na popel, který smíchal s vodou a dal to na královském zámku vypít princezně. Ta se ihned uzdravila, ale když si ji voják přál za ženu, jak bylo slíbeno, protáhl král obličej, protože ženich měl opravdu špatné šaty, a řekl, že kdo chce jeho dceru, musí napřed pro město obstarat vodu; inu, doufal, že se takto nevítaného ženicha zbaví. Ale voják šel a poručil, aby na náměstí vykopali ten obrovský čtyřrohý kámen. Sotva to udělali, vytrysknul mocný proud vody, a tak se král už nemohl dál vymlouvat a byla svatba a z vojáka byl rázem princ a žil si v radosti, lásce a ve štěstí.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne se procházel v lese a potkal ty dva bývalé kamarády, kteří se k němu zachovali tak nevěrně. Oni ho nepoznali, ale on je poznal ihned, šel k nim a řekl: „Podívejte, já jsem váš dávný kamarád, kterému jste hanebně vypíchli oči, ale náš Pán mi naštěstí pomohl.“ Tu mu ti dva padli k nohám a prosili o milost a on, protože měl dobré srdce, se nad nimi slitoval a vzal je s sebou na zámek, kde jim dal šatstvo i živobytí. Potom jim vyprávěl, jak se mu vedlo a jak k tomu všemu přišel. Když se to ti dva slyšeli, neměli více klidu, v srdcích jim hlodala závist a chtivost, a tak se jedné noci vydali na to místo pod šibenicí, aby se tam posadili a také si vyslechli vraní skřehotání. Inu, dočkali se. Kolem půlnoci uslyšeli šum ptačích křídel, to přiletěly tři vrány, sedly si na šibenici a první spustila: „Slyšte! Slyšte, sestry! Někdo nás musel slyšet, neboť princezna je zdravá, ropucha je z rybníka pryč, jeden slepý zase vidí a ve městě mají čerstvě vyhloubenou studnu. Pojďte, najděme toho naslouchajícího a potrestejme ho!“ Pak vrány sletěly dolů a našly ty dva a dříve, než si tito mohli nějak pomoci, seděly jim vrány na hlavách, nejdříve jim vyklovaly oči a pak jim tak dlouho klovaly do obličeje, až zůstali ležet pod šibenicí mrtví. Když se pár dní nevraceli, princ si o ně dělal starost: „Kde se mohli ti dva podít?“ A vydal se ven, aby je hledal.

a le nenašel nic, jen pod šibenicí jejich kosti, tak je vzal a pohřbil. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Krähen“ (KHM 231) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15), která v pozdějších vydáních sbírky už nevyšla. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons