O trojím vraním skřehotání

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden voják, poctivec každým coulem, a ten si při službě naspořil trochu peněz; inu, byl pilný a nehýřil jako ti druzí po hostincích. A byli dva jiní vojáci, co se tvářili jako jeho dobří kamarádi, ale srdce měli falešná a chtěli ho o jeho peníze připravit. Jednoho dne mu řekli: „Poslouchej, proč musíme ležet tu ve městě, jsme tu zavření, jako bychom byli ve vězení, a zrovna jeden jako ty, který by si doma mohl pořádně vydělat a spokojeně žít.“ Těmihle řečmi mu nasadili brouka do hlavy, až nakonec souhlasil, s vojenskou službou se rozloučil a s kamarády, kteří neměli v úmyslu nic jiného, než ho venku obrat o peníze, se vydal na cestu domů. Když ušli kus cesty, ti dva řekli: „Teď se musíme vydat doprava, abychom přišli na hranice.“ „Ale kdepak,“ odvětil voják: „tahle cesta vede rovnou zpět do města, musíme se držet doleva.“ „Co? Ty se tu budeš na nás vytahovat?“ zvolali kamarádi, vrhli se na něj a bili ho, dokud nepadnul na zem. Potom mu sebrali z kapes peníze, ale protože jim to bylo málo, tak mu ještě vypíchli obě oči a zavlekli ho na šibenici, na kterou ho pevně přivázali. Tam ubohého vojáka nechali a s ukradenými penězi šli zpět do města.

s lepý voják nevěděl, na jak zlověstném místě se nachází, hmatal kolem sebe a poznal, že sedí přivázaný u dřevěného trámu, tu myslel, že je to kříž, řekl si: „Přece jen nejsou tak špatní, přivázali mě ke kříži, Bůh je tu tedy se mnou!“ A začal se modlit a kolem se pomalu snášela noc. Najednou uslyšel šum ptačích křídel, byly to tři vrány, které se na šibenici usadily a daly se do skřehotání. Ta první řekla: „Sestřičky, co přinášíte za dobré zprávy? Však kdyby lidé věděli, co víme my! Princezna je nemocná a starý král ji slíbil tomu, který ji vyléčí. Ale to žádný nedokáže, protože ona se uzdraví, jen pokud vypije vodu s popelem té obrovské ropuchy, co žije v rybníce.“ Tu zaskřehotala ta druhá: „Ano, kdyby lidé věděli, co víme my! Dnes v noci padá z nebe zázračná a léčivá rosa. Kdo je slepý a potře si s ní oči, ten opět uvidí.“ Tu promluvila také ta třetí: „Ba, ba, kdyby lidé věděli, co víme my! Ta ropucha pomůže jen jedné osobě, ta rosa přinese užitek pár lidem, ale kdo by chtěl pomoci tisícům, kteří mají nouzi o vodu, protože všechny studny ve městě vyschnuly, musel by na náměstí vyzvednout ten obrovský čtyřhranný kámen a kopat pod ním, tam se nachází vydatný pramen čisté vody.“ Sotva vrány dokrákoraly, uslyšel voják opět šum křídel, jak letěly pryč.

t eď si voják pospíšil, aby se uvolnil ze svých pout, a když se mu to konečně podařilo, sklonil se a utrhl pár orosených stébel trávy, kterými si potřel oční důlky a než by jeden okem mrknul, opět viděl. Na nebi zářil měsíc a hvězdy a nad ním stála šibenice. Poohlédnul se kolem a našel střep, do kterého nasbíral tu drahocennou rosu, kolik se do něj vešlo. Potom šel k rybníku a vypustil ho, sebral ropuchu a spálil ji na popel, který smíchal s vodou a dal to na královském zámku vypít princezně. Ta se ihned uzdravila, ale když si ji voják přál za ženu, jak bylo slíbeno, protáhl král obličej, protože ženich měl opravdu špatné šaty, a řekl, že kdo chce jeho dceru, musí napřed pro město obstarat vodu; inu, doufal, že se takto nevítaného ženicha zbaví. Ale voják šel a poručil, aby na náměstí vykopali ten obrovský čtyřrohý kámen. Sotva to udělali, vytrysknul mocný proud vody, a tak se král už nemohl dál vymlouvat a byla svatba a z vojáka byl rázem princ a žil si v radosti, lásce a ve štěstí.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne se procházel v lese a potkal ty dva bývalé kamarády, kteří se k němu zachovali tak nevěrně. Oni ho nepoznali, ale on je poznal ihned, šel k nim a řekl: „Podívejte, já jsem váš dávný kamarád, kterému jste hanebně vypíchli oči, ale náš Pán mi naštěstí pomohl.“ Tu mu ti dva padli k nohám a prosili o milost a on, protože měl dobré srdce, se nad nimi slitoval a vzal je s sebou na zámek, kde jim dal šatstvo i živobytí. Potom jim vyprávěl, jak se mu vedlo a jak k tomu všemu přišel. Když se to ti dva slyšeli, neměli více klidu, v srdcích jim hlodala závist a chtivost, a tak se jedné noci vydali na to místo pod šibenicí, aby se tam posadili a také si vyslechli vraní skřehotání. Inu, dočkali se. Kolem půlnoci uslyšeli šum ptačích křídel, to přiletěly tři vrány, sedly si na šibenici a první spustila: „Slyšte! Slyšte, sestry! Někdo nás musel slyšet, neboť princezna je zdravá, ropucha je z rybníka pryč, jeden slepý zase vidí a ve městě mají čerstvě vyhloubenou studnu. Pojďte, najděme toho naslouchajícího a potrestejme ho!“ Pak vrány sletěly dolů a našly ty dva a dříve, než si tito mohli nějak pomoci, seděly jim vrány na hlavách, nejdříve jim vyklovaly oči a pak jim tak dlouho klovaly do obličeje, až zůstali ležet pod šibenicí mrtví. Když se pár dní nevraceli, princ si o ně dělal starost: „Kde se mohli ti dva podít?“ A vydal se ven, aby je hledal.

a le nenašel nic, jen pod šibenicí jejich kosti, tak je vzal a pohřbil. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Krähen“ (KHM 231) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15), která v pozdějších vydáních sbírky už nevyšla. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons