O perníkové chaloupce

Jitka Vlk Martináková

b yl jednou jeden dřevorubec a tomu umřela žena a nechala mu dvě děti, Jeníčka a Mařenku. A tak tomu muži nezbylo, než aby dětem přivedl novou matku; a ta vám byla! Pěkná od pohledu, pracovitá a pořádná, až jednomu srdce plesalo, jenom ty děti jí nepadly do oka. Viděla na nich každou chybičku, vytkla jim každé klopýtnutí a pro dobré slovo si chodily k panu faráři. A šlo by to tak dál, kdyby neuhodila na celou zemi krutá bída. Za chvíli nebylo co do huby, celodenní drvoštěpská dřina vystačila tak na skývu chleba, která byla malá pro jednoho a pro čtyři sotva k smíchu. Macecha každého rána přepočítala hladové krky a ať počítala, jak chtěla, vždycky jí dva přebývaly.

j ednoho dne už to nevydržela a řekla: „Tak to dál nejde, muži, ty děti musí pryč, jinak umřeme hlady všichni. Zavedeš je do lesa a necháš je tam, však on se o ně pánbů postará.“ V muži nejdříve hrklo a postavil se proti, přece nevyžene vlastní krev, ale žena se nedala, a tak dlouho na něho naléhala, až si povzdychnul a souhlasil. Jeníček a Mařenkou byli radosti bez sebe, že půjdou do lesa s tátou, doma by je čekaly jen ústrky a pošťuchování, v lese si sezobnou tu malinu, tu borůvku a bude jim fajn. Matka jim každému dala džbánek na jahody, aby pilně sbíraly a domů něco přinesly.

t ak se vydali na cestu, otci byla dnes sekera obzvlášť těžká a do řeči mu bylo jako mrtvému na pohřbu. Šli a šli, až přišli na místo, kde byl les nejhlubší a nejčernější. „Tady si, děti, chvilku odpočiňte, já tu budu opodál pracovat, však uslyšíte.“ Jeníček a Mařenka si lehli do mechu a než by jeden okem mrknul, usnuli. Když se děti probudily, děsně se polekaly, byla totiž už tma, ale protože opodál uslyšely rány sekerou, zase se uklidnily a šly za otcem. Dovedete si představit jejich nové uleknutí, když přišly na mýtinu a tam viděly sekeru zavěšenou na větvi, jak se ve vánku komíhá a buší do stromu? Mařenka se dala do usedavého pláče, Jeníček bezradně pobíhal kolem a volal otce, ale ani pláč ani pobíhání nic nepřinesly. Les byl temný a tichý a lhostejný. Tu Jeníčka napadlo, že vyleze na strom, aby se rozhlédnul, zda neuvidí nějaké světylko, které by je zavedlo k lidem; dobrým či zlým, na to nepomyslel.

k dyž se rozhlédl temnotou, opravdu jedno světýlko v dálce uviděl, křiknul dolů na Mařenku, aby si pamatovala směr a slezl a vydali se na cestu za světýlkem. Byla to lopotná cesta, temnotou a roklinou a přes bystřinu s úžlabinou, ale ještě dřív, než by únavou padly do mechu, dorazily děti na mýtinu, kde stála malá chaloupka. To vám byla krása a jak to tu omamně vonělo! „To je jako na pouti!“ řekl Jeníček a šel blíž a zvědavě si chaloupku prohlížel, pak si kousek uždibnul, ochutnal a pak šeptnul: „Je z perníku!“ Mařenka na nic nečekala a též si kousek ulomila; to byla dobrota! Na jazyku se to rozplývalo, nebylo to k zastavení, děti loupaly a jedly jako divé, takže si nevšimnuly, že se najednou otevřely dveře a v nich stojí stařenka, ve tváři úsměv a na jazyku mlsnou slinu: „Děťátka, milá kuřátka, proč nejdete dovnitř a trochu se neohřejete?“ Na takové pozvání nebyla jiná odpověď než sednout ke stolu, jíst, co hrdlo ráčilo, a po dobré večeři lehnout do měkoučké postele a spát a spát.

p ak přišlo ráno a tu dobrou stařenku proměnilo v zlou a šerednou čarodějnici, která Mařenku probudila štulcem a do ruky jí vrazila koště, aby se činila, zatímco ona popadla spícího Jeníčka a šup s ním do kozího chlívku a pěkně pod petlici. „Tady budeš, holátko, dokud pěkně neztloustneš, pak si tě upeču!“ Mařence nastala krutá služba, musela uklízet a vařit a krmit Jeníčka hezky dotlusta, aby byl brzy k pečení. Babice neměla slitování, ani potoky slz jí neobměkčily a všechny prosby po ní sklouzly do prachu. Každý den se přišourala ke chlívku a kontrolovala, jak si Jeníček stojí, musel vystrčit prst, aby si řízla a viděla, mnoho-li je na něm sádla. Ale Jeníček nebyl dnešní, místo prstu krátkozraké babici podal vždycky klacík, a tak měl další den k dobru. Jenomže jednoho dne přišlo to čekání čarodějnici moc dlouhé. „Zítra jdeš do pece!“ řekla a bylo to!

t oho rána vstávaly s Mařenkou za kuropění, zatímco čarodějnice si vzala na starost pořádný oheň v peci, ubohá Mařenka musela nanosit plný kotel vody a zadělat na knedlíky. Když tam tak celá uplakaná chodila po světnici, loupla po ní babice zlověstně okem a řekla: „Sedni si tu na lopatu a podívej se do pece, zda je dost roztopeno!“ Mařence hned svitlo jaké pokoukání má bába na mysli, a tak se k lopatě stavěla nešikovně, jako by ji ještě nikdy neviděla, a pokaždé sklouzla dolů, až z toho měla čarodějnice mrzutou náladu a nakonec křikla: „Slez, ty nemehlo, já ti ukáži, jak se sedí na lopatě!“ A jak byla zlá, tak byla hloupá, usadila se na lopatě, ale než mohla podat Mařence další kázání, dívenka lopatu popadla a šup s babicí do pece a rychle zabouchla dvířka a zavřela je na železnou petlici. Babice řvala, bušila do dvířek, ale závora nepovolila, a tak se ta zlobota upekla dočerna.

t eď běžela Mařenka do chlívku, aby vysvobodila Jeníčka; to vám bylo radosti! Než se děti vydaly na cestu k domovu, ještě si prohlédly čarodějnické poklady a našly truhličku a ta byla plná dukátů, a tak si ji vzaly. Celý den šly tím černým lesem, a když se zase pomalu stmívalo, uviděly v dálce světýlko, a když k němu přišly, byly doma. Otec byl radostí a štěstím bez sebe, když je viděl, ale macecha dělala tak kyselé obličeje, až se otec rozhněval, popadl sukovici a vyhnal ji z domu. Pak mu děti ukázaly truhličku s dukáty a od toho dne jim bylo do zpěvu a do skoku a žili šťastně a spokojeně, dokud neumřeli.
Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons