Jak se jedna chtěla vdávat

Bratři Grimmov�

t o byla jednou jedna děvečka z města Brakelu [pozn1] a ta se jednoho dne vydala do kaple sv.Anny, která stojí nedaleko zámku Hinnenburgu [pozn1] , aby si tam na matičce sv.Anně vyprosila jednoho muže, na kterého si myslila. Když přišla do kaple, domnívala se, že je tam sama, a tak se dala do modlení a přednesla voje přání: „Svatá Anno, matičko, uzdrav moje srdíčko, chci muže od severní brány, toho s plavými kudrnami! Dáš-li mi ho, zdráva budu, nedáš-li, pak láskou umřu!“

a le za oltářem stál kostelník a všechno slyšel, a protože byl kopa veselá a poštívačná, zavolal na děvečku dětským hláskem: „Toho nikdy nedostaneš! Toho nikdy nedostaneš!“ Když to děvečka slyšela, myslela si, že to říká maličká Máří Magdaléna, kterou držela sv.Anna v náručí, rozzlobila se a křikla na ni: „Paperlapap, ty hloupá huso! Raději drž klapačku a nech mluvit matku!“ [pozn3]

Oddělovač

Poznámka 1 - Město Brakel leží na křižovatce prastarých obchodních cest v okrese Höxter ve spolkové zemi Severní Porýní–Vestfálsko. První zmínka o „villa Brachel“ z roku 836 pochází od benediktýnských mnichů, kteří tenkrát putovali ze St.Denis u Paříže do Corvey s ostatky sv.Víta. Největšího rozkvětu město dosáhlo ve 14.století, kdy bylo členem hansy a bylo jedním z hlavních center paderbornského knížectví s právem trhu i právem útrpným.   Zpět
Poznámka 2 - Zámek Hinnenburg se rozkládá na 282 m vysokém pahorku severně od Brakelu. Původně renesanční zámek spatřil světlo světa někdy kolem roku 1600 a dnes je v soukromých rukou, takže ho můžete obdivovat jen z povzdálí.   Zpět
Poznámka 3 - Lidová pohádka „Dat Mäken von Brakel“ (KHM 139), napsána v paderbornském dialektu, je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons