Holínky z buvolí kůže

Bratři Grimmov�

b yl jednou jeden starý voják, který se ničeho nebál; ale když byl propuštěn z vojska a chodil světem, musil si na svůj denní chléb vyžebrat, protože uměl jen to svoje vojenské řemeslo. Všechno, co na tom božím světě měl, byl nepromokavý plášť, který mu visel přes ramena, a holínky z buvolí kůže. Jednoho dne se na své pouti dostal až do hlubokého lesa. Nevěděl, kde je, ale pak uviděl na jednom pařezu sedět dobře oblečeného muže v loveckém kabátě. Voják na něj zamával a šel k němu, sedl si vedle do trávy a natáhl si nohy. „Koukám, že máš fajnové holínky, pěkně se ti blýskají,“ řekl voják po chvíli lovci: „ale kdybys musel táhnout světem jako já, dlouho by ti nevydržely. Koukej se na ty moje, jsou z buvolí kůže a slouží mi už drahný čas, jsou silné a pevné.“ Když si odpočinul, vstal a řekl lovci: „Tak já už musím jít, hlad mně žene dál. Bratříčku, nevíš, která cesta vede z lesa ven?“ „Nevím,“ odvětil lovec: „já jsem v tomhle lese taky zabloudil.“ „Tak pojď se mnou,“ nabídnul mu voják: „samotnému je neveselo, budeme cestu hledat spolu.“ Lovec se usmál a vydal se na cestu s vojákem, a tak šli a šli, dokud se nesnesla na krajinu noc. „No, dneska už cestu ven nenajdeme,“ řekl voják: „ale vidím v dálce světlo, tam bychom mohli dostat něco k jídlu.“

a šli za tím světlem a přišli k velkému kamennému domu. Zabušili na dveře a otevřela jim nějaká stařena: „Hledáme nocleh, matko,“ řekl jí voják: „a taky něco malého k zakousnutí, protože torny máme od rána prázdné.“ „Tady nemůžete zůstat,“ řekla stařena: „tohle je loupežnické doupě! Pokud jste jen trochu při rozumu, ztratíte se, než se ti raubíři vrátí domů, neboť kdyby vás tu našli, zle by se vám vedlo.“ „No hůře být už nemůže.“ odvětil starý voják srdnatě: „Už dva dny jsem neměl nic v žaludku, je mi úplně jedno, jestli umřu hlady nebo mě zabijí. Já jdu dovnitř!“ Lovec se zdráhal, ale voják ho chytil za rukáv a naléhal: „Pojď, bratříčku, snad nepůjde hned o život!“ Stařena měla dobré srdce a řekla jim: „Schovejte se za pec, jestli loupežníci něco nechají, tak vám to přinesu hned, jak usnou.“ Sotva si sedli do rohu za pec, přihnalo se s lomozem a rámusem dvanáctero loupežníků; sedli si k lákavě prostřenému stolu a pustili se s vervou do jídla. Stařena přinesla obrovskou pečeni a loupežnici si nechali chutnat. Jenomže vůně jídla zalítla až k vojákovu nosu a zahrála jeho prázdnému žaludku tak pěknou písničku, až to nevydržel a řekl lovci: „Už to déle nevydržím, jdu si sednout ke stolu a najím se!“ „Připravíš nás o život!“ řekl mu lovec a chytil ho za ruku.

a le voják začal hlasitě kašlat, a když to loupežníci uslyšeli, odhodili vidličky a nože, vyskočili a vytáhli oba nezvané hosty ze zápecí. „Vida, copak tu to máme za ptáčky?!“ volali: „Sedí si tu v koutě, copak tu chtějí? Že by to byli zvědové? No jen počkejte, my vás vyučíme létání na suché větvi!“ „Jen pomalu,“ řekl voják: „mám hlad, dejte mi něco k jídlu, pak si se mnou můžete dělat, co chcete!“ Loupežnici se zarazili a jejich náčelník řekl: „Vidím, že se nebojíš! Dobrá, dostaneš najíst, ale potom zemřeš!“ „Bratříčku, pojď a jez!“ zavolal voják na lovce: „Jsi hladový stejně jako já a lepší pečeni jen tak někde nenajdeš.“ Ale lovec jíst nechtěl. Loupežníci se překvapeně dívali na vojáka a říkali si: „Ten chlap nedělá žádné okolky.“ Pak voják pravil: „No, jídlo bylo dobré, nyní by se hodilo něco na zapití.“ Náčelník byl v dobrém rozmaru a chtěl se nechat vidět, zavolal tedy na stařenu: „Přines ze sklepa láhev vína a to jednu z těch nejlepších!“ Voják pak vytáhl zátku, jen to bouchlo, šel s lahví k lovci a pravil mu: „Koukej, bratříčku, teď uvidíš div divoucí, jak se po vojensku připijí na zdraví takovéhle holotě.“ Pak zamával tou lahví nad hlavami loupežníků a zvolal: „Zůstávejte všichni zdrávi, ale s hubou otevřenou a pravou rukou nad hlavou!“ a zhluboka se napil.

s otva ta slova vyslovil, zůstali loupežnici nehybně sedět, jako by byli z kamene, ústa měli otevřená a pravé ruce vystrčené nad hlavu. Tu lovec řekl vojákovi: „Vidím, že umíš věru podivné kousky, ale nyní pojďme raději pryč.“ „Oho, bratříčku, to bychom tomu dali, kdybychom zrovna teď odešli. Nepřátele jsme přemohli a můžeme si tu dělat, co chceme. Sedí tu ztuhlí, huby otevřené údivem a nemohou se ani pohnout, dokud je nevysvobodím. Teprve teď se můžeme po libosti najíst a napít.“ Stařena musela přinést ještě jednu láhev vína a voják nevstal od stolu dříve, dokud se nenacpal na tři dny dopředu. Když se rozednilo, řekl: „Nyní je čas, abychom opustili tábor a udělali si krátký výlet, jestli nám stařena ukáže cestu do města!“ Když dorazili do města, voják zašel za svými starými kamarády a pravil jim: „Mám uprostřed lesa hnízdečko plné ptáčků zralých pro šibenici, pojďte se mnou a pomůžete mi!“ A lovci řekl: „Musíš se vrátit se mnou, abys viděl, jak se budou ptáčkové cukat, až je mí kamarádi popadnou.“

v loupežnickém doupěti vojáci strnulé zlosyny obstoupili, starý voják opět pozdvihl láhev, zhluboka se napil, zamával s ní nad hlavami loupežníků a zavolal: „Zůstávejte všichni zdrávi!“ V tom okamžiku se loupežníci začali zase hýbat, ale vojáci je srazili k zemi a spoutali na rukou i nohou. Pak je naházeli jako pytle na vůz a voják řekl: „Teď jeďte, kamarádi, rovnou do věznice!“ Mezitím si vzal lovec jednoho z vojáků stranou a předal mu nějaký vzkaz. „Bratříčku,“ řekl voják: „no nepřítele jsme už zaopatřili a svůj život si zachránili. Nyní se můžeme v klidu vydat na další cestu.“

k dyž se blížili k městu, tu voják viděl, jak se tlačí ven z města zástup lidí, hlasitě provolává slávu a do výše vyhazuje zelené ratolesti. Tu uviděl, jak jim vstříc pochoduje královská garda. „Co to má znamenat?“ obrátil se k lovci. „Ty nevíš?“ odpověděl mu lovec: „Král byl po dlouhý čas mimo svoji říši, dneska se vrací zpět a ti lidé ho vítají.“ “Ale kde je ten král?“ podivil se voják: „Já ho tedy nevidím.“ „Tady je!“ odvětil mu lovec: „Já jsem král!“ Tu rozepnul svůj lovecký kabát a pod ním byl vidět královský šat. Voják se velmi polekal, padl na kolena a prosil o milost a slitování, protože jen z nevědomosti nakládal s lovcem jako se sobě rovným a nazýval ho různými jmény.

k rál ho ale vzal za ruce a pravil: „Jsi statečný voják a zachránil si mi život! Aby ses o mne postaral, nelitoval jsi žádné námahy. A kdybys chtěl pojíst ještě kousek tak dobré pečeně jako v loupežnickém domě, tak jsi zván do mé královské kuchyně. Jen když budeš chtít někomu připíjet na zdraví, musíš k tomu napřed mít mé svolení!“ [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Stiefel von Büffelleder“ (KHM 199) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons