O slepém, chromém a nahém

Joseph Haltrich

b yli jednou tři bratři, ten jeden byl slepý jak patrona, ten druhý kulhavý jak sám ďábel a ten třetí chodil po světě, jak ho pánbů stvořil. Ti tři se jednoho dne vydali do lesa, aby hledali ptačí hnízda. Když tam přišli, uviděl ten slepý, jak najednou z křoví vyběhnul zajíc. Sotva to bratrům řekl, vyletěl ten chromý, jak když ho střelí, za zajícem a než by jeden okem mrknul, držel ho za zadní nohy. Nyní si ale nevěděli rady, jak chyceného zajíce dopraví domů. Tu řekl ten nahý: „Dejte ho sem!“ a strčil si ho do kapsy. Samou radostí z úlovku zapomněli na ptačí hnízda a vydali se domů. Na cestě se ale mezi nimi strhla hádka, komu ten zajíc patří, a jak si jistě domyslíte, nebylo to jednoduché rozhodnout. „Já jsem ho viděl první!“ řekl slepý. „K čemu by to bylo,“ odvětil ten chromý: „kdybych ho já nechytil. Ten zajíc patří mně.“ „Kdybych ho nestrčil do kapsy,“ řekl nahý: „museli byste ho nechat v lese, takže patří mě.“ Bratři se hádali a žádný nechtěl ustoupit, a tak je nakonec napadlo, že svůj spor dají k soudu. A tak se vydali rovnou k soudci, kterého s velkým štěstím našli doma, a jeden po druhém mu přednesli svoji věc pěkně od začátku, a když byl ten poslední se svým vyprávěním u konce, soudce řekl: „Vy dobráci, vidím, že jeden je větší prášil než ten druhý! Víte, co? Kdo mi z vás řekne největší lež, tomu bude zajíc patřit.“

p rvní se měl k řeči slepý: „Můj otec má obrovské stádo ovcí a já je musel jako kluk každý den hnát k napajedlu. Jednoho dne, když jsem ovce zase hnal k potoku, věřte, nevěřte, byl tento dočista zamrzlý. Dlouho jsem bezradně stál na břehu a nevěděl, co si počít. Žíznivé ovce jsem si netroufal přihnat zpět domů a sekeru, kterou bych mohl ledovou krustu prorazit, jsem neměl. Inu, nakonec jsem si lehnul a tu díru v ledu prorazil hlavou, takže se všechny ovce mohly dosyta napít. Když jsem pak stádo hnal domů, viděl jsem na vrbách mlatce, kteří se oháněli mlaty tak pilně, až hrachová zrna létala všude kolem jako krupobití. „Pozdrav pánbů, mlatci!“ zavolal jsem na ně. „Dejž to pánbů, bezhlavče.“ Byla to věru podivná odpověď, a tak jsem si polekaně oběma rukama sáhnul na hlavu a ucítil, že žádnou nemám. „Nu, hlava tě tedy už nikdy bolet nebude.“ pomyslel jsem si: „Ale, sakra, mohl bys ji přece jen někdy potřebovat. Kdes ji mohl nechat? Nebylo to, jak jsi s ní sekal díru do ledu, že ti spadla a ty jsi ji tam nechal ležet?“ Rychle jsem upaloval zpět a k mé velké radosti jsem ji už dálky viděl ležet na ledu, ale protože jsem měl otevřenou hubu, nějaká slepice mi do ní zatím nakladla vejce. Tak jsem si hlavu rychle nasadil a vydal se s ovcemi konečně domů a můj otec byl spokojený. Ale to ještě nebyl všem těm podivuhodnostem konec. Z těch vajec se mi v hubě vyklubala kuřata a pak mi ústy a nosem létala ven a my jsme měli najednou dvůr plný drůbeže, což udělalo velkou radost matce.“

k dyž ten slepý skončil, soudce řekl: „Jestli je tohle všechno pravda, tak je to pravda opravdu pěkně vylhaná! Ale poslechněme si i ty druhé.“ Začal tedy vyprávět ten chromý: „Otec měl jednou starého, ale statného koně, kterého si od něj půjčovali sousedé vždy, když jeli do lesa pro dřevo. Jednou byli opět dva sousedé s koněm mého otce v lese, přivázali ho a pak se pustili do jednomu stromu, aby ho porazili. Jak se tak mocně oháněli sekyrami, tu jednomu z nich ruka po hladkém dřevě sklouzla a on sekyrou trefila otcova koně. Úlekem celý zkoprnělý stál soused před zasaženým koněm a bezradně pozoroval krvácející ránu a hořekoval: „Ach bože! To je konec!“ „Neměj strach!“ utěšoval ho ten druhý: „Nasekáme proutí a tu ránu zašijeme.“ Tak nasekali jemné proutí a ránu koni sešili a záplatovali. Tím sice koně vyléčili, ale přes noc mu na čele vyrostl tak hluboký černý les, že se tu za nějakou dobu objevili cikáni, aby v něm kradli dřevo, a z toho otci povstala velká mrzutost. Tak je to vždy,“ řekl chromý: „když člověk půjčuje koně, to já bych nikdy neudělal.“ A soudce zvolal: „Tohle nebyla o nic méně pravda než to, co vyprávěl tvůj bratr! Inu, teď uvidíme, co dokáže ten poslední z vás.“

t eď se dal do vyprávění ten nahý: „Otec míval taky nespočet včelích úlů, které bývaly plné včel a já je musel každý večer, když se vrátily z polí, přepočítat. Jednoho dne jsem opět počítal domů se navrátivší včely a musel jsem otci nahlásit, že jedna chybí. Tento rozhněvaně zvolal: „Jdi a tu včelu najdi, jinak se ti zle povede!“ Co jsem měl dělat? Tady byla každá rada dobrá! Ustaraně jsem běžel na pole a hledal a hledal, oběhnul jsem všech sedm mezí, ale ztracenou včelu jsem nenašel. Konečně jsem potkal za osmou mezí nějakého sedláka, který naši včelu zapřáhnul vedle svého vola a zrovna za přípřahem práskal bičem. „Jak si to představujete, člověče,“ volal jsem rozhořčeně: „orat s cizím dobytkem?“ Tu sedlák prosil o prominutí a vyprávěl mi, jak mu padnul vůl a on šťastnou náhodou uviděl tu včelu, a tak ji ihned zapřáhnul na místo chybějícího vola. Však on by si ji neponechal, jen si myslel, proč by měla jen tak bloudit po poli, jako poděkování za to, že ji večer přinese jejímu pánovi, mu mohla přeci prokázat malou službu. Já jsem sice takto zdůvodněnou omluvu přijal, ale musel včelu ihned vypřáhnout a pak jsem mu činil výčitky znovu, protože, když jsem si ji blíže prohlédnul, zjistil jsem, že je zraněná. V takovém stavu jsem si neodvážil přinést včelu otci domů, to bych si to pěkně schytal, a tak jsem šel na radu toho muže, který si včelu půjčil, k jednomu lískovému keři, abych tam utrhnul pár lístků a jako rychlý lék je přiložil na její zranění. V tom spěchu jsem s listy utrhnul také jeden oříšek a ten spolu s lístky přivázal k včelímu tělíčku. Jenomže přes noc na včele z toho oříšku vyrostla velká líska, a když oříšky uzrály, tak nám vesničtí kluci k úlům házeli hroudami hlíny, aby včelu trefili a oříšky posráželi, a to se mému otci, jak si člověk domyslí, vůbec nelíbilo; avšak vše zlé má do sebe i něco dobrého. Ti kluci za nějaký čas do naší zahrady naházeli tak velkou hromadu hlíny, že otec řekl: „Přece tu hromadu hlíny nenecháme jen tak bez užitku, zoráme ji a vysázíme oves.“ Tak se stalo. Když oves uzrál, dal mi otec do ruky srp a poručil mi ho posekat, což, jak víte, není vůbec jednoduché, však jiní hospodáři si na to najímají pacholky, ale já se musel dát čile do díla, neboť můj otec byl velmi přísný, u něj neplatily žádné výmluvy a běda tomu, kdo ho na slovo neposlechl. Sotva jsem se dvakrát ohnal srpem, tu vedle mne k mé velké radosti vyskočil zajíc a to byla dobrá příležitost si ulehčit práci. Nelenil jsem a mrštil jsem za ním srp tak obratně, že jeho rukojeť mu uvízla mezi zadníma nohama a zůstala tam vězet. Jak tak zajíc běhal po polí, pěkně mi ho tím srpem posekal až do posledního stébla.“

t u soudce nahého přerušil: „To byl určitě ten zajíc, kterého jsi dneska přinesl v kapse, viď?“ „Ano,“ odvětil nahý zčerstva: „právě ten.“ „Inu, pak je ten zajíc nepochybně tvůj,“ rozhodl soudce: „ale buď tak laskavý a dej z něj kousek také každému bratru, protože si ho poctivě vylhali.“ [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei lustigen Brüder (Sächsisches Lügenmärchen aus Schässburg)“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmové



Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons