O slepém, chromém a nahém

Joseph Haltrich

b yli jednou tři bratři, ten jeden byl slepý jak patrona, ten druhý kulhavý jak sám ďábel a ten třetí chodil po světě, jak ho pánbů stvořil. Ti tři se jednoho dne vydali do lesa, aby hledali ptačí hnízda. Když tam přišli, uviděl ten slepý, jak najednou z křoví vyběhnul zajíc. Sotva to bratrům řekl, vyletěl ten chromý, jak když ho střelí, za zajícem a než by jeden okem mrknul, držel ho za zadní nohy. Nyní si ale nevěděli rady, jak chyceného zajíce dopraví domů. Tu řekl ten nahý: „Dejte ho sem!“ a strčil si ho do kapsy. Samou radostí z úlovku zapomněli na ptačí hnízda a vydali se domů. Na cestě se ale mezi nimi strhla hádka, komu ten zajíc patří, a jak si jistě domyslíte, nebylo to jednoduché rozhodnout. „Já jsem ho viděl první!“ řekl slepý. „K čemu by to bylo,“ odvětil ten chromý: „kdybych ho já nechytil. Ten zajíc patří mně.“ „Kdybych ho nestrčil do kapsy,“ řekl nahý: „museli byste ho nechat v lese, takže patří mě.“ Bratři se hádali a žádný nechtěl ustoupit, a tak je nakonec napadlo, že svůj spor dají k soudu. A tak se vydali rovnou k soudci, kterého s velkým štěstím našli doma, a jeden po druhém mu přednesli svoji věc pěkně od začátku, a když byl ten poslední se svým vyprávěním u konce, soudce řekl: „Vy dobráci, vidím, že jeden je větší prášil než ten druhý! Víte, co? Kdo mi z vás řekne největší lež, tomu bude zajíc patřit.“

p rvní se měl k řeči slepý: „Můj otec má obrovské stádo ovcí a já je musel jako kluk každý den hnát k napajedlu. Jednoho dne, když jsem ovce zase hnal k potoku, věřte, nevěřte, byl tento dočista zamrzlý. Dlouho jsem bezradně stál na břehu a nevěděl, co si počít. Žíznivé ovce jsem si netroufal přihnat zpět domů a sekeru, kterou bych mohl ledovou krustu prorazit, jsem neměl. Inu, nakonec jsem si lehnul a tu díru v ledu prorazil hlavou, takže se všechny ovce mohly dosyta napít. Když jsem pak stádo hnal domů, viděl jsem na vrbách mlatce, kteří se oháněli mlaty tak pilně, až hrachová zrna létala všude kolem jako krupobití. „Pozdrav pánbů, mlatci!“ zavolal jsem na ně. „Dejž to pánbů, bezhlavče.“ Byla to věru podivná odpověď, a tak jsem si polekaně oběma rukama sáhnul na hlavu a ucítil, že žádnou nemám. „Nu, hlava tě tedy už nikdy bolet nebude.“ pomyslel jsem si: „Ale, sakra, mohl bys ji přece jen někdy potřebovat. Kdes ji mohl nechat? Nebylo to, jak jsi s ní sekal díru do ledu, že ti spadla a ty jsi ji tam nechal ležet?“ Rychle jsem upaloval zpět a k mé velké radosti jsem ji už dálky viděl ležet na ledu, ale protože jsem měl otevřenou hubu, nějaká slepice mi do ní zatím nakladla vejce. Tak jsem si hlavu rychle nasadil a vydal se s ovcemi konečně domů a můj otec byl spokojený. Ale to ještě nebyl všem těm podivuhodnostem konec. Z těch vajec se mi v hubě vyklubala kuřata a pak mi ústy a nosem létala ven a my jsme měli najednou dvůr plný drůbeže, což udělalo velkou radost matce.“

k dyž ten slepý skončil, soudce řekl: „Jestli je tohle všechno pravda, tak je to pravda opravdu pěkně vylhaná! Ale poslechněme si i ty druhé.“ Začal tedy vyprávět ten chromý: „Otec měl jednou starého, ale statného koně, kterého si od něj půjčovali sousedé vždy, když jeli do lesa pro dřevo. Jednou byli opět dva sousedé s koněm mého otce v lese, přivázali ho a pak se pustili do jednomu stromu, aby ho porazili. Jak se tak mocně oháněli sekyrami, tu jednomu z nich ruka po hladkém dřevě sklouzla a on sekyrou trefila otcova koně. Úlekem celý zkoprnělý stál soused před zasaženým koněm a bezradně pozoroval krvácející ránu a hořekoval: „Ach bože! To je konec!“ „Neměj strach!“ utěšoval ho ten druhý: „Nasekáme proutí a tu ránu zašijeme.“ Tak nasekali jemné proutí a ránu koni sešili a záplatovali. Tím sice koně vyléčili, ale přes noc mu na čele vyrostl tak hluboký černý les, že se tu za nějakou dobu objevili cikáni, aby v něm kradli dřevo, a z toho otci povstala velká mrzutost. Tak je to vždy,“ řekl chromý: „když člověk půjčuje koně, to já bych nikdy neudělal.“ A soudce zvolal: „Tohle nebyla o nic méně pravda než to, co vyprávěl tvůj bratr! Inu, teď uvidíme, co dokáže ten poslední z vás.“

t eď se dal do vyprávění ten nahý: „Otec míval taky nespočet včelích úlů, které bývaly plné včel a já je musel každý večer, když se vrátily z polí, přepočítat. Jednoho dne jsem opět počítal domů se navrátivší včely a musel jsem otci nahlásit, že jedna chybí. Tento rozhněvaně zvolal: „Jdi a tu včelu najdi, jinak se ti zle povede!“ Co jsem měl dělat? Tady byla každá rada dobrá! Ustaraně jsem běžel na pole a hledal a hledal, oběhnul jsem všech sedm mezí, ale ztracenou včelu jsem nenašel. Konečně jsem potkal za osmou mezí nějakého sedláka, který naši včelu zapřáhnul vedle svého vola a zrovna za přípřahem práskal bičem. „Jak si to představujete, člověče,“ volal jsem rozhořčeně: „orat s cizím dobytkem?“ Tu sedlák prosil o prominutí a vyprávěl mi, jak mu padnul vůl a on šťastnou náhodou uviděl tu včelu, a tak ji ihned zapřáhnul na místo chybějícího vola. Však on by si ji neponechal, jen si myslel, proč by měla jen tak bloudit po poli, jako poděkování za to, že ji večer přinese jejímu pánovi, mu mohla přeci prokázat malou službu. Já jsem sice takto zdůvodněnou omluvu přijal, ale musel včelu ihned vypřáhnout a pak jsem mu činil výčitky znovu, protože, když jsem si ji blíže prohlédnul, zjistil jsem, že je zraněná. V takovém stavu jsem si neodvážil přinést včelu otci domů, to bych si to pěkně schytal, a tak jsem šel na radu toho muže, který si včelu půjčil, k jednomu lískovému keři, abych tam utrhnul pár lístků a jako rychlý lék je přiložil na její zranění. V tom spěchu jsem s listy utrhnul také jeden oříšek a ten spolu s lístky přivázal k včelímu tělíčku. Jenomže přes noc na včele z toho oříšku vyrostla velká líska, a když oříšky uzrály, tak nám vesničtí kluci k úlům házeli hroudami hlíny, aby včelu trefili a oříšky posráželi, a to se mému otci, jak si člověk domyslí, vůbec nelíbilo; avšak vše zlé má do sebe i něco dobrého. Ti kluci za nějaký čas do naší zahrady naházeli tak velkou hromadu hlíny, že otec řekl: „Přece tu hromadu hlíny nenecháme jen tak bez užitku, zoráme ji a vysázíme oves.“ Tak se stalo. Když oves uzrál, dal mi otec do ruky srp a poručil mi ho posekat, což, jak víte, není vůbec jednoduché, však jiní hospodáři si na to najímají pacholky, ale já se musel dát čile do díla, neboť můj otec byl velmi přísný, u něj neplatily žádné výmluvy a běda tomu, kdo ho na slovo neposlechl. Sotva jsem se dvakrát ohnal srpem, tu vedle mne k mé velké radosti vyskočil zajíc a to byla dobrá příležitost si ulehčit práci. Nelenil jsem a mrštil jsem za ním srp tak obratně, že jeho rukojeť mu uvízla mezi zadníma nohama a zůstala tam vězet. Jak tak zajíc běhal po polí, pěkně mi ho tím srpem posekal až do posledního stébla.“

t u soudce nahého přerušil: „To byl určitě ten zajíc, kterého jsi dneska přinesl v kapse, viď?“ „Ano,“ odvětil nahý zčerstva: „právě ten.“ „Inu, pak je ten zajíc nepochybně tvůj,“ rozhodl soudce: „ale buď tak laskavý a dej z něj kousek také každému bratru, protože si ho poctivě vylhali.“ [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei lustigen Brüder (Sächsisches Lügenmärchen aus Schässburg)“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons