O kouzelném flakonku

Franz Georg Brustgi

b yl jednou jeden mlynář, kterého jeho mlýn neuživil, ač se namáhal a tvrdě pracoval od rána do večera. To bylo v těch časech opravdu zvláštní, ale jeden se tomu nemohl divit, neboť ten mlýn mu nepatřil a jeho majiteli, hraběcí vrchnosti za něj musel platit vysoký pacht; a potom v mlýnském náhonu bývalo tak málo vody, že mlýnské kolo často stálo, a tak kulaté penízky se do mlýna kutálely jen tence a řídce. Tímto hospodařením mlynář pomalu zchudnul tak, že už více let nebyl schopen zaplatit pachtovné, ale hrabě na něj nemilostně dotíral a nakonec mu pohrozil, že ho z mlýna vyžene, pokud do tří dnů svůj dluh nesplatí. To bylo mlynáři rázem úzko, vzal tedy svoji jedinou krávu a vedl ji do města, aby ji prodal na trhu. Jak tak celý ustaraný mašíroval s krávou lesem, přišel mu do cesty nějaký pidimužíček a ptal se, co mu schází, že je tak smutný. Ten mlynář, který byl od přírody přátelský a přívětivý člověk, k němu ihned pocítil důvěru a vypověděl mu vše, co ho tlačí. Tu mužík řekl: „Poslyš, já tu krávu od tebe koupím. Dám ti za ni tenhle flakonek. Když ho dáš na stůl a řekneš: „Flakonku, dej se do díla!“, tak ti nebude už nikdy nic chybět.“ Ale mlynáři to nebylo vhod, měl strach a mínil: „Ale co mi řekne moje žena, když jí místo peněz přinesu flakonek?“ „Láry fáry, co bys řekl!“ odvětil pidimužík popuzeně: „Jak se můžeš ještě rozmýšlet? Ty chceš domů přinést peníze? A odkud bereš tu jistotu, že tu svoji krávu přivedeš na trh živou?“ Tu se mlynář polekal, protože ta poslední slova držel za výhružku, a tak raději pidimužíčkovi krávu za flakonek dal. Sotva ten obchod uzavřeli, propadl se mužík i s krávou do země a nebylo po nich ani vidu, ani slechu. Mlynář spěchal domů, postavil flakonek na stůl a řekl: „Flakonku, dej se do díla!“ Než by jeden okem mrknul, stály na stole zlaté mísy plné výtečných pokrmů. Rozradostněný mlynář zavolal ženu a ta překvapením spráskla ruce nad hlavou. Pak si spolu sedli ke stolu a nechali si chutnat.

d ruhého dne se mlynář vydal na cestu do města, kde prázdné zlaté mísy prodal a obdržel za ně tolik peněz, že z něj byl rázem bohatý muž. Šel rovnou na zámek a zaplatil svoje dluhy, čemuž se hrabě velmi divil, nedůvěřivě se na mlynáře díval a pak se zeptal: „To není jen tak! Jsi tak najednou přišel k tolika penězům?“ Mlynář mu to nechtěl dlouho říci, vytáčel se, jak dlouho to šlo, ale hrabě na něj dotíral tak dlouho, až musel s pravdou ven a nakonec mu celou historii vypověděl, i když velmi nerad. „Prodej mi ten flakonek,“ řekl hrabě: „dám ti za něj měšec dukátů.“ Ale mlynář nechtěl, ale když mu nakonec za flakonek hrabě nabídnul nejen mlýn, ale i svůj krásný zámek, nemohl déle odpírat a flakonek prodal. Sotva měl ale hrabě flakonek v ruce, řekl: „Teď si o tom, že bys dostal zámek, nechej zdát! Hahaha! Zámek zůstane můj. Ty máš dost na svém mlýně, ten si pro mne za mne můžeš nechat!“

t ak toho dobrého a důvěřivého mlynáře okradli. Měl sice ještě pěknou sumičku z prodeje zlatých mís, ale přišlo zase velké sucho, mlýn byl opět dlouho bez vody a nic mu nevynášel, takže peníze utratil a za nějaký čas opět upadnul do těžké chudoby. Když bylo nejhůř, vydal se jednoho dne do města, aby navštívil přítele a poprosil ho, zda by mu půjčil pár dukátů. Když celý zachmuřený rázoval lesem, pojednou před ním opět stál pidimužík a ptal se, copak ho tíží na srdci. Tu mu vyprávěl, jak se mu vedlo a jak ho hrabě oklamal a uvrhl opět do bídy. Tu mu mužík podal jiný flakonek a řekl: „Tak to si vezmi tohle! Ten ti k tomu prvnímu pomůže. Stačí říci „Flakonku, dej se do díla!“, objeví se tři chlapi a vypráskají vše, co jim přijde do cesty, a nepřestanou dřív, dokud jim neporučíš „Flakonku, dílo je hotovo!“. Mlynář poděkoval a vydal se rovnou na zámek.

s otva tam přišel, šel rovnou k hraběti a řekl: „Pane hrabě, mám opět flakonek a jeho kouzelná moc je ještě tisíckrát větší.“ Tak řekl a s velkou radostí mával flakonkem ve zvednuté ruce. Zlomyslné oči pana hraběte se v tu ránu rozzářily, přátelsky mlynáře pozval ke stolu, nechal nanosit jídlo a pití a pohostil ho co nejlépe, neboť zamýšlel, že z něj ten druhý flakonek opět vyláká. Když se najedli a napili a hrabě začal mluvit o flakonku, mlynář ho přerušil slovy: „Pane hrabě, neměl bych vám nejdříve předvést, co tenhle flakonek umí?“ „Ano, jen nám to ukaž!“ zvolal hrabě nadšeně. „K vašim službám, hraběcí milosti.“ řekl mlynář a usmíval se u toho: „Flakonku, dej se do díla!“ Kde se vzali, tu se vzali, stáli tu tři divousové se sukovicemi a pustili se do hraběte, až se tento rozezpíval do achich a ouvej a zapřísahal mlynáře, aby ho ušetřil. „Tys mne taky neušetřil a o flakonek jsi mne obelstil.“ odpověděl mu mlynář a nechal ty tři tovaryše vesele bubnovat na hraběcích zádech. Nakonec mu hrabě ukázal skříň, ve které je jeho flakonek ukrytý a mlynář si ho dal do kapsy a bral se domů. Ty tři divouse nechal řádit tak dlouho, dokud hrabě více nevydal ani hlásku a celý zámek neležel v troskách. Potom řekl: „Flakonku, dílo je hotovo!“a ihned byli ti tři docela malincí a vlezli zpět do flakonku.

t eď byl mlynář spokojen, měl opět svůj kouzelný flakonek a každý den mu řekl: „Flakonku, dej se do díla!“ a ihned byl stůl plný zlatých mís s výtečným jídlem. Tak si nechali se ženou chutnat, pak ty mísy prodal zlatníkovi ve městě a za krátký čas byl bohatý muž. Potom si postavil krásný zámek, a protože si myslel, že pokladů má už dost, nechal kouzelný flakonek zazdít do jeho základů. Ten druhý flakonek, ve které byli ukrytí ti tři statní chlapi, ale nosil stále u sebe, aby si dokázal v nouzi nebo nebezpečí vždy pomoci. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Fläschlein, tu deine Pflicht!“ je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons