O princezně, co ráda přemýšlela

Anonym

b yla jednou jedna velmi krásná princezna, která seděla na zlatém trůně, na sobě měla zlaté šaty, na černých loknách zlatou korunu a usilovně přemýšlela, což pro ni byla těžká a neobvyklá práce. Ačkoliv měla ukazováček přiložený na čele a seděla v zamyšlení pěkně dlouho, nenapadlo ji vůbec, ale vůbec nic. Když tam tak seděla třetí den a myšlenka stále nikde, zavolala si vrchní dvorní ceremoniářku a prosila ji, aby jí při tom přemýšlení pomohla. Tak tam seděly dvě a uběhnul jeden den, uběhnul druhý a pak třetí, ale žádný nápad nepřichvátal. Tak si zavolaly všechny dvorní dámy, aby se k nim sesedly a při přemýšlení jim pomohly, ale ani je nic chytrého nenapadlo. Samotný král se nakonec uvolil, přiložil ukazováček k čelu a přemýšlel a přemýšlel. Nakonec přemýšlel celý královský dvůr a od toho usilovného myšlení sedla na všechny taková únava, že král musel jmenovat vrchního dvorního zavírače papulí, který dvořanům pomáhal pří zívání. Za osm dní byl vrchní dvorní zavírač papulí od těžké práce tak nemocen, že musel odejít na půlroční dovolenou. A na jeho místo král jmenoval tři nové úředníky: jednoho vrchního dvorního papulu zavírajícího radu, jednoho dvorního zavírače papulí a jednoho obyčejného držhubu pro čeleď. To už přemýšlelo celé království, ale bohužel bylo to k ničemu, nějaký nápad ne a ne přijít. Postupně všichni tím neustálým přemýšlením úplně oněměli, jen přemýšleli a přemýšleli a mlčeli a mlčeli.

j en kuchtička Líza nepřemýšlela, naopak se celé dny jen smála a k tomu si ještě zpívala, a protože bylo na zámku kvůli všeobecnému usilovnému přemýšlení takové ticho, dolehl Lízin zpěv až ke královskému trůnu. Pan král se při všem tom přemýšlení v hloubi duše řádně nudil, a tak poručil, aby mu tu zpěvačku, živou či mrtvou, přivedli před královský trůn. Kuchtička se objevila, ruce si očistila o zástěru, udělala pukrle a řekla: „Dobrý den, pane králi, nechal jste mne zavolat a teď mi rychle řekněte, co ode mne chcete, nemám mnoho času, uteče mi mléko z hrnce. Od té doby, co jsou vrchní kuchař, kuchaři a kuchtíci zaměstnáni přemýšlením, jsem v kuchyni na všechno sama a mám fůru práce.“ Král vlídně kývnul: „A ty nepřemýšlíš, Lízo?“ „Ne, pane králi, na to nemám čas. Mě napadá mnohé samo od sebe, takže na myšlenku čekat nepotřebuji. Naopak, já musím být pilná a pracovitá, nemohu svůj čas jen tak zabíjet.“ Jakmile tohle Líza řekla, stála před ní najednou princezna. „Říkáš, že ti nápady chodí jen tak, milé dítě? To musí být vskutku báječné, protože nám i přes všechno to snažení nepřichází ani jediná myšlenka. Tak nám řekni svoje nápady!“ „Nejvznešenější a nejkrásnější princezno, když vás tak vidím, napadá mne jen jediné. Je zvláštní, že se s vámi ještě neoženil žádný princ.“ Tu princezna radostně zatleskala rukama a volala: „Kuchtičko Lízo, ty jsi nejchytřejší v celém království! Koukejte, tohle je ten nápad, na který jsem stále čekala a na který jsem tak dlouho myslela. Tvůj nápad se mi líbí! Budu o něm další týden přemýšlet a ty mi s tím pomůžeš!“ „Ne, ne,“ řekla Líza přátelsky, ale rozhodně: „To raději dělat nebudeme. Při přemýšlení, které trvá tři týdny, člověka nic chytrého nenapadne. Moje máma vždy říkala, že krásné věci musí na světlo Boží, jinak se pro ně kupec nenajde. A tak je to i s mladou dívkou, zvláště je-li to princezna, stačí ji ukázat světu a princové se začnou slétat jako včely. Uspořádejte velký bál a pozvěte všechny prince z okolí.“ Z takové záplavy myšlenek byla princezna celá zkoprnělá a udělala vše, co jí Lízinka poradila.

n a bál přijeli princové tlustí i tencí, krásní i oškliví, mladí i staří, chudí i bohatí, hrbatí i urostlí, mezi nimi i jeden pěvec, který byl přesvědčen, že získá princezninu ruku, ale ona si ho nevyvolila, neboť nebyl přítel přemýšlení. V princezniných očích našli zalíbení tři jiní princové a to zalíbení bylo tak velké, že se nemohla rozhodnout, kterého si má mezi nimi vybrat, neboť se jí líbili všichni tři. Tady byla dobrá rada drahá! Všichni tři se s princeznou oženit nemohli. Co dělat? Dlouho, dlouho stál celý královský dvůr v zamyšlení okolo princeznina trůnu, před kterým klečeli ti tři princové. Kuchtička Líza, která byla díky svým chytrým radám jmenována vrchní dvorní rádkyní, nad celou věcí kroutila hlavou. „Tři princové,“ zamumlala si pod fousy : „to je moc. Já bych věděla hned, který se mi líbí nejvíc.“ Princezna si všimnula, že Lízu zase něco napadlo, a řekla jí: „Vrchní dvorní rádkyně, kuchtičko Lízo, chci se s tebou o něčem poradit, žádám tě o tajnou rozmluvu.“ Obě odešly za dveře a potichu tam spolu rozprávěly. Pak přišla princezna s rozzářeným obličejem zpět do sálu, posadila se na trůn, popostrčila si korunu na stranu a začala: „Milí princové, vy se mi líbíte všichni tři a já se dnes nedokážu rozhodnout, kterého z vás si mám vyvolit. Vydejte se do světa a najděte mi to nejkrásnější a nejvzácnější, co země nabízí, a to mi přivezte. Toho, jehož dárek se mi bude líbit nejvíce, si vezmu za manžela a bude se mnou v radosti a vznešenosti vládnout celé říši.“ S takovým rozhodnutím byli princové spokojeni. Opustili královský dvůr, aby princezně našli to nejkrásnější a nejvzácnější, co se ve světě dá najít.

p rvní princ jel přes šíré moře do dalekých zemí, kde chtěl vystoupit na nejvyšší horu světa, aby princezně položil k nohám kámen z jejího vrcholu. Putoval Indií, kde tygři, lvi a jedovatí hadi usilovali o jeho život, kde musel častokrát svádět životu nebezpečné souboje, ale pln odvahy putoval dál, všemu nebezpečí a smrtelnému strachu navzdory. Po několikadenním šplhání v pustině hor, putování přes burácející horské potoky, přes příkré skalní stěny, které ostře čněly do výše, vystoupal konečně na vrchol nejvyšší hory. Tu jeho srdce zavýsklo a všechna uplynulá námaha byla zapomenuta. Jako nějaký bájný rek stál na jejím vrcholu a shlížel na svět hluboko pod ním. Šťastný a veselý vzal kámen, který byl na samém vrcholku a zvolal: „Ty, vrcholku této hory, jsi to nejvzácnější, co se tu na světě dá nalézt, ty mi získáš srdce překrásné princezny.“ Nyní začal sestupovat, ale cestu mu zavřela strašlivá sněhová vánice, kdy kolem něj padaly s hukotem do údolí laviny, a tak se kámen, který nesl princezně, stával stále těžším a těžším, dokázal ho vléci jen s největší námahou. Nakonec vyčerpaného prince opustila odvaha a k smrti unavený ulehnul do sněhu, kámen si dal pod hlavu a usnul. Tu se objevili duchové té hory, dobří trpaslíci, kteří unaveného poutníka odnesli do blankytně modré jeskyně Ledové královny. Když se princ probudil, do očí mu zářilo modré světlo a bylo tak čarokrásné, že se toho pohledu nemohl nasytit. Stěny byly ze třpytivého a zářícího křišťálu, poseté ledovými květy. O takové nádheře se mu nikdy ani nesnilo. Tu do jeskyně vstoupila Ledová královna: „Odkud pocházíš, cizinče? Ještě nikdy do mé říše nevstoupil člověk. Ty jsi přišel nepozván a nevolán, nyní jsi v moci mého kouzla a už nikdy nesmíš odejít pryč.“ Ale to ani nechtěl. Vzpomínky na předešlý život se z jeho mysli úplně vytratily, neboť Ledová královna byla krásná tak, až to člověku bralo dech a i ona se do něj zamilovala, a tak od té chvíle žili oba v modré ledové jeskyni v radosti a blaženosti; tam daleko, předaleko v Himalájských horách.

d ruhý princ se vydal na moře, protože si pomyslil: „Krásné ženy milují šperky a co je krásnější a vzácnější než šňůra perel?“ Sám se ponořil do mořské hloubky a vylovil bílé třpytící se perly, ale ty nejkrásnější a největší ještě čekaly na své vylovení, protože se mu žádná zatím nezdála dost krásná a drahocenná pro princeznu. Když se opět ponořil, tu uviděl uprostřed korálového útesu na mořském dně obrovskou perlorodku, a tak se tam vydal, když tu na něj zaútočili mořští netvoři, strašlivý kraken a neforemné ryby, obrovští krabové ozbrojeni dlouhými klepety, mořské hvězdice a prastaří úhoři mu uzavřeli cestu. Nejdivočeji si počínal mečoun, ten ho chtěl proklát dlouhým mečem, který mu vyrůstal na hlavě. Ale mladý princ neztratil odvahu a kordem srazil mečounovi hlavu i s jeho mečem. Tu z růžového korálového útesu zazněla sladká hudba a objevily se pestrobarevné medúzy, vznášející se kolem větviček korálových stromů jako vznešené barevné květy. V modravé hloubce náhle rozkvetly mořské lilie a rozzářily se purpurové a zlaté mořské houby, zatímco mořské nestvůry zmizely. V kočáře z mušlí, taženém delfíny, přijela mořská panna, která prince zajala, a on si to nechal rád líbit, neboť byla tak překrásná, že už nikdy nezatoužil po slunečním světle a žil na růžovém korálovém útesu v modravé mořské hlubině jako manžel mořské panny. Dávno už zapomněl, že ho kdysi nějaká princezna poslala do světa hledat to nejkrásnější a nejvzácnější.

t en třetí princ zůstal nakonec doma. Chtěl se sice každé ráno vydat do světa, aby tam hledal to nejkrásnější, ale když o tom přemýšlel, tu ho nikdy nenapadlo, co je vlastně na tomto světě to nejkrásnější a nejvzácnější. Tak seděl v hlubokém zamyšlení na svém zámku a dříve než by se byl nadál, přišel onen den, kdy měl s ostatními princi předstoupit před překrásnou královskou dceru. Nic nenašel – nic – zcela nic, a tak přišel s prázdnýma rukama.

v poledne měla být volba královského manžela. Ve vší nádheře seděli král i princezna na trůně, zatímco kuchtička Lízinka, nyní vrchní tajná radová s titulem Její Excelence a řádem Zelených ratolestí se třemi kordíky, stála vedle. Princ přišel už ráno kolem osmé hodiny a teď netrpělivě čekali na zbývající dva prince. Bylo jedenáct hodin a nikdo nepřicházel, i když heroldové troubili z věže do celé země, aby prince, kdyby zabloudili, přivedli na správnou cestu k zámku. A bylo dvanáct hodin a nikdo nepřicházel. A králův žaludek si teskně povzdychl, neboť si vzpomněl na oběd. Tu pravila kuchtička Líza, která rovněž dostala hlad: „Déle na prince čekat nemůžeme. Volba musí začít.“ To mluvila všem z duše a třetí princ předstoupil s hlubokou úklonou před trůn a král se zeptal: „Vítám tě, princi, pověz nám, copak jsi ve světě našel nejkrásnějšího a nejvzácnějšího? Můžeš nám to ukázat?“ Princ byl celý rozpačitý, přešlapoval na místě a drbal se na nose, nic neměl a také nic nevěděl. Hledajíc nějakou záchranu, pohlédl do obličeje kuchtičky Lízy a pak si vydechnul úlevou, protože ona mu zašeptala: „To nejkrásnější a nejvznešenější na světě je přece naše princezna.“ A princ to s upřímným zápalem nahlas a zřetelně opakoval: „To nejkrásnější a nejvznešenější na světě je naše princezna.“

a bylo to! Princezna z toho byla celá užaslá, a protože ostatní princové nepřišli a tento princ její úkol vlastně splnil, byla svatba. Já bych si býval přál, aby mě tam také pozvali, neboť to muselo být velmi veselé. Vyprávěla mi o tom Její Excelence kuchtička Líza, s kterou jsem se již dříve velmi přátelil. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Krásná pohádka „Prinzessin Trina“ je ze sbírky rakouských pohádek „Die schönsten Märchen aus Österreich“ (1921). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons