O Božím upomínání

Joseph Haltrich

b yl jednou jeden farář a ten jednoho dne, jak už to tak bývá zvykem, přinesl svému kostelu obětinu, nádherný svícen a velkou voskovici. Tu se mu zjevil v podobě starce sám Pánbůh a jako poděkování za jeho dar mu slíbil, že ho před smrtí třikrát upozorní, než ho vyrve životu. Farář byl radostí celý bez sebe a od té chvíle žil jen v samých radovánkách, nestřídmě jedl a přesmíru pil a na smrt pranic nemyslil, což vedlo k tomu, že po několika letech se jeho tělo takovému životu vzepřelo. Poklesla mu kolena a hřbet se mu nahrbil tak, že byl přinucen vzít do ruky berlu. A nemálo na tom! Za nedlouho ztratil zrak a pak i sluch. Shrbený, skoro slepý a hluchý ale žil dál stejně rozmařile a zběsile jako dřív.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ednoho dne přišel Pánbůh a že si faráře odvede. Církevní otec byl překvapený a jal se Pánubohu činit výčitky, proč ho třikrát nejdříve na smrt neupomenul, jak slíbil? Tu se Pánbůh rozzlobil a zvolal: „Copak jsem tě neupomínal? Nepoklepal jsem ti na záda a na kolena, až jsi se celý shrbil? Nepoložil jsem prst na tvé oči, že jsi nic více neviděl? A do třetice, neucpal jsem snad tvoje uši, abys ohluchnul? Tak jsem splnil, co jsem slíbil a nyní mne následuj!“ Farář prosil o odpuštění, že tomu upomínání pranic nerozuměl a není k smrti připraven. Pánbůh se na kajícníka podíval a měkce pravil: „Jen pojď, pojď, já jsem spravedlivý a milostivý.“

v y však na ta upomínání dbejte! Pán nás všechny upomíná, aby jsme byli připraveni, až nás k sobě povolá! [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Unser Herrgott und der Kirchenvater" je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons