Jak šel jeden do nebe

Franz Georg Brustgi

b yla jednou jedna hospodyně, které umřel muž, protože nechtěla ale po zbytek života zůstat sama, tak se znova vdala. Když pro svého druhého muže připravovala první oběd, zeptala se ho: „Co ti mám uvařit?“ „Co já vím? Pro mne za mne mi uvař třeba kyselo.“ [pozn1] Hospodyně udělala, jak si přál, ale protože si myslela, že kyselo je jeho zamilované jídlo, vařila mu ho od té chvíle každý den; den za dnem nejedl nic jiného než kyselo. Ta neustálá jednotvárnost už přišla hospodáři pomalu hloupá, a proto jednoho dne řekl: „Jednou taky uvař něco jiného a přestaň s tím kyselem alespoň o švestkách!“ a nechal kouřící mísu stát a šel rozzlobeně pryč.

z atímco hospodář vyšel zadními dveřmi ven, vstoupil těmi předními do domu nějaký cizí pocestný, chlap dlouhý a tenký jako chmelová tyčka, který se ptal po něčem k jídlu, protože mu z dlouhého a namáhavého vandrování pěkně vytrávilo a má hlad jako vlk.

j ste o švestkách naladěn na kyselo?“ zeptala se hospodyně opatrně. „Arci, že jsem!“ řekl pocestný. „Jen to přineste na stůl! Já si na tom pochutnám.“ Tak před něj hospodyně postavila plný hrnec kysela a nandala mu tolik, že se najedl, až by z toho jeden prasknul, a ten zbytek mu dala do plecháče s sebou. „Mnohokrát děkuji, milá paní hospodyně!“ řekl chlapík, hodil si ranec na záda a vyrazil po cestě pryč. „Ta si pro vtipnou kaši určitě nebyla dvakrát, té z té bych s trochou vtipu a chytrosti určitě vymámil něco, co jeden může potřebovat.“ pomyslel si ten lstivý chasník, promnul si ruce a malá lest byla na světě!

p oodešel kousek cesty a při tom se stále upřeně díval do výše, zíral na jedno místo na nebi, jako by tam chtěl vykoukat díru. A opravdu! Netrvalo to dlouho, hospodyně přiběhla za ním, zvědavostí se až třásla a ptala se: „Človíčku, na co se tam tak upřeně koukáte?“ „Pssssssst!“ udělal tovaryš a položil si prst na ústa: „Já o tom nesmím žádnému člověku nic říct, ale vám, paní hospodyně, to řeknu. Víte, než jsem se ocitnul ve vaší světnici, přišel jsem rovnou z nebe a nyní hledám to místo, kde jsem sestoupil dolů, abych později zase našel cestu zpět.“ „Co?“ řekla hospodyně a stála tam s hubou otevřenou: „Co jste to říkal? Z nebe?“ „Arci, že tak!“odpověděl ten filuta.

i propána! Neviděl jste tam nakonec také mého prvního manžela Lojzíka?“ „Lojzíka? No, tak to si představte, že toho jsem tam viděl! Toho znám velmi dobře, vždyť jsme velcí kamarádi, já a Lojzík.“ „Panenko skákavá! Neříkejte! A jak se mu tam daří?“ „No, jak bych to řekl, ne zrovna nejlépe, panímámo“ pronesl chlapík s vážným obličejem.

b ože, že on je nemocný?“ zeptala se hospodyně ustaraně. „Nemocný? Ne, to není, ale má to tam těžké, to víte, musí si mnohé obstarat a mzda je špatná. Většinou má málo peněz, aby si koupil něco nového. Když jsem ho viděl naposledy, měl na sobě košili, hanba vám na to koukat, tak byla roztrhaná. Zrovna tam v nebi dul pěkný severák a on se třásl zimou jako osika.“

p ane, smiluj se! Tak špatné je na tom, můj blažený Lojzík? Jak já bych mu ráda něco poslala nahoru do nebe, ale jak to udělat?“ „Milá panímámo, že jste to vy,“ řekl chasník: „jednu radu bych tu měl. Zítra jdu zpátky nahoru, mohu mu to, co mu chcete poslat, zanést.“ „Jak já vám za vaši laskavost, človíčku, jen poděkuji? Nemůžete to přece dělat jen tak!“ řekla hospodyně a zabalila Lojzíkovi zánovní oblek, šest košil, boty a ponožky a k tomu obrovskou šunku od poslední zabíjačky. „Tady v tom koženém váčku je tři sta zlatých pro mého Lojzíka, aby si mohl koupit to nejnutnější a v neděli si také zajít na kořaličku. Těchto padesát zlatých je pro vás, milý pane, a užijte si je ve zdraví.“ „To užiji, panímámo! To užiji!“ zasmál se vandrovník pod vousy a spokojeně táhnul dál.

k dyž přišel hospodář domů a od ženy se dozvěděl, co se přihodilo, pořádně jí vyčinil a nazval ji hloupou husou. „Nějakému potulnému šprýmaři dáš pytel věcí, aby je zanesl do nebe, a k tomu mu ještě přidáš tři sta zlatých, už to někdy někdo slyšel? Ty peníze dostanu zpět, i kdybych měl za tím chlapem běžet až k nebeské bráně!“ A protože by ho nejraději chytil už v tuhle hodinu, osedlal si svého nejlepšího koně a tryskem uháněl po silnici, kterou se vydal ten vandrovní tovaryš.

t en zrovna seděl ve stínu na kraji lesa, aby si trochu zdřímnul, a když uviděl přijíždějícího jezdce, ihned mu svitlo, že to nevěstí nic dobrého. „To je určitě hospodář, který mi chce sebrat ten pytel!“ pomyslel si a rychle vymyslel další lest. Utrhl suchou a pěkně pichlavou hlavičku bodláku, položil ji do trávy vedle sebe, přiklopil na to svůj klobouk a tvářil se, že tam má ukrytého něco velmi vzácného a drahocenného, co musí starostlivě opatrovat.

m ezitím přijel hospodář a ptal se ho, zda je ten a ten, který cestuje do nebe. „Ano, to jsem.“ odvětil tovaryš klidně. „Mám snad od vás někomu něco vzít?“ „To by se vám líbilo, co?! Naopak, na místě mi vydáte těch tři sta dukátů, které vám moje žena dala pro svého prvního manžela.“ „Jak si přejete,“ řekl tovaryš: „mě je to jedno, zda Lojzík těch tři sta zlatých dostane nebo ne. Pokud je chcete zpět, taky dobře, alespoň se s nimi nemusím vláčet. Ale teď musíte chvíli počkat, protože před chvíli jsem chytil jednoho zvláštního a drahocenného ptáčka, mezi námi koštuje nejméně pět set zlatých, mám ho tu pod kloboukem.“

n epovídejte!“ přerušil ho hospodář: „Jeden pták, který stojí pět set zlatých? To se tu takoví vyskytují?“ „Ano, ale člověk musí mít štěstí, aby nějakého chytil. Aby mi neutekl, poslal jsem kamaráda do města, aby koupil pěknou klec a abych toho pak nevláčel tolik, tak jsem mu dal těch tři sta dukátů, měl je dát směnárníkovi do úschovy. Ale pokud je vám to čekání dlouhé, než se vrátí z města, mám pro vás návrh.“ „A jaký?“ „Dáte místo mne pozor na ten klobouk a půjčíte mi vašeho koně, já pojedu za kamarádem a ty peníze přivezu zpět.“ „Och, vy jste opravdu chytrá hlava,“ řekl hospodář: „s vaším návrhem souhlasím.“ Sedl si jako hlídač vedle klobouku a tovaryš zatím nasednul na jeho koně a ujížděl pryč. A že vám uháněl, až koni létaly jiskry od kopyt, to si umíte jistě představit!

h loupý hospodář u klobouku dřepěl hodinu, dvě a pak ještě jednu, inu dřepěl tam ještě, když pomalu zapadalo slunce. Čekal a čekal, dokud nenastala noc, ale jezdec se stále neukazoval. Hospodáři konečně došla trpělivost a řekl si: „Teď půjdu domů a vrátím se sem brzy ráno. Ale toho ptáka si vezmu do zástavy!“

o patrně nadzvedl klobouk a sáhl pod něj, ale s bolestným výkřikem ruku ihned stáhnul zpět, protože sáhnul na ostny bodláku. Tu konečně pochopil, že tomu šprýmaři sám sednul na lep, a řádně zachmuřený a zakaboněný se vydal na cestu domů.

k dyž chtěla jeho žena vědět, zda dostal zpět peníze a kde nechal koně, jen na ni houkl: „Ani se mne na to neptej! Dnes, ani zítra a už nikdy po celý můj život! Ty jsi hloupá, ale já jsem ještě hloupější! Ten jediný chytrý mezi námi je ten, co s plným pytlem, tvými dukáty a na mém koni jede do nebe. My dva jsme zmoudřeli z chyb a vzniklé škody, ale on díky naší hlouposti zbohatnul.“ [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - V originále pohádky není kyselo, ale pokrm tak strašlivý, že si opravdu nedovedu představit, že by si to nějaký novomanžel přál. Jednalo se o smažené plátky jablek, které se podávají k prorostlému uzenému špeku, šunce či uzenému masu. Tuhle kombinaci Švábové milují dodnes, připíjí se k tomu místní pivo, takže po takovém obědě se budete cítit stejně jako ten vlk, kterému úskočná koza do břicha zašila kamení.   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pohádka „Vom Handwerksburschen, der mit dreihundert Gulden in den Himmel ritt“ je ze sbírky pohádek švábského filologa a folkloristy Franze Georga Brustgi „Das Wunderschiff – Schwäbische Volksmärchen“ (1941). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons