Ďáblova babička

Bratři Grimmov�

v časech válečného běsnění si králové držívali zástupy statečných vojáků, ale k tomu, aby jim za služby na válečném poli řádně platívali, k tomu se nikdy neměli. Kromě vojančení třeli královští vojáci také bídu s nouzí, takže se nebylo čemu divit, když se jednoho dne tři z nich rozhodli, že utečou.

j estli nás dopadnou, pověsí nás na strom, jak to uděláme?“ zeptal se jeden z nich. Druhý navrhnul: „Vidíte tam to obrovské obilné pole? Když se schováme v něm, žádný člověk nás nenajde, vojsko dovnitř nemůže a zítra odtáhne pryč.“ Zalezli si tedy do obilí, ale bylo jim to ke smůle, protože vojsko toho dne neodtáhlo, nýbrž se rozložilo všude kolem a byli v pasti.

u prchlíci v obilí seděli celé dva dny a dvě noci a měli tak hrozitánský hlad, že by polykali i hřebíky, ale vyjít ven nemohli, to by je čekala jistá smrt. „K čemu je nám svoboda, když tu bídně pojdeme?“ Tu se k nim snesl z oblohy ohnivý drak a ptal se jich, proč se tam ukrývají. Odvětili: „Jsme tři vojáci na útěku kvůli prachbídnému žoldu. Když tu zůstaneme, umřeme hlady, když vyjdeme ven, budeme se houpat na šibenici.“ „Slibte mi, že mi budete sedm let sloužit,“ řekl drak: „pak vás skrze to vojsko vyvedu, nikdo vás nepolapí.“ „Stejně nemáme jinou volbu, souhlasíme!“ odvětili vojáci. A bylo to!

d rak je všechny popadnul do pařátů a odnesl je daleko odtud. Však to také nebyl žádný obyčejný drak, ale samotný ďábel. Dal vojákům bičík a řekl: „Když tím bičíkem zapráskáte, vytryskne před vámi ze země tolik peněz, kolik si budete přát. Můžete si žít jako velcí pánové, držet si koně a jezdit kočáry, ale po uplynutí sedmi let budete moji.“ Potom před ně položil knihu, do které se mu musili všichni tři upsat. „Dříve než propadnete peklu,“ pokračoval ďábel: „dám vám hádanku a pokud ji uhodnete, budete volní, neboť nad vámi pozbudu moci.“ A uletěl pryč.

v ojáčci putovali s kouzelným bičíkem světem sem a zase tam. Peněz měli hojnost, nechali si ušít panské šaty a kam dorazili, tam žili ve vší nádheře a radovánkách, jezdili v kočárech, jedli a pili; však jednoho se střehli, aby se nikdy neměli k žádnému zlému skutku.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

t ěch sedm let se chýlilo ke konci a na vojáky padl strach a smutek. Nakonec se ten třetí pochlapil a řekl: „Bratři, nebojte se, já nejsem padlý na hlavu, já tu hádanku vyřeším.“ Vyšli ven do polí, posadili se tam, aby přemýšleli, a měli utrápené obličeje. Tu šla kolem nějaká stařenka, která se ptala, cože jsou tak přesmutní. „To není pro vaše uši, babičko, vy nám stejně nepomůžete!“ „Kdo ví,“ odvětila stařenka: „jen se mi se svým hořem svěřte.“ Tak jí vypověděli, jak se stali právě před sedmi lety ďáblovými služebníky, jak dostali hromady zlata, jak se upsali a pokud nyní po sedmi letech, nedokáží vyluštit jeho hádanku, propadnou peklu. Stařenka řekla: „No vidíte, s tím vám lehce pomohu. Jeden z vás musí jít do lesa, kde uvidí napůl zřícenou skalní stěnu, která připomíná dům, ať jde dovnitř a tam najde pomoc.“ Ti dva smutní si pomysleli: „To nás těžko může zachránit!“ a zůstali sedět, ale ten třetí se zvedl a vydal se na cestu do černého lesa a hledal, dokud ten kamenný dům nenašel.

v domě bydlela prastará žena, byla to ďáblova babička a ptala se ho, odkud přichází a co si přeje. Voják jí vše vypověděl, co se stalo, a protože se jí zalíbil, slitovala se nad ním a řekla, že mu pomůže. Nadzvedla jeden balvan, pod kterým byl malý sklípek, a řekla: „Tu se ukryj, odtud uslyšíš vše, co kdo řekne. Seď tu tiše a ani se nehni, až přijde drak! Já se ho na tu hádanku zeptám, a proto dávej dobrý pozor, co mi odpoví.“

k olem půlnoci opravdu přiletěl drak a přál si něco k snědku. Babička prostřela stůl, nanosila tolik jídla i pití, až byl celý spokojený a jedli a pili. Mezí řečí se babička draka zeptala, jaký měl den a kolik získal ve světě duší. „Dneska se mi příliš nedařilo,“ odvětil drak: „ale mám na dosah tři vojáky, ti budou určitě moji.“ „Ano, ti tři vojáci,“ řekla babička: „ale ti mají něco do sebe, mohli by ti ještě uniknout.“ Ďábel se zachechtal: „Ti jsou moji, dám jim hádanku, kterou nikdo nemůže uhodnout.“ „Copak je to za hádanku?“ zeptala se babička. „Tobě ji mohu říci. Na břehu Velkého severního moře leží chcíplý mrož, ten bude jejich pečeně, vybělená velrybí žebra, to budou jejich stříbrné lžičky a jako pohár na víno jim poslouží vykotlaná koňská lebka.“ Když odešel ďábel spát, nadzvedla babička kámen a pustila vojáka ven. „Dával jsi dobrý pozor?“ „Ano,“ odvětil: „vím toho dost.“ Potom ve vší tajnosti a tichosti vylezl oknem a vydal se kvapně na cestu za kamarády.

v ojáček jim povyprávěl, jak ďábla obelstila jeho vlastní babička a jak před ním prozradil vyluštění hádanky. Tu se i ti dva rozveselili a při dobrém rozmaru vzali bičík a napráskali si tolik peněz, že ze země prýštily jako lávový proud.

z a pár okamžiků se naplnilo těch sedm let a objevil se drak se svojí knihou, ukázal jim jejich podpisy a řekl: „Vezmu vás do pekla a vystrojím vám velkou hostinu. Jestli uhádnete, jakou vám předložím pečeni, budete volní a svobodní a také si můžete na věčné časy ponechat ten bičík.“ Tu začal první voják: „Na břehu Velkého severního moře leží mrtvý mrož, ten bude naše pečeně.“ Ďábel se zasmušil, zabručel a zeptal se podruhé: „A čím ho budete jíst?“ „Vybělená velrybí žebra budou naše stříbrné lžíce!“ odvětil druhý voják. Ďábel protáhnul obličej, třikráte si pro sebe něco zabručel a zeptal se do třetice: „A víte též, z čeho budou vaše sklenice na víno?“ „Stará vykotlaná koňská lebka to bude naše sklenice na víno.“ odvětil ten třetí. A bylo to! Vzteklý ďábel odletěl s hlasitým řevem pryč, protože již nad nimi neměl žádnou moc.

v ojákům ten kouzelný bičík zůstal, napráskali si s ním pokaždé tolik peněz, kolik chtěli a potřebovali, a žili spokojeně a bohabojně až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Teufel und seine Grossmutter" (KHM 125) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons