Jak císař Josef opatřil synovi kmotra

Johann Wilhelm Wolf

c ísař Josef byl tenkrát už velmi starý a stále neměl žádné děti. Jednoho dne si celý sklíčený zármutkem povzdechl, že kdyby se mu narodil chlapec, tak mu vezme za kmotra toho nejchudšího muže, kterého potká. A vida! Neuplynul ani rok a opravdu se císařovně narodil chlapec. Císař se vydal, jak slíbil, po okolí, aby hledal kmotra, a protože ve Vídni potkával jen samé bohaté a urozené lidi, vyšel před brány města a vydal se do lesa. Když tím lesem nějaký čas chodil sem a tam, potkal starého muže s bílými vlasy, oblečeného do obyčejné lněné kytlice, a tak se ho zeptal, jak se jmenuje a zda by se nechtěl stát kmotrem jeho syna. „Jmenuji se Josef,“ řekl stařec: „a kmotrem tvého syna se stanu rád.“ Císař Josef byl radostí bez sebe, vzal starce Josefa na svůj zámek, a když bylo po křtu, dal mu hromadu peněz a řekl mu, že až to utratí, má si přijít pro další. Stařec se poděkoval, s císařem se rozloučil a od té doby o něm už tento neslyšel.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

c ísařský syn vyrostl v krásného a statného jinocha, který si nadevše zamiloval lov. Jednoho dne byl opět v lese na číhané, když tu potkal svého kmotra; ihned ho poznal podle jeho bílých vlasů a kytlice. Kmotr ho pozdravil a ptal se ho, zda umí vůbec pořádně střílet. „Umím!“ řekl princ, a protože kolem zrovna běželo stádo jelenů, zalícil a vystřelil, ale netrefil. „Tomuhle říkáš umět střílet?“ řekl kmotr: „Ale žádný strach, já tě to naučím.“ Podal princi pergamen a řekl, že ho má nosit stále na prsou a potom trefí všechno, na co zamíří, a k tomu bude mít takovou sílu, že ho nikdo nepřemůže. Kromě toho mu kmotr daroval meč, který, ačkoliv byl těžký, mu ležel v ruce jako pírko, a s kterým z každého souboje odejde jako vítěz. Nakonec ho kmotr varoval, že nikdy nesmí nikomu říci, odkud má svoji sílu, jinak se mu špatně povede. „Do třetice ti daruji,“ řekl kmotr: „že budu u tebe vždy, abych ti pomohl v nouzi, stačí na mne jen pomyslet.“ Princ kmotru radostně poděkoval a ihned si vyzkoušel svoje štěstí při lovu, kdy zastřelil tolik divočiny, že to jeden vůz sotva mohl pojmout. Když přišel s úlovkem domů, císař Josef samým překvapením nevěděl, co říci, a vyptával se, kde se naučil tak dobře střílet a kdo mu dal ten krásný těžký meč, který si přinesl. „Ten meč jsem našel v lese,“ řekl princ: „a to střílení mi přišlo nějak tak samo.“ Druhého dne princ cvičil zápas a všechny své protivníky porazil. Císař Josef byl opět velmi udivený a ptal se ho, odkud má svoji sílu. „To nevím,“ odvětil princ: „prostě ji mám.“ Tu řekl císař: „Když si nyní tak silný hrdina, můžeš doprovázet matku na návštěvě u tvého dědečka, který bydlí daleko v cizině.“ „Dobrá!“ řekl princ; zapřáhli kočár a po smutném císařském loučení odcestovali.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

n a své dlouhé, předlouhé cestě jednoho dne dorazili do hlubokého černého lesa, ve kterém zabloudili k jednomu zámku, kde bydlelo šest hrozitánských obrů. Když tito zpozorovali kočár, vrhli se na ně, zabili kočího a chtěli o život připravit i prince, ale on se nedal. S pěti obry udělal krátký proces a toho šestého donutil, aby vypřáhnul a nakrmil koně a pak mu zachoval život jen proto, že mu obr přísahal, že mu bude věrně sloužit jako pacholek. Potom šli princ a císařovna do zámku, aby si tam odpočinuli a zůstali tam tři dny. Ale v tom čase se císařovna do šestého obra zamilovala, inu byl to velký a silný chlap, a on ji přemluvil k tomu, že musí prince odstranit z cesty. „Ale jak to nastrojíme?“ ptala se císařovna. „Dělej, že jsi nemocná,“ řekl obr: „a když si o tebe bude dělat starost, řekni mu, že jsi měla sen, že když si přičichneš ke kouzelné růži ze zámku, který leží sto hodin cesty odtud, tak budeš zdravá.“ V tom zámku přebývalo totiž dvanáct jiných obrů, kteří byli mnohokrát silnější než těch šest, a nevěrný pacholek myslel, že ti princi pěkně srovnají záda. V tom čase, co se ti dva takto domlouvali, byl princ na lovu. Když přišel domů a našel na smrt nemocnou matku, byl zcela k neutěšení a bez sebe bolestí a zármutkem, neboť ji měl ze srdce rád. Když se tak utápěl v slzách, císařovna začala o tom snu s růží a sotva to dořekla, poručil obrovi, aby mu osedlal koně, že pro kouzelnou růži zajede. Obr se smál pod vousy, že mu návnada tak dobře zabrala, přivedl koně, princ na něj vyskočil a ujížděl pryč.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

c elých sto hodin princ jel, až dorazil k zámku, kde žilo dvanáct obrů. Sotva ho tito uviděli, vyrazili na něj, aby ho zabili, ale on se rozmáchnul svým kouzelným mečem tak rychle, že do desíti minut žádnému hlava neseděla na krku. Potom šel do zámku a to první, co našel, byla překrásná princezna, která mu radostně spěchala vstříc a prohlásila ho za svého zachránce. Vyprávěla mu, jak ji obři uloupili jejímu otci, a čím déle vyprávěla, tím více se princi líbila a on se jí taky líbil, takže za chvíli jeden bez druhého nemohli být. Potom řekl: „Dej mi nyní tu kouzelnou růži ze zahrady, zanesu ji matce, až bude zdravá, vyzvednu tě a zavezu na svůj zámek.“ Panna posmutněla, ale princ nedal jinak a potom, co si odpočinul, ujížděl s růží pryč. Doma vše matce vyprávěl a ona dělala, že se z toho všeho velmi raduje, ale v srdci byla rozzlobená. Když princ spal, vše řekla obrovi a on ještě víc přemýšlel o způsobu, jakým prince zahubit, protože zabil i těchto jeho dvanáct druhů. Nakonec řekl: „Řekni, že ta růže tě skoro uzdravila, ale teď se ti zdálo, že když ti řekne, odkud má svoji sílu, uzdravíš se úplně a můžete se vydat na další cestu.“ A ta bezbožná matka to opravdu udělala, a protože ji syn velmi miloval, na místě jí to řekl a ona to ještě před večerem vyžvanila obrovi, který byl najednou radostí zcela bez sebe. Když princ večer usnul, vrhnul se na něj, sebral mu pergamen, pak ho popadnul za krk a ptal se, co s ním má udělat. Tu princ viděl, že ho má obr v moci, proto odvětil: „Dělej si se mnou, co chceš!“ Úlekem totiž úplně zapomněl, co mu jeho kmotr věnoval do třetice, kdyby na něj pomyslel, byl by ihned zachráněn. Takto mu obr vydloubl oči a useknul ruce, zmrzačeného ho pak vystrčili do lesa a jeho vlastní matka z toho měla radost a posmívala se mu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

j ak dlouho císařský princ tím hlubokým černým lesem bloudil, to nevěděl ani on. Cestou o vše zakopával, přes vše padal, na vše se nabodával se a o vše se zraňoval tak, že za nějaký čas neměl na svém těle zdravého místečka. Bloudil lesem a živil se kořínky a bylinkami, až konečně jednoho dne uslyšel v dálce štěkat psy. Klopýtal tím směrem, až přišel na zámek, kde bydlela ta krásná princezna, kterou vysvobodil, a se zármutkem na něj čekala. Když uslyšel hlasy lidí, prosil je, aby ho zavedli pod střechu k milosrdným lidem, že je velmi slabý a má velký hlad. Tak ho zavedli do zámku, kde se všichni seběhli, aby se na toho ubohého mrzáka podívali, ale nikdo ho nepoznal. Když ale přišla princezna, poznala ho na první pohled a plačíc se mu vrhla kolem krku, potom ho omyla a s velkou věrností o něj pečovala. Princ se také zaradoval, ale ne z celého srdce, neboť myslel na svoje ztracené oči a ruce a na to, že už nikdy nevykoná žádné hrdinské činy.

j edné noci si opět těžce a hluboce povzdechl a tu pomyslel na svého kmotra, jak ho tento varoval. „Ach, milý kmotře, co jsem to udělal?“ zvolal a kmotr stál okamžitě před ním. „Copak jsem ti to neříkal? Ale protože jsi tak nešťastný jen kvůli tomu, že jsi miloval, pomohu ti.“ Potom mu vše vypověděl, jak to bylo s císařovnou, zavedl ho k potoku, který tekl kolem zámku, a omyl ho vodou. Tu princi opět vyrostly ruce a najednou měl i oči, kterými mohl vidět zářivé hvězdy na nebi. To bylo na zámku najednou radosti! Následujícího dne s jásotem a radostí slavili svatbu, potom jel mladý pár k otci princezny a s ním pak k císaři Josefovi.

c ísař Josef se prince ptal, kde nechal matku. Tak mu musel princ vyprávět pravdu a ta císaře tak rozrušila, že tím úlekem a hořem padl mrtev k zemi. To prince nadmíru pohněvalo, nasedl se tvým tchánem do kočáru a jeli do obrova zámku, kde bydlela císařovna. Když uviděla přijíždět syna, upadla do mdlob, zatímco obr se stavěl na odpor, ale nic mu to nepomohlo, neboť pergamen mu žádnou sílu nepropůjčil a princ byl dvakrát tak silný jako dřív. Jedinou ranou srazil obra k zemi, potom přivázal císařovnu za nohy vzadu za kočár a poručil kočímu vyrazit tryskem pryč. Když byli pár hodin cesty daleko, odřízl princ smyčku, na které viselo tělo jeho matky, nechali ji ležet v lese.

p otom nastoupil císařův syn na trůn a panoval šťastně a dlouho a jeho žena zůstala ve vysokém věku tou nejkrásnější na světě. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Kaiserssohn und sein Pathe“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons