Jak přišel sedláček do nebe

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden zbožný sedláček a ten jednoho dne umřel, a tak se vydal k nebeské bráně. Toho času tam zrovna dorazil jeden bohatý muž, který si také myslil, že patří do nebe. Tu k nebeské bráně přišel svatý Petr s klíčem, otevřel ji a pozval dovnitř toho boháče, zatímco sedláčka, jak se zdálo, vůbec neviděl, protože bránu ihned zase zavřel.

s edláček stál venku celý zkoprnělý a poslouchal, jak v nebi toho bohatého pána s velkou radostí a slávou vítají, jak mu vyhrává nebeská hudba a andělé pějí Halelujá a Hosana.

k dyž za nějakou chvíli zase vše umlklo, přišel svatý Petr, nebeskou bránu otevřel a pozval sedláčka dovnitř. Ten si myslel, že také jemu budou hrát nebeské píšťaly a trumpetky a zazpívají mu andělé, aby ho uvítali, ale všude bylo ticho. Přijali ho tam sice se vší láskou a andělé mu přišli v ústrety, ale žádný nezpíval. Tu se udivený sedláček svatého Petra zeptal, proč jemu nikdo nehrál ani nezpíval jako tomu boháči, zda už i v nebi převzali lidské manýry a lidi měří podle bohatství.

t u svatý Petr řekl: „Nebuď bláhový, človíčku, tys nám stejně milý jako ti druzí a budeš užívat všech nebeských radostí jako ten boháč. Považ, nějaký chudý sedláček přijde do nebe každý den, ale tak bohatý pán jen jednou za sto let!“ [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das Bürle im Himmel“ (KHM 167) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons