O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné

Johannes Jegerlehner

b yl jednou jeden hradní pán, který si přál, aby se jeho jediný syn oženil a zaručil tak pokračování rodu a držbu hradního práva. Uspořádal tedy velkou hostinu, na které všem oznámil, že ožení syna. Ten mu odvětil, že je k ženění připravený, ale musí mu tady přede všemi slíbit, že volbu nevěsty nechá na něm a nebude mít nic proti tomu, jaké děvče si domů přivede, zda bohaté či chudé, hlavní věc, aby se mu líbilo. Potom se mladý hrabě vydal na objížďku okolí a v jedné vesnici viděl u studny děvče, které se mu velmi líbilo. Když dorazil domů, zavolal si švadlenu a jednu služku, která byla asi tak stejně velká jako ta dívka, a nechal naměřit a ušít šaty. Když byly hotové, zapřáhli mu kočár a on se vydal s novými šaty do vsi k chatrči, kde dívka bydlela. Doma našel doma ji i její matku, kterou hned prosil o dceřinu ruku, že prý ji viděl u studny a nechce za ženu žádnou jinou. Matka odvětila: „To je určitě nějaký váš žert či bláznivost, já jsem chudá žebračka a nemohu své dceři nic dát. Ale pokud je váš zájem vážný, nebudu proti.“ Tu se zeptal dcery a ona mu odvětila stejně jako matka, a tak jí mladý hrabě řekl: „Ano, myslím to vážně, ale musíš mi slíbit, že mne vždy a ve všem budeš poslouchat.“ Dívka mu to slíbila srdcem i rukou, a tak jí věnoval ty krásné šaty a ona si je oblékla a padly jí jako ulité, nasedli do kočáru a jeli na zámek, kde měli svatbu.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u plynuly dva roky a hradní paní porodila překrásnou holčičku. Když jí byly dva roky, tu mladý hrabě řekl: „Milá ženo, slíbila jsi mi, že budeš vždy a ve všem poslušná. Lid začíná reptat, že naše prvorozené dítě není chlapec, který by zajistil pokračování rodu a práva. Proto myslím, že bude lepší, když to dítě dáme pryč.“ Paní odvětila: „Co jsem slíbila, to dodržím.“ Dala dcerušce své požehnání a pak ji odnesli pryč, ani nevěděla, kam přišla, a ani se na to neptala.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u plynuly další dva roky a hradní paní tentokrát porodila krásného hošíka, když mu však byly dva roky, mladý hrabě řekl: „Milá ženo, slíbila jsi mi, že budeš vždy a ve všem poslušná. Lid reptá, že náš syn a dědic je dítě bývalé žebroty žebrácké. Proto myslím, že bude lepší, když to dítě dáme zase pryč.“ Proti tomu nemohla jeho matka nic říci, a tak dala synkovi požehnání a předala ho sloužícím. Obě děti, aniž to věděla, zavezli k dalekým příbuzným, kteří je patřičně vychovávali a starali se o ně jako o vlastní.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u plynulo několik let, když tu hrabě jednoho dne svojí ženě řekl: „Milá ženo, slíbila jsi mi, že budeš vždy a ve všem poslušná. Lid začíná reptat, že jsem se oženil s takovou žebrotou žebráckou, chci-li mít klid, musíme se rozejít. Vrať se do svého rodného domu k matce, já se ožením s nějakou urozenou dívkou a lid bude opět spokojen.“ Žena posmutněla a řekla: „Já jsem slíbila, že tě vždy a ve všem poslechnu, a své slovo dodržím bez toho, že bych reptala.“ Hrabě jí přinesl její staré šaty, které tenkrát schoval, ona si sundala svůj krásný oděv a vklouzla do hadrů. Ještě dostala na cestu pár drobných a šla domů. Matka se ji pokoušela utěšovat: „Já jsem ti říkala, že to půjde jen tak dlouho, dokud mu nebudeš na obtíž.“

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u plynuly další dva roky a tu si ji hrabě opět zavolal a nařídil jí, aby pomohla s úklidem a čištěním zámku, neboť on se bude ženit. Žena opět poslechla a uklízela s ostatním služebnictvem zámek od shora až dolů. Když byl zámek vycíděný a vypulírovaný, až z toho jednomu přecházely oči, hrabě řekl: „Na svatbě nás budeš obsluhovat u stolu.“ Žena mlčky přikývla a šla si po své práci.

k dyž přišel svatební sen, vedle hraběte seděla mladičká a krásná dívka a on se své ženy zeptal, jak se jí nevěsta líbí. Ona odvětila: „Mně se líbí, jen jí přeji, aby se vám tak líbila až do konce vašeho života a neskončila tak krutě odmítnutá jako já.“ Tu jí padnul hrabě kolem krku a zvolal: „Já jsem nikdy nechtěl žádnou jinou! Ta, co tu vidíš a máš ji za moji nevěstu, to je naše dcera, kterou jsem ti vzal. Ten krásný hoch vedle ní je náš syn! Nyní jsi opět moje žena a budeš se mnou žít na zámku a budeme spolu věrně držet, dokud nás smrt nerozdělí. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das Bettelmädchen“ je ze sbírky pověstí a pohádek „Sagen aus dem Oberwallis“ (Basel 1913) švýcarského spisovatele a učitele Johannese Jegerlehnera. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons