O jednom, co pásl kohouty

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden oranžský král, který byl vdovec a měl jediného syna. Jednoho dne král uviděl obraz princezny ze země Sedmihvězdí, která byla tak krásná, že se rozhodl s ní oženit, a tak předal vládu synovi a vydal se na stará kolena na cestu za nevěstou.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

b yl už pěkný čas na cestách, když přišel jednoho večera do malého hostince na kraji hlubokého černého lesa, a ptal se, jak dlouhá je cesta do Sedmihvězdí. Hostinský spráskl ruce nad hlavou a řekl: „Tam nedojdete za celý svůj život, pane králi, musíte jít sedm dní, než vyjdete z lesa, pak přijdete do země lidožroutů, kde žijí strašliví obludní obři, kteří hlídají na cestě, nejprve jeden, pak dva, pak čtyři, potom osm a tak stále dál, a každého cizince zabijí svými železnými kyji.“ Tu spadlo srdce krále do kalhot, nechal obrátit kočár a jel opět domů. Mezitím ovšem obraz princezny uviděl i jeho syn a zamiloval se do ní ještě víc než otec. Když byl starý král opět doma, princ řekl: „Otče, vydám se do světa a taky to zkusím.“ A žádné domluvy ho od toho nemohly odradit.

k dyž dorazil do hostince na kraji lesa, hostinský mu opět vyprávěl o nebezpečí další cesty, ale on mu řekl, že to věděl ještě dřív, než se na cestu vydal, a že se hned zítra ráno vyrazí dál, rovnou do toho černého lesa. Putoval tím lesem dlouho, předlouho a pomalu se začalo již stmívat, když tu na něj zavolal nějaký hlas: „Princi, zastav!“ Otočil se a stál tam šedivý mužíček, který řekl: „Princi, když poslechneš moji radu, tak mě vysvobodíš a oženíš se s princeznou ze Sedmihvězdí.“ Princ nadšeně souhlasil a mužík pokračoval: „Ten les je ve skutečnosti dlouhý sedm dní cesty, ale ty budeš na druhém konci už zítra ráno. Na další křižovatce vyhrabej svojí dýkou díru, najdeš v ní tři předměty, konvici s vínem, meč a píšťalku. To víno ti dá sílu vládnout tím mečem, tu píšťalku dobře opatruj, budeš ji ještě potřebovat.“ Jak mužík řekl, tak se stalo.

s východem slunce vyjel princ z lesa a na křižovatce vyhrabal ty tři věci, vypil víno, připjal si meč a píšťalku strčil do kapsy. Kolem poledne přišel na hranice říše obrů, kde stál první strážce. „Kampak, červíku?“ zařvalo obřisko a zvedlo kyj, ale po první ráně kouzelného meče leželo na zemi ztichlé jako pěna. Stejně se vedlo těm dvěma, poradil si i se čtyřmi, a když přišel na těch osm, tu si obři pomysleli, že když pobil těch sedm, tak zabije i osm, a dali se na útěk a ti ostatní to udělali jako oni, takže nakonec princ dorazil nerušeně do Sedmihvězdí. Cestou do hlavního města musel ale projet ještě jedním hlubokým černým lesem, kde ho přepadla noc. Tu uviděl v dálce světlo, vydal se tím směrem a přijel ke krásnému zámku. Brána byla otevřená a nahoře na věži svítilo světlo, ale nikoho neslyšel, ani neviděl. Vešel do stájí, kde stáli ti nejkrásnější koně všech barev a vedle každého ležel stejnobarevný postroj. Pak vystoupal nahoru do sálu, tam na stěnách visely šaty všech barev a druhů, od těch nejkrásnějších k těm nejobyčejnějším. Nakonec se uložil ke spánku, ale druhého dne nechal svého koně ve stáji, navlékl si ty nejhorší šaty, co našel, a dál šel pěšky.

k dyž přišel do královského města, šel ke králi a řekl: „Pane králi, nepotřebujete sluhu?“ Král odvětil, že v domácnosti a na dvoře mu nechybí nikdo, ale mohl by se stát pasáčkem kohoutů, pokud ale večer nepřivede z lesa všechny kohouty domů, pak přijde o hlavu, což už se třem pasáčkům stalo. Druhého dne se princ s kohouty vydal do lesa, kde stál ten krásný zámek, a nemohl odolat tomu, aby se nepodíval po svém koni. Ale když se vrátil zpět, celé hejno se zatím rozlétlo pryč. Nevěděl si ani rady, ani pomoci, dokud ho nenapadla jeho kouzelná píšťalka. Tak na ni zapískal a tu se ze všech stran slétali kohouti, ale bylo jich, až z toho jednomu přecházel zrak. Když s kohouty přišel večer domů, bylo jich třikrát tolik, z čehož měl král velkou radost a řekl: „Ty jsi můj oblíbený a věrný pasáček, ty u mne zůstaneš do konce života.“

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p rinc sloužil králi už pár týdnů, když tu padl na město velký smutek, neboť za městem stála hora, ve které bydlel tříhlavý drak a ten musel každý rok sežrat jednu pannu, jiných lotrovin se zdržel, ale tu panna se patřila pro jeho zdraví. Ale dívčin bylo brzy pomále, až úplně došly, a tak přišla na řadu králova dcera. Když ten den nastal, král řekl princi: „Můj milý a věrný pasáčku, nechceš dnes zůstat tady a dívat se, jak to dopadne s mojí dcerou?“ „Ne,“ řekl princ: „na to se dívat nechci, raději půjdu pást mé kohouty.“ Ale když přišel do lesa, šel do zámku, kde si oblékl černé šaty, osedlal vraníka a opásal se svým kouzelným mečem. Mezitím starý král s celým dvorem ve smutečním šatě vyšel na horu a předložil svoji svázanou dceru drakovi k sežrání. Netvor se pomalu přivalil a nedočkavě se olizoval dlouhými jazyky a rozmýšlel se, kterou tlamou se do princezny zakousne první. Tu se najednou na kopci objevil černý rytíř, jednou ranou mu uťal hlavu a zmizel. Když přišel pasáček domů, tu mu král řekl: „Ach můj milý a věrný pasáčku, kdybys tu zůstal, tak bys viděl cizího rytíře, který našemu drakovi uťal hlavu. Ale prý mu musíme princeznu předložit ještě dvakrát, jinak sežere celé město.“

d ruhého dne se král opět ptal: „Můj milý a věrný pasáčku, nechceš zůstat tady a dívat se, jak to půjde s mojí dcerou?“ „Ne, raději poženu své kohouty na pastvu.“ Tentokrát si princ na zámku oblékl rudé šaty a vzal si ryšavého koně a uťal drakovi druhou hlavu, ale ujel pak pryč, aby ho nikdo nepoznal a nemohl zadržet. Když přišel domů, král mu řekl: „Můj milý a věrný pasáčku, kdybys tu zůstal, tak bys viděl cizího rytíře, dnes tu byl jiný a uťal drakovi další hlavu, ale jedna mu ještě zůstala a princezna musí zítra zase nahoru.“

t řetího dne si princ oblékl bílé šaty a sedl si na bělouše a usekl drakovi tu třetí a poslední hlavu. Nyní byla princezna zachráněná, ale nikdo neznal toho, kdo ji vysvobodil. Tak král uspořádal velký turnaj a dal vyhlásit, že ten, kdo vyhraje, dostane princeznu za ženu a k tomu celou říši. Šlo o to sundat kopím z trámu prsten a pak ho v plném cvalu zase pověsit. Sešli se ti nejšikovnější rytíři, ale žádnému se to nepodařilo, když tu se tam najednou objevil černě oděný rytíř se spuštěným hledím na vraníku, prsten v mžiku nabodnul a opět pověsil na svoje místo, potom v plném cvalu přeskočil zátarasy a ujel pryč. To krále i jeho dcerku velmi popudilo, a když princ přišel večer domů, král mu řekl: „Můj milý a věrný pasáčku, kdybys tu dneska zůstal, mohl si vidět, jak je černý rytíř, který našemu drakovi usekl první hlavu, zručný s kopím. Ale opět ujel pryč, myslím, že moje dcera pro něj není dost dobrá.“ Stejně tak to šlo v následujícím dni při dalším turnaji, jen měl ten rytíř rudé šaty a ryzáka.

t řetího dne král poručil, až cizí rytíř opět přijede, mají zavřít bránu a chytit ho živého či mrtvého. Tentokrát se pasáček objevil v bílém šatě a na bělouši. Opět prsten šikovně sundal, jako ty dny předtím, dvorně se princezně uklonil a chtěl ujet pryč, ale tu uviděl, že brána je zavřená a ze všech stran na něj vyrazili královi lidé, aby ho chytili, tu vyrazil jediným skokem přes bránu a byl pryč. Ale před tím ho jeden starý invalida píchnul do nohy kopím, jehož špička se ulomila a zůstala trčet v ráně, ale toho nezadrželo. Princezna se dala do pláče, protože věřila, že teď zůstane na ocet. Když přišel pasáček domů, král řekl: „Můj milý a věrný pasáčku, kdybys tu zůstal, tak bys viděl toho cizího rytíře, který našemu drakovi usekl poslední hlavu… Ale proč krvácíš na noze?“ Pasáček se chtěl zase přetvařovat, ale král zavolal ranhojiče a ten mu z nohy vytáhnul ulomenou špičku kopí a pasovala přesně na kopí toho invalidy. Nyní se ukázalo, že ti tři rytíři nebyli nikdo jiný než pasáček a opět zase jen pasáček.

t en zatím šel do lesa, oblékl si svoje královské šaty a opět se vrátil a oženil se s princeznou a stal se králem země Sedmihvězdí. Ten zámek v lese byl nyní také vysvobozen. Všichni koně se proměnili zase v lidi, v hrabata a rytíře, muzikanty a písaře, pacholky a pasáky, a každý si oblékl své šaty, které visely v sále, a všichni šli princi v ústrety a děkovali mu. Nový král Sedmihvězdí si udělal poddané i z obrů a uprostřed lesa nechal vystavět krásnou širokou silnici, po které pak dorazil i starý oranžský král právě včas, aby nesl svého prvního vnuka ke křtu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Hinkelhirt“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons