O jednom, co pásl kohouty

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden oranžský král, který byl vdovec a měl jediného syna. Jednoho dne král uviděl obraz princezny ze země Sedmihvězdí, která byla tak krásná, že se rozhodl s ní oženit, a tak předal vládu synovi a vydal se na stará kolena na cestu za nevěstou.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

b yl už pěkný čas na cestách, když přišel jednoho večera do malého hostince na kraji hlubokého černého lesa, a ptal se, jak dlouhá je cesta do Sedmihvězdí. Hostinský spráskl ruce nad hlavou a řekl: „Tam nedojdete za celý svůj život, pane králi, musíte jít sedm dní, než vyjdete z lesa, pak přijdete do země lidožroutů, kde žijí strašliví obludní obři, kteří hlídají na cestě, nejprve jeden, pak dva, pak čtyři, potom osm a tak stále dál, a každého cizince zabijí svými železnými kyji.“ Tu spadlo srdce krále do kalhot, nechal obrátit kočár a jel opět domů. Mezitím ovšem obraz princezny uviděl i jeho syn a zamiloval se do ní ještě víc než otec. Když byl starý král opět doma, princ řekl: „Otče, vydám se do světa a taky to zkusím.“ A žádné domluvy ho od toho nemohly odradit.

k dyž dorazil do hostince na kraji lesa, hostinský mu opět vyprávěl o nebezpečí další cesty, ale on mu řekl, že to věděl ještě dřív, než se na cestu vydal, a že se hned zítra ráno vyrazí dál, rovnou do toho černého lesa. Putoval tím lesem dlouho, předlouho a pomalu se začalo již stmívat, když tu na něj zavolal nějaký hlas: „Princi, zastav!“ Otočil se a stál tam šedivý mužíček, který řekl: „Princi, když poslechneš moji radu, tak mě vysvobodíš a oženíš se s princeznou ze Sedmihvězdí.“ Princ nadšeně souhlasil a mužík pokračoval: „Ten les je ve skutečnosti dlouhý sedm dní cesty, ale ty budeš na druhém konci už zítra ráno. Na další křižovatce vyhrabej svojí dýkou díru, najdeš v ní tři předměty, konvici s vínem, meč a píšťalku. To víno ti dá sílu vládnout tím mečem, tu píšťalku dobře opatruj, budeš ji ještě potřebovat.“ Jak mužík řekl, tak se stalo.

s východem slunce vyjel princ z lesa a na křižovatce vyhrabal ty tři věci, vypil víno, připjal si meč a píšťalku strčil do kapsy. Kolem poledne přišel na hranice říše obrů, kde stál první strážce. „Kampak, červíku?“ zařvalo obřisko a zvedlo kyj, ale po první ráně kouzelného meče leželo na zemi ztichlé jako pěna. Stejně se vedlo těm dvěma, poradil si i se čtyřmi, a když přišel na těch osm, tu si obři pomysleli, že když pobil těch sedm, tak zabije i osm, a dali se na útěk a ti ostatní to udělali jako oni, takže nakonec princ dorazil nerušeně do Sedmihvězdí. Cestou do hlavního města musel ale projet ještě jedním hlubokým černým lesem, kde ho přepadla noc. Tu uviděl v dálce světlo, vydal se tím směrem a přijel ke krásnému zámku. Brána byla otevřená a nahoře na věži svítilo světlo, ale nikoho neslyšel, ani neviděl. Vešel do stájí, kde stáli ti nejkrásnější koně všech barev a vedle každého ležel stejnobarevný postroj. Pak vystoupal nahoru do sálu, tam na stěnách visely šaty všech barev a druhů, od těch nejkrásnějších k těm nejobyčejnějším. Nakonec se uložil ke spánku, ale druhého dne nechal svého koně ve stáji, navlékl si ty nejhorší šaty, co našel, a dál šel pěšky.

k dyž přišel do královského města, šel ke králi a řekl: „Pane králi, nepotřebujete sluhu?“ Král odvětil, že v domácnosti a na dvoře mu nechybí nikdo, ale mohl by se stát pasáčkem kohoutů, pokud ale večer nepřivede z lesa všechny kohouty domů, pak přijde o hlavu, což už se třem pasáčkům stalo. Druhého dne se princ s kohouty vydal do lesa, kde stál ten krásný zámek, a nemohl odolat tomu, aby se nepodíval po svém koni. Ale když se vrátil zpět, celé hejno se zatím rozlétlo pryč. Nevěděl si ani rady, ani pomoci, dokud ho nenapadla jeho kouzelná píšťalka. Tak na ni zapískal a tu se ze všech stran slétali kohouti, ale bylo jich, až z toho jednomu přecházel zrak. Když s kohouty přišel večer domů, bylo jich třikrát tolik, z čehož měl král velkou radost a řekl: „Ty jsi můj oblíbený a věrný pasáček, ty u mne zůstaneš do konce života.“

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p rinc sloužil králi už pár týdnů, když tu padl na město velký smutek, neboť za městem stála hora, ve které bydlel tříhlavý drak a ten musel každý rok sežrat jednu pannu, jiných lotrovin se zdržel, ale tu panna se patřila pro jeho zdraví. Ale dívčin bylo brzy pomále, až úplně došly, a tak přišla na řadu králova dcera. Když ten den nastal, král řekl princi: „Můj milý a věrný pasáčku, nechceš dnes zůstat tady a dívat se, jak to dopadne s mojí dcerou?“ „Ne,“ řekl princ: „na to se dívat nechci, raději půjdu pást mé kohouty.“ Ale když přišel do lesa, šel do zámku, kde si oblékl černé šaty, osedlal vraníka a opásal se svým kouzelným mečem. Mezitím starý král s celým dvorem ve smutečním šatě vyšel na horu a předložil svoji svázanou dceru drakovi k sežrání. Netvor se pomalu přivalil a nedočkavě se olizoval dlouhými jazyky a rozmýšlel se, kterou tlamou se do princezny zakousne první. Tu se najednou na kopci objevil černý rytíř, jednou ranou mu uťal hlavu a zmizel. Když přišel pasáček domů, tu mu král řekl: „Ach můj milý a věrný pasáčku, kdybys tu zůstal, tak bys viděl cizího rytíře, který našemu drakovi uťal hlavu. Ale prý mu musíme princeznu předložit ještě dvakrát, jinak sežere celé město.“

d ruhého dne se král opět ptal: „Můj milý a věrný pasáčku, nechceš zůstat tady a dívat se, jak to půjde s mojí dcerou?“ „Ne, raději poženu své kohouty na pastvu.“ Tentokrát si princ na zámku oblékl rudé šaty a vzal si ryšavého koně a uťal drakovi druhou hlavu, ale ujel pak pryč, aby ho nikdo nepoznal a nemohl zadržet. Když přišel domů, král mu řekl: „Můj milý a věrný pasáčku, kdybys tu zůstal, tak bys viděl cizího rytíře, dnes tu byl jiný a uťal drakovi další hlavu, ale jedna mu ještě zůstala a princezna musí zítra zase nahoru.“

t řetího dne si princ oblékl bílé šaty a sedl si na bělouše a usekl drakovi tu třetí a poslední hlavu. Nyní byla princezna zachráněná, ale nikdo neznal toho, kdo ji vysvobodil. Tak král uspořádal velký turnaj a dal vyhlásit, že ten, kdo vyhraje, dostane princeznu za ženu a k tomu celou říši. Šlo o to sundat kopím z trámu prsten a pak ho v plném cvalu zase pověsit. Sešli se ti nejšikovnější rytíři, ale žádnému se to nepodařilo, když tu se tam najednou objevil černě oděný rytíř se spuštěným hledím na vraníku, prsten v mžiku nabodnul a opět pověsil na svoje místo, potom v plném cvalu přeskočil zátarasy a ujel pryč. To krále i jeho dcerku velmi popudilo, a když princ přišel večer domů, král mu řekl: „Můj milý a věrný pasáčku, kdybys tu dneska zůstal, mohl si vidět, jak je černý rytíř, který našemu drakovi usekl první hlavu, zručný s kopím. Ale opět ujel pryč, myslím, že moje dcera pro něj není dost dobrá.“ Stejně tak to šlo v následujícím dni při dalším turnaji, jen měl ten rytíř rudé šaty a ryzáka.

t řetího dne král poručil, až cizí rytíř opět přijede, mají zavřít bránu a chytit ho živého či mrtvého. Tentokrát se pasáček objevil v bílém šatě a na bělouši. Opět prsten šikovně sundal, jako ty dny předtím, dvorně se princezně uklonil a chtěl ujet pryč, ale tu uviděl, že brána je zavřená a ze všech stran na něj vyrazili královi lidé, aby ho chytili, tu vyrazil jediným skokem přes bránu a byl pryč. Ale před tím ho jeden starý invalida píchnul do nohy kopím, jehož špička se ulomila a zůstala trčet v ráně, ale toho nezadrželo. Princezna se dala do pláče, protože věřila, že teď zůstane na ocet. Když přišel pasáček domů, král řekl: „Můj milý a věrný pasáčku, kdybys tu zůstal, tak bys viděl toho cizího rytíře, který našemu drakovi usekl poslední hlavu… Ale proč krvácíš na noze?“ Pasáček se chtěl zase přetvařovat, ale král zavolal ranhojiče a ten mu z nohy vytáhnul ulomenou špičku kopí a pasovala přesně na kopí toho invalidy. Nyní se ukázalo, že ti tři rytíři nebyli nikdo jiný než pasáček a opět zase jen pasáček.

t en zatím šel do lesa, oblékl si svoje královské šaty a opět se vrátil a oženil se s princeznou a stal se králem země Sedmihvězdí. Ten zámek v lese byl nyní také vysvobozen. Všichni koně se proměnili zase v lidi, v hrabata a rytíře, muzikanty a písaře, pacholky a pasáky, a každý si oblékl své šaty, které visely v sále, a všichni šli princi v ústrety a děkovali mu. Nový král Sedmihvězdí si udělal poddané i z obrů a uprostřed lesa nechal vystavět krásnou širokou silnici, po které pak dorazil i starý oranžský král právě včas, aby nesl svého prvního vnuka ke křtu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Hinkelhirt“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons