Divous a princátko

Bratři Grimmové

b yl jednou jeden divous, který byl zakletý, a ten chodil sedlákům do polí a zahrad, kde dupal a ničil úrodu, a tak jim dělal převelikou škodu. Ubozí sedláci si stěžovali vrchnosti, že dál nemohou platit pachtovné, a tak nechal pán sezvat všechny lovce ze široka daleka; kdo divouse chytí, ten dostane obrovskou odměnu. Tu tam přišel jeden starý lovec, který tvrdil, že ho chytí, ale musejí mu dát sud pálenky, sud vína a sud piva; a pak s tím odešel k prameni, kde se divous každý den myl. On sám se postavil za strom a čekal, tu přišlo to divé chlapisko, všechno to vypilo, pak ještě sudy vylízalo a vrávoralo dokola, zda ještě někde něco nenajde. Ale bylo pěkně opilé, a tak se svalilo a usnulo. Tu k němu přišel lovec, svázal ho na rukou i nohou, probudil ho a řekl: „Divousi, teď pojď se mnou, dostaneš napít každý den.“ A odvedl ho na šlechtický zámek, kde ho posadili do klece, zatímco pán jel pro sousedy, aby se podívali, co to chytili za tvora. Jedno z princátek si ale hrálo na dvoře s míčem a ten mu spadl do klece, a tak řeklo: „Divousi, hoď mi ten míč zpět.“ Ale ten řekl: „Jen si ho vezmi sám.“ „Rád,“ řeklo: „ale nemám klíč.“ „Tak se snaž, ať se dostaneš matce do kapsy a ten klíč jí ukradneš.“ To se princátku podařilo, klec otevřelo, ale v tom vylezl divous ven, a tak se jalo křičet: „Divousi, divousi, zůstaň tady nebo dostanu výprask!“ Tak si ho divous hodil na záda a utíkal s ním cestou, necestou, stále hloub a hloub do lesa. A bylo to! Když se hradní pán vrátil, byl divous pryč a princátko ztracené!

v lese divous princátku navlékl obyčejnou kytlici a poslal ho k zahradníkovi na císařský dvůr, aby se tam zeptalo, zda nepotřebují zahradnického pomocníka. Zahradník mu ale řekl, že je tak rozcuchané a špinavé, že s ním ostatní nebudou chtít spát v jedné světnici, tak princátko řeklo, že bude spát v chlívku na slámě. Když šlo druhý den brzy ráno do zahrady, tu mu šel divous v ústrety a řekl: „Nyní tě umyji a učešu.“ A udělal to a najednou byl hoch tak hezký, že ho sám zahradnický mistr nepoznával. A princezna, která každého rána princátko viděla, zahradníkovi řekla, aby jí ten nový učedník přinesl kytici květin. Potom se princátka ptala, odkud pochází a z jakého je rodu, ale on řekl, že neví, a tak mu dala plnou hrst dukátů. Když přišlo zpět, dalo dukáty zahradníkovi a řeklo: „Co bych si s nimi počal, vy je potřebujete více.“ A pak muselo princezně přinést zase kytici květin a ona mu dala kupu dukátů, ale ono je dalo zahradníkovi. A ještě jednou tu mu dala celou kupu dukátů, a hoch je dal opět svému pánovi, a tak si princezna pomyslela, že má asi hodně peněz, i když neměl nic, a tak se za něj tajně vdala, což rodiče rozzlobilo a vyhnali je do pivovaru, kde se měla princezna živit předením, a princátko muselo do kuchyně, kde pomáhalo kuchaři a kde občas vzalo kus masa a přineslo je svojí ženě.

t u povstala v Anglii velká válka a musel se do ní vydat nejen císař, ale i všichni velcí pánové, tu princátko řeklo, že chce jít taky, zda by pro něho nebyl ve stáji kůň, a jednoho měli, chodil po třech nohách, ale pro něj byl dobrý dost. Nasedlo na kulhavého koně a vyjelo do pole, tu mu přišel v ústrety divous, zavedl ho k vysoké hoře, která se otevřela a uvnitř bylo dvanáct regimentů vojáků a důstojníků, a pro něj navíc krásné šaty a krásný kůň. Tak se vydalo se svým vojskem do Anglie, kde ho císař přátelsky přijal a žádal ho, aby mu pomohlo. Princátko bitvu vyhrálo a všechny porazilo. Tu se mu císař poděkoval a ptal se, odkud je, ale ono řeklo: „Na to se mne neptejte, to vám nemohu říci.“ Jelo se svým vojskem z Anglie domů, vrátilo se k divousovi, své vojsko nechalo v hoře a domů jelo na třínohém koni. Tu se lidé smáli: „Tady jede ten budižkničemu na své třínohé herce.“ A ptali se ho: „V kterém křoví si ležel a spal?“ Tu odpovídalo: „Kdybych tam býval nebyl, tak by to v Anglii nedopadlo tak dobře.“ Ale lidé mu říkali: „Chlapče, raději mlč, nebo skončíš na šibenici.“ Tak to šlo i podruhé a i potřetí bitvu v Anglii vyhrálo a všechny porazilo, ale zranili ho přitom do ruky a císař vzal svůj šátek a sám mu zranění ovázal a pak na něj naléhal, aby u něj zůstalo. „Ne, nezůstanu tady, a kdo jsem, po tom nikomu nic není.“ Pak odjelo a opět mu vyšel v ústrety divous a odvedl všechen zbrojný lid do hory, zatímco princátko si nasedlo na svého kulhavého koně a jelo domů. Tu se mu lidé smáli a říkali: „Tady jede ten budižkničemu na své třínohé herce! Kdepak jsi zase ležel a spal?“ Ale ono jim odpovídalo: „Já jsem nespal, nyní je v Anglii dobojováno a panuje tam zase mír.“

c ísař pak všem vyprávěl o tom krásném rytíři, který mu tak pomohl, když tu mu princátko řeklo: „Kdybych tam nebyl já, tak dobře by to nedopadlo.“ Tu mu chtěl císař dát výprask, ale ono zvolalo: „Tak se podívejte, když mi nechcete věřit, ukážu vám svoji ruku!“ A ukázalo mu ruku, a když císař jeho zranění viděl, byl celý překvapený a řekl: „Ty jsi anděl, kterého mi poslal sám bůh!“ a prosil ho odpuštění, že s ním tak zle zacházel a věnoval mu celou císařskou říši.

v té chvíli byl vysvobozen i ten divous, ze kterého byl najednou král a z té hory jeho zámek. Král věnoval zámek i s poklady, které v něm byly, princátku. To vzalo svoji krásnou princeznu a žilo s ní v tom zámku šťastně a spokojeně až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „De wilde Mann“ (KHM 235) je z prvního vydání rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857), v pozdějších vydáních tento příběh splynul s příbuznou pohádkou Željesboj (KHM 136). Z německého dialektu pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons