Jak se stal dlaždič princem

Johannes Jegerlehner

b yli jednou jedni bohatí manželé a ti měli jediného syna. Otec své peníze uložil v cizině, a když syn vyrostl, řekl mu: „Tentokrát mne budeš doprovázet, až si pojedu vyzvednout úroky. Pro příště budeš znát cestu a můžeš jet sám.“ Syn otce doprovázel a vyzvedli úroky. Za rok otec hochovi řekl: „Jeď a vyzvedni mi úroky, cestu znáš!“ Syn se vydal na cestu a obdržel úroky, ale musel v tom cizím městě přenocovat. V průběhu večera se šel projít, když tu uviděl skupinu lidí, kteří bičovali mrtvého muže. Když se jich zeptal, co to má znamenat, obdržel odpověď: „To je tady takový zvyk, když zemře někdo, aniž splatil dluhy, musí být veřejně zbičován.“ To se hochovi zdálo opravdu barbarské, a tak se jich zeptal se, kolik ten mrtvý dlužil. Jakmile mu sumu řekli, sáhl do měšce a vytáhnul otcovy úroky a dluhy zaplatil, aby mrtvého dál nebili. Když pak dorazil domů, otec se ho ptal, kde má peníze, tu mu ukázal prázdný měšec a vyprávěl mu své zážitky. Otec se velmi rozzlobil: „Ty hlupáku! Ten mrtvý ten výprask necítil, takové kousky si do budoucna nech!“

z a rok mu otec opět poručil, aby vyzvedl úroky, ale s důkladným varováním, aby se zdržel všech hloupostí. Syn cestu podnikl a obdržel úroky, ale na zpáteční cestě projížděl kolem mohutné budovy, která měla úplně dole ve zdi malý otvor, v němž uviděl půvabnou ženskou ruku, jak na něj mává. Zeptal se, kdo je tam. Tu se z vězení ozvalo: „Prosím, pomoz mi ven, jsem unesená dívka.“ A tak vytáhnul nůž, otvor zvětšil a vytáhl ji ven. Potom ji doprovodil do nejbližšího města, vyhledal hostinec, kde by mohla dívka za stravu a nocleh pracovat, a vtisknul hostinskému do dlaní všechny otcovy peníze. Když přišel domů, a otec se ptal, kde má úroky, vyprávěl mu, jak jeho peníze vydal pro dobro bližního. Tu se otec strašlivě rozhněval a vyhnal ho z domu.

j inoch odešel do města za dívkou, která mu pak vyprávěla, že je králova dcera, napsala otci dopis a on jí poslal peníze. Potom ho pozvala, aby ji doprovázel domů, neboť v něm dávno našla zalíbení, a vypluli na moře. Kapitán lodi dobře viděl, že princezna je do svého průvodce zamilovaná, ale jemu se také líbila, a tak se s námořníky domluvil, že soka hodí do moře. Když se zvedla bouře, někdo jinocha zavolal a prosil ho, aby také přiložil ruku k dílu. Když chtěl tento ochotně pomoci, námořníci ho popadli a hodili do moře, kde se zachytil na nějakém prkně, které ho drželo nad vodou, a zatímco loď plula dál, doplaval na břeh nějakého ostrova. Princezna plakala a byla kvůli ztracenému milému velmi smutná, ale kapitán ji zavezl otci, kterému řekl, že ji zachránil život a chce ji za ženu. Král rád souhlasil, ale princezně se stýskalo po skutečném zachránci, a tak svatbu odsouvala, až dosáhla toho, že kapitán musí ještě rok počkat.

n ešťastný hoch zatím žil na ostrově a každý den vyhlížel loď, které by mohl dát znamení, ale nezahlédl ani plachtu, ani stožár, a tak uplynul celý rok. Tu jednoho dne po vodě připlaval zajíc, který se dal do řeči: „Sedni si mi na záda a řekni mi, kam tě mám odnést.“ Hoch řekl zemi, kde bydlila princezna, a tak ho tam zajíc po moři zavezl. Na rozloučenou mu zvíře řeklo: „Já jsem ten mrtvý, kterého bičovali a tys ho vyplatil. Jako zajíc jsem ti splatil dluh a teď jsem volný.“, s těmi slovy zmizel. Hoch se vydal ke královskému paláci, kde se nechal najmout do služby jako dlaždič. Když byl ještě na lodi, často hrál princezně na flétnu, kterou se měl stále u sebe, a tak si po práci sednul na zeď a hrál svoje staré kousky. Princezna to slyšela a říkala si: „Kdybych nevěděla, že spadl do vody a utopil se, tak bych řekla, že je to můj milý, kdo tam dole hraje, neboť zrovna takto hrával.“

m ezitím vyhlásili, že bude svatba, neboť právě uplynul rok. Ve svatební den byl do hodovní síně pozván i dlaždič, a to jako hráč na flétnu. U hostiny král navrhnul, aby každý host vyprávěl něco zajímavého ze svého života. Když přišel na řadu kapitán, vyprávěl, jak svoji nevěstu zachránil od jisté smrti. Pak pozvali flétnistu, aby i on vyprávěl něco ze svého života. Řekl: „Dovolte mi nejprve otázku kapitánovi. Jakou smrtí sejde na lodi ten, co křivě přísahal?“ Kapitán mu pohotově odvětil: „Ten je zaživa rozčtvrcen.“ Potom dlaždič začal se svým životním příběhem, vyprávěl, jak se mu vedlo, jak ho kapitán hodil do moře a jak byl pozoruhodně zachráněn. Princezna ho poznala a vrhla se mu kolem krku, zatímco kapitána svázali a uvrhli do věže. Měl být pak podle svého vlastního rozsudku čtvrcen, ale flétnista se o něj zasadil, neboť svého času koupil mrtvého a myslel si, že živý má cenu ještě větší, a tak kapitána vypověděli ze země a jinoch se oženil s princeznou. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Vom Pflasterbub zum Prinzen“ je ze sbírky pověstí a pohádek „Sagen aus dem Oberwallis“ (Basel 1913) švýcarského spisovatele a učitele Johannese Jegerlehnera. Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons