O andílkovi v obilí

Otto Sutermeister

j eden sedlák se jednoho dne vydal přes louky za vsí na pahorek, na kterém leželo jeho žitné pole. Bylo jaro, vyrážela první zelená stébla trávy a ze stromů padaly květy jako něžné sněhové vločky, na stráni viděl plakat révu, a když přišel na vrcholek, stály tu na poli obilná stébla, že byla čirá radost na ně pohledět. Sedlákovi to šlo až k srdci, nejraději by si hlasitě zavýsknul. Tu najednou uprostřed žitných klasů uviděl ležet malé, úplně cizí dítě. Bylo čarokrásné a dojemně se na něj dívalo svýma velikýma očima a natahovalo k němu ručičky, jako by chtělo říci: „Prosím, vezmi mě domů, já nemám na světě nikoho.“ „Rád tě vezmu domů,“ řekl sedlák, když se vzpamatoval z překvapení: „letošní jaro náš dobrotivý Pán udělal takové, že na sklizni nebude chybět, ani co by se za nehet vešlo, a pro tak malý zobáček se vždycky něco najde.“ S těmi slovy chtěl hošíka zvednout, ale bylo to, jako by byl přibitý k zemi, ani s ním nepohnul.

z avolal si na pomoc všechny sedláky z okolních polí, jeden po druhém zkusili dítě zvednout, ale ani jeden z nich to nedokázal. Tu se najednou začala dítě před jejich očima měnit. Nejdříve mu zezlátly vlasy, pak celé tělo a nakonec celé zářilo jako ryzí zlato. Z toho cizího dítěte se najednou stal andílek, který počal jemným hláskem mluvit a sedlákovi řekl: „Protože ses nade mnou smiloval a důvěřoval našemu milému Pánu, bude tvoje úroda na podzim ještě krásnější, než si dnes myslíš.“

k dyž andílek domluvil, před jejich očima se zvedl do výše a zmizel v modrém nebi. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das Kornkind“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons