O jednom, kterému neporoučeli

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden bohatý sedlák, ale protože byl už starý a neměl žádné děti, byl smutný a říkal si: „Vždyť já ani nevím, pro koho to hospodařím.“ A tak nechal věcem volný průběh a brzy byla více jak polovina jeho majetku pryč. Jednoho dne nakládal v lese dřevo, když tu k němu přiťapkal šedivý mužíček k a ptal se ho, proč je tak smutný. Sedlák mu vyprávěl, jak to s ním jde každý den z kopce, jak jeden akr za druhým propadá lichvářům, mužík mu odvětil, že má doma něco, o čem neví, a pokud mu to dá, tak bude zase tak bohatý, jako býval a ještě jednou navrch. Sedlák s radostí souhlasil a mužík mu oznámil, že jeho žena čeká dítě a to mu teď připadlo a on ho musí na toto místo přivést, jakmile dosáhne dvanácti let; do té doby musí vše tomu dítěti dělat po vůli a nikdo mu nesmí nic přikazovat. Když přišel sedlák domů a vyprávěl to své ženě, ta se smála a říkala, že se ten mužíček spletl, ale po čase to bylo už jasné a za tři čtvrtě roku opravdu porodila krásného synka. Zároveň s dítětem přišlo do domu štěstí, takže brzy byl sedlák podle mužíkova slibu dvakrát tak bohatý, než býval.

h och celé dny běhal po lese, a když mu bylo šest, musel mu otec koupit flintu, se kterou střílel všechno, co mu přišlo do cesty. Když měl dvanácté narozeniny, otec mu řekl, aby s ním dalšího dne jel do lesa. Nasedli druhého na vůz a jeli na to známé místo, kde začal stařec sbírat suché dříví a pomalu z něj vázal otep, to vše v očekávání, že přijde mužíček. Ale klukovi byla za chvíli dlouhá chvíle a řekl: „Dělejte, otče, nebo tu nezůstanu!“ Otec si v duchu říkal: „Tak jdi pryč!“ Ale protože mu nesměl poroučet, tak mlčel a sbíral dál, ale ještě pomaleji. „Otče,“ řekl hoch rozzlobeně: „jestli si nepospíšíte, tak jdu do světa!“ „Jen kdybys šel.“ pomyslel si otec a dělal, jako by při práci usnul. Tu si hoch hodil pušku na záda a řekl: „Sbohem, starý.“ A byl pryč. Sedlák byl ale rád, jel domů za ženou a vyprávěl jí to, to bylo u nich kvůli ztrátě syna nářku!

c hlapec mezitím vesele běžel světem, ale jak vyšel z lesa a pár hodin šel, dostal hlad, a tak šel k nějakému sedlákovi a nechal se najmout do služby jako pacholek, což ale nedělalo dlouho dobrotu. Brzy vystřídal mnoho jiných pánů, ale nikde z něj nebyli nadšení. Jednoho dne přišel k pánům, kde měl pást stádo ovcí. Dříve než poprvé vyhnal, vzala si ho hospodyně na stranu a řekla, že by takového mladého hoška krev a mléko byla škoda, má se na pastvině s ovcemi vždy zdržovat na levé straně, neboť napravo v lese žije obrovský medvěd, který si už odnesl tři ovčáky. Hoch paní poděkoval, pověsil si na rameno svoji pušku a hnal ovce rovnou napravo a stále napravo, až přišli k hlubokému černému lesu. Okamžitě se také přivalil se strašlivým bručením medvěd velký jako vrata od stodoly a svítícíma očima velkými jako talíře na polévku. Hoch se dlouho nerozmýšlel a vystřelil zvířeti rovnou do čumáku. V tu ránu před ním místo medvěda stála překrásná paní, která mu děkovala, že ji vysvobodil a řekla, že si může třikrát něco přát. „Za prvé,“ řekl hoch: „přeji si po smrti království nebeské, za druhé chci mít vždy tolik peněz, kolik potřebuji, a za třetí tebe za ženu.“ „Vše můžeš mít,“ řekla paní: „jen to třetí nemůže být, neboť nejsem svobodná, mám doma muže a tři děti, ale místo toho ti věnuji sílu, aby ses mohl proměnit ve vše, co si budeš přát.“ A s tím zmizela.

p otom táhl jinoch dál svou cestou až k velkému zámku, o kterém mu lidé dole ve vsi říkali, že ode dneška za osm dní se tam má konat něco velkého. Král prý postaví své dcery jednu vedle druhé, jedna vypadá jako druhá, a kdo uhodne, která je nejstarší a která nejmladší, ten ji dostane a k tomu celou říši, ale kdo bude hádat špatně, ten přijde o hlavu. Jinoch se tedy proměnil ve zlatého ptáčka a letěl do zámecké zahrady, kde seděly princezny u tabule a jedly. Vzal si jeden drobek a letěl s ním pryč, pak opět přiletěl a stavěl se stále statečnější, až se nakonec nechal od jedné princezny chytit do ruky. Tu běžely všechny tři s velkou radostí do zámku a ukazovaly toho krásného ptáčka svému otci a každá ho chtěla mít. Ale ta, která ho chytila, nedala jinak, že ho musí ve zlaté kleci pověsit do její ložnice.

k dyž byla noc, vyklouzl ptáček ven, a když se princezna probudila, stál u její postele muž. Začala křičet, až se sběhl celý dvůr s králem v čele, ale ptáček byl opět v kleci a hoch zmizel. Král i dvořané odešli, ale král byl velmi rozzloben, že ho probudili z nejlepšího spánku a pro nic za nic. Když se princezna opět usnula a zase probudila, stál ten hoch opět u její postele, křičela ještě víc než předtím. Tentokrát jí ale král pohrozil, že pokud spustí povyk ještě jednou, tak opravdu přijde o hlavu. A tak se princezna víc neodvážila usnout a viděla, jak z klece vylezl ptáček a proměnil se v krásného jinocha. K smrti se polekala a byla by jistě opět začala křičet, kdyby jí nezavřel ústa polibkem. Tak byli jeden s druhým a ona mu řekla, že je ta nejmladší a může ji poznat podle toho, jí bude z kabelky vykukovat kapesníček na palec široko. A opravdu druhého dne kapesníček vykukoval? Na palec široko ne, ale na dvě dlaně ano a on to viděl už z dálky, a tak ji dostal a stal se králem.

k dyž se mladý král panováním trochu unavil, vydal se jako dřív jednoho dne na celý den do lesa na lov. Měl jeden velký, převeliký les a v něm tři rybníky, jeden vždy daleko od druhého, a u toho prvního narazil na bílého jelena, který ho lákal stále hloub a hloub, až k tomu třetímu rybníku, kde zůstal stát. Když mladý král vystřelil, stál před ním místo jelena šedivý mužíček a popadl ho za krk. „Já jsem král!“ volal jinoch. „Jaký král! Obyčejný selský synek, neměl jsem tenkrát čas si tě vyzvednout, ale teď jsi můj!“ zvolal šedivý mužík a hodil krále do rybníka, hlubokého sto sáhů. Královna zatím marně čekala na svého muže, a tak svolala všechny čaroděje země, aby jí ho našli. Dlouho se k tomu žádný neměl, ale nakonec jeden řekl, že ho najde, ale potřebuje k tomu zrcadlo a kapesní hodinky.

p otom s tím šel k třetímu rybníku, obešel ho třikrát dokola, na břeh položil hodinky a dal se do zaříkávání. Po chvíli se z vody vynořil šedivý mužíček, třikrát obešel rybník, až našel hodinky, tu zůstal stát a ptal se, co je to. „To jsou hodinky,“ řekl čaroděj: „je v nich živoucího srdce, které tepe, člověk může vidět, kolik je hodin.“ Mužíček si hodinky prohlížel, přidržel si je u ucha a řekl, že by je za něco vyměnil. Čaroděj odvětil, že je vymění za krále, a tak se nakonec domluvili, že mužíček krále alespoň ukáže a za to dostane hodinky. Zajel pod hladinu a za chvíli ubohého krále přinesl, ale nechal ho z vody vynořit jen způli, aby nad ním měl moc a potom ho rychle strhnul dolů.

j ak to udělal s hodinkami, tak to čaroděj udělal i se zrcadlem. Mužíček se pohledu do zrcadla nemohl nabažit, nikdy by si nepomyslel, že je tak krásný. Čaroděj mu zrcadlo slíbil, pokud ještě jednou vyzvedne krále nad hladinu a postaví si ho na dlaň. Mužíček souhlasil, ale jakmile mu král seděl na ruce, proměnil se ve zlatého ptáčka a letěl pryč. Voda se za ním vymrštila dvě patra vysoko, ale on byl rychlejší. Tu vzteklý mužík zrcadlo rozbil a zmizel v hučícím jezeře.

k dyž přišel čaroděj domů, kynul mu z okna mladý král, který objímal svoji ženu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das graue Männchen“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons