O jednom, kterému neporoučeli

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden bohatý sedlák, ale protože byl už starý a neměl žádné děti, byl smutný a říkal si: „Vždyť já ani nevím, pro koho to hospodařím.“ A tak nechal věcem volný průběh a brzy byla více jak polovina jeho majetku pryč. Jednoho dne nakládal v lese dřevo, když tu k němu přiťapkal šedivý mužíček k a ptal se ho, proč je tak smutný. Sedlák mu vyprávěl, jak to s ním jde každý den z kopce, jak jeden akr za druhým propadá lichvářům, mužík mu odvětil, že má doma něco, o čem neví, a pokud mu to dá, tak bude zase tak bohatý, jako býval a ještě jednou navrch. Sedlák s radostí souhlasil a mužík mu oznámil, že jeho žena čeká dítě a to mu teď připadlo a on ho musí na toto místo přivést, jakmile dosáhne dvanácti let; do té doby musí vše tomu dítěti dělat po vůli a nikdo mu nesmí nic přikazovat. Když přišel sedlák domů a vyprávěl to své ženě, ta se smála a říkala, že se ten mužíček spletl, ale po čase to bylo už jasné a za tři čtvrtě roku opravdu porodila krásného synka. Zároveň s dítětem přišlo do domu štěstí, takže brzy byl sedlák podle mužíkova slibu dvakrát tak bohatý, než býval.

h och celé dny běhal po lese, a když mu bylo šest, musel mu otec koupit flintu, se kterou střílel všechno, co mu přišlo do cesty. Když měl dvanácté narozeniny, otec mu řekl, aby s ním dalšího dne jel do lesa. Nasedli druhého na vůz a jeli na to známé místo, kde začal stařec sbírat suché dříví a pomalu z něj vázal otep, to vše v očekávání, že přijde mužíček. Ale klukovi byla za chvíli dlouhá chvíle a řekl: „Dělejte, otče, nebo tu nezůstanu!“ Otec si v duchu říkal: „Tak jdi pryč!“ Ale protože mu nesměl poroučet, tak mlčel a sbíral dál, ale ještě pomaleji. „Otče,“ řekl hoch rozzlobeně: „jestli si nepospíšíte, tak jdu do světa!“ „Jen kdybys šel.“ pomyslel si otec a dělal, jako by při práci usnul. Tu si hoch hodil pušku na záda a řekl: „Sbohem, starý.“ A byl pryč. Sedlák byl ale rád, jel domů za ženou a vyprávěl jí to, to bylo u nich kvůli ztrátě syna nářku!

c hlapec mezitím vesele běžel světem, ale jak vyšel z lesa a pár hodin šel, dostal hlad, a tak šel k nějakému sedlákovi a nechal se najmout do služby jako pacholek, což ale nedělalo dlouho dobrotu. Brzy vystřídal mnoho jiných pánů, ale nikde z něj nebyli nadšení. Jednoho dne přišel k pánům, kde měl pást stádo ovcí. Dříve než poprvé vyhnal, vzala si ho hospodyně na stranu a řekla, že by takového mladého hoška krev a mléko byla škoda, má se na pastvině s ovcemi vždy zdržovat na levé straně, neboť napravo v lese žije obrovský medvěd, který si už odnesl tři ovčáky. Hoch paní poděkoval, pověsil si na rameno svoji pušku a hnal ovce rovnou napravo a stále napravo, až přišli k hlubokému černému lesu. Okamžitě se také přivalil se strašlivým bručením medvěd velký jako vrata od stodoly a svítícíma očima velkými jako talíře na polévku. Hoch se dlouho nerozmýšlel a vystřelil zvířeti rovnou do čumáku. V tu ránu před ním místo medvěda stála překrásná paní, která mu děkovala, že ji vysvobodil a řekla, že si může třikrát něco přát. „Za prvé,“ řekl hoch: „přeji si po smrti království nebeské, za druhé chci mít vždy tolik peněz, kolik potřebuji, a za třetí tebe za ženu.“ „Vše můžeš mít,“ řekla paní: „jen to třetí nemůže být, neboť nejsem svobodná, mám doma muže a tři děti, ale místo toho ti věnuji sílu, aby ses mohl proměnit ve vše, co si budeš přát.“ A s tím zmizela.

p otom táhl jinoch dál svou cestou až k velkému zámku, o kterém mu lidé dole ve vsi říkali, že ode dneška za osm dní se tam má konat něco velkého. Král prý postaví své dcery jednu vedle druhé, jedna vypadá jako druhá, a kdo uhodne, která je nejstarší a která nejmladší, ten ji dostane a k tomu celou říši, ale kdo bude hádat špatně, ten přijde o hlavu. Jinoch se tedy proměnil ve zlatého ptáčka a letěl do zámecké zahrady, kde seděly princezny u tabule a jedly. Vzal si jeden drobek a letěl s ním pryč, pak opět přiletěl a stavěl se stále statečnější, až se nakonec nechal od jedné princezny chytit do ruky. Tu běžely všechny tři s velkou radostí do zámku a ukazovaly toho krásného ptáčka svému otci a každá ho chtěla mít. Ale ta, která ho chytila, nedala jinak, že ho musí ve zlaté kleci pověsit do její ložnice.

k dyž byla noc, vyklouzl ptáček ven, a když se princezna probudila, stál u její postele muž. Začala křičet, až se sběhl celý dvůr s králem v čele, ale ptáček byl opět v kleci a hoch zmizel. Král i dvořané odešli, ale král byl velmi rozzloben, že ho probudili z nejlepšího spánku a pro nic za nic. Když se princezna opět usnula a zase probudila, stál ten hoch opět u její postele, křičela ještě víc než předtím. Tentokrát jí ale král pohrozil, že pokud spustí povyk ještě jednou, tak opravdu přijde o hlavu. A tak se princezna víc neodvážila usnout a viděla, jak z klece vylezl ptáček a proměnil se v krásného jinocha. K smrti se polekala a byla by jistě opět začala křičet, kdyby jí nezavřel ústa polibkem. Tak byli jeden s druhým a ona mu řekla, že je ta nejmladší a může ji poznat podle toho, jí bude z kabelky vykukovat kapesníček na palec široko. A opravdu druhého dne kapesníček vykukoval? Na palec široko ne, ale na dvě dlaně ano a on to viděl už z dálky, a tak ji dostal a stal se králem.

k dyž se mladý král panováním trochu unavil, vydal se jako dřív jednoho dne na celý den do lesa na lov. Měl jeden velký, převeliký les a v něm tři rybníky, jeden vždy daleko od druhého, a u toho prvního narazil na bílého jelena, který ho lákal stále hloub a hloub, až k tomu třetímu rybníku, kde zůstal stát. Když mladý král vystřelil, stál před ním místo jelena šedivý mužíček a popadl ho za krk. „Já jsem král!“ volal jinoch. „Jaký král! Obyčejný selský synek, neměl jsem tenkrát čas si tě vyzvednout, ale teď jsi můj!“ zvolal šedivý mužík a hodil krále do rybníka, hlubokého sto sáhů. Královna zatím marně čekala na svého muže, a tak svolala všechny čaroděje země, aby jí ho našli. Dlouho se k tomu žádný neměl, ale nakonec jeden řekl, že ho najde, ale potřebuje k tomu zrcadlo a kapesní hodinky.

p otom s tím šel k třetímu rybníku, obešel ho třikrát dokola, na břeh položil hodinky a dal se do zaříkávání. Po chvíli se z vody vynořil šedivý mužíček, třikrát obešel rybník, až našel hodinky, tu zůstal stát a ptal se, co je to. „To jsou hodinky,“ řekl čaroděj: „je v nich živoucího srdce, které tepe, člověk může vidět, kolik je hodin.“ Mužíček si hodinky prohlížel, přidržel si je u ucha a řekl, že by je za něco vyměnil. Čaroděj odvětil, že je vymění za krále, a tak se nakonec domluvili, že mužíček krále alespoň ukáže a za to dostane hodinky. Zajel pod hladinu a za chvíli ubohého krále přinesl, ale nechal ho z vody vynořit jen způli, aby nad ním měl moc a potom ho rychle strhnul dolů.

j ak to udělal s hodinkami, tak to čaroděj udělal i se zrcadlem. Mužíček se pohledu do zrcadla nemohl nabažit, nikdy by si nepomyslel, že je tak krásný. Čaroděj mu zrcadlo slíbil, pokud ještě jednou vyzvedne krále nad hladinu a postaví si ho na dlaň. Mužíček souhlasil, ale jakmile mu král seděl na ruce, proměnil se ve zlatého ptáčka a letěl pryč. Voda se za ním vymrštila dvě patra vysoko, ale on byl rychlejší. Tu vzteklý mužík zrcadlo rozbil a zmizel v hučícím jezeře.

k dyž přišel čaroděj domů, kynul mu z okna mladý král, který objímal svoji ženu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das graue Männchen“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons