Košík mandlí

Johann Wilhelm Wolf

j eden sedlák měl tři syny a ti museli tvrdě pracovat, aby otci pomáhali vydělávat peníze. Jednoho dne je poslal do lesa kácet stromy, ale ti dva starší místo práce chytali lelky a tloukli špačky. Když se schylovalo k poledni, vrhli se do práce, aby ještě něco udělali, ale jednomu se zlomila sekera a tomu druhému hák. Tak tam smutně stáli a lamentovali, neboť věděli, že až přijdou domů, čeká je výprask. Když tak plakali, objevil se tam nějaký stařec a ptal se: „Chlapci, copak vám schází?“ Tu si mu postěžovali a on řekl: „Můžete si každý něco přát, co se vám ihned splní, ale dejte si pozor na jazyk, ať si přejete něco pořádného a správného.“ „Já si přeji nový hák.“ zvolal ten nejstarší a hák ležel před ním. „Já si přeji krásnou ženu.“ řekl prostřední a hned šla jedna kolem. „Já si přeji zámek se zahradou, ve které stojí mandlovník; kdo z něj sní mandli, ten se ihned uzdraví.“ řekl nejmladší a hned před ním stál zámek.

d o toho krásného zámku se celá rodina nastěhovala, otec i dva starší bratři, a když v něm nějaký ten čas žili, onemocněla královská dcera a žádný lékař ji neuměl vyléčit. Tu nechal král vyhlásit, že kdo princeznu zachrání před smrtí, ten ji dostane za ženu. Když to sedlák slyšel, pomyslel ihned na mandlovník, natrhal košíček čerstvých mandlí, dal ho nejstaršímu synovi, aby s ním šel do královského zámku.

h och cestou potkal šedivého mužíka, který se ho ptal: „Copak máš v tom košíčku?“ „Nic.“ řekl hoch a mužíček odvětil: „Když nic, tak nic.“ Hoch se smál a šel dál, a když přišel na zámek ke králi, předal mu košík přikrytý čistým bílým ubrouskem. „Můj otec posílá pozdravy a mandle, které princeznu uzdraví.“ Král byl nadmíru potěšen a ubrousek sundal, ale košík byl prázdný. To ho rozzlobilo, vyhodil hocha ze dveří a nechal mu vyplatit pětadvacet na záda. Potom šel nejstarší syn domů, ale když tam přišel, tak mu otec vyplatil dalších pětadvacet, takže měl teď rovných padesát, za což mandle, šedivého mužíčka i krále proklel pod zem. Však to také byla špatná odměna pro nešťastného posla.

d ruhého dne řekl prostřední syn, že to nastrojí lépe, a tak mu otec dal košíček mandlí a on se vydal na zámek. Nedaleko od města k němu přišel šedivý mužíček a ptal se: „Copak to máš v košíčku?“ „Nic.“ odvětil hoch nevrle a mužíček řekl: „Dobrá, když nic, tak nic.“ Hoch se mužíčkovi vysmál a šel do města ke králi, kde mu nabídl košík přikrytý bílým ubrouskem: „Krásný pozdrav panu králi od našeho pana otce a tady jsou mandle pro princeznu k uzdravení.“ „Uvidíme,“ řekl král a zvedl ubrousek, ale košík byl opět prázdný. „Cože?“ zvolal král: „Ty si ze mne budeš také dělat blázny? Počkej, já tě naučím čerstvým mandlím!“ A nechal mu vysázet padesát mandlí na záda, ale ty vám byly tak hořké, že se mu z toho vrazila voda do očí. „Jak ti chutná?“ zeptal se král. „Špatně.“ volal hoch a běžel domů, kde dostal od otce dalších padesát, takže to dohromady dělalo rovných sto, což bylo víc než dost.

t en nejmladší syn nebyl sice tak pohledný jako jeho dva bratři, ale měl dobré srdce, a tak byl o to krásnější. Dalšího rána řekl, že to s těmi mandlemi taky vyzkouší, třeba bude mít víc štěstí. „Zkus to,“ řekl otec: „ale jestli se vrátíš jako tví bratři, tak tě zmlátím jak žito.“ „Děj se vůle Boží.“ řekl hoch a otec mu připravil do košíku mandle, nahoru položil bílý ubrousek a on se vydal na cestu. Brzy potkal šedivého mužíčka, který se ho ptal, co to má v košíčku. „Mandle, které uzdraví princeznu.“ řekl: „Chtěl bys taky nějaké? Mám jich dost.“ „Děkuji ti,“ řekl mužík: „ale protože jsi tak laskavý, odměním se ti. Když zafoukáš na tuhle píšťalku, pak budeš mít vše, co si přeješ.“ S těmi slovy mu mužík podal píšťalku a byl pryč.

h och šel dál do města a rovnou na zámek ke králi. „Hezký pozdrav od otce a tady jsou mandle, které uzdraví princeznu.“ Nabídl králi svůj košík a ten ho odkryl a ležely v něm ty nejkrásnější mandle, které kdy člověk viděl, jen se na něj smály. Šel s nimi hned k princezně a sotva jednu snědla, už jí bylo lépe, a když snědla tři, už byla z poloviny zdravá. Hoch ji chtěl za ženu, ale král řekl: „Ne, ještě ne, nejdříve musíš splnit tři úkoly, jestli je splníš, potom bude svatba.“ To řekl ale jen proto, že se mu ten hoch jako zeť nelíbil. Tento se hned ptal, co by to mělo být. Tu král řekl: „Venku stojí měřice hrachu, který nechám dnes zasít, a ty musíš do rána všechna zrnka zase posbírat, nesmí chybět jiné.“

t o hocha rozesmutnilo, ale za chvíli si vzpomněl na svoji píšťalku a pomyslel si, že ta ho musí zachránit. Nechal, aby hrách klidně zaseli, sedl si na pole a zapískal. Tu ho něco poškrábalo na noze, byl to mravenčí král, který řekl: „Co poroučíš, pane, abych udělal?“ „Buď tak hodný a posbírej ten hrách.“ řekl hoch a mravenčí král vydal své rozkazy a dříve než byl večer, byla měřice hrachu plná tak, že nechybělo ani zrnko. To krále pohněvalo, a proto vymyslel ten druhý úkol mnohem těžší. Šel s hochem k jezeru a hodil do něj klíč a zrovna tam, kde bylo nejhlouběji. „Ten klíč mi opět opatříš,“ řekl hochovi: „a když to nedokážeš, tak moji dceru nedostaneš.“ „Uvidíme, zda to dokážu.“ řekl jinoch, sedl si k moři, a když byl večer, zapískal na píšťalku. Ve vodě to ihned zavířilo a vyhlédla ryba s korunou na hlavě a řekla: „Já jsem rybí král, co poroučíš, abych udělal?“ „Buď tak hodný a přines mi ten klíč, který král hodil do moře.“ řekl jinoch. Tak rybí král svolal všechny ryby a uložil jim, aby hledaly klíč, která ho přinese, ta dostane pěknou odměnu. V mžiku se ryby rozprchly a brzy z té největší hloubky připlula jedna a měla klíč v hubě a dala ho rybímu králi, ten ho přinesl hochovi, který mu srdečně děkoval.

k rál byl vzteky bez sebe a přemýšlel, co by vymyslel ještě stokrát těžšího, ale netrvalo to dlouho a už to měl. Nechal si hocha zavolat a řekl: „Pokud budeš na jednom místě po celý měsíc pást sto ovcí, aniž by jediná zhubla nebo ztloustla, aniž bys jedinou ztratil nebo nějaká přibyla, potom moji dceru dostaneš za ženu.“ Ale to místo k pasení bylo tak malé, že by tam sto ovcí mohlo stěží stát, natož se na něm řádně pást, a k tomu tam byla tráva naseta opravdu jen řídce. Ale to hocha nevylekalo, vyháněl ovce ráno ven a večer opět domů, vesele si k tomu pískal, nechával je ráno skákat přes městskou bránu, když byla ještě zavřená, a večer vpochodovat na zámecký dvůr jako batalión vojáků, že na to byla radost pohledět. Když se mezitím nějaká ovce ztratila nebo zemřela, nic si z toho nedělal, zapískal a některá ovce porodila jehně, které ihned vyrostlo a bylo tak velké jako ostatní ovce. K tomu ty ovce učil každý den tancovat a na konci měsíce z nich byli taneční mistři.

t akže hoch splnil i tento úkol a král, ač se zlobil, nemohl jinak než mu svoji dceru dát. Svatba byla přenádherná a jinoch byl pak po celý život šťastný. Když se později stal králem, udělal ze svého otce ministra a dal vysoké posty i svým bratrům, takže byli všichni dobře zaopatřeni. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Mandelkörbchen“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons