Košík mandlí

Johann Wilhelm Wolf

j eden sedlák měl tři syny a ti museli tvrdě pracovat, aby otci pomáhali vydělávat peníze. Jednoho dne je poslal do lesa kácet stromy, ale ti dva starší místo práce chytali lelky a tloukli špačky. Když se schylovalo k poledni, vrhli se do práce, aby ještě něco udělali, ale jednomu se zlomila sekera a tomu druhému hák. Tak tam smutně stáli a lamentovali, neboť věděli, že až přijdou domů, čeká je výprask. Když tak plakali, objevil se tam nějaký stařec a ptal se: „Chlapci, copak vám schází?“ Tu si mu postěžovali a on řekl: „Můžete si každý něco přát, co se vám ihned splní, ale dejte si pozor na jazyk, ať si přejete něco pořádného a správného.“ „Já si přeji nový hák.“ zvolal ten nejstarší a hák ležel před ním. „Já si přeji krásnou ženu.“ řekl prostřední a hned šla jedna kolem. „Já si přeji zámek se zahradou, ve které stojí mandlovník; kdo z něj sní mandli, ten se ihned uzdraví.“ řekl nejmladší a hned před ním stál zámek.

d o toho krásného zámku se celá rodina nastěhovala, otec i dva starší bratři, a když v něm nějaký ten čas žili, onemocněla královská dcera a žádný lékař ji neuměl vyléčit. Tu nechal král vyhlásit, že kdo princeznu zachrání před smrtí, ten ji dostane za ženu. Když to sedlák slyšel, pomyslel ihned na mandlovník, natrhal košíček čerstvých mandlí, dal ho nejstaršímu synovi, aby s ním šel do královského zámku.

h och cestou potkal šedivého mužíka, který se ho ptal: „Copak máš v tom košíčku?“ „Nic.“ řekl hoch a mužíček odvětil: „Když nic, tak nic.“ Hoch se smál a šel dál, a když přišel na zámek ke králi, předal mu košík přikrytý čistým bílým ubrouskem. „Můj otec posílá pozdravy a mandle, které princeznu uzdraví.“ Král byl nadmíru potěšen a ubrousek sundal, ale košík byl prázdný. To ho rozzlobilo, vyhodil hocha ze dveří a nechal mu vyplatit pětadvacet na záda. Potom šel nejstarší syn domů, ale když tam přišel, tak mu otec vyplatil dalších pětadvacet, takže měl teď rovných padesát, za což mandle, šedivého mužíčka i krále proklel pod zem. Však to také byla špatná odměna pro nešťastného posla.

d ruhého dne řekl prostřední syn, že to nastrojí lépe, a tak mu otec dal košíček mandlí a on se vydal na zámek. Nedaleko od města k němu přišel šedivý mužíček a ptal se: „Copak to máš v košíčku?“ „Nic.“ odvětil hoch nevrle a mužíček řekl: „Dobrá, když nic, tak nic.“ Hoch se mužíčkovi vysmál a šel do města ke králi, kde mu nabídl košík přikrytý bílým ubrouskem: „Krásný pozdrav panu králi od našeho pana otce a tady jsou mandle pro princeznu k uzdravení.“ „Uvidíme,“ řekl král a zvedl ubrousek, ale košík byl opět prázdný. „Cože?“ zvolal král: „Ty si ze mne budeš také dělat blázny? Počkej, já tě naučím čerstvým mandlím!“ A nechal mu vysázet padesát mandlí na záda, ale ty vám byly tak hořké, že se mu z toho vrazila voda do očí. „Jak ti chutná?“ zeptal se král. „Špatně.“ volal hoch a běžel domů, kde dostal od otce dalších padesát, takže to dohromady dělalo rovných sto, což bylo víc než dost.

t en nejmladší syn nebyl sice tak pohledný jako jeho dva bratři, ale měl dobré srdce, a tak byl o to krásnější. Dalšího rána řekl, že to s těmi mandlemi taky vyzkouší, třeba bude mít víc štěstí. „Zkus to,“ řekl otec: „ale jestli se vrátíš jako tví bratři, tak tě zmlátím jak žito.“ „Děj se vůle Boží.“ řekl hoch a otec mu připravil do košíku mandle, nahoru položil bílý ubrousek a on se vydal na cestu. Brzy potkal šedivého mužíčka, který se ho ptal, co to má v košíčku. „Mandle, které uzdraví princeznu.“ řekl: „Chtěl bys taky nějaké? Mám jich dost.“ „Děkuji ti,“ řekl mužík: „ale protože jsi tak laskavý, odměním se ti. Když zafoukáš na tuhle píšťalku, pak budeš mít vše, co si přeješ.“ S těmi slovy mu mužík podal píšťalku a byl pryč.

h och šel dál do města a rovnou na zámek ke králi. „Hezký pozdrav od otce a tady jsou mandle, které uzdraví princeznu.“ Nabídl králi svůj košík a ten ho odkryl a ležely v něm ty nejkrásnější mandle, které kdy člověk viděl, jen se na něj smály. Šel s nimi hned k princezně a sotva jednu snědla, už jí bylo lépe, a když snědla tři, už byla z poloviny zdravá. Hoch ji chtěl za ženu, ale král řekl: „Ne, ještě ne, nejdříve musíš splnit tři úkoly, jestli je splníš, potom bude svatba.“ To řekl ale jen proto, že se mu ten hoch jako zeť nelíbil. Tento se hned ptal, co by to mělo být. Tu král řekl: „Venku stojí měřice hrachu, který nechám dnes zasít, a ty musíš do rána všechna zrnka zase posbírat, nesmí chybět jiné.“

t o hocha rozesmutnilo, ale za chvíli si vzpomněl na svoji píšťalku a pomyslel si, že ta ho musí zachránit. Nechal, aby hrách klidně zaseli, sedl si na pole a zapískal. Tu ho něco poškrábalo na noze, byl to mravenčí král, který řekl: „Co poroučíš, pane, abych udělal?“ „Buď tak hodný a posbírej ten hrách.“ řekl hoch a mravenčí král vydal své rozkazy a dříve než byl večer, byla měřice hrachu plná tak, že nechybělo ani zrnko. To krále pohněvalo, a proto vymyslel ten druhý úkol mnohem těžší. Šel s hochem k jezeru a hodil do něj klíč a zrovna tam, kde bylo nejhlouběji. „Ten klíč mi opět opatříš,“ řekl hochovi: „a když to nedokážeš, tak moji dceru nedostaneš.“ „Uvidíme, zda to dokážu.“ řekl jinoch, sedl si k moři, a když byl večer, zapískal na píšťalku. Ve vodě to ihned zavířilo a vyhlédla ryba s korunou na hlavě a řekla: „Já jsem rybí král, co poroučíš, abych udělal?“ „Buď tak hodný a přines mi ten klíč, který král hodil do moře.“ řekl jinoch. Tak rybí král svolal všechny ryby a uložil jim, aby hledaly klíč, která ho přinese, ta dostane pěknou odměnu. V mžiku se ryby rozprchly a brzy z té největší hloubky připlula jedna a měla klíč v hubě a dala ho rybímu králi, ten ho přinesl hochovi, který mu srdečně děkoval.

k rál byl vzteky bez sebe a přemýšlel, co by vymyslel ještě stokrát těžšího, ale netrvalo to dlouho a už to měl. Nechal si hocha zavolat a řekl: „Pokud budeš na jednom místě po celý měsíc pást sto ovcí, aniž by jediná zhubla nebo ztloustla, aniž bys jedinou ztratil nebo nějaká přibyla, potom moji dceru dostaneš za ženu.“ Ale to místo k pasení bylo tak malé, že by tam sto ovcí mohlo stěží stát, natož se na něm řádně pást, a k tomu tam byla tráva naseta opravdu jen řídce. Ale to hocha nevylekalo, vyháněl ovce ráno ven a večer opět domů, vesele si k tomu pískal, nechával je ráno skákat přes městskou bránu, když byla ještě zavřená, a večer vpochodovat na zámecký dvůr jako batalión vojáků, že na to byla radost pohledět. Když se mezitím nějaká ovce ztratila nebo zemřela, nic si z toho nedělal, zapískal a některá ovce porodila jehně, které ihned vyrostlo a bylo tak velké jako ostatní ovce. K tomu ty ovce učil každý den tancovat a na konci měsíce z nich byli taneční mistři.

t akže hoch splnil i tento úkol a král, ač se zlobil, nemohl jinak než mu svoji dceru dát. Svatba byla přenádherná a jinoch byl pak po celý život šťastný. Když se později stal králem, udělal ze svého otce ministra a dal vysoké posty i svým bratrům, takže byli všichni dobře zaopatřeni. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Mandelkörbchen“ je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons