O nejhloupějším muži na světě

Joseph Haltrich

b yla jednou jedna žena a ta už dlouho marně usilovala o něco, co se jí konečně jednoho dne podařilo; našla totiž muže, za kterého se vdala, ale byl to muž, kterého by jí žádná žena neměla závidět. Na pohled pěkný i statný, ale v hospodářství a v domě byl zcela k nepotřebě, neboť všechno popletl a dělal obráceně. Tu si žena pomyslela, že by ho mohla alespoň poslat na trh, aby nakoupil to či ono, zatímco se ona bude doma starat o domácnost, tím nic nezkazí.

p říští čtvrtek tedy Honzu poslala na trh, aby jí koupil látací jehlu. Ten se tam rozběhl a na trhu se každého, koho potkal, ptal, zda by mu neprodal látací jehlu a ukázal mu peníze. Nakonec narazil na jednoho prohnaného Arména, který mu za celý groš prodal tupou a napůl zrezivělou jehlu, která neměla cenu ani jednoho krejcaru. Šťastný Honza jehlu popadl oběma rukama, neustále ji mnul mezi prsty a utíkal domů. Ale toho dne bylo velmi chladno a brzy mu prsty mrzly, tu ho napadlo opravdu něco chytrého. Jel před ním vůz se slámou, a tak ho dohnal, jehlu zapíchnul do slámy a utíkal za ním. Když vůz dorazil k jeho domu, zavolal na formana: „Stát! Stát!“ Forman se ohlédl zpět, ale když viděl toho troubu Honzu, tak na něj zavolal: „Když musíš srát, tak si napřed sundej gatě!“ „Běda, moje jehla! Moje jehla, zastav!“ lamentoval Honza, a když forman zastavil, vyprávěl mu, jak si do slámy odložil svoji jehlu, ale ten se k tomu, aby složil slámu a hledal jehlu, vůbec neměl a se smíchem jel pryč. Honza celý uplakaný běžel domů a žaloval své ženě. „Ach ty hlupáku!“ zvolala tato: „Když člověk koupí něco takového, zapíchne si to přece do klobouku!“ „Jen počkej, ženo, teď to vím, příště to tak určitě udělám.“

n ásledující čtvrtek šel opět na trh, kde tentokrát koupil dvě železné obruče na kola. Opravdu s velkou námahou je zapíchl do klobouku, svázal je pevně provazem a nasadil si je i s kloboukem na hlavu. Jak tak šel, těžké obruče mu táhly hlavu dopředu, dozadu i na strany a on se potácel jako opilec a musel si hlavu pevně držet oběma rukama. Lidé, které potkával, zůstávali stát a smáli se, až se za břicha popadali, děti, které šly ze školy domů, běžely za ním a zle se mu vysmívaly a posmívaly. Za chvíli měl krk zkřivený a ztuhlý, stěží se to dalo vydržet. Když konečně dorazil domů a vešel do světnice, vzdychal: „ Nu, ženo, tys mi dala ale poučení. Tady to máš!“ „Ach, ty hlupáku! Když člověk koupí něco takového, tak si to přiváže na provaz a kutálí to za sebou po zemi!“ „Jen počkej, ženo, teď to vím, příště to tak určitě udělám.“

p říští čtvrtek Honzu žena opět poslala na trh, aby koupil kus špeku. To také udělal a uvázal ho na provaz a táhnul na zemi za sebou. Špek pěkně vířil prach, jak tak poskakoval po cestě a přilákal zvědavé psy, z nichž si každý kus ukousl, a když Honza dorazil domů, byl na provaze jen kousek. Ale sousedé i školní děti měli zase něco k povyražení. Když přišel za ženou, řekl: „Nu, tys mě zase pěkně poučila! Ti psi mi skoro celý špek sežrali!“ „Ty hlupáku, když člověk koupí něco takového, uváže to na provaz a pověsí si to na záda!“ „Jen počkej, ženo, teď to vím, příště to tak určitě udělám.“

n ásledující čtvrtek Honzu opět poslali na trh, aby koupil telátko, což udělal. Uvázal mu kolem krku provaz na smyčku a hodil si ho na záda. Telátko ale za malou chvíli vyplazilo jazyk, inu, bylo po něm. „Ty ubohé telátko, ty máš asi hlad!“ pomyslel si Honza, neboť v jádru to byl dobrák: „Jen počkej, doma dostaneš hned najíst.“ Když přišel celý spokojený domů, řekl: „Nu, ženo, dneska nenajdeš nic ke kárání.“ „Ach ty hlupáku!“ zvolala: „ty jsi to ubohé tele uškrtil! Když člověk koupí něco takového, uváže tomu provaz kolem krku a vede to pěkně vedle sebe, cestou to poplácává a pohladí po zádech, doma to uváže do chléva k jeslím a položí tam tomu trávu a otavu.“ „Jen počkej, ženo, teď to vím, příště to tak určitě udělám.“

p říští čtvrtek šel Honza opět na trh a koupil tam chrta. Uvázal mu kolem krku provaz a vedl ho pěkně domů, přivázal ho do chléva k jeslím, kam mu dal trávu a otavu. Ale když přišla jeho žena, spráskla ruce a volala: „Ty hlupáku, co jsi to koupil? To je lovecký pes, co honí zajíce, ale nepatří do stáje, nýbrž do světnice a nejí trávu ani otavu, nýbrž kůrky chleba a kosti!“ S tím psa odřízla a zavedla do světnice a dala mu žrát. A protože byl tak tenký a štíhlý, pojmenovala ho Petrželka.

o d té chvíle ale už od svého muže nechtěla, aby nakupoval, neboť on to dělal všechno obráceně a způsobil by jejímu hospodářství velkou škodu. Příští čtvrtek šla na trh sama, jak to dělala ze začátku. Svému muži řekla: „Dohlídni na dítě v kolébce, aby klidně spalo, a do polévky v hrnci na plotně přidej petrželku.“ „Dobrá, dobrá! Nyní to udělám všechno správně!“ řekl Honza. Sotva byla žena pryč, nechal kolébku kolébkou, vyšel ven, vzal sekeru a rozsekal chrta na malé kousky, které dal do hrnce. Ale když vešel do světnice, dítě křičelo a bylo neklidné. Tak začal kolébat, ale dítě řvalo ještě hlasitěji, tak vzal podušku a položil mu ji na obličej a ono za chvíli ztichlo. [pozn1] „Tak, teď klidně spí.“ řekl Honza spokojeně.

k dyž přišla žena domů, vyprávěl jí, že se mu Petrželka celý do hrnce nevešel a ukázal jí několik kousků psa, které mu zbyly na příště. Potom jí vyprávěl, jak dítě najednou hlasitě zakřičelo, ale jak ho nakonec umlčel a ono stále ještě spí. Když žena dítě v kolébce prohlédla, tu se velmi vyděsila, neboť bylo mrtvé. „Běda! Běda!“ volala: „Ty hlupáku, cos to udělal?“ Bolestně lomila rukama a dlouho nemohla přijít k sobě a utěšit se, nakonec Honzovi řekla: „Jdi ven a podívej se po nějakých prknech, ze kterých necháme udělat rakev.“ Honza běžel ven a všude se rozhlížel po prknech, ale žádné nenašel. Nakonec přišel k plaňkovému plotu, kde strčil hlavu do otvoru mezi dvě plaňky, aby ty dvě horní prkna vytrhl, ale jakmile jimi pohnul, padly mu vší tíhou na vaz a přimáčkly ho tak, že nemohl hlavu vytáhnout a byl to s ním k uškrcení. Tu ho vidělo pár chlapů a ti to hlásili jeho ženě, která přišla s pomocí a vytáhla ho ven. „Ty hlupáku, jdi domů, já ta prkna obstarám.“

h onzova žena objednala rakev a zorganizovala pohřeb, ale protože se bála, že by její hloupý muž mohl smuteční obřad narušit, schovala mu klobouk, aby ho donutila zůstat doma. Sotva byl ale smuteční průvod pryč z domu, Honza, který marně klobouk hledal, si místo něj na hlavu posadil soudek s máslem, zavřel dveře a utíkal na pohřeb. Když ho lidé viděli v takovém ustrojení, nemohli se smíchem udržet. Honza běžel celý šťastný ke své ženě a volal: „Přece jen jsem přišel, podívej. Ty jsi chtěla, abych nic neviděl a zůstal doma!“ „Honzo, rychle se vrať, hoří dům.“ zvolala žena, aby ho tímto způsobem dostala domů. „Ale co tě němá, ty hloupá ženo. Jak by mohlo hořet, vždyť já mám klíč tady v kapse.“

p rávě v tomto okamžiku došla té ženě trpělivost a vzala to zkrátka: „Jdi mi z očí, ty hlupáku, nechci tě už nikdy vidět!“ Honza si to nenechal opakovat dvakrát a běžel pryč. Když žena pohřbila dítě a sama se vrátila domů, řekla si: „Je lepší si kolem krku pověsit mlýnský kámen a skočit do vody, než si za muže vzít takového hlupáka; běda ženě, na kterou pánbů naložil takový trest.“ Honza ale běžel do světa i s tím soudkem másla na hlavě, aby ho žena neviděla, a běžel stále dál a dál, pokud nedoběhl do Hloupé Lhoty, kde se usadil u chytráků, co snášeli světlo i vzduch v pytlích, aby z toho udělali okenní tabule.

[pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - V tomto místě jsem se odchýlila od původního textu pohádky. Co opravdu ten nejhloupější muž na světě dítěti udělal, to si můžete přečíst v originále pohádky.   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pohádka „Der törichte Hans“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmové



Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons