O princezně, které ustřihli cop

Anonym

j eden obchodník měl tři dcery, ze kterých byly ty dvě starší závistivé až hrůza. Otec jezdíval na cesty za obchodem a při návratu přivážel každé dceři nějaký dárek, ale té nejmladší ho dával potají, aby ty dvě nežárlily. Jednoho dne kupe řekl: „Dcerky, nyní jste dospělé a já vám každé obstarám manžela.“ I zeptal se té nejstarší: „Koho bys chtěla?“ „Já chci tesaře.“ „A ty chceš koho?“ zeptal se prostřední dcery. „Já chci zedníka.“ A nakonec té nejmladší: „A ty bys chtěla koho?“ „Já chci, tatínku, za manžela syna španělského krále.“ Tu se sestry rozzlobily: „No, to se podívejme! My se spokojíme se zedníkem a tesařem a ona chce syna španělského krále! No, to je ale darebačka!“

s talo se však, že španělský král se nějakým magickým způsobem o přání nejmladší dcery dozvěděl a vyslal poselstvo, aby požádalo o její ruku a domluvilo sňatek, z čehož ty dvě sestry pukaly závistí. Syn španělského krále se s nejmladší sestrou opravdu oženil a vzal ji do svého paláce.

o d svatby uplynul sotva měsíc, když tu mladá královna obdržela zprávu o smrti otce; sestry ji volaly domů. V její zemi panoval takový zvyk, že když někdo zemřel, ženy z domu smutku byly zavázány si ustřihnout cop. Před tím, než odjela, jí však manžel řekl: „Střez se toho zvyku, protože jestli si ustřihneš cop, bude lepší, když se nevrátíš, já už tě nebudu chtít.“ Dívka odvětila: „Neboj se, princi. Nenechám si cop ustřihnout, až se vrátím, budu stále tak krásná jako nyní.“ „Dávám ti tři dny, nesmíš se tam zdržet víc než tři dny.“ řekl princ.

n ejmladší sestra se vydala na cestu a navštívila dům svého mrtvého otce. Byla tak nešťastná a tolik plakala bolestí, že si ani nevšimnula, jak jí zlomyslné sestry ustřihly cop.

u běhly tři dny a ona se vrátila do paláce, kde se jí vedlo ovšem velmi zle. Princ s ní nepromluvil ani slovo. Večer spolu společně jedli a nemluvili, do postele šli tiší a němí. O půlnoci princ poručil: „Vstaň, jdi k oknu a podívej se, jaké je počasí.“ Vyklonila se a řekla: „Lije jako z konve, hřmí a fouká silný vítr.“ Princ řekl: „Okamžitě opusť můj dům, protože tě už nechci!“ Ale ona se ptala: „Co jsem udělala?“ „Copak jsem ti to neříkal, že si nesmíš nechat ustřihnout cop? Nyní ti ustřihnu i ten druhý a ty půjdeš pryč, protože tě už nechci ani vidět.“ Oblékl jí mužské šaty, dal jí trochu peněz a ona odešla.

a tak mladá královna šla a šla, až dorazila do města Benátky, kde se procházela sem a tam pod okny paláce zdejšího krále. Tu ji zpozorovala dcera toho krále a otci řekla: „Tatínku, jaký krásný mladík se prochází pod naším palácem. Co kdyby nám dělal služebníka?“ Král souhlasil: „Zavolej ho, jestli bude chtít.“ Princezna na hocha zavolala: „Krásný hochu, copak tu děláte v těchto končinách?“ „Krásná slečno, hledám službu.“ odvětila nejmladší sestra. A princezna se ptala dál: „A co umíte?“ „Umím všechny práce v domě, princezno.“ Tak ji zavolali, aby šla do paláce a najali ji do služby.

j enomže princezna se do toho mladíka velmi zamilovala a začala mu dělat nabídky k sňatku, na které ji on odpovídal: „Moje paní, já se musím držet svého, jinak mě král vyžene.“ Tak to princezna zkoušela, jak se dalo, ale sluha všem jejím nástrahám odolával, a tak když nedokázala splnit svůj záměr, zlostí bez sebe hocha u krále obvinila, že se na ní dopustil násilí. Král služebníka zavolal a poslal do vězení.

b yl uspořádán soudní proces, který skončil rozsudkem smrti, protože hoch nikdy nezmínil, že je fakticky žena. Když nejmladší sestru přiváděli na popraviště, zrovna v té chvíli se daleko odtud smutný španělský princ ptal jejího ustřiženého copu, který mu zanechala. „Cope, řekni mi, jak se má moje žena?“ Cop odvětil: „V Benátkách má být oběšena.“ Princ se okamžitě vydal na cestu, a protože byl očarovaný, byl v mžiku tam.

l idé, kteří ho uviděli přijíždět, mávali rukama a volali: „Zastavte spravedlnost! Zastavte spravedlnost!“ Princ předstoupil před benátského krále a řekl: „Co učinil tady ten, který má být oběšen?“ Král mu odvětil: „Dopustil se násilí na princezně.“ Tu španělský princ odvětil: „Dobře, chci vám říct jen pár slov. Jestliže je tento opravdu muž, pak musí být oběšen, ale jestli je to žena, co uděláte té, která ji odevzdala k soudu?“ Král řekl: „Pak podle práva zemře tak, jak měla zemřít ta žena.“

p ak se král i soudci zvedli a šli to vyšetřit a nakonec konstatovali, že se jedná o ženu. Okamžitě byla vzata dcera krále a oběšena. Syn španělského krále znovu svoji ženu přijal a odvezl si ji domů, kde spolu žili šťastně až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „La principessa che si tagliò la treccia“ je z hornatého regionu Abruzzo ve střední Itálii. Pro vaše potěšení z italštiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons