O bílé kůstce

Otto Sutermeister

p řed mnoha lety žil jeden salašník, který trávil léto jako jiní pastevci se svým dobytkem na salaši v horách. Byl to prchlivý arogantní muž a každým myslitelným způsobem soužil hocha, který mu byl k ruce; těžkou prací, hrubými slovy a krutými ranami. Jednoho dne mu zadal úkol, ke kterému neměl slabounký hoch dost sil, a tak ho ve vzteku popadl a ponořil mu hlavu do kotle, kam zrovna nalili mléko, aby ho oddělili. Hoch takový trest nepřežil a salašník jeho mrtvolu hodil dolů do potoka ve strži. Lidem doma pak řekl: „Ten hloupý kluk někde spadl ze skály, neboť odešel, aby podojil kozy a už se nikdy nevrátil.“

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

u běhlo mnoho let, tělo toho hocha viselo na jedné skále v potoce a čas od času, když se převalila větší vlna, vzala s sebou pryč některou z kostí, nějakou chvíli si s ní pohrála a potom ji vrhla na břeh, kde pak bez povšimnutí ležela.

j ednoho dne bylo ale v údolí posvícení, kde to šlo velmi veselo a ten zlý salašník, omámený vínem, hudbou a tancem, ztrativ vší pokoru a zářící spokojeností, tam vířil v divokém reji. Protože ho sžíral vnitřní žár, vyšel ven k potoku, který byl rozvodněn silným a teplým deštěm více než jindy, poklekl a sundal si klobouk, aby si nabral vodu. Vypil vše, co mu do něj nateklo, ale na dně našel drobnou bílou kůstku, kterou si furiantsky zastrčil do klobouku a šel zpět do sálu.

t u začala kůstka krvácet a lidem bylo rázem jasné, kam ten hoch tenkrát zmizel, svátek rychle ukončili a netrvalo dlouho a salašníka jako zločince vedli na popraviště. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Das Knöchlein“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons