O dobru, zlu a spravedlnosti

Otto Sutermeister

k dysi dávno stála vysoko v horách chaloupka, ve které bydlely tři sestry. První z nich byla bělostná, krásná a dobrá dívka ve sněhobílém šatě, prostřední sestra byla černá, ošklivá a zlá čarodějnice, ta třetí, nejmladší nebyla ani krásná, ani ošklivá, byla napůl bílá a napůl černá, napůl dobrá a napůl zlá. Když ta zlá čarodějnice chtěla lidem v údolí způsobit nějakou škodu, tu by ta dobrá radami a varováním vše zhatila, kdyby mezi ně nevstoupila nejmladší sestra, která způsobila, že polovina škod se stala a ta druhá byla odvrácena.

j ednou se hoši a dívky z údolí vydali na svatou pouť do hor a zastihla je bouře nedaleko chalupy tří sester. Té dobré sestře bylo společnosti mladých lidí líto, a tak promoklé poutníky pozvala do světnice. Chtěla jim upéci koláčky, ale její zlá sestra ji z kuchyně vystrčila a upekla koláčky sama. Z venku byly krásné zlatavé, ale uvnitř otrávené. To dobrou sestru rozhořčilo a rozplakala. Tu přišla ta nejmladší a upekla obyčejné koláčky z hrubé mouky a dobré sestře řekla: „Dáme na stůl obojí, ty krásné zlatavé i ty docela obyčejné. Ti z našich hostů, co hledí jen na své zájmy, si vezmou ty krásně zlatavé, sní je a zemřou. Ti skromní si vezmou ty obyčejné a nic se jim nestane. Tak to půjde půl na půl jako vždy.“

t ak ta polovina hostů, která jedla zlatavé koláčky, zemřela, ale ta lepší polovina z nich se vrátila domů, bohatě dobrou sestrou obdarována. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Schwestern“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Poslechni v MP3    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons