O dobru, zlu a spravedlnosti

Otto Sutermeister

k dysi dávno stála vysoko v horách chaloupka, ve které bydlely tři sestry. První z nich byla bělostná, krásná a dobrá dívka ve sněhobílém šatě, prostřední sestra byla černá, ošklivá a zlá čarodějnice, ta třetí, nejmladší nebyla ani krásná, ani ošklivá, byla napůl bílá a napůl černá, napůl dobrá a napůl zlá. Když ta zlá čarodějnice chtěla lidem v údolí způsobit nějakou škodu, tu by ta dobrá radami a varováním vše zhatila, kdyby mezi ně nevstoupila nejmladší sestra, která způsobila, že polovina škod se stala a ta druhá byla odvrácena.

j ednou se hoši a dívky z údolí vydali na svatou pouť do hor a zastihla je bouře nedaleko chalupy tří sester. Té dobré sestře bylo společnosti mladých lidí líto, a tak promoklé poutníky pozvala do světnice. Chtěla jim upéci koláčky, ale její zlá sestra ji z kuchyně vystrčila a upekla koláčky sama. Z venku byly krásné zlatavé, ale uvnitř otrávené. To dobrou sestru rozhořčilo a rozplakala. Tu přišla ta nejmladší a upekla obyčejné koláčky z hrubé mouky a dobré sestře řekla: „Dáme na stůl obojí, ty krásné zlatavé i ty docela obyčejné. Ti z našich hostů, co hledí jen na své zájmy, si vezmou ty krásně zlatavé, sní je a zemřou. Ti skromní si vezmou ty obyčejné a nic se jim nestane. Tak to půjde půl na půl jako vždy.“

t ak ta polovina hostů, která jedla zlatavé koláčky, zemřela, ale ta lepší polovina z nich se vrátila domů, bohatě dobrou sestrou obdarována. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die drei Schwestern“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons