O prosťáčkovi

Otto Sutermeister

j ednou se dali dohromady tři vandrovní tovaryši, měli všechny věci společné, jídlo i pití, užitek i škody si bratrsky dělili. Dva z nich ale měli pořádně za ušima a tajně drželi proti tomu třetímu, který byl prostomyslný chasník, a tak ho brali na hůl. Když tak spolu opět pár dní putovali, přišli do pustiny a ztratili cestu. Tu upadli do velké nouze, došlo jim veškeré jídlo, zbyla jen trocha mouky, a tak se rozhodli upéci z ní placku. Zatímco prosťáček rozdělával oheň, ti dva šibalové se radili, jak to narafičí, aby si tu placku rozdělili mezi sebe a toho hlupáka o jeho díl ošidili. Ten první řekl: „Víš co, bratříčku? Navrhneme mu, že si lehneme a budeme spát, dokud se placka neupeče. Až se probudíme, bude každý vyprávět, co se mu zdálo, a komu se bude zdát ten nejúžasnější a nejzvláštnější sen, tomu bude placka patřit.“ Domluveno, uděláno. Ti dva chytráci ihned usnuli, ale toho hlupáka držel hlad vzhůru a sotva uviděl, že je placka upečená, tu se k ní měl a celou ji snědl, nenechal ani drobeček. Potom konečně ulehl ke spánku.

b rzy nato se probudil jeden z těch šibalů a zvolal na kamaráda: „Raduj se, bratříčku, mně se zdálo opravdu něco kouzelného! Pomysli si, bylo mi, jako by mne anděl se zlatými křídly nesl nebeským rájem až k božímu trůnu.“ Tu ten druhý řekl: „Aj! Mně se zdálo, že mě vedl ďábel do pekla a cestou mi ukazoval trpící duše hříšníků. Co se může jednomu zdát podivuhodnějšího? Placka je naše.“ Potom loktem strčil do prosťáčka: „Jak dlouho chceš ještě spát? Řekni, co se ti zdálo?“ „Jejda.“ řekl tento a narovnal se: „Kdo mě volá?“ „Kdo jiný než tví kamarádi?“ „Vy jste se zase vrátili?“ ptal se překvapeně. „Kde bychom měli být?“ ptal se ten druhý. „Mám dojem, kamaráde, že nejsi tak zcela při smyslech.“ „Ale jsem.“ řekl hlupák: „Ale zdálo se mi něco tak kuriózního, však jsem kvůli vám také proléval hořké slzy, protože jsem myslel, že jsem vás ztratil. Zdálo se mi, že jednoho z vás odnesli do nebeské říše a druhého do pekla. Protože člověk nikdy neslyšel, že by se někdo někdy z těch končin opět vrátil domů, tak jsem se nakonec upokojil a ve jménu Páně jsem vzal z ohně placku a snědl jsem ji. Nemějte mi to tedy za zlé.“ [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der einfältige Geselle“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons