O zbožném vévodovi

Otto Sutermeister

b yl jednou jeden mladý vévoda, který byl tak zbožný a bohabojný, že by nejraději hned umřel a putoval do nebe. Ale jeho matka by ho ráda provdala za nějakou princeznu, a protože on k tomu všemu byl také dobrý syn, tak nakonec s přáním matky souhlasil a ustanovil den svatby. Ve svatební den se ale na zámku objevil jinoch krásného vzezření a nabídnul mu po čas svatby svoje služby jako kuchař. Vévodovi se hoch zalíbil, však i ostatní dvořané obdivovali jeho jemné způsoby, a když předložil první zkoušku svého kuchařského umění, tu ho vévoda už nechtěl nechat odejít. Avšak už odpoledne jinoch řekl, že přišla jeho hodina, kdy se musí opět vrátit domů, a tak mladý vévoda řekl, že ho kousek cesty doprovodí.

z abráni do řeči šli a šli stále dál a dál, až pojednou stáli uprostřed zelené pastviny, která byla porostlá růžemi a rozmarýnem a vzduch tu byl naplněn vůní balzámu. Pod jednou z palem stál bílý mezek a pásl se, toho jinoch odvázal a prosil vévodu, aby si na zvíře sedl. Ten nasednul a jinoch si vyskočil za něj a tu vévodovi bylo, jako by plachtili vzduchem, a brzy v dálce viděl třpytit se nádherné město, a když přijeli k městské bráně, byla tato od shora dolů pobita drahokamy a otevřela se sama od sebe, a když přišli do města, bylo to tak plné zářícího světla, jako by tam svítilo tisíc sluncí, ze všech stran se rozléhal překrásný zpěv a hudba a ulicemi, které byly dlážděny ryzím zlatem, kráčely bílé panny s květinovými věnci na hlavách a vévodu zdravily.

v tom městě se mladému vévodovi opravdu líbilo a nejraději by nikdy neodešel zpět domů, ale třetího dne mu jinoch řekl, že nyní přišla i jeho hodina, kdy se musí vrátit, ale nemá se bát, brzy sem přijde zpět. Bílý mezek pak zanesl vévodu toutéž cestou zpět a jinoch ho doprovázel až k palmě na zelené pastvině. Odtamtud vévoda smutně kráčel cestou ke svému zámku, když tu v dálce uviděl na místě, kde stával zámek, starý klášter. Překvapený tam dorazil a našel bránu zamčenou, zazvonil a přišel prastarý klášterní bratr v dlouhém černém hábitu. Vévoda se ho zeptal: „Co tu děláte, milý bratře? Nejsem snad na správné cestě k zámku? Před třemi dny jsem odtud vyšel a už jsem zámek, na kterém jsem pán, nenalezl.“ Mnich vyvalil oči a řekl: „Široko daleko tu není žádný zámek, ale v našem klášteře je pánem opat, pojďte dál, ten vám to řekne sám.“

m ladý vévoda šel s mnichem, a když opat tu historku o vévodovi a jeho odchodu ze zámku uslyšel, tu z klášterní knihovny přinesl starou kroniku, obrátil v ní pár zažloutlých listů a ukázal vévodovi slovo za slovem, že jeho historka je uvnitř zapsána a že je tomu právě tři sta let, kdy s tím jinochem odešel ze svého zámku, který je ale dávno srovnán se zemí a jeho žena a matka a všichni další obyvatelé zámku dávno mrtví. Celý klášter oslavil vévodův návrat a byla uspořádána bohatá hostina, při které vévoda seděl včele. Ale sotva vzal do úst první kousek chleba, tak se celý scvrknul a seschnul a stal se z něj stařičký šedivý mužík, který v tom samém okamžiku zemřel. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der junge Herzog“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny přeložila a pro vaši radost po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons