O silném Honzovi a třech dracích

Otto Sutermeister

b yla jednou jedna žena, říkali jí Velká Běta, a ta měla chlapce, kterému, ačkoliv měl teprve sedm let, říkali Silný Honza. „Jsme chudí lidé,“ řekla jednou Velká Běta synkovi: „proto se musíš naučit pracovat a jíst cizí chleba. Bez toho berou sedláci do služby jen silné lidi. Jdi tedy do lesa a přines mi pořádný náklad dřeva, potom ti řeknu, zda se už můžeš vydat do světa.“ Honzík udělal, co se mu řeklo, ale u srdce mu bylo z brzkého odloučení smutno, a tak, když domů donesl svůj náklad, měl on i matka radost, že toho dřeva bylo pomálu, neboť Honza byl ještě příliš slabý, a mohl tedy ještě zůstat doma. Když ale uplynulo dalších sedm let, poslali ho pro dřevo podruhé. Nyní se to s ním mělo však jinak. Jedle vytrhal, jako by to byla stébla trávy, a domů je donesl lehce jako pírka. Matka měla dost otopu na celý rok a Silný Honza si mohl svázat raneček a vydat se k nejbližšímu selskému statku. Tady byli již ve službě dva pacholci a člověk třetího nepotřeboval, ale Honzu přesto vzali, neboť si od lakomého sedláka nežádal žádnou mzdu, nýbrž jen právo, aby mu mohl každý rok dát jeden pohlavek.

t a první práce, při které pomáhal, bylo kácení stromů v lese a svážení dřeva domů. Ale Honzův vůz byl přetížený a koně s ním nemohli pohnout z místa, a tak ubohá zvířata hodil nahoru na dřevo, popadl vůz a jako vítr se hnal na statek. Sedlák to uviděl a poškrábal se na hlavě, neboť se zachvěním pomyslel na ty každoroční pohlavky. Ale nedal na sobě nic znát, nýbrž si s Honzou sedl ke stolu, kde to tento udělal také po svém, a tak se sedlák poškrábal na hlavě znova, neboť takový pacholek mu za rok projí dům i se dvorem. Tu ho napadlo, jak by se ho mohl zbavit. „Mojí ženě,“ řekl mu: „před několika dny spadl do studny snubní prsten, slez dolů a najdi ho.“ Honza to udělal, ale sotva byl dole, tak mu sedlák s pacholky na hlavu vysypali celý vůz kamení. „Pozor s těmi slepicemi tam nahoře!“ zvolal zdola hlas: „Ten písek, co odhrabávají, padá sem do studny.“ Sedlák musel tedy sáhnout k těžším prostředkům a poručil sundat z kapličky zvon a ten hodit do studny. „Ej, copak je to za pěknou čepičku! Ta je pro mne?“ zaznělo podruhé z hloubky. Teď už nebylo jiné rady, než aby dolů hodili mlýnský kámen.“ „Počkat!“ zvolal ten dole: „Už mám ten snubní prsten, jděte mi ze světla, jdu nahoru.“ Se zvonem na hlavě a mlýnským kamenem na prsteníčku vylezl Honza nahoru. Sedlák opět pomyslel na smluvené pohlavky a raději mu daroval tolik peněz a zboží, kolik by tento potřeboval, jen aby se vydal dál do světa.

j ak tak šel svou cestou, našel dva kamarády, lovce a rybáře, kteří byli bez služby jako on. Vandroval s nimi celý den, ale místo vesnice a nějakého noclehu našli v lese podivnou chaloupku, která byla neobydlená, a tak tam přenocovali. Za časného rána je probudil hlad, a protože tu nebylo k nalezení nic než kotlík a malý kousek masa, který ale nestačil pro všechny tři, měl rybář rozdělat oheň a maso uvařit, zatímco lovec a Honza šli do lesa, aby něco ulovili. Rybář pověsil kotlík nad oheň, když tu se přiloudala malá ošklivá ženička v červené jupičce a s čepečkem na hlavě, která úpěnlivě prosila o kousíček masa. Tu se dobrý rybář sehnul ke kotlíku, aby jí kousek odříznul, když ona hop a hup! Seděla mu najednou na zádech, škrtila ho a škubala mu vlasy a žalostně mu poškrábala obličej. Nakonec se před ní schoval za pecí a stařena zmizela a oheň vyhasl. Večer přišli oba kamarádi domů. Naštěstí ulovili medvěda a měli potom, co ho vykuchali, rozporcovali a uvařili, přece jen něco k jídlu.

p řišlo ráno a s Honzou šel na lov rybář a lovec hlídal dům a obstarával jídlo. Proto se mu stalo, co mělo. Přišourala se stařenka v červené jupce a v čepečku, a zatímco jí odkrojoval kousek masa, skočila mu na záda, poškrábala ho a nakonec ho shodila na podlahu u kamen. Tam ležel, ještě když ti dva druzí večer přišli domů a ptali se po jídle.

t ak přišel třetí den. Žádný z těch zbitých druhým neprozradil ani slůvko, každý skousl svoji bolest a v tichosti se těšil na to, že přijde na řadu ten další. Dnes zůstal doma Honza, lovec a rybář šli do lesa. Sotva byl u vaření, zaklepalo na dveře to politováníhodné ženské stvoření a prosilo o kousek masa. Dostalo ho. Avšak sotva mu stařenka chtěla skočit na záda, Honza se ohnal, popadl ji jednou rukou a ve vzduchu s ní otáčel tak dlouho, až jí došel dech. Potom ji svázal a hodil ke kamnům, kde ležela jako ledabyle svázaný raneček až do večera, když přišli oba kamarádi, kteří se už dopředu smáli výprasku, který musel Honza jistojistě obdržet. Ale viděli úplný opak. Honza chtěl mít ze svého dobrodružství také nějaký užitek, a tak starou čarodějnici nepustil dříve, dokud mu neprozradila tajemství, že tady v té hoře, na které stála chalupa, je hluboká skalní puklina, která vede ke krásnému zámku a v tom žije půvabná princezna, hlídaná draky, a kdo je přemůže, dostane nejen všechny poklady ale i ruku královské dcery.

t ak ti tři šli k puklině a losem určili, koho jako prvního po provaze spustí dolů. A byl to Honza. Dole opravdu našel zámek, postavený ze zlata a drahokamů, a v něm samotnou princeznu, která mu předložila víno a chléb, díky čemuž byl pak ještě třikrát silnější než před tím. Potom mu podala ten nejsilnější meč, aby jím zabil draka. Však se také brzy s velkým řevem objevil a ze chřtánu plival oheň. Honza mu jedinou ranou kouzelného meče uťal hlavu, ale sám ožehnutý ohněm klesl k zemi. Princezna k němu přispěchala a počastovala ho vínem a chlebem a on se probral ze svého oblouznění a cítil se nyní ještě třikrát silnější než před tím. To bylo velmi naléhavě nutné, neboť za chvíli se zvedl velký řev a objevil se druhý drak, ještě větší a ohnivější než ten první. Začal boj na život a na smrt a celý zámek se chvěl v základech a černý dým zahalil okolí, ale Honza se ohnal svým mocným mečem tak, až z netvora proudem vytryskla krev. Pak se svistotem proťal meč vzduch a dračí hlava odletěla od těla. Ale i našemu hrdinovi přecházely smysly, bezvládně se složil vedle poraženého. A opět tu byla princezna, aby ho posílila vínem a chlebem a tímto ho vrátila k životu. Potom ho nechala sloužícími zanést do krásné postele a tam odpočíval a spal až do bílého rána.

d alšího dne mu princezna předala třetí meč, který ty dva předstihoval velikostí i silou. Potom, co se posilnil chlebem a vínem, aby byl ještě třikrát silnější, mu oznámila, že musí porazit toho třetího a nejsilnějšího draka. Ještě jednou mu dodala odvahy a ukázala mu, jakou mají volbu mezi bezejmenným štěstím a neštěstím, a vzlykajíc odešla pryč. Pak se objevil třetí drak, řval a ze chřtánu plival oheň a dým. Celé tři hodiny trval boj, dokud netvor nevykrvácel a Honza bezvládně neležel zhroucený na zemi. Když vše ztichlo, přispěchala princezna, pod jejímiž slovy a polibky a péčí opět otevřel oči a vzpamatoval se. Nato se zámkem rozezněl překrásný zpěv a líbezná hudba a Honza se u své princezny rozplýval v štěstí a radosti. A pak připravili vše, aby druhého dne mohla být svatba. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der starke Hans“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons