Medvědí princ

Otto Sutermeister

j eden kupec šel jednou na trh, a tak se ptal svých tří dcer, co jim má přinést domů. Ta nejstarší řekla: „Já chci perly a drahokamy.“ „Mně,“ řekla ta prostřední: „můžeš koupit nebesky modré šaty.“ Ta nejmladší ale řekla: „Na světě by mi nebylo nic milejší než jeden jediný hrozen vína.“ Když kupec přišel na trh, brzy viděl perel a drahokamů, kolik si jen přál, sehnat blankytně modré šaty ho také nestálo žádnou námahu, ale hrozen vína nebyl na celém trhu nikde k mání. Z toho byl kupec velmi smutný, neboť zrovna tu nejmladší dceru měl nejraději. Když šel celý zamyšlený domů, přišel mu do cesty mužíček, který se ho ptal: „Proč jsi tak smutný?“ „Ach,“ odvětil kupec: „měl jsem nejmladší dceři přinést hrozen vína, ale žádné hrozny jsem na trhu nesehnal.“ Mužík řekl: „Jdi pár kroků po téhle louce, přijdeš k velké vinici, hlídá ji arci jeden bílý medvěd, který bude strašidelně bručet, ale nenech se vylekat, hrozny nakonec získáš.“

t ak kupec šel a stalo se, jak mužík řekl. Vinici hlídal bílý medvěd a ten na něj už z dálky bručel: „Co tu chceš?“ „Buď tak hodný,“ řekl tento: „a dovol mi vzít si jeden hrozen vína pro moji nejmladší dceru, jen jeden jediný.“ „Nic nedostaneš,“ řekl medvěd: „pokud mi neslíbíš, že mi dáš to první, co potkáš, až se vrátíš domů.“ Kupec se dlouho nerozmýšlel a medvědovi to slíbil, a tak si mohl utrhnout hrozen vína a vydat se spokojeně na cestu domů. Když ovšem přišel domů, vyskočila mu v ústrety ta nejmladší, neboť jí se po něm nejvíce stýskalo a nemohla se dočkat, až ho zase uvidí. A když uviděla v jeho ruce hrozen vína, tak mu padla kolem krku a samou radostí se nemohla udržet. Ale kupec byl rázem opravdu smutný a nesměl říci proč, jen celé dny čekal, až přijde bílý medvěd a bude si od něj žádat jeho milované dítě.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p rávě uběhl jeden rok od chvíle, kdy přinesl hrozen vína z medvědí vinice, tu do jeho domu opravdu vpadl bílý medvěd, postavil se před vyděšeného kupce na zadní a řekl: „Nyní mi dej to, co jsi potkal jako první, když jsi přišel domů, jinak tě sežeru!“ Ale kupec nebyl zcela beze smyslů, nýbrž řekl: „Tak si vezmi mého psa, ten vyskočil hned ze dveří, když mě uviděl přicházet.“ Ale medvěd začal hlasitě bručet a řekl: „To není to pravé, když svůj slib nedodržíš, tak tě sežeru!“ Tu kupec řekl: „Tak si vezmi tu jabloň před domem, tu jsem potkal první.“ Ale medvěd zabručel ještě hlasitěji a řekl: „To také není to pravé, pokud okamžitě nesplníš svůj slib, sežeru tě!“ Tu nic víc nepomohlo, kupec musel vydat svoji nejmladší dceru. Před dům předjel kočár, do kterého ji medvěd zavedl, posadil se vedle ní a jeli pryč. Za nějakou chvíli kočár zastavil na zámeckém nádvoří a medvěd dívku zavedl do zámku, kde ji přátelsky přivítal. Tady je od této chvíle doma jako jeho žena a všechno, co jí na očích uvidí, to jí splní.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

d ívka si na zámku žila tak spokojeně, že za nějaký čas už ani nepomyslela na to, že její muž je medvěd. Jen dvěma věcem se stále divila, proč její muž v noci nesnese žádné světlo a na dotyk je vždy tak studený. Když u něj nějaký čas bydlela, zeptal se jí: „Víš, jak dlouho tu už jsi?“ „Ne,“ řekla: „na čas jsem za celou tu dobu ani nepomyslela.“ „Tím lépe.“ řekl medvěd: „Nyní je to právě rok, proto se vyprav na cestu, navštívíme tvého otce.“ To udělala s velkou radostí, a když přišla k otci, tak mu vyprávěla o svém životě na zámku. Když se s ním potom loučila, otec jí tajně podstrčil zápalky, aby to medvěd neviděl, ale ten to postřehl a nevrle zabručel: „Jestli toho nenecháš, sežeru tě.“ Vzal svoji ženu na zámek, kde spolu opět žili.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

z a nějaký čas medvěd řekl: „Víš, jak dlouho tu už jsi?“ „Ne,“ odvětila: „čas tu vůbec nevnímám.“ „Tím lépe.“ řekl medvěd: „Jsi tu zrovna dva roky, proto se připrav na cestu, opět navštívíme tvého otce.“ Tak to udělala a šlo to všechno jako poprvé. Ale když byla u otce na návštěvě potřetí, medvěd přehlédl, že jí tajně podstrčil zápalky. Jen se společně vrátili na zámek, nemohla se dívka dočkat, až bude noc a medvěd vedle ní bude spát v posteli. Pak opatrně zapálila světlo a tu se čirým úžasem a radostí polekala, neboť vedle ní ležel krásný jinoch se zlatou korunou na hlavě, který se na ni usmál a řekl: „Nejkrásnější dík, že jsi mne vysvobodila, byla jsi ženou zakletého prince, nyní oslavíme opravdovou svatbu, neboť jsem král této země.“

b rzy celý zámek ožil, ze všech stran přišli sloužící a komorníci a přáli panu králi a královně štěstí. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Bärenprinz“ je ze sbírky pohádek „Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz“ (1873) švýcarského sběratele pohádek Otto Sutermeistera. Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons