O ovčáku, který se smál naposled

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden ovčák a ten svoje ovce pásl každý den na louce u začarovaného lesa, do kterého se nikdo neodvážil vejít. Jednoho dne mu vyhasla dýmka, a když si chtěl opět zapálit, tu zjistil, že svoje křesadlo někde ztratil. V tom samém okamžiku uviděl, že před ním pojednou stojí celý les v plamenech. Utíkat domů, aby si zapálil, to nemohl, ale oheň potřeboval, a tak se vzmužil a vydal se k požáru, aby si u něj dýmku zapálil. Ale sotva byl blíž, tu uslyšel, jak někdo docela blízko volá jeho jméno. Zůstal stát a rozhlédl se kolem, když tu to zavolalo ještě jednou, ale nikoho neviděl. Konečně, když to zavolalo potřetí, uviděl na zemi před sebou velkého hada, který se vyplazil z ohně a řekl, že by ho rád udělal šťastným na celý život, jen když s ním půjde do lesa. Ovčák byl chudý chasník, a tak řekl ano; a had se plazil před ním zpět do lesa. Oheň mezitím zmizel, neboť to bylo jen takové mámení, které mělo ovčáka přilákat.

t i dva šli stále hloub a hloub do lesa, když tu had najednou zastavil u lískového keře, kde ovčákovi poručil, aby si ulomil prut. Hoch to udělal a pak pokračovali dál a les kolem byl stále hustší a temnější. Šli ještě kolem dvou lískových keřů, u každého had zastavil a poručil ovčáku ulomit jeden prut. Na každém z těch prutů si musel hoch udělat zvláštní znamení, aby ho s těmi ostatními nepopletl. Konečně, když byl les tak hustý, že by jeden skrze stromy skoro nic neviděl, a ovčák byl tak unavený, že ho nohy nechtěly dál nést, stáli před vysokým zámkem s mohutnou bránou. Tady had hochovi poručil, aby do brány švihl tím prvním lískovým prutem, a ona se ihned rozskočila. Dlouhou tmavou chodbou došli na nádvoří, na kterém stál jiný zámek s ještě pevnější a mohutnější bránou. Do té musel udeřit druhým lískovým prutem a opět se šlo dlouhou temnou chodbou na krásné nádvoří, na kterém stál zámek s tou nejmohutnější bránou, kterou otevřeli tím třetím lískovým prutem. Had zavedl ovčáka po schodech nahoru do zámku do jedné překrásné komnaty. „Tvoje štěstí je už na půl cesty hotovo.“ řekl: „Ale aby bylo dokonáno, musíš tady v této komnatě zůstat sedm let a nesmíš vyjít ven. Na stole najdeš vždy vše, co si budeš přát a potřebovat. Nádobí od jídla a vše, co si tu nebudeš chtít ponechat, musíš vyhodit oknem, ale nikdy se nesmíš podívat, kam spadlo.“ Když to řekl, vyplazil se dveřmi pryč a ovčák si přál hned plný stůl jídla a pití. Dosyta se najedl a napil a nádobí potom vyhodil ven z okna a o to, kam dopadlo, se pramálo staral.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

t akto si ovčák na zámku žil tři roky, když tu mu byla dlouhá chvíle a byla tak předlouhá, že už nevěděl, jak by se zabavil. Hlavou se mu začaly honit myšlenky, jak je asi už velká ta hromada rozbitého nádobí, co leží pod jeho oknem. Inu, nakonec to nevydržel, a když měl dolů hodit opět náruč nádobí, prostě se z okna vyklonil a podíval se dolů. Hromadu nádobí arci neviděl žádnou, ale celé nádvoří bylo zaplněno zvířaty; jedno na pohled podivnější a hrůzostrašnější než druhé, a ta ty talíře a mísy popadla do tlam a vlekla pryč. Hoch okno rychle zabouchl, ale to už se ozvalo zaklepání na dveře, a než stačil říci, vstupte, vplazil se dovnitř rozzuřený had a řekl, že nyní má volbu, zda chce hned na místě zemřít nebo začít těch sedm let znova od začátku. Roztřesený ovčák slíbil těch sedm let; však byl rád, že si uchoval život.

a běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

p rotože ale už věděl, kam nádobí mizí, nepřišlo na něj nikdy více pokušení, aby se podíval z okna, a tak těch sedm let opravdu vydržel. Když stanovený čas uplynul, opět se ozvalo zaklepání na dveře a on tentokrát srdečně zvolal: „Dále!“. Dveře se otevřely a dovnitř vešel král se zlatou korunou a za ním celé dvořanstvo. To byla všechna ta hrůzostrašná a ošklivá zvířata, která odnášela jeho nádobí, a nyní byla vysvobozená. Všichni ovčákovi velmi děkovali a král řekl: „Nyní si můžeš vybrat mezi třemi věcmi tu, kterou chceš. Přeješ si zlatou košili, železný meč nebo zlatou korunu?“ „Železný meč.“ zvolal hoch a král řekl: „Zvolil sis k tvému i mému prospěchu, kdyby sis přál košili, tak by to nebylo mě ani tobě k užitku, kdyby sis přál korunu, tak by ses stal králem místo mne. Teď jsi ale díky tomu meči nepřemožitelný a já tě jmenuji mým nejvyšším generálem.“

v šak se králi dobrý generál zrovna hodil, neboť sousední král, sotva se dozvěděl, že byl vysvobozen, s ním začal ihned vést válku. Ale bylo to jen k jeho vlastní škodě, mohl do země vysílat tolik vojáků, kolik jen chtěl, ovčák je se svým kouzelným mečem všechny pobil. Ale sousední král měl chytrou dceru, které si jednou postěžoval, a dívka mu řekla, ať ji nechá volnost a ona to všechno zařídí. Když se setmělo, vydala se dolů do nepřátelského tábora a nechala se chytit. Když ji pak předvedli před nejvyššího generála, ten se do ní ihned zamiloval, však byla krásná jako obrázek, a nepustil ji od sebe na krok a večer ji vzal do svého stanu. Ale v noci, když spal, záludná princezna vstala, sundala ze stěny kouzelný meč a běžela s ním za otcem.

d ruhého dne bylo celé ovčákovo vojsko pobito a on sám byl zajat a předvedli ho před nepřátelského krále. Ten ho nechal sekerou rozsekat na kusy, ty pak posbírali do truhly a tu poslali hadímu králi. Soused ho prý nechává pěkně pozdravovat, tady má svého generála. Celou zemí se nesl velký nářek, ale král se nevzdal, svolal všechny čaroděje, kterým poručil, aby jeho generála složili dohromady. Tak čarodějové na stole ty kousky z truhly složili, přiložili jeden ke druhému a potřeli je kouzelnou mastí tak, že opět srostly. Nyní byl generál opět celý, ale bez života, ten mu ten nejvyšší mág mezi všemi a k tomu mu věnoval dar, že se může proměnit ve vše, co si jen bude přát.

t ohle nadání se ovčákovi hodilo. Proměnil se v překrásného koně, kterého handlíř zavedl do nepřátelské země. Brzy o tom krásném vraníkovi každý mluvil a král řekl, že takové zvíře nesmí mít nikdo jiný než on a od handlíře ho za velký peníz koupil. Ale když stálo zvíře ve stáji, lstivá králova dcera si ho prohlédla a otci řekla: „Ten kůň se mi protiví, ať mu řezník usekne hlavu!“ To uslyšela králova kuchařka, která si to krásné zvíře při prvním pohledu zamilovala, běžela do stáje, tam ho hladila a takto k němu smutně mluvila: „Je mi to tak líto, že musíš umřít, přijde řezník a usekne ti hlavu.“ Tu kůň zvedl hlavu a řekl: „Až mi řezník usekne hlavu, ukápnou na tvoji zástěru tři kapky mojí krve. Pro lásku ke mně tě prosím, zahrabej zástěru pod loubí, nebude ti to zapomenuto.“ Jak kůň řekl, tak se stalo, kuchařka zahrabala zástěru se třemi kapkami jeho krve pod loubí a druhého dne na tom místě rostl překrásný třešňový strom plných těch nejlepších třešní.

k dyž sešla princezna dolů do zahrady a strom uviděla, šla k otci a řekla: „Tu třešeň na zahradě nesnesu, ať přijde tesař a sekerou ji poseká!“ Ale ta kuchařka to opět slyšela a šla dolů a řekla: „Ubohý stromku, má přijít tesař a posekat tě sekerou.“ Tu strom řekl: „Až ten tesař přijde a podetne mne sekerou, musíš z lásky ke mně vzít tři třísky a hodit je do princeznina rybníku.“ Jak strom řekl, tak se stalo. Kuchařka pak hodila tři třísky do princeznina rybníku a druhého dne na něm plavaly tři zlaté kachny.

k dyž přišla královská dcera do zahrady a ty kachny uviděla, tak řekla: „Ty kachny tu nechci.“ Vzala luk a dvě z nich zastřelila, ale ta třetí se jí tolik zalíbila, že si sedla do loďky a plavala za ní tak dlouho, dokud ji nechytila. Večer vzala kachnu do své ložnice, kde na stěně visel ukradený meč. Když byla půlnoc, kachna popadla meč a letěla s ním do sousední země, kde se opět proměnila v generála. Ten šel za hadím králem a ukázal mu opět nalezený meč. Na zámku zavládla velká radost a druhého dne táhl ovčák opět proti nepříteli.

k dyž byli nepřátelští vojáci mrtví, ovčák ovládl hlavní město a krále i s celým dvorem pobil. Jen tu dobrou kuchařku ušetřil a vzal si ji za ženu a pak se z nich stali král a královna a žili v dobrých sousedských vztazích s hadím králem. Inu, pokud neumřeli, žijí dodnes. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka " Der Schafersohn und die zauberische Konigstochter" je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmové
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmové
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmové
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmové
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmové
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmové
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmové
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmové
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmové
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmové
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmové
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmové
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmové
Honza Hlupec - Bratři Grimmové
Honza Ježek - Bratři Grimmové
Honza silák - Bratři Grimmové
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmové
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmové
Husopaska - Bratři Grimmové
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmové
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmové
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmové
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmové
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmové
Jalovec - Bratři Grimmové
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmové
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmové
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmové
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmové
Kocour v botách - Bratři Grimmové
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmové
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmové
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmové
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmové
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmové
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmové
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmové
Locika - Bratři Grimmové
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmové
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmové
Modrovous - Bratři Grimmové
Mordýřský zámek - Bratři Grimmové
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmové
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmové
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmové
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmové
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmové
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmové
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmové
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmové
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmové
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmové
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmové
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmové
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmové
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmové
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmové
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmové
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmové
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmové
Oslíček - Bratři Grimmové
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmové
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmové
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmové
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmové
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmové
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmové
Princezna na hrášku - Bratři Grimmové
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmové
Sedmero krkavců - Bratři Grimmové
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmové
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmové
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmové
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmové
Šestero labutí - Bratři Grimmové
Šestka táhne světem - Bratři Grimmové
Šípková Růženka - Bratři Grimmové
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmové
Tři hadí lístky - Bratři Grimmové
Tři hejkálkové - Bratři Grimmové
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmové
Tři přadleny - Bratři Grimmové
Tři ptáčkové - Bratři Grimmové
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmové
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmové
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmové
Včelí královna - Bratři Grimmové
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmové
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmové
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmové
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmové
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmové
Željesboj - Bratři Grimmové
Živá voda - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons