Jak se nestal střízlík králem

Bratři Grimmové

z a starých časů měl ještě každý zvuk svůj smysl a význam. Když znělo kovářovo kladivo, tak volalo: „Dej se do toho! Dej se do toho!“ Když vzal stolař hoblík, tak ten zpíval: „A co za to? A co za to?“. Když začalo klapat mlýnské kolo, tak si bručelo: „Pomáhej pánbů! Pomáhej pánbů!“, a když byl mlynář šizuňk a zapnul mlýn, tak se kolo nejdříve pomalu zeptalo: „Kdo je tam? Kdo je tam?“, potom si rychle odpovědělo: „Mlynář! Mlynář!“ a nakonec zcela rychle: „Krade! Krade!“ Tak za těch časů měli svoji vlastní řeč také ptáci, tenkrát jí každý rozuměl, zatímco dneska to zní jen jako cvrlikání, čimčarání a štěbetání a u některých jako hudba beze slov.

j ednoho dne ptáky napadlo, že už dále nechtějí být bez pána a vyvolí si jednoho mezi sebou za krále. Jen jediný z nich, chocholatá čejka, ta byla proti tomu, neboť žila svobodně a svobodně prý chtěla umřít. Celá ustrašená poletovala sem a tam a křičela: „Kam se vrtnu? Kam se vrtnu?“ Nakonec se stáhla na osamělý a opuštěný močál a už se mezi svými nikdy neukázala.

p rotože by se ptáci o celé té věci rádi poradili, jednoho krásného májového rána se všichni sletěli z lesů, polí a luk; orlové, pěnkavy, sovy a vrány, skřivani i vrabci, mám je všechny vůbec vyjmenovávat? Dokonce kukačka přišla a s ní i dudek, její kostelník, který tak říkají, protože se nechá slyšet vždy pár dní dříve než ona. Byl tam také jeden docela malý ptáček, který ještě neměl žádné jméno, a do zástupu se vmísil zcela nepozorovaně. Slepice, která náhodou o té celé věci nic neslyšela, se tomu velkému shromáždění velice divila: „Co je to tam? Co je to tam?“ kdákala, ale kohout svoji milou kvočnu uklidnil a vyprávěl jí, co mají práci v úmyslu. Nakonec se shromáždění uradilo, že králem bude ten, který vyletí nejvýše. Jedna rosnička, co tam seděla v rákosí, překvapeně zvolala, když to slyšela: „Né! Né!“ Protože si hned myslela, že takové závodění bude pro nejednu slzu. Ale vrána ji hrubě okřikla, že to vše dobře dopadne.

a by nikdo nemohl říci: „Já bych vyletěl ještě výše, ale nastal večer a dál jsem nemohl.“, bylo dohodnuto, že se dají do závodění rovnou toho krásného rána. Na domluvené znamení se zvedlo celé hejno do vzduchu. Na poli se zvedl prach, ozvalo se mocné svištění a šustot křídel a vypadalo to, jako by vzhůru táhl černý mrak. Malí ptáčkové zůstali brzy vzadu, nemohli dál, a tak padali vyčerpáním na zem. Ti velcí to vydrželi déle, ale nikdo se nevyrovnal orlovi, který vystoupal tak vysoko, že by mohl slunci vyklovat oči. A když viděl, že ti ostatní už nemohou, tak si pomyslel: „Co bys letěl ještě výše, král jsi přeci ty!“ a začal se snášet dolů. Ptáci dole na něj volali: „Ty budeš náš král, nikdo nevyletěl výš jako ty!“ „Kromě mne! Kromě mne!“ zakřičel ten malý bezejmenný chlapík, který se schoval orlovi do prsních per, a protože nebyl unavený, stoupal nyní vzhůru a vystoupal tak vysoko, že mohl vidět pánaboha, jak sedí nahoře na svém trůnu. A když dorazil tak vysoko, složil svoje křídla dohromady a snášel se dolů a dole volal tenkým pronikavým hlasem: „Král jsem já! Král jsem já!“ „Ty náš král, ty střízlíku?“ volali ptáci rozzlobeně: „Dostal ses tam lstí a podvodem!“

s touhle volbou nebyli ptáci spokojení, tak stanovili jinou podmínku. Králem bude ten, kdo dokáže vletět nejhlouběji do země. Jak silně sebou plácala o zem husa! Jak sebou kohout smýkl do nějaké díry! Ale kachna přišla na nejhorší cestu, skočila do nějakého hrobu, ale vykloubila si při tom nohy, a tak se kolébala pryč, k nejbližšímu rybníku s voláním: „Sakrapísek! Sakrapísek!“ Ale ten bezejmenný mrňous si našel myší díru, vklouzl dovnitř a volal tenkým hlasem: „Král jsem já!“ „Ty střízlíku, ty že jsi náš král?!“ volali ptáci ještě rozzlobeněji: „Myslíš, že tvoje lsti tady něco platí?“ Dohodli se, že ho v jeho díře uvězní a nechají vyhladovět. Jako stráž tam postavili sovu, aby ten šibal neunikl; to jim zaručila životem.

a le když přišel večer, všechny ptáky díky tomu závodění přepadla únava, a tak šli s dětmi a ženami spát. Sova zůstala stát u myší díry a upřeně se svýma velkýma očima dívala dovnitř. Mezitím se ale také unavila a pomyslela si: „Jedno oko bys zamhouřit mohla, budeš hlídat tím druhým a ten malý zlosyn nemůže ven.“ A tak jedno oko zavřela a tím druhým upřeně zírala do myší díry. Mrňousek vystrčil hlavu a chtěl frnknout pryč, ale sova se k němu ihned vrhla, a tak se stáhl zpět. Potom sova to jedno oko opět otevřela a zavřela to druhé, a tak to dělala celou noc. Ale pak se stalo, že když jedno oko opět zavřela, zapomněla to druhé otevřít a sotva měla obě oči zavřené, usnula. Ten malý ptáček to brzy zpozoroval a vytratil se pryč.

o d těch času se nesmí sova nechat vidět za dne, jinak se na ni ostatní ptáci vrhnou, až litá peří, takže vylétá jen za noci. Sova ale k smrti nenávidí a pronásleduje myši, které vyhrabávají do země ty nešťastné díry.

t aké ten malý ptáček se nedává rád vidět, protože se bojí, že by mu šlo o krk, kdyby ho dopadli. Prodírá se ploty, drží se v husté trávě a křoví, a když si je docela jistý, občas volá: „Já jsem král! Já jsem král!“. To jméno střízlík mu už zůstalo.

t oho dne, kdy volili krále, byl nejšťastnější skřivan. Nemusí poslouchat žádného krále, a tak když vyjde slunce, stoupá vzhůru a volá: „Ach, to je krása!“ [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Zaunkönig“ (KHM 171) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons