Legenda o Mariazellu

Anonym

n edaleko od známého poutního místa Mariazellu stojí na vysoko čnící Sigmundově skále malý kostelík, kterému se lidově říká prostě „Počátek“. Již po staletí zdejší lid věří tomu, že milostiplný Mariazell vděčí za svůj vznik právě tomuto skalnímu kostelíku.

v roce 1157 pojal opat kláštera Sv. Lambrechta záměr, že získá pomocí jednoho z řádných apoštolů křesťanské víry severní Štýrskou marku. Vyslal tedy do tohoto lesnatého hraničního území jednoho ze svých nejsmělejších mnichů, který si kromě sluhy a koně nevzal nic než dřevěnou vyřezávanou sošku Panny Marie, která mu byla velmi drahá. Magnus, jak se onen řeholník jmenoval, táhnul poslušný nařízení opata stále severním směrem přímo přes hornatá údolí a hluboké lesy, neboť cest či stezek bylo tenkráte na tomto území po málu. Celé dny nepotkali ani človíčka a zbožný páter začal míti starost, neboť jejich zásoby, které s sebou mladý sluha vzal, se pomalu tenčily.

k onečně uviděl mnich jednoho večera v dálce světlo a radostně jej ukázal svému průvodci, který vedl koně. Strmou kamenitou stezkou oba po velké námaze dorazili k napůl zbořenému hradu, ve kterém tenkráte sídlil loupeživý rytíř. Dobrý mnich dal vděčnou odpověď na přátelské pánovo pozdravení a cítil se konečně po dlouhé době v klidu a bezpečí. Ale přesto nedovolil, aby soška Panny Marie, kterou měl zabalenou pod pláštěm, hostiteli přišla na oči a rukou ji stále přidržoval. To ovšem loupeživý rytíř zpozoroval a pomyslil si, že v té nepatrné schránce musí být ukryt drahocenný poklad. Pojal tedy plán, že ty dva cizí putníky zabije. Šel tedy takto pevně rozhodnut ke skříni, vytáhnul odtud ostře nabroušenou dýku a poručil mnichovi: „Dej mi bez vytáček svůj poklad, jinak jsi synem smrti!“

t u Magnus pochopil, do čích rukou to padl. Ale brzy se vzpamatoval, podíval se na toho zlotřilého rytíře beze strachu, rozevřel plášť a zvedl sošku hamižnému lupiči před obličej. Rytíř vykřikl zklamaně a přeci s neskrývanou úctou: „Panna Marie!“ Pak na chvíli v té děsivé hradní komnatě zavládlo ticho, nakonec loupeživý rytíř pravil: „Vidím, kdo jsi a co tu u nás chceš. Jsi pod mojí ochranou a já ti více neublížím. Ale opusť ihned hrad, aby tě tu nenašli moji druhové.“ Magnus a jeho sluha rádi této nabídky využili. Rychle sestoupili zpět dolů, kde našli koně, kterého tu před tím uvázali ke stromu. Tady se také rozhodli přečkat noc. Uložili se na měkký mech a ihned blaženě usnuli.

k olem půlnoci však mnich uslyšel líbezný ženský hlas, který k němu naléhavě promlouval: „Magnusi! Magnusi! Vstávej, vstávej, ale rychle!“ Probudil se a otevřel oči, aby na volající ženu pohlédnul. Před ním se ale vznášela Panna Marie s dítětem v náručí, seděla na měsíčním srpku a byla obklopena líbeznými andílky. Madona byla tak překrásná, že se na ni díval jen chvíli a už zapomněl na celý svět. Marie však pravila důrazně: „Rychle! Rychle! Vezmi moji sošku a jdi!“ S těmi slovy Matka Boží nad vrcholky stromů zmizela. Mnich probudil sluhu, to už se pomalu rozednívalo, když spěšně dorazili na úpatí té hory s hradem.

a le dole měli rytířovi kumpáni jeskyni, a když jeden z lupičů dva poutníky spatřil, probudil ostatní a dali se do jejich pronásledování. Mnich se sluhou měli sice pěkný náskok, ale tu se před nimi zčista jasna objevila majestátná skalní stěna, kterou nebylo možno nikudy projít. Tu zoufalý Magnus pozvednul sošku matky Boží a pronesl vroucnou motlitbu. Ozval se třeskot a praskot a v kameni se objevila puklina tak široká, aby jí mohli poutníci projet.

d orazili do širokého údolí, chráněného horami s neprostupnými lesy, ve kterém brzy narazili na dřevorubce. V jejich středu se brzy Magnus cítil jako doma, takže se rozhodl, že právě na tomto území zůstane. Na jeho prosby obyvatelé údolí postavili prostý přístřešek, ve kterém na dřevěném sloupku spočinula zázrakuplná soška Panny Marie

a toho dne počal se běh života požehnaného Mariazellu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Ptáte se, kde najdete nejslavnější mariánskou svatyni ve střední Evropě? Přece v Rakousku ve spolkové zemi Dolní Rakousy, když se vydáte z Linze směrem na východ dálnicí A1 do cca 70 km vzdáleného Ybssu , odtud na jih dalších 70 km silnicí č.25 a pak č.28 do Mariazellu. Až si prohlédnete zázračnou baziliku Panny Marie, obraťte svoji pozornost k půvabnému přírodnímu parku Ötscher-Tormäuer. Může se vám stát, že se budete po jeho stezkách toulat i celé tři hodiny a nepotkáte živáčka. Je to největší oblast divoké vody v Rakousku a zachována v přírodním stavu. Až budete kráčet soutěskou Toreck, možná podlehnete na chvíli pocitu, že vcházíte do Středozemě profesora Tolkiena.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons