Legenda o Mariazellu

Anonym

n edaleko od známého poutního místa Mariazellu stojí na vysoko čnící Sigmundově skále malý kostelík, kterému se lidově říká prostě „Počátek“. Již po staletí zdejší lid věří tomu, že milostiplný Mariazell vděčí za svůj vznik právě tomuto skalnímu kostelíku.

v roce 1157 pojal opat kláštera Sv. Lambrechta záměr, že získá pomocí jednoho z řádných apoštolů křesťanské víry severní Štýrskou marku. Vyslal tedy do tohoto lesnatého hraničního území jednoho ze svých nejsmělejších mnichů, který si kromě sluhy a koně nevzal nic než dřevěnou vyřezávanou sošku Panny Marie, která mu byla velmi drahá. Magnus, jak se onen řeholník jmenoval, táhnul poslušný nařízení opata stále severním směrem přímo přes hornatá údolí a hluboké lesy, neboť cest či stezek bylo tenkráte na tomto území po málu. Celé dny nepotkali ani človíčka a zbožný páter začal míti starost, neboť jejich zásoby, které s sebou mladý sluha vzal, se pomalu tenčily.

k onečně uviděl mnich jednoho večera v dálce světlo a radostně jej ukázal svému průvodci, který vedl koně. Strmou kamenitou stezkou oba po velké námaze dorazili k napůl zbořenému hradu, ve kterém tenkráte sídlil loupeživý rytíř. Dobrý mnich dal vděčnou odpověď na přátelské pánovo pozdravení a cítil se konečně po dlouhé době v klidu a bezpečí. Ale přesto nedovolil, aby soška Panny Marie, kterou měl zabalenou pod pláštěm, hostiteli přišla na oči a rukou ji stále přidržoval. To ovšem loupeživý rytíř zpozoroval a pomyslil si, že v té nepatrné schránce musí být ukryt drahocenný poklad. Pojal tedy plán, že ty dva cizí putníky zabije. Šel tedy takto pevně rozhodnut ke skříni, vytáhnul odtud ostře nabroušenou dýku a poručil mnichovi: „Dej mi bez vytáček svůj poklad, jinak jsi synem smrti!“

t u Magnus pochopil, do čích rukou to padl. Ale brzy se vzpamatoval, podíval se na toho zlotřilého rytíře beze strachu, rozevřel plášť a zvedl sošku hamižnému lupiči před obličej. Rytíř vykřikl zklamaně a přeci s neskrývanou úctou: „Panna Marie!“ Pak na chvíli v té děsivé hradní komnatě zavládlo ticho, nakonec loupeživý rytíř pravil: „Vidím, kdo jsi a co tu u nás chceš. Jsi pod mojí ochranou a já ti více neublížím. Ale opusť ihned hrad, aby tě tu nenašli moji druhové.“ Magnus a jeho sluha rádi této nabídky využili. Rychle sestoupili zpět dolů, kde našli koně, kterého tu před tím uvázali ke stromu. Tady se také rozhodli přečkat noc. Uložili se na měkký mech a ihned blaženě usnuli.

k olem půlnoci však mnich uslyšel líbezný ženský hlas, který k němu naléhavě promlouval: „Magnusi! Magnusi! Vstávej, vstávej, ale rychle!“ Probudil se a otevřel oči, aby na volající ženu pohlédnul. Před ním se ale vznášela Panna Marie s dítětem v náručí, seděla na měsíčním srpku a byla obklopena líbeznými andílky. Madona byla tak překrásná, že se na ni díval jen chvíli a už zapomněl na celý svět. Marie však pravila důrazně: „Rychle! Rychle! Vezmi moji sošku a jdi!“ S těmi slovy Matka Boží nad vrcholky stromů zmizela. Mnich probudil sluhu, to už se pomalu rozednívalo, když spěšně dorazili na úpatí té hory s hradem.

a le dole měli rytířovi kumpáni jeskyni, a když jeden z lupičů dva poutníky spatřil, probudil ostatní a dali se do jejich pronásledování. Mnich se sluhou měli sice pěkný náskok, ale tu se před nimi zčista jasna objevila majestátná skalní stěna, kterou nebylo možno nikudy projít. Tu zoufalý Magnus pozvednul sošku matky Boží a pronesl vroucnou motlitbu. Ozval se třeskot a praskot a v kameni se objevila puklina tak široká, aby jí mohli poutníci projet.

d orazili do širokého údolí, chráněného horami s neprostupnými lesy, ve kterém brzy narazili na dřevorubce. V jejich středu se brzy Magnus cítil jako doma, takže se rozhodl, že právě na tomto území zůstane. Na jeho prosby obyvatelé údolí postavili prostý přístřešek, ve kterém na dřevěném sloupku spočinula zázrakuplná soška Panny Marie

a toho dne počal se běh života požehnaného Mariazellu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Ptáte se, kde najdete nejslavnější mariánskou svatyni ve střední Evropě? Přece v Rakousku ve spolkové zemi Dolní Rakousy, když se vydáte z Linze směrem na východ dálnicí A1 do cca 70 km vzdáleného Ybssu , odtud na jih dalších 70 km silnicí č.25 a pak č.28 do Mariazellu. Až si prohlédnete zázračnou baziliku Panny Marie, obraťte svoji pozornost k půvabnému přírodnímu parku Ötscher-Tormäuer. Může se vám stát, že se budete po jeho stezkách toulat i celé tři hodiny a nepotkáte živáčka. Je to největší oblast divoké vody v Rakousku a zachována v přírodním stavu. Až budete kráčet soutěskou Toreck, možná podlehnete na chvíli pocitu, že vcházíte do Středozemě profesora Tolkiena.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons