Trpaslíci ze Svatošských skal

Bratři Grimmové

n a řece Ohří poblíž zámečku Doubí [pozn1] ční do výše mohutné skály, které se již od dávných časů nazývají Svatošské [pozn2] . Na jejich úpatí si člověk může prohlédnout jeskyni, do níž se dostane zvnějšku jen sotva patrným malým otvorem. Ta jeskyně byla kdysi obývána trpaslíky, nad kterými v posledku vládnul jako jejich kníže tajemný stařec, jménem Svatoš [pozn3] .

p řed dávnými časy šla jednou jedna žena, narozená ve vsi Tašovice [pozn4] , v předvečer svatého Petra a Pavla do lesa, aby tam sbírala lesní plody, ale zastihnula ji tam noc a ona uviděla vedle Svatošských skal stát krásný dům. Vešla dovnitř, a když otevřela dveře světnice, seděl tam u stolu nějaký stařec a horlivě něco psal. Ta žena ho poprosila o nocleh a on ji přívětivě přijal. Vyjma starce nebylo ve světnici živáčka, ale přesto ve všech koutech něco silně hlomozilo, takže se vyděsila a zeptala:„Kde to vlastně jsem?“ Stařec jí odvětil, že se jmenuje Svatoš, ale brzy odcestuje: „neboť dvě třetiny mých trpaslíků už uteklo pryč.“ Tato podivuhodná odpověď ženu trochu zneklidnila a chtěla se ptát dál, ale on ji poručil, aby mlčela a řekl: „Kdybyste nepřišla v téhle podivné hodině, nikdy byste tenhle nocleh nenašla.“ Vystrašená žena si vlezla pokorně do kouta a spokojeně usnula.

k dyž se druhého dne probudila, ležela pod skalní stěnou, a tak si myslela, že se jí to vše jen zdálo, neboť nikde žádné stavení neviděla. Šťastná a spokojená, že se jí na tom nebezpečném místě nic nestalo, pospíchala zpět do vsi, ale tam našla vše podivně změněné. Stály tam nové domy a ty ostatní byly přestavěny, lidi, které potkávala, nepoznávala a nikdo z nich ji taky nepoznal. S obtížemi našla konečně chalupu, ve které jinak bydlela, ale i ona byla vyspravena, jen ten dub, který kdysi vysadil jejich dědeček, tam stál a vrhal svůj stín.

k dyž chtěla vejít do světnice, byla neznámými lidmi vykázána jako cizinka, a tak plačící a naříkající běhala po vsi sem a tam. Lidé ji měli za šílenou a předvedli ji před vrchnost, kde ji vyslechli a její záležitost přezkoumali. A vida, našlo se v kronikách, že před sto lety zrovna tohoto dne jedna žena jejího jména, která šla do lesa sbírat jahody, se nevrátila domů a nikdy také nebyla nalezena. Tak bylo jasně prokázáno, že v těch skalách spala plných sto let a vůbec po ten čas nestárla.

t a žena žila ještě mnoho let spokojeně a bezstarostně na obecní útraty, neboť ji takto zaopatřili jako odškodnění za to čarování, které na své osobě musela strpět. [pozn5]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pseudorenesanční zámeček Doubí (v originále Aich), který stojí na místě původního hradu ze 14.století, leží ve stejnojmenné obci, která je dnes městskou částí Karlových Varů a leží v leží CHKO Slavkovský les. Za pozornost jistě stojí cyklistická stezka Karlovy Vary – Loket, která vede podél Ohře také malebným údolím Svatošských skal.   Zpět
Poznámka 2 - Svatošské skály (v originále Heilingsfelsen) jsou chráněný přírodní útvar v karlovarském žulovém masívu, který vznikl zásluhou neúnavné a dlouhodobé práce řeky Ohře (Eger). Skály se rozkládají na ploše asi 2 ha v nadmořské výšce 380 – 440 m n.m. Působivá uskupení skalních pilířů, hranolů a jehlanů připomínají zkamenělý svatební průvod, takže je toto malebné přírodní zákoutí po staletí opředeno legendami a pověstmi, jejichž zvuk dolehl až k uším bratří Grimmů.   Zpět
Poznámka 3 - Jan Svatoš čili Hans Heiling byl podle legendy zlovolný člověk, který přinášel jen neštěstí. Lidé tenkrát soudili, že byl ve spojení se samotným ďáblem. Zalíbila se mu sličná panna, kterou by rád získal, ale ona prohlédla jeho zčervivělé srdce a jeho námluvy odmítala a setrvala ve slibu, který dala svému chudému milému. Když pak kráčela se svou láskou ve svatebním průvodu, objevil se tam zlopověstný Hans Heiling, pronesl strašlivou kletbu a celý ten zástup lidí počestných a nevinných na místě zkameněl a stojí na tom místě jako připomínka nerovného boje lásky a nenávisti dodnes.   Zpět
Poznámka 4 - Obec Tašovice u Doubí (v originále Taschwitz) je dnes místní část města Karlovy Vary, která je proslula mezi archeology jako místo, kde lze nalézt nevýslovné poklady a dobýt sobě nehynoucí slávu na poli vědy.   Zpět
Poznámka 5 - Lidová pověst "Die Heilingszwerge" (DS 152) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons