O jednom, co se stal přes noc farářem

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden sedlák, který byl tak hloupý, že svůj vlastní dům ve vsi poznal jen podle toho, že před ním rostla třešeň. Každého rána, když šel za prací na pole, dala mu jeho žena kousek chleba, se kterým musel vystačit do večera. Jednou šel kolem pole, kde sedláka pracoval, chudý tovaryš a prosil ho o almužnu. „Mám tady jen kousek chleba,“ řekl sedlák: „ale ve vsi stojí dům, před ním roste třešeň, tam bydlím, jdi tam, ať ti něco dají, moje žena je doma.“ Tovaryš, který byl podle všeho krejčí, šel do vsi, vyhledal sedlákův dům a jeho ženě řekl, že ho k ní posílá její muž, aby mu něco dala. Selka mu naložila, neboť to byl krásný člověk a velmi se jí líbil. Postěžovala si mu, jak na tom se svým hloupým mužem je, nejvíce si přeje, aby se ho zbavila. „Není nic lehčího,“ řekl krejčík: „jestli se za mne vdáte, já se o to postarám.“ Ta zlovolná žena se velmi zaradovala, když to slyšela, padla krejčíkovi kolem krku a volala: „Co já jsem to za šťastnou ženu!“ „Nejdřív mi dejte pilu,“ řekl krejčík: „a pojďte se mnou na zápraží.“ Tak se stalo a on pokácel třešeň až na kořeny a pak odnesl ji do stodoly. „Nyní nás nenajde,“ řekl krejčík: „a můžeme si vesele žít.“ A oba s těžce vydělanými sedlákovými penězi hýřili, až to byla hanba; vína a masa nikdy neměli nedostatek!

k dyž byl sedlák s prací na poli hotov, hnal krávy zpět do vsi. Tu chodil ulicí horem dolem, ale dům s třešní nenašel. Ti dva stáli u okna a dívali se, jak ubohý sedlák hledá, a smáli se tomu. Nakonec krejčík, který ještě neměl srdce zcela zkažené jako sedlákova žena, řekl: „Mohli bychom ho na noc nechat u nás. Ráno ať se stará, kam se poděje.“ Šel ke dveřím, a když kráčel sedlák opět kolem a měl opravdu smutný obličej, zavolal ho a řekl mu: „Copak vám chybí, kmotře?“ „Achich, ach, hledám svůj dům, před kterým roste třešeň, ale nemohu ho najít, a přece jsem v něm poslední noc spal. Řekněte mi, kde najdu dům s třešní.“ prosil sedlák a krejčík řekl: „Milý kmotře, jsem v téhle vsi narozen a vyrostl jsem tu, ale dům s třešní jsem nikdy neviděl. Vy musíte být z jiné vsi. Ale teď je příliš pozdě, pojďte dovnitř a přenocujte u nás.“ „Pánbů vám zaplať!“ řekl sedlák a důvěřivě mu podal ruku, potom hnal svoje krávy po dvoře do stáje a krejčík šel za ním.

v e stáji se sedlák rozhlédl a řekl: „Kdyby ta stáj nebyla vaše, ví bůh, že bych přísahal na to, že je to moje stáj.“ „Copak je to za řeči? Nebudete si přeci myslet, že jsem vám vzal vaši stáj?“ zeptal se krejčík. „Bůh chraň, milý příteli,“ odvětil sedlák: „stáje se mohou jedna druhé podobat.“ Potom, co obstarali zvířata, řekl krejčík: „Nyní pojďte dovnitř a najezte se u nás.“ „Ze srdce rád, mám velký hlad.“ řekl sedlák a krejčíka následoval. Když vešli do světnice, tu tam seděla žena a pletla. Sedlák se rozhlédl kolem, koukal na ženu a řekl: „Jak se jednomu může vést tak komicky. Kdybych nevěděl, že jsme ve vašem domě, přísahal bych na to, že jsem ve svojí světnici a tam sedí moje žena.“ „Co to tu musím poslouchat!“ zvolal krejčík: „Napřed mi řeknete, že se vám zdá, že moje stáj je vaše, a nakonec budete tvrdit, že můj dům i moje žena jsou vaše.“ „Bůh chraň, milý příteli,“ řekl sedlák: „ale dům a žena se mohou jedna druhé podobat. To se mi jen zdá.“

t ak si sedli ke stolu a jedli, potom ulehli a spali. Tu se krejčík se ženou radili, co budou dělat dál. „Už to mám!“ zvolal krejčík pojednou: „Viděl jsem před tím ve skříni viset černé šaty, ušiju z nich sutanu a čepičku a o to ostatní se také postarám.“ Selka vytáhla rychle šaty i nitě, jehlu i nůžky, krejčík přiskočil ke stolu a pilně šil, takže měl před rozedněním oblečení hotové. Položil ho sedlákovi k jeho posteli.

k dyž se sedlák ráno probudil a chtěl se obléci, našel farářskou sutanu s čepičkou, byl celý ohromený a říkal sám sobě: „Jestli já hlupák si nemyslel, že jsem sedlák, a zatím jsem farář!“ Oblékl se a šel do světnice, kde byl krejčík a jeho žena a uctivě pozdravili ho: „Dobré ráno, velebný pane.“ Sedlák potřásl hlavou a ptal se sám sebe: „Jsem to já, nebo to nejsem já?“ Tu krejčík řekl: „To chcete tak brzy jít už dál?“ A jeho žena: „Já vám předtím, velebný pane, uvařím výtečnou kávu.“ „Já to nejsem, já jsem farář.“ řekl sedlák sám sobě, neboť ve své důvěřivosti nedržel tak velkou falešnost za možnou. „Rád si tu kávu vezmu.“ odvětil a potom, co pojedl a popil, odcestoval dál, zatímco krejčík a žena se smáli do hrsti.

k olem poledne přišel do vsi, kde zemřel farář a sedláci zrovna hledali nového. Tu jim tento přišel jako na zavolanou a rovnou ho vedli na faru a následujícího dne, byla to zrovna neděle, měl poprvé držet kázání. „Komu bůh svěřil úřad, toho nadá i moudrostí.“ pomyslel si sedlák a vyšel si odpoledne na špacír, aby si našel text na zítřejší kázání. Když přišel k potoku, na kterém plaval proutěný košík, zvolal: „Vida, tady mám něco: Aqua et corbum!“ Potom přišel na louku, kde se kráva pásla v jeteli. „Tak to nám to dobře jde,“ usmál se sedlák: „to je: Turus ad jetelum!“ Potom přišel na cestu, u které seděla stařenka. „A nyní mám svůj text už celý! Aqua et corbum, turus ad jetelum del alta feminarum!“ Spokojeně šel domů a nechal si zavolat čtyři tesaře. Těm poručil, aby druhého dne před kázáním i se svými sekerami šli na půdu kostela; ale co tam měli dělat, to jim pošeptal do ucha.

r áno, když věřící seděli v kostele, vystoupal sedlák na kazatelnu a řekl: „Moji milí farníci, nyní začnu svoje kázání, jehož slova jsou tak mocná, že pohnou i dřevem a kamenem, které samým dojetím začnou pukat, a vy všichni budete plakat a naříkat, jako by přišel soudný den.“ „Inu, to je konečně kázání pro nás!“ říkali si sedláci jeden druhému, zatímco nedočkavě pokašlávali a smrkali. Farář pokračoval a silným hlasem zvolal: „Ta posvátná slova zní: Aqua et corbum, turus ad jetelum!“ V tom okamžiku udeřili dva tesaři do stropu kostela sekerami tak, až padala omítka. „Del alta feminárum!“ zvolal farář a tu sekery popadli do ruky všichni čtyři a ze stropu padaly velké kusy omítky a sedláci se brali z kostela s úprkem, neboť nevěřili ničemu jinému, než se kostel se zřítí. A farář? Ten šel spokojeně domů.

z a chvíli k němu přišel starosta i s radními a řekl: „Velebný pane, náš kostel není postaven tak bytelně, aby vydržel vaše mocná kázání, proto nám dovolte, abychom vám obstarali na výpomoc kaplana.“ „Inu, milé děti, dělejte, jak myslíte.“ pokynul jim farář milostivě.

a tak dostal pomocníka a od těch dob už nikdy nemusel držet kázání a žil si v klidu a spokojenosti až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Von einem Pfarrer, der allzu kräftig predigte" je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons