O jednom, co se stal přes noc farářem

Johann Wilhelm Wolf

b yl jednou jeden sedlák, který byl tak hloupý, že svůj vlastní dům ve vsi poznal jen podle toho, že před ním rostla třešeň. Každého rána, když šel za prací na pole, dala mu jeho žena kousek chleba, se kterým musel vystačit do večera. Jednou šel kolem pole, kde sedláka pracoval, chudý tovaryš a prosil ho o almužnu. „Mám tady jen kousek chleba,“ řekl sedlák: „ale ve vsi stojí dům, před ním roste třešeň, tam bydlím, jdi tam, ať ti něco dají, moje žena je doma.“ Tovaryš, který byl podle všeho krejčí, šel do vsi, vyhledal sedlákův dům a jeho ženě řekl, že ho k ní posílá její muž, aby mu něco dala. Selka mu naložila, neboť to byl krásný člověk a velmi se jí líbil. Postěžovala si mu, jak na tom se svým hloupým mužem je, nejvíce si přeje, aby se ho zbavila. „Není nic lehčího,“ řekl krejčík: „jestli se za mne vdáte, já se o to postarám.“ Ta zlovolná žena se velmi zaradovala, když to slyšela, padla krejčíkovi kolem krku a volala: „Co já jsem to za šťastnou ženu!“ „Nejdřív mi dejte pilu,“ řekl krejčík: „a pojďte se mnou na zápraží.“ Tak se stalo a on pokácel třešeň až na kořeny a pak odnesl ji do stodoly. „Nyní nás nenajde,“ řekl krejčík: „a můžeme si vesele žít.“ A oba s těžce vydělanými sedlákovými penězi hýřili, až to byla hanba; vína a masa nikdy neměli nedostatek!

k dyž byl sedlák s prací na poli hotov, hnal krávy zpět do vsi. Tu chodil ulicí horem dolem, ale dům s třešní nenašel. Ti dva stáli u okna a dívali se, jak ubohý sedlák hledá, a smáli se tomu. Nakonec krejčík, který ještě neměl srdce zcela zkažené jako sedlákova žena, řekl: „Mohli bychom ho na noc nechat u nás. Ráno ať se stará, kam se poděje.“ Šel ke dveřím, a když kráčel sedlák opět kolem a měl opravdu smutný obličej, zavolal ho a řekl mu: „Copak vám chybí, kmotře?“ „Achich, ach, hledám svůj dům, před kterým roste třešeň, ale nemohu ho najít, a přece jsem v něm poslední noc spal. Řekněte mi, kde najdu dům s třešní.“ prosil sedlák a krejčík řekl: „Milý kmotře, jsem v téhle vsi narozen a vyrostl jsem tu, ale dům s třešní jsem nikdy neviděl. Vy musíte být z jiné vsi. Ale teď je příliš pozdě, pojďte dovnitř a přenocujte u nás.“ „Pánbů vám zaplať!“ řekl sedlák a důvěřivě mu podal ruku, potom hnal svoje krávy po dvoře do stáje a krejčík šel za ním.

v e stáji se sedlák rozhlédl a řekl: „Kdyby ta stáj nebyla vaše, ví bůh, že bych přísahal na to, že je to moje stáj.“ „Copak je to za řeči? Nebudete si přeci myslet, že jsem vám vzal vaši stáj?“ zeptal se krejčík. „Bůh chraň, milý příteli,“ odvětil sedlák: „stáje se mohou jedna druhé podobat.“ Potom, co obstarali zvířata, řekl krejčík: „Nyní pojďte dovnitř a najezte se u nás.“ „Ze srdce rád, mám velký hlad.“ řekl sedlák a krejčíka následoval. Když vešli do světnice, tu tam seděla žena a pletla. Sedlák se rozhlédl kolem, koukal na ženu a řekl: „Jak se jednomu může vést tak komicky. Kdybych nevěděl, že jsme ve vašem domě, přísahal bych na to, že jsem ve svojí světnici a tam sedí moje žena.“ „Co to tu musím poslouchat!“ zvolal krejčík: „Napřed mi řeknete, že se vám zdá, že moje stáj je vaše, a nakonec budete tvrdit, že můj dům i moje žena jsou vaše.“ „Bůh chraň, milý příteli,“ řekl sedlák: „ale dům a žena se mohou jedna druhé podobat. To se mi jen zdá.“

t ak si sedli ke stolu a jedli, potom ulehli a spali. Tu se krejčík se ženou radili, co budou dělat dál. „Už to mám!“ zvolal krejčík pojednou: „Viděl jsem před tím ve skříni viset černé šaty, ušiju z nich sutanu a čepičku a o to ostatní se také postarám.“ Selka vytáhla rychle šaty i nitě, jehlu i nůžky, krejčík přiskočil ke stolu a pilně šil, takže měl před rozedněním oblečení hotové. Položil ho sedlákovi k jeho posteli.

k dyž se sedlák ráno probudil a chtěl se obléci, našel farářskou sutanu s čepičkou, byl celý ohromený a říkal sám sobě: „Jestli já hlupák si nemyslel, že jsem sedlák, a zatím jsem farář!“ Oblékl se a šel do světnice, kde byl krejčík a jeho žena a uctivě pozdravili ho: „Dobré ráno, velebný pane.“ Sedlák potřásl hlavou a ptal se sám sebe: „Jsem to já, nebo to nejsem já?“ Tu krejčík řekl: „To chcete tak brzy jít už dál?“ A jeho žena: „Já vám předtím, velebný pane, uvařím výtečnou kávu.“ „Já to nejsem, já jsem farář.“ řekl sedlák sám sobě, neboť ve své důvěřivosti nedržel tak velkou falešnost za možnou. „Rád si tu kávu vezmu.“ odvětil a potom, co pojedl a popil, odcestoval dál, zatímco krejčík a žena se smáli do hrsti.

k olem poledne přišel do vsi, kde zemřel farář a sedláci zrovna hledali nového. Tu jim tento přišel jako na zavolanou a rovnou ho vedli na faru a následujícího dne, byla to zrovna neděle, měl poprvé držet kázání. „Komu bůh svěřil úřad, toho nadá i moudrostí.“ pomyslel si sedlák a vyšel si odpoledne na špacír, aby si našel text na zítřejší kázání. Když přišel k potoku, na kterém plaval proutěný košík, zvolal: „Vida, tady mám něco: Aqua et corbum!“ Potom přišel na louku, kde se kráva pásla v jeteli. „Tak to nám to dobře jde,“ usmál se sedlák: „to je: Turus ad jetelum!“ Potom přišel na cestu, u které seděla stařenka. „A nyní mám svůj text už celý! Aqua et corbum, turus ad jetelum del alta feminarum!“ Spokojeně šel domů a nechal si zavolat čtyři tesaře. Těm poručil, aby druhého dne před kázáním i se svými sekerami šli na půdu kostela; ale co tam měli dělat, to jim pošeptal do ucha.

r áno, když věřící seděli v kostele, vystoupal sedlák na kazatelnu a řekl: „Moji milí farníci, nyní začnu svoje kázání, jehož slova jsou tak mocná, že pohnou i dřevem a kamenem, které samým dojetím začnou pukat, a vy všichni budete plakat a naříkat, jako by přišel soudný den.“ „Inu, to je konečně kázání pro nás!“ říkali si sedláci jeden druhému, zatímco nedočkavě pokašlávali a smrkali. Farář pokračoval a silným hlasem zvolal: „Ta posvátná slova zní: Aqua et corbum, turus ad jetelum!“ V tom okamžiku udeřili dva tesaři do stropu kostela sekerami tak, až padala omítka. „Del alta feminárum!“ zvolal farář a tu sekery popadli do ruky všichni čtyři a ze stropu padaly velké kusy omítky a sedláci se brali z kostela s úprkem, neboť nevěřili ničemu jinému, než se kostel se zřítí. A farář? Ten šel spokojeně domů.

z a chvíli k němu přišel starosta i s radními a řekl: „Velebný pane, náš kostel není postaven tak bytelně, aby vydržel vaše mocná kázání, proto nám dovolte, abychom vám obstarali na výpomoc kaplana.“ „Inu, milé děti, dělejte, jak myslíte.“ pokynul jim farář milostivě.

a tak dostal pomocníka a od těch dob už nikdy nemusel držet kázání a žil si v klidu a spokojenosti až do konce svých dní. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka "Von einem Pfarrer, der allzu kräftig predigte" je ze sbírky lidových pohádek "Deutsche Hausmärchen" (1851) sběratele Johanna Wilhelma Wolfa (1817 - 1855). Z němčiny pro vaši radost přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons