O psím naříkání

Ludwig Bechstein

b yl jeden pes, který ležel hladový a smutný na poli, zatímco nad hlavou mu sladkými tóny zpíval svoji rajskou píseň skřivan. Když to pes slyšel, tu řekl: „O, ty šťastný ptáčku, jak ty si spokojeně a sladce zpíváš, jak vysoko si létáš! Ale co já? Jak se mám radovat? Můj pán mě vyhnal, dveře za mnou zamkl, jsem kulhavý, nemocný, nemohu si obstarat žádné jídlo, a tak tu musím umřít hlady!“

t u skřivan to psí naříkání uslyšel, přiletěl k němu blíž a řekl: „Ubohý pse, pohnulo mne tvé trápení, jistě mi budeš vděčný, když ti pomohu, aby ses nasytil, viď?“ „A čímpak, paní skřivánková?“ zeptal se pes mdlým hlasem, ale skřivan odvětil: „Podívej, tam přichází dítě, které nese jídlo jednomu rolníkovi. Zařídím to, že to položí na zem a rozběhne se za mnou. Ty tam zatím půjdeš a sýr a chleba sníš a ukojíš tím svůj hlad.“ Pes za přátelskou nabídku poděkoval a skřivan letěl dítěti naproti a začal ho šálit. Chvíli běžel po cestě před ním, pak nemotorně poletoval na levé, za chvíli na pravé straně, dokud si dítě nepomyslelo: „Toho skřivana musím chytit.“ Ke konci skřivan předstíral, že má pochroumané křídlo a nechal je viset jako zlomené. Dítě se po něm často ohnalo, ale ruku natahovalo zbytečně, a tak položilo ubrousek s obědem na zem a rozběhlo se za skřivanem, který před ním vždy kousek popoletěl. Mezitím se pes zvedl, dobelhal se k ubrousku, ve kterém našel kus chleba, tvarohový sýr a čtyři vejce, ta snědl nesolená a neloupaná a ten sýr nerozbalený a chleba vzal při tom, pak se plížil pryč a ukryl se v obilí. Skřivan, když zpozoroval, že pes si vzal svůj díl, se vznesl do vzduchu a vesele zpíval, čímž to hloupé dítě úplně očaroval, ale ještě více valilo oči, když našlo svůj ubrousek prázdný. Plačící utíkalo domů k matce; zda za to obdrželo výprask, to nevím, ale něco takového se jistě muselo odehrát.

p otom letěl skřivan za psem a ptal se ho, jak je mu. Ten mu krásně poděkoval, nikdy mu prý nebylo lépe. „Jen jedno přání, milá paní skřivánková, mám ještě na srdci.“ řekl: „Kdo je sytý, rád se také pobaví, prosím, udělejte něco, čemu bych se mohl zasmát a trochu se poveselit.“ „Dobrá,“ řekl skřivan: „tak pojď za mnou.“ A letěl vpředu a pes ho následoval ke stodole, kde pes vylezl na půdu pod střechu a měl se dívat dolů, protože podlaha byla už letitá a mezi prkny díry. Dole na humně stáli dva holohlaví mlatci a mlátili o sto šest. Tu se skřivan jednomu z nich posadil na pleš, pročež ten druhý se po něm svižně ohnal, míníc, že skřivana chytí, ale ten chytrý ptáček byl rychlejší a ulétl na stranu. „Co to bylo, brachu? Co mě mlátíš?“ zeptal se ten první holohlavec toho druhého. Ten se omluvil, že si mu na hlavu sedl ptáček a toho chtěl chytnout, pokud ho to bolelo, tak je mu to líto. Mezitím si skřivan sedl na hlavu toho, který zrovna mluvil, a tu se ten druhý ohnal tak prudkou ránou, že by se mu hlava jistě rozletěla, kdyby byla ze skla. Tomu bitému běhaly před očima mžitky a v hlavě mu hučelo a jal se láteřit tak, že nakonec oba mlatci odhodili cepy, aby si vjeli do vlasů. Ale protože žádné neměli, tak je jeden druhému nemohli vytrhat, a tak se místo trhání škrábali na pleších, až z toho tekla krev, a tvrdě se strkali, šlo to pleš na pleš, škráb na škráb, a také se škubali za uši, čemuž se musel pes tak nezadržitelně smát, až ho bolelo celé tělo, nemohl ani ležet, ani stát, a tu se samých smíchem jedním z těch otvorů ve stropě svalil z výšky dolů, mlatcům rovnou na plešaté hlavy, až se z toho překvapeně zarazili, neboť ten pes byl těžký, a tento způsob, jak opět získat vlasy jim přišel prapodivný. Ihned tedy svůj hněv obrátili proti psovi, a že to byli mlatci, tak ho cepy mlátili tak dlouho, dokud s achich ouvej nenašel ve stěně stodoly díru, skrze kterou se protáhl a utekl, při čemž ho přešel nejen smích, ale také sluch i zrak.

r ozlámaný a celý marodný si lehl do trávy za plotem, a když přiletěl skřivan a zeptal se: „Vznešený pane, jak se máte?“ odvětil: „Ej, paní skřivánková, já mám dost! Jsem mrtvý člověk. Nevěřím, že mám záda, ti mlatci mi za živa z těla sedřeli kůži a rovnou ji vydělali a vyčinili. Mám-li déle žít, musíte mi sehnat zázračného lékaře!“ „To určitě! Taky vám jednoho takového hned přivedu.“ řekl skřivan a letěl pryč. Brzy našel vlka, kterého oslovil: „Pane vlku, nemáte hlad??“ „Ach, paní skřivánková,“ šlo v odpověď: „co se toho týká, mohu posloužit vlčím hladem.“ „Nu, tak to mi můžete poděkovat,“ řekl skřivan: „vím, kde leží jeden tlustý pes, který vám stěží může utéct.“ „Má urozená královno, jak jste milostivá!“ lichotil jí a smál se vlk a olizoval si hubu. Skřivan letěl před ním a on ho následoval. Skřivan přiletěl k psovi a volal: „Nu, kamaráde? Spíš? Nechceš vidět toho doktora? Jen se zvedni, přichází lékař.“ „Kde, paní skřivánková, kde?“ zeptal se pes docela unaveně, ale když viděl vlka, tu zvolal: „Ne, paní skřivánková, ne! Tohoto doktora, ne! Držte ho zpátky! Jsem úplně zdravý!“

j ediným skokem byl pes na nohách a uháněl odtud pryč tak, že mu nebyl žádný plot příliš vysoký a žádný příkop příliš široký. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Des Hundes Not“ je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1845) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons