Mnich a ptáček

Ludwig Bechstein

v jednom klášteře žil mladý mnich, jménem Urban, velmi zbožný a pilný hoch, kterému svěřili klíč ke klášterní knihovně, a on tento poklad starostlivě opatroval, sám mnohou krásnou knihu opsal a v těch ostatních knihách i v Písmu svatém pilně studoval. Tu našel rčení apoštola Petra, které znělo: „Když Bůh dá, uplyne člověku tisíc let jako jediný den a jediná noční hlídka.“ To se zdálo tomu mladému muži zcela nemožné, nemohl a nechtěl tomu uvěřit a soužil se proto v těžkých pochybnostech.

t u se jednoho rána stalo, že mladý mnich vyšel z jednotvárné knihovny na světlou a krásnou klášterní zahradu, kde uviděl pestrého lesního ptáčka, kterak hledá, co by sezobnul, poletuje z větve na větev a zpíval krásně jako slavíček. Ptáček vypadal zcela krotce, nechal mnicha přijít blíž, a když tento natáhl ruku, aby ho chytil, uletěl mu o kousek dál, a tak poletoval z jedné větve na druhou, mnich ho dobrou chvíli následoval, zatímco tento zpíval opět zvonivým a jasným hláskem, ale chytit se nenechal, ačkoliv ho mladý mnich pronásledoval z klášterní zahrady ven do lesa ještě pěknou chvíli.

k onečně toho mnich nechal a vydal se zpět do kláštera, ale co to? Vše, co viděl, zdálo se mu zcela jiné. Všechno bylo pojednou rozlehlejší, širší, větší a krásnější, klášterní budovy, zahrada a místo nízkého starého klášterního kostelíka tu nyní stál pyšný dóm se třemi věžemi. To se tomu mnichovi zdálo velmi zvláštní, ano, přímo kouzelné. A když přišel ke klášterní bráně a zatahal za rolničku, vyšel mu v ústrety docela neznámý vrátný, který od něj překvapeně odstoupil.

m nich kráčel přes klášterní nádvoří, na kterém stálo tolik pomníčků, které si vůbec nepamatoval, že by je kdy viděl. A když vešel k bratrům, všichni před ním vyděšeně ustoupili. Jen opat, ale ne ten, kterého znal, nýbrž jiný, mladší, zůstal stát, napřáhl proti němu krucifix a zvolal: „Ve jménu ukřižovaného, duchu, kdo jsi? A co tu hledáš, uniknuv peklu mrtvých, zde u nás živých?“ Tu se mnich celý zatřásl a zavrávoral, jako vrávorá stařec, a sklonil pohled k zemi. Tu uviděl dlouhý sněhobílý vous, který mu visel přes pás, na kterém mu visel svazek klíčů od zavřených skříní v knihovně. Mnichům se zdál jako prazvláštní cizinec a vedli ho s plachou bázní k opatovu stolci. Tu Urban podal jednomu mladému mnichovi klíče ke knihovně, ten ji otevřel a přinesl kroniku, ve které stálo, že před tři sta lety beze stopy zmizel mnich Urban, nikdo nevěděl, zda uprchl nebo se mu něco stalo nějaké neštěstí.

t y, lesní ptáčku, taková byla ta tvoje píseň?“ zeptal se Urban s povzdechem. „Sotva tři minuty jsem ho pronásledoval a poslouchal jeho zpěv a zatím uběhlo tři sta let. Ty jsi mi zpíval píseň věčnosti, kterou jsem nepochopil! Nyní jí rozumím a modlím se k našemu Pánu, neb prach jsem, ať se v prach obrátím!“ řekl, sklonil pokorně hlavu a jeho tělo se rozpadlo v hromadu popela. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Der Mönch und das Vögelein“ (DM 46) je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons