Mnich a ptáček

Ludwig Bechstein

v jednom klášteře žil mladý mnich, jménem Urban, velmi zbožný a pilný hoch, kterému svěřili klíč ke klášterní knihovně, a on tento poklad starostlivě opatroval, sám mnohou krásnou knihu opsal a v těch ostatních knihách i v Písmu svatém pilně studoval. Tu našel rčení apoštola Petra, které znělo: „Když Bůh dá, uplyne člověku tisíc let jako jediný den a jediná noční hlídka.“ To se zdálo tomu mladému muži zcela nemožné, nemohl a nechtěl tomu uvěřit a soužil se proto v těžkých pochybnostech.

t u se jednoho rána stalo, že mladý mnich vyšel z jednotvárné knihovny na světlou a krásnou klášterní zahradu, kde uviděl pestrého lesního ptáčka, kterak hledá, co by sezobnul, poletuje z větve na větev a zpíval krásně jako slavíček. Ptáček vypadal zcela krotce, nechal mnicha přijít blíž, a když tento natáhl ruku, aby ho chytil, uletěl mu o kousek dál, a tak poletoval z jedné větve na druhou, mnich ho dobrou chvíli následoval, zatímco tento zpíval opět zvonivým a jasným hláskem, ale chytit se nenechal, ačkoliv ho mladý mnich pronásledoval z klášterní zahrady ven do lesa ještě pěknou chvíli.

k onečně toho mnich nechal a vydal se zpět do kláštera, ale co to? Vše, co viděl, zdálo se mu zcela jiné. Všechno bylo pojednou rozlehlejší, širší, větší a krásnější, klášterní budovy, zahrada a místo nízkého starého klášterního kostelíka tu nyní stál pyšný dóm se třemi věžemi. To se tomu mnichovi zdálo velmi zvláštní, ano, přímo kouzelné. A když přišel ke klášterní bráně a zatahal za rolničku, vyšel mu v ústrety docela neznámý vrátný, který od něj překvapeně odstoupil.

m nich kráčel přes klášterní nádvoří, na kterém stálo tolik pomníčků, které si vůbec nepamatoval, že by je kdy viděl. A když vešel k bratrům, všichni před ním vyděšeně ustoupili. Jen opat, ale ne ten, kterého znal, nýbrž jiný, mladší, zůstal stát, napřáhl proti němu krucifix a zvolal: „Ve jménu ukřižovaného, duchu, kdo jsi? A co tu hledáš, uniknuv peklu mrtvých, zde u nás živých?“ Tu se mnich celý zatřásl a zavrávoral, jako vrávorá stařec, a sklonil pohled k zemi. Tu uviděl dlouhý sněhobílý vous, který mu visel přes pás, na kterém mu visel svazek klíčů od zavřených skříní v knihovně. Mnichům se zdál jako prazvláštní cizinec a vedli ho s plachou bázní k opatovu stolci. Tu Urban podal jednomu mladému mnichovi klíče ke knihovně, ten ji otevřel a přinesl kroniku, ve které stálo, že před tři sta lety beze stopy zmizel mnich Urban, nikdo nevěděl, zda uprchl nebo se mu něco stalo nějaké neštěstí.

t y, lesní ptáčku, taková byla ta tvoje píseň?“ zeptal se Urban s povzdechem. „Sotva tři minuty jsem ho pronásledoval a poslouchal jeho zpěv a zatím uběhlo tři sta let. Ty jsi mi zpíval píseň věčnosti, kterou jsem nepochopil! Nyní jí rozumím a modlím se k našemu Pánu, neb prach jsem, ať se v prach obrátím!“ řekl, sklonil pokorně hlavu a jeho tělo se rozpadlo v hromadu popela. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Der Mönch und das Vögelein“ (DM 46) je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmov�
Boží pokrm - Bratři Grimmov�
Bratr Štístko - Bratři Grimmov�
Chudák a boháč - Bratři Grimmov�
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmov�
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmov�
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmov�
Dítě Mariino - Bratři Grimmov�
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmov�
Dvě nevěsty - Bratři Grimmov�
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmov�
Hvozdík - Bratři Grimmov�
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmov�
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmov�
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmov�
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmov�
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmov�
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmov�
Nebeská svatba - Bratři Grimmov�
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmov�
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmov�
O třech řečech - Bratři Grimmov�
O věčném hladu - Bratři Grimmov�
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmov�
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmov�
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmov�
Růže - Bratři Grimmov�
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmov�
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmov�
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmov�
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmov�
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmov�
Ukradená almužna - Bratři Grimmov�
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmov�
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmov�
Žitný klas - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons