Džbánek slz

Ludwig Bechstein

b yla jednou jedna matka a jedno dítě; matka měla dítě, které bylo její jediné, z celého srdce ráda a nemohla bez něj žít, ba ani existovat. Ale toho času seslal náš Pán těžkou nemoc, která řádila mezi dětmi, a postihla také její dítě, takže kleslo na lůžko a k smrti onemocnělo.

t ři dny a tři noci matka nezamhouřila oka, plakala a modlila se u lůžka svého milovaného dítěte, ale ono nakonec zemřelo[pozn1] . Tu matka, která nyní byla na celém božím světě sama, propadla mohutné a bezedné bolesti, nejedla a nepila a stále jen plakala, naříkala tři dny a tři noci bez ustání a volala své dítě.

j ak tak v hlubokém žalu té třetí noci seděla na místě, kde její dítě zemřelo, uplakaná a únavou a bolestí omámená k mdlobám, tu se pomalu otevřely dveře a ona leknutím strnula, neboť před ní stálo její zemřelé dítě. Byl z něj blažený andílek, který se na ni sladce usmíval jako nevinnost a krása, a v ručkách nesl džbánek a ten byl plničký.

t u dítě řeklo. „Ach, milá matičko, více za mnou neplakej! Podívej, v tomto džbánku jsou tvoje slzy, které jsi kvůli mně prolila, do této nádoby je sebral anděl smutku. Když proliješ ještě jednu jedinou slzu, džbánek přeteče a já nebudu mít v hrobě žádný klid a v nebi žádnou blaženost. Proto, milá matičko, více neplakej, neboť tvoje dítě bylo povzneseno, je šťastné a hraje si s andílky.“ S tím mrtvé dítě zmizelo a matka více neprolila žádnou slzu.

a by nerušila jeho klid v hrobě a jeho nebeský pokoj nevyplakala více žádnou slzu, opanovala svůj hluboký žal.

t ak silná a mocná je mateřská láska! [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Námět neutuchajícího mateřského žalu a dětské touze po věčném klidu najdete i v legendě bratří Grimmů „O zmáčené košilce“.   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Das Tränenkrüglein“ (DM 26) je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons